Κατασκευή Αιολικού Πάρκου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέ...
Download
1 / 26

Κατασκευή Αιολικού Πάρκου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πώληση στη Δ.Ε.Η. - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Κατασκευή Αιολικού Πάρκου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πώληση στη Δ.Ε.Η. Επιλογή θέσης. Παράμετροι επιλογής θέσης εγκατάστασης Αιολικό δυναμικό Δυνατότητα πρόσβασης – απαιτούμενα έργα υποδομής Υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Κατασκευή Αιολικού Πάρκου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πώληση στη Δ.Ε.Η.' - elon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Κατασκευή Αιολικού Πάρκου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πώληση στη Δ.Ε.Η.


Επιλογή θέσης παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πώληση στη Δ.Ε.Η.

Παράμετροι επιλογής θέσης εγκατάστασης

 • Αιολικό δυναμικό

 • Δυνατότητα πρόσβασης – απαιτούμενα έργα υποδομής

 • Υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή

 • Πιθανές εμπλοκές στη διαδικασία αδειοδότησης

 • Ιδιοκτησία εδαφικών εκτάσεων - δυνατότητα χρήσης γης

 • Η επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου θα γίνει από εσάς, στηριζόμενοι στα παραπάνω κριτήρια και στα στοιχεία που ακολουθούν.


Αιολικό Δυναμικό παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πώληση στη Δ.Ε.Η.

 • Θα χρησιμοποιηθεί ο αιολικός χάρτης:

Θα γίνει αναφορά:

 • στους υφιστάμενους ανεμογράφους στους οποίους στηρίχτηκε η εκτίμηση του αιολικού δυναμικού της επιλεγείσας περιοχής (με βάση το χάρτη της επόμενης σελίδας)

 • σε πιθανούς δείκτες εκτίμησης αιολικού δυναμικού στην επιλεγείσα περιοχή, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εμπειρική προεκτίμηση αιολικού δυναμικού.Weibull
Αιολικό Δυναμικό – Κατανομή ΚρήτηWeibull

 • Με βάση τη μέση ταχύτητα της επιλεγείσας περιοχής (αιολικός χάρτης) να υπολογιστούν οι παράμετροι C και k της πιθανοτικής κατανομής Weibull που χαρακτηρίζει την περιοχή και να κατασκευαστεί η κατανομή αυτή, χρησιμοποιώντας τις γνωστές σχέσεις:


Δυνατότητα πρόσβασης Κρήτη

 • Με βάση τον ακόλουθο χάρτη να γίνει προεκτίμηση της ευκολίας πρόσβασης στην περιοχή, των απαιτούμενων έργων υποδομής καθώς και της διαδρομής που θα ακολουθηθεί κατά τη μεταφορά του εξοπλισμού από το σημείο άφιξης αυτού στην Κρήτη έως την εν λόγω θέση


Υφιστάμενα ηλεκτρικά δίκτυα Κρήτη

 • Με βάση τον ακόλουθο χάρτη, να γίνει προεκτίμηση του τρόπου και της θέσης σύνδεσης του Αιολικού Πάρκου στο δίκτυο


Πιθανές εμπλοκές στη διαδικασία αδειοδότησης

 • Με βάση τον ακόλουθο φυσικό χάρτη GIS να επιχειρηθεί πρόβλεψη πιθανών δυσχερειών στη διαδικασία αδειοδότησης του αιολικού πάρκου για εγκατάσταση στην εν λόγω θέση. Οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες από τις οποίες θα πρέπει να δοθούν σχετικές εγκρίσεις είναι:

  • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

  • Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης

  • Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων

  • Εφορία Βυζαντικών Αρχαιοτήτων

  • Εφορία Νεωτέρων Μνημείων

  • Διεύθυνση Δασών

  • Ο.Τ.Ε.

  • Ε.Ο.Τ.

  • Πολεοδομική Υπηρεσία


Χάρτης αδειοδότησηςGIS


Ονομαστική Ισχύς Αιολικού Πάρκου

Παράμετροι Επιλογής:

 • Οικονομική δυνατότητα

  • Να θεωρηθεί ως δεδομένο το κόστος (turn key) των 1.000 €/1 kW

 • Προοπτική σύνδεσης στο δίκτυο μέσης τάσης

  • Εφικτή μόνο για μικρές ονομαστικές ισχείς (<3 MW)

  • Να θεωρηθεί ως μέσο κόστος κατασκευής δικτύου υψηλής τάσης η τιμή των 40.000 €/1 km.


Αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

 • Η αναμενόμενη ετήσια πωλούμενη ηλεκτρική ενέργεια προκύπτει από τη σχέση:

  αν Pr η ονομαστική ισχύς του Πάρκου σε MW και Τ=8.760 h για ένα έτος, τότε η Ε θα δίνεται σε MWh.

