mediacije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ Mediacije ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ Mediacije ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

“ Mediacije ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

“ Mediacije ”. Predstavitev Smernic za mediacije Aleksandra Kanjuo Mrčela in Andrej Razdrih Ljubljana, 8.maj 2009. Struktura Smernic. Kaj? Uvod Kje? Organizacijsko okolje primerno za uvedbo mediacij

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“ Mediacije ”' - elsie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mediacije

“Mediacije”

Predstavitev Smernic za mediacije

Aleksandra Kanjuo Mrčela in Andrej Razdrih

Ljubljana, 8.maj 2009

struktura smernic
Struktura Smernic
 • Kaj?Uvod
 • Kje? Organizacijsko okolje primerno za uvedbo mediacij
 • Kdaj?Primernost mediacije za reševanje delovnih sporov in problemov/sporov vezanih na diskriminacijo
 • Kako in kdo? Načela in postopek mediacije

vprašanja, odgovori, razlage in primeri

slide3
Uvod
 • Definicija mediacije
 • Principi enakopravnosti in spoštovanja – nediskriminatorno delovno okolje
 • Kultura zaupanja
organizacijsko okolje primerno za uvedbo mediacij
Organizacijsko okolje primerno za uvedbo mediacij
 • princip enakopravnosti in diskriminacija na dnevnem redu in zagotavljanje podpore zaposlenim/žrtvam pri obvladovanju problemov (informiranje, svetovanje, podpora, zaupnik za enake možnosti in drugi mehanizmi opolnomočenja zaposlenih)
 • Ozaveščanje o možnostih preprečevanja in mirnega reševanja problemov in sporov ter o škodi za posameznike in organizacijo, če se problemi in spori ne rešujejo oz. rešujejo neustrezno (fluktuacija, absentizem, prezentizem, okvare zdravja, poslovna škoda zmanjšan ugled delodajalca)
 • Vzpostavljanje kulture zaupanja in uporaba mediacijeoz.principov mirnega reševanja problemov/sporov v različnih fazah le-teh
primernost mediacije za re evanje sporov in problemov
Primernost mediacije za reševanje sporov in problemov
 • Kdaj je mediacija smiselna glede na lastnosti udeležencev?
 • Kdaj mediacija ni upravičena (kazniva dejanja, kogentne pravice)?
 • Kako zaostren mora biti spor, da je mediacija upravičena?
 • Primernost mediacije v sporih s tretjimi osebami (kupci, strankami in drugimi osebami)?
 • Ali je možna mediacija med skupinami zaposlenih in ne zgolj med posamezniki?
na ela in postopek mediacije
Načela in postopek mediacije

NAČELA

POSTOPEK

 • Prostovoljnost
 • Enakopravnost in avtonomija udeležencev in nepristranost mediatorja
 • Hitrost
 • Neformalnost
 • Zaupnost
 • Faze in potek mediacije
 • Pravila, procedure in seznanjanje
 • Medijator – notranji ali zunanji? Kje najdemo mediatorja?Izobraževanje medijatorjev
 • Stroški mediacije
slide7

Predstavitev mediacije v organizaciji Medijatorka

 • Kaj je mediacija?
   • Definicija in prednosti (mirno in hitro reševanje problemov/sporov; ustvarjanje boljšega delovnega okolja) ter potrebni pogoji
 • Organizacijske vrednote Medijatorke
 • Kdaj lahko uporabimo mediacijo?
 • Postopek mediacije
  • Načela mediacije
  • Pobuda, udeleženci in vloge pri mediaciji
  • Stroški mediacije
 • Mediator
  • Potrebna znanja in spretnosti
  • Notranji/zunanji
 • Zaupnik za enake možnosti
  • Potrebna znanja in spretnosti
 • Kaj smo že uporabljali, nismo pa imenovali mediacija?
  • Primeri dobrih organizacijskih praks
  • Obstoječi postopki, vloge in postopki, ki vsebujejo sestavine ali principe mediacije
struktura kon nega poro ila
Struktura končnega poročila

1. Uvod

2. Opredelitev pojmov in zakonodajni okvir

3. Uporaba mediacijskih postopkov v drugih državah

4. Reševanje sporov in stališča do mediacije v slovenskih organizacijah: rezultati raziskave

Metode, vzorec in raziskovalni instrument

Problemi in razlogi za spore v slovenskih organizacijah

Splošni ( plače, organizacija dela, pogoji dela)

Diskriminacije, na podlagi: spola, starševstva, nacionalnosti, spolno nadlegovanje

Razlike pri zaznavanju sporov med zaposlenimi, menedžmentom in sindikati

Sedanji načini reševanja sporov v slovenskih organizacijah

Uporaba mediacija v slovenskih organizacijah in stališča do mediacije

seznanjenost z konceptom in prakso mediacije

obstoječi elementi reševanja sporov z mediacijo/principi mediacije

ocena primernost za reševanje problemov/sporov

mnenja o primernosti notranjega/zunanjega mediatorja in stroških mediacije

percepcija ovir in spodbud za uvedbo mediacije

5. Smernice za uporabo mediacije v slovenskih organizacijah