obecn osteologie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Obecná osteologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Obecná osteologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Obecná osteologie. Kostní buňky. osteoblast ( osteoblastus ) aktivní kostní buňka tvořící osteoid (nemineralizovaná kostní tkáň) osteocyt ( osteocytus ) buňka v klidovém stadiu v lakunách kostní tkáně osteoklast ( osteoclastus ) druh tkáňového makrofágu resorpce kostní hmoty.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obecná osteologie' - elsa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kostn bu ky
Kostní buňky
 • osteoblast (osteoblastus)
  • aktivní kostní buňka tvořící osteoid

(nemineralizovaná kostní tkáň)

 • osteocyt(osteocytus)
  • buňka v klidovém stadiu
  • v lakunách kostní tkáně
 • osteoklast (osteoclastus)
  • druh tkáňového makrofágu
  • resorpce kostní hmoty
kostn hmota matrix ossea
Kostní hmota (matrix ossea)
 • organická složka = ossein
  • tvořená osteoblasty
  • kolagen I, amorfní základní hmota (substantia fundamentalis)
 • anorganická složka
  • převládá Ca, P, ve formě krystalického hydroxyapatitu a amorfního fosforečnanu vápenatého
  • ukládá se při povrchu fibril (později i uvnitř)
kostn tk i
Kostní tkáň I
 • primární kostní tkáň = fibrilární (textus osseus reticulofibrosus)
  • první typ kostní tkáně objevující se za vývoje
  • dočasná – v dospělosti se vyskytuje jen na několika místech v těle (zubní lůžka, hojící, reparační děje)

Čihák R., Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001

kostn tk ii
Kostní tkáň II
 • sekundární kostní tkáň – lamelózní (textus osseus lamellaris)
  • vzniká přestavbou fibrilární kostní tkáně
  • kolagenní vlákna uspořádaná v lamelách

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001

Gray´s anatomy, 40th edition, Churchill Livingstone Elsevier 2008

kostn tk iii
Kostní tkáň III
 • Haversovy lamely (lamellae osseae)
  • podélné lamely koncentricky uspořádané kolem Haversových kanálů (canales osteoni)
  • izotropní x anizotropní vrstvy
 • povrchové lamely (lamellae circumferentiales externae)
  • vznik apozicí
 • intersticiální lamely

(lamellae interstitiales)

kostn tk iv
Kostní tkáň IV
 • substantia compacta

(textus osseus compactus; kompkata; kortikalis)

  • povrch kostí
  • zajišťuje pevnost
 • substantia spongiosa

(textus osseus spongiosus)

  • trámčina uvnitř kostí
  • zajišťuje pružnost

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001

tvar kost
Tvar kostí
 • os longum (dlouhá)
 • os breve (krátká)
 • os planum (plochá)
 • os irregulare (nepravidelná)
 • os pneumaticum (pneumatizovaná)
  • v nitru dutina či dutiny, vystlané sliznicí a vyplněné vzduchem
 • ossa sesamoidea (sezamské)
  • drobné kůstky uložené ve šlachách
os longum dlouh kost
Os longum(dlouhá kost)
 • tělo
  • silný plášť kompaktní kosti
 • kloubní konce
  • tenká vrstva kompaktní kosti
  • uvnitř spongiózní kost
 • epiphysis(přírost)
  • koncová zaoblená část
  • za vývoje oddělená růstovou chrupavkou
 • metaphysis(mezirost)
  • úsek na přechodu epifýzy a diafýzy
  • v dětském období je zde růstová chrupavka
  • zásobena vlastními cévami
 • diaphysis(rozrost)
  • střední část, tělo
 • apophysis(nárost)
  • část kosti se samostatným osifikačním jádrem
  • kostní výrůstek, na který se upíná šlacha svalu
os breve kr tk kost
Os breve(krátká kost)
 • na povrchu substantia corticalis (tenká vrstva substantia compacta)
 • uvnitř spongióza
 • nepravidelný tvar
 • nepravidelné kloubní plochy
 • zápěstní a zánártní kosti
 • obratle
os planum ploch kost
Os planum(plochá kost)
 • substantia compacta
  • lamina externa
  • lamina interna
 • substantia spongiosa
  • diploe(píchatka)
 • lopatka
 • kosti lebeční klenby
kostn d e medulla ossium
Kostní dřeň (Medulla ossium)
 • vyplňuje všechny prostory ve spongiózní kosti a dřeňových dutinách diafýz dlouhých kostí
 • červená kostní dřeň (medulla ossium rubra)
  • krvetvorba
  • prostorová síť retikulárního vaziva, protkaná širokými vlásečnicemi
 • žlutá kostní dřeň (medulla ossium flava)
  • nahrazuje červenou prostoupením tukovými buňkami
 • šedá kostní dřeň (medulla ossium grisea)
  • ze žluté ztrátou tuku
rozlo en erven kostn d en v d tstv a dosp losti
Rozložení červené kostní dřeně v dětství a dospělosti

