Import citací z WOS do klienta ARL - PowerPoint PPT Presentation

elon
import citac z wos do klienta arl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Import citací z WOS do klienta ARL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Import citací z WOS do klienta ARL

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
84 Views
Download Presentation

Import citací z WOS do klienta ARL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Import citací z WOS do klienta ARL

  2. Postup • Z nabídky Funkce vybereme Správce připojení, zkontrolujeme, zda máme v aktuálních databázích cav_wos, cav_woscit, cav_scopus • Báze cav_un_epca - vyhledáme záznam, ke kterému chceme importovat citace • Otevřeme záznam k editaci • Vložíme pole 971$x, klikneme na odkaz na rejstřík, do vyhledávacího pole se natáhne název • Vybereme externí bázi citací (WOS – cav_wos, SCOPUS – cav_scopus), případně další parametry (zaškrtneme Fráze u vyhledávání ve Scopus) a po vyhledání se zobrazí všechny dohledané citace z externích databází • Vybereme citaci, který odpovídá našemu vybranému záznamu • Změníme formát zobrazení na tagovaný nebo ISO690, klikneme na ikonu lupy u zobrazeného záznamu – dotáhnou se vybrané citace • Zaškrtneme citace, které chceme do záznamu vložit, potvrdíme • Uložíme záznam

  3. Funkce – správce připojeníAktualizace databází – pomocí šipek přesuneme databáze cav_wos, cav_woscit, cav_scopus do pravého okna „aktuálně zvolené databáze“

  4. Vyhledání záznamu

  5. Vložení pole 971, podpole x Odskok do rejstříku


  6. Vybereme databázi (wos, scopus), zkontrolujeme, že je zaškrtlá Fráze – zejména u Scopus by mohly být dotáhnuty ohlasy i k jiným článkům!!!Tagovaný formát – v pravém okně klikneme na lupu u pole Citace

  7. Pokud je zde více ohlasů, vybereme

  8. Dvojklikem potvrdíme, vybraný záznam se umístí do dolní části okna

  9. Do pole 971 se vloží citace

  10. IPAC – zobrazení citací - formát tagovaný s citacemi