Elektromagn tiskais lauks
Download
1 / 13

Elektromagn?tiskais lauks - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Elektromagnētiskais lauks. Cilvēki elektromagnētiskajam laukam ir bijuši pakļauti vienmēr, jo dabiskie starojuma avoti uz zemes eksistēja jau laikā pirms aizsākās dzīvības procesi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elektromagn?tiskais lauks' - elroy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Elektromagn tiskais lauks
Elektromagnētiskais lauks

 • Cilvēki elektromagnētiskajam laukam ir bijuši pakļauti vienmēr, jo dabiskie starojuma avoti uz zemes eksistēja jau laikā pirms aizsākās dzīvības procesi.

 • Pēdējo simts gadu laikā, attīstoties rūpniecībai un modernajām tehnoloģijām, strauji pieaudzis arī to cilvēku skaits, kuri darba vidē ir pakļauti elektromagnētiskā starojuma iedarbībai.

 • Lielāko daļu no EML nevar redzēt, dzirdēt un uzreiz sajust ar citiem maņu orgāniem, tāpēc bieži cilvēki neatpazīst tās vietas, kurās uz viņiem starojums var iedarboties.


K iedala eml
Kā iedala EML?

Visvienkāršākais EML iedalījums ir divās grupās – jonizējošais starojums un nejonizējošais starojums.

 • Pie jonizējošā starojuma pieder, rentgenstari, ko plaši izmanto medicīnā.

 • Nejonizējošais starojums, pie kura pieder, piemēram, radioviļņi, nespēj saraut ķīmiskās saites, tāpēc tā iedarbība uz cilvēka organismu ir cita – šī veida EML galvenokārt izraisa audu uzsilšanu.


Kur sastopams eml
Kur sastopams EML?

 • Eksistē dabiskie un cilvēku radītie EML.

 • dabiskais lauks ir Zemes magnētiskais lauks.

 • EML ir nepieciešams dažādām bezvadu tehnoloģijām – piemēram, mobilo telefonu darbības nodrošināšanai.

 • Visur, kur ir elektrība un izmanto elektriskās ierīces, rodas elektriskais lauks un magnētiskais lauks!

 • Taču visbiežāk papildus pasākumi nav nepieciešami!


Kuri cilv ki tiek pak auti elektromagn tiskajiem laukiem
Kuri cilvēki tiek pakļauti elektromagnētiskajiem laukiem?

 • EML ir viens no biežākajiem darba vidē sastopamajiem fizikālajiem faktoriem, jo faktiski tas eksistē jebkurā darba vietā.

 • Tomēr tā lielumi ir samērā nelieli, tādēļ nav nepieciešams veikt speciālus pasākumus, kas samazinātu šī lauka ietekmi.

 • EML intensitāte var būt ļoti dažāda un ir atkarīga no iekārtu jaudas.

 • Jo lielāka ir iekārtas jauda, jo lielāks ir magnētiskais lauks iekārtas darbības laikā.K dus vesel bas trauc jumus var izrais t eml
Kādus veselības traucējumus var izraisīt EML?

 • Cilvēka organisms vienmēr reaģē uz EML, taču, lai reakcija izsauktu slimību, nepieciešams pietiekami ilgs iedarbības laiks un augsts iedarbības līmenis, kā arī būtiska nozīme ir individuālajai organisma reakcijai.

 • EML ietekme var izraisīt sirds ritma un nervu sistēmas funkcionālus traucējumus (sāpes sirds apvidū, elpas trūkumu, galvassāpes, nogurumu, roku un kāju trīcēšanu, pastiprinātu svīšanu, depresiju, atmiņas pavājināšanos u.c.).

 • Kā bīstamākie iespējamie veselības traucējumi minami ļaundabīgie audzēji, piemēram, asinsrades orgānu audzēji – leikozes, leikēmijas, un smadzeņu ļaundabīgās slimības.