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001

stern ln punkce
Sternální punkce
 • cytologické vyšetření kostní dřeně z nátěru

http://www.miltusa.com/

http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/spolecne-vysetrovaci-a-lecebne-slozky/ustav-patologie-a-molekularni-mediciny-uk-2lf-a-fn/lymfomova-skupina/patologie-lymfomu-detail/m-98113/

http://www.biomedcentral.com/1471-2342/6/7/figure/F1?highres=y

trepanobiopsie
Trepanobiopsie
 • biopsie částí kostní tkáně s trámčinou a kostní dření na histologickou analýzu
 • odběr z lopaty kyčelní kosti

http://portal.med.muni.cz/clanek-22-postup-pri-provadeni-trepanobiopsie.html

http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/diferencialni-diagnostika-pancytopenie-449915

okostice periosteum i
Okostice (Periosteum) I
 • kryje vnější povrch kosti (= vazivový obal kosti)
 • chybí:
  • na spojeních se svalem, s kloubním pouzdrem
  • na kloubních koncích kostí krytých chrupavkou
 • Sharpeyova vlákna(fasciculi collageni perforantes)
  • vlákna okostice prorážející do kosti (fixace periostu)
okostice periosteum ii
Okostice (Periosteum) II
 • vrstvy
  • stratum fibrosum
   • povrchová
   • hustší vazivo, podélně uložená vlákna
  • stratum osteogenicum (kambiová vrstva)
   • hluboká
   • nepravidelně uspořádaná vlákna a četné cévypronikající do kosti ve Volkmannových kanálcích
   • růst kosti do tloušťky při růstu či regeneraci pomocí osteoblastů
 • bohatá senzitivní inervace – bolest
nitrokostice endosteum
Nitrokostice (Endosteum)
 • mezi kostní tkání a dření
 • podobná stavba a vlastnosti jako okostice

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001

vznik a v voj kost i
Vznik a vývoj kostí I
 • dvojí fylogenetický vývoj
  • 1. v podkožním vazivu
   • primární (krycí) kosti
   • vznik dezmogenní osifikací (osifikace z vaziva)
  • 2. součásti hluboké kostry - chrupavčité
   • sekundární (náhradní) kosti
   • vznik chondrogenní osifikací – dvojího typu:
    • 1. perichondrální (ossificatio perichondralis) – povrchová osifikace z perichondria
    • 2. enchondrální (ossificatio endochondralis) – osifikace uvnitř v chrupavce
vznik a v voj kost ii
Vznik a vývoj kostí II
 • diferenciace mezenchymálních buněk na osteoblasty tvorba nekalcifikovaných prekurzorů polymerace osteoid, v něm tvorba fibril a přeměna osteoblastů na osteocyty
 • osteoblasty tvoří kostní trámečky – dále přibývají apozicí
 • přestavba kosti pomocí osteoklastů: resorpce a následná náhrada kostí novou
 • A) dezmogenní (endezmální) osifikace (ossificatio desmalis)
  • proliferace a vaskularizace v mezenchymu uprostřed budoucí kosti, šíří se k periferii
  • kosti lebeční klenby, kosti obličejové části lebky, většina klíční kosti
 • B) chondrogenní osifikace (ossificatio chondralis)
  • 2 fáze
   • hypertrofie a destrukce chondrocytů
   • průnik osteogenních pupenů (osteoprogenitorové buňky a krevní vlásečnice) do opuštěných prostor
osifikace dlouh ch kost
Osifikace dlouhých kostí
 • začíná jako perichondrální, uprostřed délky kosti
 • následně enchondrální – předcházejí změny v chrupavce
 • průnik pupenů mezenchymu s cévami do změněné chrupavky diferenciace buněk primitivní kostní dřeně a osteoblastů
 • osifikační základ = osifikační jádro (centrum ossificationis)
 • diafýza a epifýzy mají vlastní osifikační jádra
 • po dobu růstu je mezi diafýzou a epifýzou růstová chrupavka (ploténka; cartilago epiphysialis)
r st kosti do d lky
Růst kosti do délky
 • růstová chrupavka
  • zóna klidu
  • proliferační zóna
  • zóna hypertrofické chrupavky
  • zóna kalcifikované chrupavky
  • zóna osifikace

