Arhitektura pc ra unara
Download
1 / 106

Arhitektura PC ra čunara - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Arhitektura PC ra čunara. Mainframe. PC konfiguracija. PC konfiguracija. Von Neumann -ova arhitektura. Funkcionalna organizacija hardvera. Von Neumann i PC. Matična ploča (motherboard). “Komandna centrala” PC-ija Njene komponente su: Čip-set (chipset) CPU priključci (slots-sockets)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arhitektura PC ra čunara' - eloise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Von neumann ova arhitektura
Von Neumann-ova arhitektura
Mati na plo a motherboard
Matična ploča (motherboard)

 • “Komandna centrala” PC-ija

 • Njene komponente su:

  • Čip-set (chipset)

  • CPU priključci (slots-sockets)

   • Voltage Regulator Module (VRM)

   • Memorijski priključci

    • Interfejsi i magistrale (Expansion bus slots)

   • Integrisane funkcije


M a ti na plo a
Matična pločaInterfejsi i magistrale
Interfejsi i magistrale

 • Interna magistrala (magistrala procesora) - bus

 • Adresna magistrala

 • Magistrala za podatke

 • Ulazno/izlazna magistrala


Tipovi io magistrala
Tipovi IO magistrala

 • ISA (Industry Standard Architecture), EISA (Extended ISA), MCA (Microchannel)

 • PCI (Peripheral Component Interface) – donio je Plug’n’Play princip: PC može automatski podesi i konfiguriše svaku novu PCI karticu bez potrebe za podešavajem džampera i prekidnih nivoa

 • AGP (Accelerated Graphics Port)
Osobine procesora
Osobine procesora

 • brzina procesora

 • dužina procesorske riječi

 • radni takt

 • interni keš.


Osobine procesora1
Osobine procesora

 • Brzina procesora – broj operacija koje procesor može da obradi u jednoj sekundi; izražava se MIPS-ovima (Milion Instruction Per Second) ili MFLOPS-ima (Milion Floating Point Operations Per Second).

 • Dužina procesorske riječi - broj bitova koji se jednovremeno prenosi i obrađuje unutar procesora. Danas je 32 bita a uskoro se očekuje prelazak na 64 bita.


Osobine procesora2
Osobine procesora

 • Radni takt - učestanost impulsa koje generiše specijalno elektronsko kolo za generisanje operacija procesora (sat ili clock). Mjeri se hercima (Hz). Na današnjim računarima je od 1.6 GHz do 3.8 GHz

 • Interni keš – vrlo brza memorija unutar procesora


Skup ipova c hipset
Skup čipova (chipset)

 • Chipset obezbjeđuje inteligenciju matičnoj ploči o određuje koje procesore, memoriju i druge komponente ploča može koristiti.

 • Najveći dio čip-setova na novijim pločama podijeljen je fizički i logički na dva dijela: Northbridge i Southbridge.

Memorija1
Memorija

 • Memorija računara sastoji se od osmobitnih registara (bajtova).

 • Na matičnoj ploči nalaze se tri tipa memorije: keš (cache), ROM i RAM.


RAM

 • Kapacitet memorije izražava se brojem bajtova, odnosno većim jedinicama: kilo i megabajtima.

 • RAM (Random Access Memory) - korisnik može da upisuje sadržaj i da ga čita. Za vrijeme rada računara u njoj se nalaze program i podaci sa kojima računar radi. Po isključenju računara sadržaj ove memorije se gubi.

 • Danas na PC-u: od 256 MB

 • Bill Gates 1981. godine: “640 KB bi trebalo da bude dovoljno za bilo koga”Memorija2
Memorija

 • Vrijeme pristupa - vrijeme koje protekne između zahtjeva memoriji za podatkom i dobijanja podatka iz memorije. Ono se izražava u nanosekundama (ns) i iznosi oko 5 – 10 ns kod današnjih memorija.

 • RAM memorija nije sastavni dio osnovne ploče nego se na ploči samo nalaze konektori na koje se ona priključuje.


ROM

 • ROM (Read Only Memory) - statički dio memorije koji može samo da se čita; njen sadržaj se ne gubi po isključenju računara. Koristi se za uskladištavanje programa i podataka koji su često potrebni, na primjer, za instrukcije za pokretanje računara pri uključivanju.


Ke cache memorija
Keš (cache) memorija

 • Keš (cache) memorija je vrlo brza memorija koja se nalazi u samom procesoru (interni keš) ili uz njega (eksterni keš); ima višestruko brže vrijeme pristupa od obične memorije. U njoj se drže podaci koji se često koriste.

 • Prilikom prvog zahtjeva za podacima oni se kopiraju iz RAM-a u keš. Sljedeći put procesor ih prvo potraži u kešu. Ako podaci više nisu u keš memoriji, moraju se ponovo uzeti iz glavne memorije. Trenutno, veličina ove memorije je od 512 KB pa čak do 4MB.