Augstfrekvences eml
Augstfrekvences EML

 • raksturīga enerģijas absorbcija audos, kura izpaužas kā siltuma efekts, kas var radīt gan viengabalainu ķermeņa, gan atsevišķu orgānu temperatūras paaugstināšanos

 • No vietējās sasilšanas visvairāk cieš tie orgāni, kuri mazāk apgādāti ar asinsvadiem

 • (piemēram, acu lēcas, žultspūslis, urīnpūslis, sēklinieki)


K tu vari pasarg t sevi
Kā Tu vari pasargāt sevi?

 • Ja Tava darba vieta nav stacionāra, tad izvēlies darbu veikt vietā, kas atrodas pēc iespējas tālāk no EML avota, piemēram, nestrādā tieši blakus transformatoram, kurš darbojas;

 • Jo tālāk Tu esi no EML avota, jo šī lauka intensitāte ir mazāka!

 • Piemēram, pieaugot attālumam no elektromotora 2 reizes, EML intensitāte samazinās 8 reizes!

 • Bez vajadzības neatrodies tuvu EML avotam

 • Ievēro drošības zīmes – tās izvieto darba devējs,

 • Lieto individuālos aizsardzības līdzekļus. Pieprasi informāciju no darba devēja


Dro bas z mes
Drošības zīmes

Spēcīgs magnētiskais lauks

Nejonizējoša radiācija

vai starojums

Aizliegts ienest/ņemt līdzi magnētiskus / elektroniskus

datu nesējus

Aizliegts ieiet/uzturēties personām ar sirds darbības

ritma stimulatoriem

Aizliegts ieiet personām ar metāla implantiem

Aizliegts lietot mobilos telefonus


K sevi pasarg t ja str d ar eml iek rt m
Kā sevi pasargāt, ja strādā ar EML iekārtām?

 • Pieprasi no darba devēja instrukciju Tev saprotamā valodā

 • Pieprasi lai iekārtas tiek apkalpotas un uzturētas pareizi

 • Pieprasi, lai darba devējs Tevi apmāca pareizi lietot iekārtu;

 • izvēlēties iekārtas, kuras jauda ir piemērotākā darba veikšanai

 • Pieprasi lai izmantotās iekārtas tiktu pareizi sazemētas

 • Sazemētām iekārtām elektriskais lauks neveidojas


Str d jo ties bas
Strādājošā tiesības

 • neuzsākt vai pārtraukt darbu, ziņojot tiešajam darbu vadītājam un uzticības personai, ja darba apstākļi rada draudus Tev vai apkārtējo cilvēku drošībai vai veselībai;

 • neuzsākt darbu, ja darbā izmantojamās iekārtas, ierīces, darbgaldi, darbarīki vai transportēšanas mehānismi neatbilst to ekspluatācijas un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī, ja nav veikta tehniskā pārbaude;

 • atteikties veikt darba uzdevumu, ja darbu izpilde neatbilst tavai profesionālajai sagatavotībai;

 • pieprasīt individuālos aizsardzības līdzekļus, lai pasargātu sevi no veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem;


Soci l s garantijas
Sociālās garantijas

Apstiprinātas arodslimības gadījumā vai pēc darbā notikuša nelaimes gadījuma, kurš izmeklēts un reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodarbinātais var saņemt:

 • pārejošas darba nespējas pabalstu (līdz 52 kalendārajām nedēļām, 80% apmērā no mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algas);

 • atlīdzību par darbspēju zudumu (atlīdzības apjoms atkarīgs no kaitējuma sekām un mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algas);

 • vienreizēju pabalstu, ar ko var aizstāt atlīdzību par darbspēju zudumu, ja darbspēju zaudējums noteikts 10-24% apmērā uz mūžu.


Soci l s garantijas1
Sociālās garantijas

 • Arodslimniekam vai darbā notikušajā nelaimes gadījumā cietušajam tiek apmaksāti:

 • ar ārstēšanu saistītie papildu izdevumi un pakalpojumi;

 • rehabilitācijas un pārkvalificēšanās izdevumi;

 • tehnisko palīglīdzekļu iegāde un remonts;

 • ceļa izdevumi, apmeklējot ārstniecības iestādi vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi, kā arī

 • samaksa par pavadoņa pakalpojumiem;

 • apdrošinātās personas aprūpe, ja tā nevar sevi apkopt un tai ir nepieciešama pastāvīga citas personas palīdzība.