Diabeteskonferansen 2010 fagseminar for konomiansvarlige kasserere
Download
1 / 27

Diabeteskonferansen 2010 Fagseminar for økonomiansvarlige/kasserere - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Diabeteskonferansen 2010 Fagseminar for økonomiansvarlige/kasserere. Program for fagseminaret – FS 3. Fredag (kl. 18.45 – 19.30) : Velkommen Bli kjent Forventningsavklaring Gjennomgang av programmet Kontaktpersoner i sekretariatet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Diabeteskonferansen 2010 Fagseminar for økonomiansvarlige/kasserere' - elsie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Diabeteskonferansen 2010 fagseminar for konomiansvarlige kasserere

Diabeteskonferansen 2010Fagseminar for økonomiansvarlige/kasserere


Program for fagseminaret fs 3
Program for fagseminaret – FS 3

 • Fredag (kl. 18.45 – 19.30):

  • Velkommen

  • Bli kjent

  • Forventningsavklaring

  • Gjennomgang av programmet

  • Kontaktpersoner i sekretariatet

  • Økonomi og regnskap i fylkeslag og lokalforeninger - innledning

   • Regler, roller, krav og frister

 • Lørdag (kl. 9.00 – 11.30):

  • Økonomi og regnskap i fylkeslag og lokalforeninger – forts.

   • Honorarer og utgiftsgodtgjørelser – regler

   • Gruppearbeid

  • Grasrotandelen

  • Frivillighetsregisteret

  • Momskompensasjon – nye regler

Fagseminar FS 3


Program for fagseminaret fs 31
Program for fagseminaret – FS 3

 • Søndag (kl. 9.00 – 10.30):

  • Økonomiske midler

   • Oversikt

   • Søknadsprosess

   • Krav til rapportering

  • Oppsummering og avslutning

Fagseminar FS 3


Kontaktpersoner i sekretariatet
Kontaktpersoner i sekretariatet

Tone Arntzen

Tlf: 922 76 608

Diabeteslotteriet

Vekst

Torhild Karlsen

Tlf: 466 25 772

Medlemskontingent

Medlemsservice

Årsmeldinger

Etikettbestillinger

Regionskontakt for region sør

Gro Strømnes

Tlf: 916 30 344

Enhetsleder økonomi

Lønn og honorarer

Reiseregninger

Diverse økonomi og regnskapsspørsmål

Linda Haugland

Tlf:

Bestillinger

Fakturering

Fakturabehandling

Utbetalinger

 • Randi B. Jansen

 • Tlf: 971 87 110

 • Økonomisjef

 • Kontingentrefusjon

 • Fordeling av økonomiske midler

 • Spørsmål om:

 • Regnskap generelt

 • Brønnøysundsreg.

Marianne Todorovic

Tlf: 920 13 097

Adm.sekretær

Administrasjon av tilskuddsordninger

Regionskontakt for

region vest

Fagseminar FS 3Konomi og regnskap i diabetesforbundet rsregnskap
Økonomi og regnskap i DiabetesforbundetÅrsregnskap

 • Regulert gjennom vedtektene

  • Fylkeslag - § 28 Regnskap og årsmeldinger og § 25 Valg

   Fylkeslagets regnskap skal føres i samsvar med reglene for god regnskapsførsel og undergis betryggende revisjon.

   Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

   Sentralstyret kan bestemme at revisjonsberetningen og utdrag av regnskapet skal innføres på skjema fastsatt av sentralstyret. Skjemaet kan også inneholde andre spørsmål i forbindelse med fylkeslagets drift. Skjemaet skal sendes til Diabetesforbundets sekretariat innen den frist som sentralstyret fastsetter.Årsmøtet velger to revisorer eller en statsautorisert/registrert revisor.

