Les inondations dans le bassin versant de la somme
Download
1 / 41

Les inondations dans le bassin versant de la Somme - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Powodzie w pochyłym basenie rzeki Sommy Dla zrozumienia i właściwego zarządzania François JEANNEL Dyrektor CPIE Doliny Somme Karcag – 14 sierpnia 2010 r. Les inondations dans le bassin versant de la Somme. COMPRENDRE ET GÉRER. François JEANNEL Directeur du CPIE Vallée de Somme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Les inondations dans le bassin versant de la Somme' - elsie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Les inondations dans le bassin versant de la somme

Powodzie w pochyłym basenie rzeki Sommy

Dla zrozumienia i właściwego zarządzania

François JEANNEL

Dyrektor CPIE Doliny Somme

Karcag – 14 sierpnia 2010 r.

Les inondations dans le bassin versant de la Somme

COMPRENDRE ET GÉRER

François JEANNEL

Directeur du CPIE Vallée de Somme

Karcag – 14 août 2010

Komisja ds. europejskich miast partnerskich miasta Longueau


Powodzie w pochy ym basenie rzeki sommy
Powodzie w pochyłym basenie rzeki Sommy

 • Pochyły basen rzeki Sommy

 • Krótka historia powodzi

 • Powodzie w 2001 r.: katastrofa nadzwyczajna

 • Zarządzanie ryzykiem powodzi zalewających pochyły basen rzeki Somma

 • DCE, SDAGE i SAGE

  • Ochrona, prognozy i prewencja

 • Memento dla katastrof, projekt kierowany przez URCPIE w Pikardii


Sta e centra inicjatyw dla rodowiska cpie krajowa sie znanych stowarzysze
Stałe Centra Inicjatyw dla Środowiska (CPIE) Krajowa sieć znanych stowarzyszeń

 • Sieć Krajowa (UNCPIE) koordynuje:

 • 82 CPIE zgrupowane w 61 departamentach

 • 14 unii regionalnych (URCPIE).

 • Dalsze informacje na: www.cpie.fr


3 has a cpie
3 hasła CPIE:

POSZUKIWAĆ, świadcząc usługi naukowe, doradcze i specjalistyczne.

ROZWIJAĆ, wraz z konkretnymi podmiotami lokalnymi, w celu ochrony i zwiększania wartości zasobów terytorialnych.

PRZEKAZYWAĆ, za pomocą pedagogiki zaadaptowanej dla poszczególnych odbiorców celowych, realizowanej jednocześnie w sposób naukowy, wrażliwy i kulturalny.


Cpie w dolinie sommy by nieodzownym podmiotem trwa ego rozwoju regionu administracyjnego
CPIE w Dolinie Sommy‘’Być nieodzownym podmiotem trwałego rozwoju regionu administracyjnego’’

Wybrzeże

Bagna Samara

Las Frémontiers

Farma Antan

Siedziba Dury


Le bassin versant de la somme

Pochyła dolina rzeki Sommy

Le bassin versant de la Somme


Pochy a dolina rzeki somm y w danych liczbowych
Pochyła dolina rzeki Sommy w danych liczbowych

 • Rzeka długości 245 km

 • 16dopływów, co oznacza

  1 000 km cieków wodnych

 • Bardzo łagodny spadek

 • (0.33‰, co oznacza 85 m na 245 km-ach)

 • Słaby i stały przepływ (35m3/s w Abbeville)

 • Zasięg 5 560 km²

 • 832osady

 • 4departamenty(Somme, Aisne, Oise, Pas-de-Calais)

Zatoka Sommy

Kanały (wpusty) Sommy


Wielobarwne dziedzictwo naturalne
Wielobarwne dziedzictwo naturalne

Płytkie jeziorka, torfowiska i obszary porosłe trzciną

Słone, ilaste łąki i

strefy piaszczyste

 • Mozaika strefy wilgotnej

Mały szlamnik

Limosa lapponica

Młoda foka

Phoca vitulina

 • Rzadka fauna i flora

Obszar chroniony w ramach programu Natura 2000 to9000 ha

Zatoka rzeki Sommy: obszar ochrony przyrody (3 000 ha)

Bączek czarnogrzbietyIxobrychus minutus


Z o ona typologia
Złożona typologia

Kanał morski

Stara Somma i Somma skanalizowana

Poprzecinane kanałami moczary, na których uprawia się jarzyny

Naturalna Somma


Rzeka opasana siln infrastruktur
Rzeka opasana silną infrastrukturą

Kanał Sommy: 135 km

Kanał morski: 15 km

Śluza

Zapora spiętrzająca

Most ruchomy

Most obrotowy

25 śluz

14 zapór spiętrzających


Z o one dzia anie hydrogeologiczne
Złożone działanie hydrogeologiczne

Płaskowyż Pikardyjski

Płaskowyż Pikardyjski

KORYTO GŁÓWNE (zalewisko)

Domy zpiwnicami zalewanymi wodą gruntową

Tereny , które stały się wodoszczelne (spływ wód opadowych w kierunku rzeki)

Tereny zalane wodami gruntowymi (płytkie jeziora, nowe potoki)

KORYTO BOCZNE

Tereny , które stały się wodoszczelne (spływ wód opadowych w kierunku rzeki)

Rzeka

SOMMA

Źródło ostateczne

Źródło Ostateczne

A „szabad talajvizet” tartalmazó „átázott” kréta

Wodoszczelna kreda marglista

Przekrój przez płaskowyż Pikardyjski i dolinę Sommy:

Kolor niebieski: stan „normalny” i (kolor czerwony) stan z „kwietnia 2001r.”