Histopatologický atlas, Eis,Jelínek, Špaček, Praha 2006

r st kosti do d lky1
Růst kosti do délky
 • rozdílná aktivita distální a proximální růstové chrupavky
  • humerus a kosti bérce: více proximální
  • femur a kosti předloktí: více distální
   • charakteristický směr vstupu vasa nutricia
 • růstová ploténka mizí mezi

14. – 18. rokem konec růstu

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001

r st kosti do tlou ky
Růst kosti do tloušťky
 • z okostice, částečně i z nitrokostice
 • princip apozice a resorpce
 • podíl osteoblastů z kambiové vrstvy okostice

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001

r st ploch ch kost
Růst plochých kostí
 • probíhá z míst švů

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001

osifikace kr tk ch kost
Osifikace krátkých kostí
 • výhradně enchondrálně
 • ossa pneumatica se vyvíjejí postupně po narození vchlipováním sliznice nosní dutiny (resp. středoušní dutiny do spánkové kosti)
  • sinus sphenoidalis, frontalis, maxillaris, cellulae ethmoidales, mastoideae

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001

kostn v k i
Kostní věk I
 • ukazatel biologického věku, určuje stupeň zralosti kosti
 • zjišťován na základě RTG snímku ruky a distálního předloktí levé HK
 • metody:
  • Greulich-Pyle
   • porovnání rentgenogramu s fotografickými standardy
  • Tanner-Withause
   • hodnocení tvaru, velikosti osifikačních center 20 kostí a jejich vzájemného vztahu
kostn v k ii
Kostní věk II

kostní věk 3 roky 11 let 16,5 roku

c vn z soben kost i
Cévní zásobení kostí I
 • do diafýzy
  • a. nutricia
   • vzniká z první cévy, která vnikla do diafýzy při osifikaci
   • napojená na cévy v kostní tkáni (z okostice)
  • okosticové cévy
   • největší množství cév vstupujících do kosti
   • vstup skrz Volkmannovy kanálky
  • aa. metaphysariae
   • větvení hluboko ve spongióze
    • výživa kostní tkáně i dřeně
 • do epifýzy
  • aa. epiphysariae

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001

c vn z soben kost ii
Cévní zásobení kostí II
 • krátké kosti
  • podobné jako epifýzy dlouhých kostí
  • vstup cév na plochách přivrácených ke kloubním pouzdrům a vazům
 • ploché kosti
  • aa. nutriciae
  • okosticové cévy
 • žíly
  • podél tepen a samostatnými kanály
nervov z soben kost
Nervové zásobení kostí
 • bohatá inervace okostice (bolest při obražení)
 • tenká nervová vlákna procházejí podél cév až do Haversových kanálů (pravděpodobně zásobují jen cévy)
p estavba kost
Přestavba kostí
 • osteoklasty odbourají kost od povrchu nebo z nitra osteonů
 • nové dutiny vyplněny novými koncentrickými lamelami od periferie ke středu nový Haversův kanálek
mechanick vlastnosti kost
Mechanické vlastnosti kostí
 • velmi pevná
 • schopnost snášet obrovské statické zatížení

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001

dnut kost osteoporosis
Řídnutí kostí = Osteoporosis

= úbytek Ca a jiných minerálů

 • postižena zejména trabekulární kost
 • snadná lomivost, zmenšení tělesné výšky, snížená pohyblivost

norma

patologické

http://www.shoulderkneecenter.com/hip_symptoms.htm

http://liveonearth.livejournal.com/512848.html

osteopetrosis
Osteopetrosis
 • narušená činnost osteoklastů porušená resorpce kosti zmenšení kostní dutiny, útlak okolních struktur, zvýšená křehkost

http://www.knee-replacement-explained.com/Knee-Pain-diagnosis-xray.html

http://pmj.bmj.com/content/85/1003/250.full

m knut kost osteomalacie
Měknutí kostí = Osteomalacie
 • nedostatek vitamínu D v dospělosti
 • deformity, výrazná svalová slabost

http://mymed.ro/rahitismul-i-osteomalacia.html