Baferi
Baferi

 • Baferi (buffers) su djelovi RAM memorije koje neki programi alociraju za svoje potrebe. Jedna od čestih primjena je prilikom ulaza i izlaza podataka. Na primjer, ako računar ne može dovoljno brzo da obrađuje podatke koji mu se dostavljaju, oni se privremeno deponuju u bafer dok ne stignu na obradu, da se ne bi prekidao proces unošenja. Slično, pri štampanju, ako štampač ne može dovoljno brzo da odštampa podatke, oni se šalju u bafer (spooler), gdje čekaju u redu za štampu.
Portovi
Portovi

9-pin male (serial)

25-pin male (serial)


Portovi1
Portovi

DB25 female parallel port

Centronics 36 pin female port

PS2 mouse i keyboard portovi


Princip rada portova
Princip rada portova

Serijski Paralelni


Portovi2
Portovi

USB port-konektor

Firewire


Disk kablovi
Disk - kablovi

IDE kablovi (ATA ili Parallel ATA)


Disk kablovi1
Disk - kablovi

IDE konektori


SATA

IDE i SATA konektori

Diskovi2
Diskovi

 • Pouzdanost- MTBF (mean time between failures - srednje vreme između grešaka) i broj paljenja/gašenja (start/stop cycles) koje disk može da izdrži.

 • Performanse diska predstavljaju jedan od faktora koji najviše utiču na ukupne performanse sistema, jer predstavljaju jedno od uskih grla, pa čim se poveća brzina diska to se "osjeti" u svakodnevnom radu (brže učitavanje programa). Brzina hard diska zavisi od većeg broja parametara: brzine rotacije diskova, gustine zapisa podataka i brzine pomjeranja glava (unutrašnji faktori), ali na nju može drastično uticati i sam kontroler, tj. elektronika hard diska, kao i fajl sistem, itd (spoljašnji faktori). Karakteristike koje najviše utiču na performanse diska su vreme pozicioniranja i brzina prenosa podataka (data transfer rate).


Diskovi3
Diskovi

 • Vreme traženja (seek time)predstavlja prosječno vrijeme koje je potrebno da bi se glave pomjerile između dvije trake na slučajnoj udaljenosti. Ovo vreme zavisi od mehaničkih karakteristika diska i od međusobne udaljenosti između traka i izražava se u milisekundama. Koristi se i vreme traženja između dve susedne trake (track-to-track seek), između dvije najudaljenije trake (full stroke seek time - oko 20ms). Latencija (latency) predstavlja vrijeme koje je potrebno ploči diska da se okrene da se glava koja se već nalazi na odgovarajućoj traci postavi iznad traženog sektora i takođe se izražava u milisekundama. Vrijeme pristupa (access time) predstavlja zbir vremena traženja i latencije.


Diskovi4
Diskovi

 • Internabrzina prenosa podataka (data transfer rate) se izražava u MB/s i predstavlja brzinu kojom disk može da šalje podatke sa diska ka sistemu. Brzina prenosa se lako računa ako su poznate fizičke specifikacije diska (brzina_prenosa = [brzina_rotacije / 60 * broj_sektora_po_stazi * 512 * 8] / 1.000.000) i nije konstantna na disku. Ovom računicom se dobija teoretska brzina prenosa, jer na nju dosta utiču i interfejs, keširanje, korekcija grešaka, fragmentacija i sam fajl sistem. Takođe treba obratiti pažnju da se ne pobrka ova, interna, brzina sa eksternom, tj. maksimalnom brzinom interfejsa koja se najčešće reklamira (npr. 66MB/s, 100MB/s itd.).


Diskovi5
Diskovi

 • Brzina rotacije ploča- povećavanjem se u isto vreme poboljšavaju i brzina prenosa i vrijeme pristupa (kroz smanjenje latencije). Ona predstavlja broj kojim se najlakše mogu odrediti performanse diska, jer će skoro uvijek npr. 7200RPM disk biti brži od 5400RPM diska.

 • Keš memorija na disku

 • Cijene hard diskova najviše zavise od interfejsa, tako da su IDE/ATA diskovi dosta jeftiniji od SCSI diskova, a ne mnogo jeftiniji od SATA diskova. Cijena po megabajtu je povoljnija kod diskova većeg kapaciteta.


Usb disk
USB disk

Kapacitet: od 64 MB do 8 GBMonitori
Monitori

 • CRT (Cathod Ray Tube)

 • LCD (Liquid Crystal Display)

 • TFT (Thin Film Transisitor)Monitori dot pitch
Monitori – dot pitch

Kod boljih monitora razmak između tačaka iste boje (dot pitch) je između 0.22 i 0.25 milimetara, dok je na jeftinijim modelima tipično 0.28 mm, što znači da je slika manje kvalitetna (manje oštra).


Monitori dot pitch1
Monitori – dot pitch

Aperture Grille je vrsta cijevi koju prave Micubiši (DiamondTron) i Sony (Trinitron)


Monitori dot pitch2
Monitori – dot pitch

Slot Mask je hibrid predhodne dvije vrste koji se nalazi na NEC (CromaClear CRT) i Panasonic (PureFlat CRT) monitorima. Umesto tačaka ili traka elementi su zaobljeni pravougaonici, čime se postiže oštrija i svjetlija slika u odnosu na cijev sa elementima u obliku tačke.