  • Lokalforeninger - § 38 Regnskap og § 35 Valg

   Lokalforeningens regnskap skal føres i samsvar med de instrukser som gis av sentralstyret. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

   I årsmøtet foretas valg av styremedlemmer, varamedlemmer, revisor eller statsautorisert/registrert revisor og valgkomite.

Fagseminar FS 3


Konomi og regnskap i diabetesforbundet rsregnskap1
Økonomi og regnskap i DiabetesforbundetÅrsregnskap

 • Interessenter

  • Medlemmene

  • Lokalforeninger, fylkeslag, Diabetesforbundet sentralt

  • Givere

  • Offentlige bidragsytere

 • Årsmelding skal sendes inn etter avholdt årsmøte og senest innen 01.04

  • Årsberetning for året - skjema fastsatt av sentralstyret

  • Melding om tillitsvalgte

  • Revidert regnskap (må være underskrevet)

  • Årsmøteprotokoll

  • Manglende årsmelding medfører:

   • Ingen kontingentrefusjon til foreningen

   • Lavere beregningsgrunnlag for tilskudd til forbundet

  • Skjemaer lastes ned på: www.diabetes.no/Skjema+og+maler.9UFRjWXd.ips

Fagseminar FS 3


Konomi og regnskap i diabetesforbundet regnskap krav
Økonomi og regnskap i DiabetesforbundetRegnskap - krav

 • Hva er god regnskapsførsel?

 • Følger lover og regler

 • Verktøy - regnskapssystem

  • Manuelt

  • Regneark – kan lastes ned på www.diabetes.no

  • Databasert regnskapssystem

  • Kontoplan

 • Bilag nummereres og arkiveres og oppbevares forsvarlig

 • Føres løpende

 • Ha systemer og rutiner som hindrer rot og misbruk

  • Betryggende attestasjon og dokumentasjon av bilag

  • Godkjenning av utbetalinger – helst 2 personer

  • Kasse og bankkonti avstemmes løpende

Fagseminar FS 3


Regler for honorarer og utgiftsgodtgj relser
Regler for honorarer og utgiftsgodtgjørelser

 • Honorarer:

  • Inntil kr. 4.000: Fritatt fra skatteplikt

  • Over kr. 4.000: Hele beløpet er skattepliktig

  • Utgiftsgodtgjørelser er ikke inkludert i beløpsgrensene

 • Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser:

  • Trekkfri utgiftsgodtgjørelse: utbetales til dekning av merkostnader ved et medlems innsats eller opptreden for sin organisasjonInntil kr. 10.000: Ikke skattepliktig.

  • Over kr. 10.000: Må vurderes om det foreligger noe overskudd som skal beskattes.

  • Ved refusjon av reisekostnader er det et vilkår for skattefritak at skattyter dokumenterer kostnadene med kvittering eller andre originalbilag.

  • Ved utbetaling av bilgodtgjørelse, er det et vilkår for skattefritak at godtgjørelsen ikke overstiger statens satser.

 • Link:www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Publikasjoner/Brosjyrer-og-boker/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/?chapter=7288

Fagseminar FS 3


Grasrotandelen
Grasrotandelen

 • 5 % av spilleinnsatsen til en spiller som har valgt din lokalforening/fylkeslag som mottaker

 • Mottar midler tre ganger årlig, 01.01, 01.05 og 01.09

 • Ingen føringer på hva midlene skal brukes til

 • Må være registrert i Frivillighetsregisteret og være registrert deltaker i Grasrotandelen

 • I Diabetesforbundet: 76 fylkeslag og lokalforening deltar i Grasrotandelen

Fagseminar FS 3


Grasrotandelen forts
Grasrotandelen – forts.

Fagseminar FS 3


Grasrotandelen forts1
Grasrotandelen – forts.

 • Hvordan verve?

  • Tips fra de som har lykkes?

