Edukacja zdrowotna
Download
1 / 20

Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej ksztalcenia og lnego - PowerPoint PPT Presentation


 • 279 Views
 • Uploaded on

Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego. Barbara Woynarowska Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski. Cele zajęć Przedstawienie statusu i miejsca edukacji zdrowotnej w nowej podstawie programowej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej ksztalcenia og lnego' - eloise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Edukacja zdrowotna

w nowej podstawie programowej

kształcenia ogólnego

Barbara Woynarowska

Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania

Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski


Slide2 l.jpg

Cele zajęć

 • Przedstawienie statusu i miejsca edukacji zdrowotnej w nowej podstawie programowej

 • Identyfikacja problemów i potrzeb

  związanych z wdrażaniem edukacji zdrowotnej (EZ) i nową rolą nauczyciela wychowania fizycznego w szkole


Slide3 l.jpg

Edukacja zdrowotna w szkole jest to proces

dydaktyczno-wychowawczy, w którym dzieci

i młodzież uczą się jak żyć aby:

 • zachować i doskonalić zdrowie własne i innych ludzi,

 • w przypadku choroby(urazu) aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu, radzić sobie z nią i zmniejszać negatywne skutki


Slide4 l.jpg

Cele współczesnej edukacji zdrowotnej

Pomoc uczniom w:

 • poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwoju, identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych

 • w zrozumieniu czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać

 • rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi

 • wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości

 • rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia

 • przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej


Slide5 l.jpg

Cechy współczesnej edukacji zdrowotnej

 • Uwzględnienie wszystkich aspektów zdrowia i czynników je warunkujących

 • Wykorzystanie różnych okoliczności: formalnych i nieformalnych programów i sytuacji pedagogicznych; korzystanie z różnych możliwości i służb w szkole i poza nią

 • Harmonizowanie informacji pochodzących z różnych źródeł

 • Tworzenie wzorców ze strony pracowników szkoły

 • Tworzenie warunków do praktykowania w szkole zachowań prozdrowotnych

 • Koncentracja na procesie uczenia się (aktywizacja uczniów) a nie tylko na nauczaniu


Slide6 l.jpg

 • Edukacja zdrowotna

 • wspiera realizację podstawowych zadań szkoły

 • – zdrowie i dobre samopoczucie uczniów sprzyja

 • motywacji i dyspozycji do nauki, kreatywności,

 • dobrym relacjom międzyludzkim

 • jest fundamentem dla szkolnego programu

 • wychowawczego i programu profilaktyki


Slide7 l.jpg

Istotą edukacji zdrowotnej w szkole

jest nie tylko przekazywanie wiedzy

ale przede wszystkim kształtowanie:

 • właściwych postaw wobec zdrowia

 • umiejętności życiowych

  umożliwiających uczniom (teraz i w przyszłości)

  dokonywanie wyborów sprzyjających zdrowiu oraz

  podejmowaniu działań na rzecz zdrowia własnego

  i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska


Slide8 l.jpg

1999 - reforma systemu edukacji

Ścieżka edukacyjna – edukacja prozdrowotna

2008 – reforma programowa

„Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja

zdrowotna, realizowana przez nauczycieli wielu

przedmiotów, której celem jest kształtowanie u

uczniów umiejętności dbania o zdrowie własne

i innych ludzi i tworzenia środowiska sprzyjającego

zdrowiu”(Preambuła podstawy programowej)


Slide9 l.jpg

 • Obecna podstawa programowa

 • w III i IV etapie edukacyjnym

 • jest zgodna z modelem

 • zalecanym przez WHO:

 • Wiodący przedmiot – wychowanie fizyczne

 • Wymagania dotyczące zdrowia włączone

 • do wielu przedmiotów


Slide12 l.jpg


Slide13 l.jpg

Holistyczny model zdrowia – Simovska i wsp. 2006


Slide14 l.jpg

 • Umiejętności życiowe (psychospołeczne) sprzyjają pozytywnym zachowaniom przystosowawczym, dzięki którym możemy radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia.

  Umiejętności uwzględnione w podstawie programowej:

  - pozytywne myślenie, budowanie poczucia własnej

  wartości, wiary w siebie

  - podejmowanie decyzji

  - utrzymywanie dobrych relacji z innymi, dawanie

  i przyjmowanie wsparcia

  - rozwiązywanie problemów

  - gospodarowanie czasem

  - radzenie sobie z presją, krytyką, negatywnymi emocjami,

  stresem


Slide15 l.jpg

 • Blok tematyczny „edukacja zdrowotna pozytywnym zachowaniom przystosowawczym, dzięki którym możemy radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia.” –w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

 • - jeden semestr, ok. 30 godzin – z puli zajęć

 • fakultatywnych WF

 • „Wysycenie” podstawy programowej WF

 • zagadnieniami dotyczącymi różnych aspektów

 • zdrowia


Slide16 l.jpg

„Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia. Pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej”

Podstawa programowa. Uwagi do realizacji


Slide17 l.jpg

 • Bloki tematyczne wymagań rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia.

 • w podstawie programowej WF

 • Szkoła podstawowa

 • Dbałość o ciało

 • Bezpieczeństwo

 • Zdrowie i choroby

 • Dominuje podejście tradycyjne


Slide18 l.jpg

 • Bloki tematyczne wymagań rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia.

 • w podstawie programowej WF

 • Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

 • Aktywność fizyczna, praca i wypoczynek, żywienie

 • Rozwój fizyczny w okresie dojrzewania

 • i młodzieńczym

 • Dbałość o ciało, bezpieczeństwo, choroby

 • Zdrowie i dbałość o zdrowie

 • Zdrowie psychospołeczne, umiejętności życiowe

 • .


Slide19 l.jpg

 • Nowa podstawa programowa rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia.

 • to szansa

 • dla nauczycieli wychowania fizycznego

 • zwiększenie prestiżu osobistego, zawodowego i społecznego

 • zwiększenie udziału w życiu szkoły

 • możliwości rozwoju zawodowego i osobistego

 • zwiększenie satysfakcji z pracy


Slide20 l.jpg

Wdrażanie nowej podstawy programowej rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia.

to wyzwanie dla szkoły

I wielu instytucji ją wspierających

Niezbędne są :

 • pozytywne podejście i zaangażowanie nauczycieli WF, dyrekcji szkół i innych nauczycieli

 • uzyskanie przez nauczycieli WF nowych umiejętności, w tym stosowania metod aktywizujących

 • zmiany w kształceniu przedyplomowym nauczycieli

 • szkolenia dla pracujących nauczycieli

 • podręczniki i pomoce metodyczne dla nauczycieli WF