Ngày 30.06.2009 - PowerPoint PPT Presentation

elsie
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ngày 30.06.2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ngày 30.06.2009

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
148 Views
Download Presentation

Ngày 30.06.2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. THAM LUẬNKINH NGHIỆM TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ NS &VSMT CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TẠI AN GIANG CỦA DỰ ÁN PACODE Ngày 30.06.2009

  2. Địa bàn dự án Địa bàn dự án Lồng ghép vào KH KTXH cấp XÃ & HUYỆN Kế hoạch phát triển cộng đồng TÍN DỤNG & TIẾT KIỆM Nhóm Lập KH cấp huyện NS&VSMT Nhóm lập KH ấp NHÓM PHÁT TRIỂN PN Ban thực hiện DA xã NĂNG LƯỢNG& QL RÁC THẢI Y TẾ Phêduyệt Quĩ PTCD qui mô nhỏ NhịpcầuPháttriểnCộngđồng

  3. Mức độ tham gia của người dân: • Người dân trực tiếp tham gia vào quá trình lựa chọn hộ được hổ trợ, thảo luận và lựa chọn giải pháp nước sạch và VSMT, • Chủ động trong việc lựa chọn chủ đề thảo luận về các giải pháp nước sạch và VSMT.

  4. Mức độ tham gia của người dân: • Người dân tham gia đóng góp một phần kinh phí, công lao động, • Người dân trực tiếp tham gia giám sát chất lượng công trình,

  5. Thảo luận, xác định nhu cầu về NS&VSMT Thành công • NHT PN tự họp xét chọn hộ hưởng lợi và cả về số lượng cho hộ đó. • Hộ hưởng lợi đề xuất thầu hoặc nơi cung cấp hàng hóa. • Thành viên được tự do lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu và kinh tế của họ.


  6. Thành công • HDV và thành viên NHTPN hiểu biết hơn vế kỹ thuật, lợi ích của các giải pháp và các nguồn lây truyền bệnh tật liên quan đến VSNS MT tốt hơn  đầu tư các giải pháp. • Một số xã giám sát tốt việc thi công và chất lượng hàng hóa được giao. • Tăng cường tính chủ động của người dân và gia tăng “tình làng nghĩa xóm” trong việc triển khai các hoạt động PTCĐ nói chung và NS&VSMT nói riêng. (nền giếng an hao)

  7. Bình lọc cát vi sinh (Biosand) CTV lắp đặt bình LCVS Thành công Bình Lọc Cát Vi sinh (Biosand): • Đào tạo được một số thợ địa phương sản xuất vỏ bình thành công, • Các CTV kỹ thuật và HDV khá thành thạo trọng việc lắp đặt và tuyên truyền hiệu quả, có 4 bình được bán với giá thị trường ra ngoài vùng dự án (ấp Cái Dầu – xã Thạnh Mỹ Tây – huyện Châu Thành – thị xã Châu Đốc), ngoài ra khu công nghiệp Vĩnh Lộc TP.HCM yêu cầu cung cấp khỏang 200 bình nhưng nhà thầu đang bận thi công cho dự án nên chưa thực hiện được.

  8. Hạn chế • Mức độ “tham gia” của người dân không đồng đều. • Một số người dân trông chờ vào sự hỗ trợ của DA và Nhà nước. • Thiếu thông tin trong việc liên kết, quản lý về NS&VSMT trên địa bàn DA.

  9. Hạn chế • Một số nhóm không phát huy được tính chủ động trong việc chọn lựa thầu mà phó mặc cho Ban TH DA xã. • Khả năng truyền thông của HDV còn hạn chế (kỹ năng, ngôn ngữ) nên thành viên không rỏ được những quyền lợi của mình.

  10. Thank you very much !