Powodzie w przesz o ci
Powodzie w przeszłości

Tréport

XIX. wiek

Ailly-sur-Somme

1994

Stacja kolejowa w Abbeville

1931


Powodzie w 2001 r przyczyny
Powodzie w 2001r.: przyczyny…

Centrum Abbeville

 • Obfite opady

Zbyt wysoki poziom wody

Normalny poziom wody

Niższy od zwyczajowego poziom wody

Paź. List. Grudz. Sty. luty marzec kwiecień Zbiorczo

 • Wzrost poziomu wód gruntowych (rys.: slajd 11.)

Skraplanie/opady

Odparowanie

spływ

wsiakanie

Strefa nienasycona

Poziom piezo-metryczny

wahania

Strefa nasycona


Powodzie w roku 2001 przyczyny
Powodzie w roku 2001: przyczyny …

 • Okres silnych przypływów i odpływów

2. Silne opady wywołały wylewy cieków wodnych zasilających rzekę Sommę

1.Liczne jeziorka i bagna w dolinie Sommy nie są w stanie odebrać nadmiaru wody, wylewają i przyczyniają się do rozprzestrzeniania się powodzi

4. Wody gruntowe, którepodniosły się już z powodu rekordowych opadów w październiku i listopadzie 2000 r., w wyniku ostatnich opadów osiągnęły poziom wylewu podziemnego.

3. Orzypływy i odpływy trwające dniami i nocami

W wyniku tego, w chwili przypływu poziom morza jest wyższy od poziomu rzeki Sommy, z tego powodu każdego dnia na dwie godziny należy zamykać zamykające rzekę śluzy u jej ujścia. Woda Sommy zbiera się w kanale morskim pomiędzy St-Valéry a Abbeville.

WaG-REUTERS

Barrages de Saint-Valéry-sur-Somme


I konsekwencje
i konsekwencje

 • Powodzie trwające dłużej niż 2 miesiące

 • 6 000 ha czyli 138 dotkniętych powodzią miejscowości

Abbeville wzdłuż przepływu Sommy


I konsekwencje1
i konsekwencje

 • 20 zalanych dróg publicznych i linii kolejowych

 • 1400 zalanych domów, 2000 suteren i piwnic

 • 1 100 ewakuowanych, przesiedlonych osób

 • Szkody wartości 150 milionów Euro

Zalany kemping

W AbbevilleDce sdage i sage
DCE, SDAGE i SAGE

 • DCE – Dyrektywa europejska w zakresie wody

  Wody i środowiska wodne

  Osiągnąć właściwy stan do roku 2015

Dobry stan ekologiczny

(wody powierzchniowe)

Lub dobry stan ilościowy

(wody podziemne)

Dobry stan chemiczny

Bardzo dob.

Dobry

Przeciętny

Średni

Zły

Dobry

NiedobryCele związane ze stanem chemicznym mas wód podziemnych

Dobry stan chemiczny w 2015 r.

Dobry stan chemiczny także w 2027 r.

Granica departamentu Escaut Meuse

Granice departamentów

Granice wód podziemnych


Dce sdage i sage1
DCE,SDAGEiSAGE

 • Zarządzanie basenami pochyłymi

 • Plan zarządzania =SDAGE

  Schemat zarządzania infrastrukturalnego i wodnego

  • Definiuje duże zamierzenia

  • Definiuje przepisy zarządzania


Dce sdage i sage2
DCE, SDAGE iSAGE

 • SAGE – Schemat zarządzania infrastrukturalnego i wodnego

  • Przekształcenie priorytetów SDAGE do skali basenu drugorzędnego


 • Miejscowa Komisja ds. Wodnych (CLE)

  • opracowuje i realizuje SAGE

  • działa w grupach roboczych = komisjach tematycznych (lub geograficznych)

   Np.: SAGE z Haute-Somme to komisja ds. „Znacznego Ryzyka”

Państwo i instytucje państwowe

Wspólnoty terenowe i EPCI

Użytkownicy


Protection pr vention pr vision contre les inondations

ochrona

przewidywania

prewencja

Protection, prévention, prévision contre les inondations

Ochrona przeciwpowodziowa, prewencja i prognozy


Redukujemy ryzyko

Ochrona

Redukujemy ryzyko

Możliwość zagrożenia

Wyzwania

Ryzyko

Redukcja ryzyka

Możliwość

zagrożenia

Wyzwania


Redukcja mo liwo ci zagro enia
Redukcja możliwości zagrożenia

Przed robotami: odcinek brzegowy z problemami zerwania

Roboty związane z przekształceniem odcinków brzegowych i przemieszczeniem zakola koryta rzeki