 • Να κατασκευαστεί το διάγραμμα Sankey, ξεκινώντας από την κινητική ενέργεια του ανέμου και λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες:

  • Ενεργειακής δέσμευσης στο δρομέα της ανεμογεννήτριας (συντελεστής ισχύος Cp≈0,30-0,40, ανάλογο τους συντελεστές C και k της κατανομής Weibull)

  • Ίδιας κατανάλωσης του Αιολικού Πάρκου (ηικ≈5%)

  • Μηχανικές απώλειες στους ανεμοκινητήρες (ημηχ≈5%)

  • Απώλειες μετατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια (ηηλ≈2-4%)

  • Απώλειες γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ηγρ≈1-3%)

  • Απώλειες διαθεσιμότητας Αιολικού Πάρκου (Δ≈2-5%)

  • Απόρριψη ηλεκτρικής ενέργειας από το διαχειριστή του δικτύου (Α≈3-7%)


Επιλογή βασικού εξοπλισμού ενέργειας

 • Η επιλογή του βασικού εξοπλισμού γίνεται με βάση:

  • Τη συνολική ονομαστική ισχύ του Αιολικού Πάρκου

  • Το μέγεθος των μηχανών και τη δυνατότητα μεταφοράς και εγκατάστασής τους στην επιλεγείσα θέση

  • Τις τεχνικές προδιαγραφές των μηχανών και τη δυνατότητα εναρμόνισης με το δίκτυο

  • Τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών και τις πρόσθετες παροχές που προτίθενται να παράσχουν.

   Με βάση τα παραπάνω, να επιλεγεί ο βασικός εξοπλισμός του έργου μετά από διερεύνηση τουλάχιστον στους δικτυακούς τόπους των πέντε μεγαλύτερων προμηθευτών ανεμογεννητριών παγκοσμίως:


Επιλογή βασικού εξοπλισμού ενέργειας

 • Προφανώς διερεύνηση μπορεί να γίνει όπου αλλού επιθυμεί ο καθένας


Επιλογή βασικού εξοπλισμού ενέργειας

 • Μετά την αναζήτηση του βασικού εξοπλισμού, να συμπληρωθεί ο διπλανός πίνακας

 • Εάν βρεθούν επιπλέον στοιχεία, να προστεθούν.


Χωροθέτηση Αιολικού Πάρκου ενέργειας

 • Να γίνει αναφορά στις παραμέτρους χωροθέτησης των ανεμογεννητριών.

 • Όσο είναι δυνατό, να γίνει χωροθέτηση των ανεμογεννητριών στο υπό μελέτη Αιολικό Πάρκο


Έργα υποδομής – Ηλεκτρολογικά Έργα

 • Να γίνει αναφορά στα βασικά έργα υποδομής και στα ηλεκτρολογικά έργα, ήτοι:

  • Εσωτερική οδοποιία, ελάχιστου πλάτους που θα κριθεί κατ’ εκτίμηση, με βάση τον επιλεγμένο εξοπλισμό

  • Διάνοιξη πλατειών για κάθε ανεμογεννήτρια, κατάλληλης διαμέτρου

  • Κανάλια όδευσης καλωδίων

  • Οικίσκος ελέγχου

  • Πιθανή οδοποιία πρόσβασης στο Αιολικό Πάρκο

  • Μετασχηματιστές μέσης τάσης σε κάθε ανεμογεννήτρια


Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έργα

 • Να γίνει αναφορά στις βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Αιολικών Πάρκων, ήτοι:

  • Οπτική αρμονία

  • Επιδράσεις σε πουλιά

  • Ηλεκτρομαγνητικά κύματα

  • Εκπεμπόμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

  • Εκπομπές θορύβου


Οικονομική ανάλυση Έργα

 • Ως συνολικό αρχικό κόστος επένδυσης (turn key) να θεωρηθεί αυτό που προκύπτει αν θεωρηθεί κόστος 1.000 € / 1 kW.

 • Επενδυτικό σχήμα:

  Να επιλεγεί ένα από τα δύο παρακάτω χρηματοδοτικά σενάρια

  • Χρηματοδότηση από τη δράση 2.1.3 του Ε.Π.ΑΝ. με:

   • 30% επιχορήγηση

   • 30% ίδια συμμετοχή

   • 40% δανειοδότηση

  • Χρηματοδότηση από το Ν. 2601/1998 με:

   • 40% επιχορήγηση

   • 40% ίδια συμμετοχή

   • 20% δανειοδότηση


Οικονομική ανάλυση Έργα

 • Αναμενόμενα έσοδα από την πώληση της ενέργειας

  • Τα έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στη Δ.Ε.Η προκύπτουν με βάση την τιμή πώληση μη εγγυημένης μονάδας ενέργειαςκαι τη συνολικά ετήσια παραγόμενη ενέργεια:

   0,075 €/kWh


Οικονομική ανάλυση Έργα

 • Έξοδα από τη λειτουργία της επένδυσης

  Τα έξοδα από τη λειτουργία της επένδυσης διακρίνονται σε σταθερά και μεταβλητά κόστη.