  • Vervebrev, vervekort , strekkode – printes ut via nettsidene til Grasrotandelen

  • Tips og retningslinjer:www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/for_lag_og_foreninger/hvordan_verve

Fagseminar FS 3


Frivillighetsregisteret
Frivillighetsregisteret

 • Ingen plikt å være registrert i Frivillighetsregisteret, men en forutsetning for å være med i Grasrotandelen og i Momsrefusjonsordningen (fra 2011)

 • Gjøres enklest via Altinn

  • Skjemaer kan også lastes ned på www.brreg.no

 • Nødvendige opplysninger og vedlegg:

  • Opplysninger:

   • Stiftelsesdato

   • Formål

   • Kategori – skal være 7100 Interesseorganisasjoner

   • Navn og personnummer på alle styremedlemmer

   • Deltakelse i Grasrotandelen

   • Kontonummer

  • Vedlegg:

   • Vedtekter (kan lastes ned på www.diabetes.no)

   • Stiftelsesdokument – evt protokoll fra siste årsmøte


Frivillighetsregisteret forts
Frivillighetsregisteret forts.

 • Ved registreringen legges følgende inn:

  • Rapportering av regnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret eller ikke

  • Registrering av vedtektene eller ikke (må uansett vedlegges ved registrering)

 • Anbefaling: si ”ja” til dette

  • Husk frister for innsendelse av årsregnskap

 • Veiledning finnes på:

  • www.brreg.no/frivillighet/veiledningen.pdf


Momskompensasjon
Momskompensasjon

Ny ordning fra 2010 som erstatter tidligere refusjonsordning for moms på tjenester

Utgangspunkt: Å øke støtten til frivillige organisasjoner

Ordning gjelder refusjon av moms på varer og tjenester

Forvaltes av Lotteri- og Stiftelsestilsynet

En rammestyrt ordning

Bevilget for 2010: 396 mill. kr, som er en økning på 200 mill. kr fra 2009

Antall søkere økt fra ca. 450 tidligere år til 861 i 2010

Fra 2011: krav om registrering i Frivillighetsregisteret


Momskompensasjon forts
Momskompensasjon – forts.

For 2010 valgte Diabetesforbundet forenklet modell

 • Felles søknad for lokalforeninger, fylkeslag og forbundet sentralt som må sendes inn av forbundet sentralt

 • To modeller:

  • Forenklet modell - utgangspunkt: totale driftskostnader

  • Dokumentert modell - utgangspunkt: faktisk merverdiavgift

  • Alle enheter i en organisasjon må følge samme modell


Momskompensasjon forts1
Momskompensasjon forts.

 • Forenklet modell

  • Utgangspunktet for kompensasjonen er totale driftskostnader (hentet fra årsregnskapet)

  • Det må gjøres avgrensinger for

   • Virksomhet som faller utenfor ordningen – knyttet til bygg/anlegg

   • Kostnader som skal holdes utenfor (gjelder kun fylkeslag), blant annet:

    • Overføringer til samarbeidspartnere i utlandet

    • Overføringer til lokalforeninger

  • Søknadsbeløp = Driftskostnader x 0,35 x 0,2

 • Søknadsbeløp for 2010:

  • Diabetesforbundet sentralt: 4,0 mill

  • Fylkeslag : 0,5 mill

  • Lokalforeninger: 0,5 mill


Momskompensasjon forts2
Momskompensasjon forts.

 • Nye krav fra 2011:

  • Må være registrert i Frivillighetsregisteret – gjelder både fylkeslag og lokalforeninger

  • Eget skjema må fylles ut og sendes inn

   • For Fylkeslag: revisjonsrapport fra registrert eller statsautorisert revisor må følge med


Konomiske midler
Økonomiske midler

Lokalforening/

Fylkeslag

Fagseminar FS 3


Konomiske midler1
Økonomiske midler

 • Kontingentrefusjon

 • Diabeteslotteriet

 • LNU-midler

 • Aktivitetsmidler

 • Likemannsmidler

 • Tilretteleggingsmidler (§24-midler) og § 19-midler

 • Reisestipend for tillitsvalgte

 • Olav Flatlands Minnefond

Fagseminar FS 3


Konomiske midler2
Økonomiske midler

 • Kontingentrefusjon

  • Fylkeslag: 25 % av kontingentinntektene

  • Lokalforeninger: 5 % av kontingentinntektene og 100 kr pr nytt medlem

  • Må ha sendt inn årsmelding uten mangler

  • Basert på medlemstall pr. 31.10.