Miesiąc po zakończeniu robót: uformowanie się mieszanych warstw stref roślinnych

Rekonstrukcja cieków wodnych

Zlewisko funkcjonalne

zlewiska


Redukcja mo liwo ci zagro enia1
Redukcja możliwości zagrożenia

Zarządzanie wodami deszczowymi i walka ze spływem

Trawiaste pasy z nasadzonym żywopłotem i zatrzymujący wodę basen


Redukcja wyzwa
Redukcja wyzwań

Ochrona miejsc mieszkalnych

Umieszczenie zapory tymczasowej – Amiens

Zarządzający kryzysem organ podstawowy:

Grupy robocze oraz koordynacja pilnych robót


Redukcja wyzwa1
Redukcja wyzwań

Diguettes et merlons

Wzmacnianie brzegów

Technika inżynierii ogrodniczej

Odbudowa zapór

Brzeg wysypany żwirem– Pont-Remy


Redukcja wyzwa2
Redukcja wyzwań

Zmiana gabarytów zakładów wodociągowych

Dodatkowe wejścia do portu przy zaporach spiętrzających w Saint-Valéry-sur-Somme


S u by prognoz powodziowych

Prévision

Służby prognoz powodziowych

5 stacji pomiarowych na rzece Somma

codziennie 2razy: broszury informacyjne o stanie gotowości

 Gotowość powodziowa(www. vigicrues.gouv.fr)

Vigicrues: Informacja o gotowości wylewowejTeczka zawieraj ce znaczne ryzyko dla departamentu ddrm
Teczka zawierające znaczne ryzyko dla departamentu (DDRM)

Naczelnik policji opracowuje dokument, który:

- reasumuje

 • Wymienia miejscowości dotknięte znacznym ryzykiem i zawiera ich mapy

 • Wymienia zidentyfikowane w departamencie znaczne ryzyko

 • Przedstawia przebieg wydarzeń

  - jest dostępny dla wszystkich

  (na policji, w urzędzie merowskim, w Internecie…)


Dokument danej miejscowo ci informuj cy o znacznym ryzyku dicrim
Dokument danej miejscowości informujący o znacznym ryzyku (DICRIM)

Mer informuje obywateli:

 • O ryzyku i jego konsekwencjach

 • O przebiegu wydarzeń w miejscowości

 • O działaniach prewencyjnych, ochronnych i ratunkowych

 • W sytuacji zagrożenia o zaleceniach bezpieczeństwa


Plan ratunkowy dla miejscowo ci pcs
Plan ratunkowy dla miejscowości (PCS) (DICRIM

Mer:

- planujemobilizację zasobów siły w razie sytuacji zagrożenia opracowanie PCS

- organizuje ćwiczenia dla przetestowania PCS


Plan prewencji przed ryzykiem powodzi ppri
Plan prewencji przed ryzykiem powodzi (PPRi (DICRIM)

Określa go naczelnik policji, zawiera:

 • Notatkę przedstawiającą

 • Mapy określające granice terenów uregulowanych

 • Przepis, który określa działania zakazujące, prewencyjne i zarządzające

Mapy ewentualnego ryzyka

Miejscowość Long

Określenie stref przez podmioty regulujace


La m moire des catasrophes

Memento dla katastrof (DICRIM

La mémoire des catasrophes


Kultura ryzyka zarz dzanie prewencj
Kultura ryzyka, (DICRIMzarządzanie prewencją

Mieszkańcy stref zagrożonych:

 • Należy wydać im informatory o potencjalnych możliwościach zagrożenia i zranienia mieszkańców

 • Są zobowiązani do znajomości zachowania i postępowania w przypadku nastąpienia wydarzeń

Umieszczenie sygnalizatorów poziomu wylewu


Projekt urcpie w pikardii
Projekt URCPIE (DICRIMw Pikardii

 • Zachować wspomnienie powodzi

 • Rozwinąć kulturę zarządzania ryzykiem

  3 emblematyczne powodzie

Powodzie w 2001 r. z powodu wzrostu poziomu wód gruntowych Sommy

Wylewy błota na południe od

Aisne

2009

Powodzie spowodowane przez

wylew Noyonnais (Oise)

2005 i 2009


Projekt urcpie w pikardii1
Projekt URCPIE (DICRIM w Pikardii

etap 2

 • Gromadzenie danych (2010)

 • Wprowadzanie w życie (2011)

Dokumenty

Rozmowy

Zeszyt

Strony Internetowe

http://cpie-picardie.org/

Ćwiczenia symulowane


CPIE Vallée de Somme (DICRIM

(CPIE w dolinie Sommy)

32, route d’Amiens

F - 80480 Dury


ad