  • Τα σταθερά κόστη μπορεί να προέρχονται από

   • Λειτουργικές δαπάνες πάρκου

   • Διοικητικά έξοδα

   • Ενοίκιο οικοπέδου

   • Φωτισμός ασφαλείας

   • Συστήματα προστασίας και σήμανσης

   • Λειτουργίες του οικίσκου ελέγχου

   • Συστήματα ελέγχου των ανεμογεννητριών

   • Εκκίνηση ανεμογεννητριών.

  • Τα μεταβλητά κόστη οφείλονται κυρίως σε:

   • Ανταποδοτικά τέλη προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση

   • Τμήμα του κόστους συντήρησης που αφορά έκτακτες ανάγκες


Οικονομική ανάλυση Έργα

 • Ως ετήσια έξοδα της λειτουργίας του έργου να θεωρηθούν:

  • Όλα τα κόστη συντήρησης και έκτακτων αναγκών να θεωρηθεί ότι θα καλυφθούν βάσει συμβολαίου λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου από την προμηθευτική εταιρεία, έναντι ετήσιας αμοιβής 10.000 – 15.000 € ανά εγκατεστημένη Α/Γ.

  • Ανταποδοτικά τέλη προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση 2% επί των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων

  • Ετήσια δόση δανείου που θα υπολογιστεί από τον τύπο

   όπου Κ το δανειζόμενο κεφάλαιο, Ν ο αριθμός των ετήσιων δόσεων (να ληφθεί ίσος με 10) και i το επιτόκιο δανεισμού (να ληφθεί 5-8%)


Οικονομική ανάλυση Έργα

 • Φορολογία 35% επί των κερδών προ φόρων

  • Όπου

   • Κέρδη προ φόρων = Συνολικά έσοδα

    – Τέλη Ο.Τ.Α.

    – Αποσβέσεις

    – Αποπληρωμή Δανείων

   • Ετήσια απόσβεση = Αρχικό κόστος / Διάρκεια ζωής έργου


Οικονομική ανάλυση Έργα

 • Με βάση τα ετήσια έσοδα και τα ετήσια έξοδα του έργου και με το επιλεγμένο χρηματοδοτικό σενάριο, να υπολογιστούν:

  • Τα συνολικά έσοδα του έργου για κάθε χρόνο από τα 20 χρόνια της ζωής του

  • Τα καθαρά ετήσια κέρδη του έργου για κάθε χρόνο από τα 20 χρόνια της ζωής του

  • Τα ετήσια έξοδα του έργου για κάθε χρόνο από τα 20 χρόνια της ζωής του αναλυμένα σε

   • Τέλη Ο.Τ.Α.

   • Αποπληρωμή δανείων

   • Φορολογία

  • Τα συνολικά κέρδη στο τέλος λειτουργίας του έργου, αφαιρώντας τα έξοδα απεγκατάστασης του έργου, τα οποία να θεωρηθούν ίσα με το 1/3 του αρχικού κόστους της επένδυσης.


Οικονομική ανάλυση – Κριτήρια επένδυσης

 • Αφού γίνει αναγωγή των μελλοντικών χρηματοροών σε παρούσα αξία με βάση τη σχέση:

  Present Value=Future Value * (1+i)-n

  όπου n το τρέχον έτος και i το κόστος χρήματος (να ληφθεί ίσο με 2-4 %), να υπολογιστούν:

  • Ο χρόνος αποπληρωμής (καθαρά κέρδη ίσα με ίδια κεφάλαια και δάνεια)

  • Ο διπλασιασμού αρχικού κεφαλαίου (καθαρά κέρδη ίσα με το διπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων και των δανείων)


Οικονομική ανάλυση – Κριτήρια επένδυσης

 • Η καθαρή παρούσα αξία από τη σχέση:

  Όπου

  Ctη ετήσια χρηματοροή ως προς την οποία υπολογίζεται η NPV

  t το τρέχον έτος

  i το κόστος χρήματος

  Ι0το αρχικό κεφάλαιο (ίδια κεφάλαια και δάνεια)

 • Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης από τη σχέση

  o εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR) ουσιαστικά είναι το κόστος χρήματος για το οποίο μηδενίζεται η NPV.


Καλή επιτυχία επένδυσης


ad