 • Diabeteslotteriet

  • 50 % provisjon til fylkeslag og lokalforeninger,dvs. kr, 12,50 pr. lodd

  • Salgsstart 15. mai


Lnu midler frifond organisasjon
LNU-midler (Frifond Organisasjon)

 • Mottatt tilskudd for 2010: kr. 916.000

 • Formål: Styrke det frivillige barne- og ungdomsarbeidet på lokalplan

 • Fordeles til lokalforeninger på følgende måte:

  • Lokalforeningen må ha minimum 5 medlemmer under 26 år

  • Alle tellende lokalforeninger får grunnstøtte på kr. 1.000

  • Resterende fordeles etter antall medlemmer under 26 år

 • Frist bekreftelsesskjema – 29.10

  • Kan lastes ned på www.diabetes.no

 • Utbetaling: Senest 30.11

Fagseminar FS 3


Aktivitetsmidler
Aktivitetsmidler

Utbetale midler i 2010: kr. 325.000

Hvem kan søke: Lokalforeninger og fylkeslag

Søknadsfrist: 01.12

Søknad: Må inneholde aktivitetsplan med budsjett for kommende år

Rapportering: Sammen med årsmeldingen


Likemannsmidler
Likemannsmidler

 • Mottatt tilskudd: For 2010 – kr. 650.000

 • Hvem kan søke: Lokalforeninger og fylkeslag

 • Viktig å få frem i søknaden:

  • Likemannsaspektet

  • Hvem driver likemannsarbeid overfor hvilke personer og på hvilken måte

 • Søknadsfrist: 15. 10

 • Rapportering: innen 31.12

  • Omfatter rapport og spesifisert regnskap

 • Utbetaling: Samlet etter mottak av rapportering


Tilretteleggingsmidler 24 og 19 midler
Tilretteleggingsmidler (§24) og §19-midler

 • Tildelte midler for 2010: kr. 265.000

 • Hvem kan søke: Lokalforeninger og fylkeslag

 • Søknad: Sendes Diabetesforbundet sentralt

 • Søknadsfrist: 01.11

 • Rapportering: Sendes FS når kurset er gjennomført og senest innen 01.01

  • Verdibrev, ferdigmeldingsskjema og deltakerliste


Diabetesforbundets reisestipend
Diabetesforbundets reisestipend

Fra Diabetesforbundets Forskningsfond

Beløp: Settes av inntil kr. 50.000 årlig

Hvem kan søke: Alle som har tillitsverv i Diabetesforbundet

Søknadsfrist: 01.02

Rapportering: senest 2 måneder etter reisen

Utbetaling: etter mottak av reiserapportskjema

Søknads- og reiserapportskjema: lastes ned på www.diabetes.no

Fagseminar FS 3


Olav flatlands hjelpefond
Olav Flatlands Hjelpefond

 • Fondets formål: Gi støtte til eldre, trengende diabetikere

 • Hva søke om: Midler til å gjennomføre tiltak eller arrangere noe for eldre diabetikere (over 60 år) i nærmiljøet

 • Midler: Settes av inntil kr. 100.000 årlig

 • Hvem kan søke: Fylkeslag, lokalforeninger, andre lag og grupper

 • Søknadsfrist: 01.10

 • Rapportering: Etter gjennomført aktivitet

 • Utbetaling: Etter mottatt rapportering

Fagseminar FS 3


ad