TFT

Oni spadaju u LCD vrstu displeja. Ne sadrže katodnu cev, već tečne kristale u sendviču između dvije staklene ploče, dva polarizaciona filtera, filtera boje i dva sloja za poravnavanje. Iza ovih slojeva se nalazi pozadinsko osvetljenje koje se obično sastoji od više fluorescentnih lampi. Dovođenjem napona na sloj za poravnavanje, stvara se električno polje koje poravnava tečne kristale, što onemogućava svjetlosti da prođe kroz njih, dok se ukidanjem napona omogućava prolaz.


Rezolucija
Rezolucija

Rezolucija – broj tačaka na ekranu. Mjeri se pikselima (širina x visina), na primjer 1024x768, 640x480 itd.


Dubina boja
Dubina boja

 • 256 boja (8-bit color)

 • 65,536 boja (16-bit color, poznata kao 65K ili HiColor)

 • 16 miliona boja (24-bit color, poznata kao True Color)

 • 4 milijardeboja (32-bit color, takođe poznata kao True Color)Grafi ka kartica
Grafička kartica

Tipične video kartice
Miš

Unutrašnjost

Optički miš – led dioda tačped (touchpad)


Miš

 • Sa kablom ili bežični (wireless)

 • Mehanički sa kuglicom, optički, laserski

 • Preciznost: broj tačaka po inču (DPI)

 • Broj tastera: od 2 pa čak do 9

 • Na laptop računarima: tačped (touchpad) – pločica i 2 tastera. Pomjeranjem prsta po pločici pomjera se kursor.


Drugi pokaziva ki ure aji
Drugi pokazivački uređaji

 • Trekbol (track ball) - sličan je obrnuto okrenutom mišu. Umjesto pomjeranja po ravnoj površini, kuglica je postavljena u ležište i okreće se prstom. Smjer okretanja kuglice određuje pomjeranje kursora po ekranu.

 • Džojstik (joystick) – pomjeranje se ostvaruje pomjeranje palice; koristi se najčešće u igramaTipovi ku i ta
Tipovi kućišta

Desktop Mini tower TowerPreporu ene boje konektora
Preporučene boje konektoraFm i tv karte
FM i TV karte

FM karta TV kartaMemorijske kartice
Memorijske karticeKartice
Kartice

 • CompactFlash kartica je veličine 43x36mm i debljine 3.3 mm (tip 1), odnosno 5.5 mm (tip 2). Kapacitet joj je 8 MB do 8GB.

 • SmartMediaje malih dimenzija i kapaciteta do 128 MB. Postoje dvije verzije sa različitim naponom napajanja koje se razlikuju po tome koji je ugao zasječen.

 • MultiMedia Card - kapacitet je 4GB.


Kartice1
Kartice

 • Memory Stick je Sony-jev proizvod i koristi se u svim njegovim proizvodima koji imaju potrebu za memorijskim karticama. Najveći kapacitet je4 GB.

 • Microdrive je proizvod IBM-a i odgovara karticama CompactFlash tipa 2. Bitno je znati da svi uređaji koji podržavaju CompactFlash ne podržavaju i Microdrive. Maksimalni kapacitet je 6GB.

Baterije za laptop
Baterije za laptop

Litijum-jonska baterija

Ni-Cad baterijaIpod specifikacija
iPod specifikacija

 • CPU: ARM7TDMI

 • Playtime: up to 8 hours

 • Scroll wheel: solid state touch

 • Buttons: mechanical

 • CPU Speed: dual 80 Mhz embedded

 • Data Path: 32 bit

 • ROM: 32 MB

 • Onboard RAM: 32 MB

 • Screen: 1.67" LCD w/ LED backlight

 • Maximum Resolution: 1-bit 138x110

 • Hard Disk: 1" 4 GB 4200 RPM – holds

 • 1000 songs.

 • USB: via Dock Connector

 • FireWire: via Dock Connector

 • Audio Out: stereo 16 bit mini

 • Weight: 0.225 lbs.

 • Dimensions: 3.6" H x 2.0" W x 0.5" D

 • OS: iPod OS 1.1

 • Introduced: January 2004


Ra unar ili ne
Računar ili ne?

 • iPod je računar!

 • Ima vonNeumann-ovu arhitekturu

  • I/O

   • 2-4GB microdrive, click wheel, LCD panel, USB connection, FireWire connection, audio output

  • Memorija

   • 32MB RAM, 32MB ROM

  • CPU

   • Special digital to analog converter chips

 • Odličan korisnički interfejs

 • Muzikau različitim digitalnim formatima

  • AAC (16 to 320 Kbps), MP3 (32 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible, AIFF, Apple Lossless and WAV


Konzole za igranje
Konzole za igranje

Sony Playstation

XBOX 360


Mp3 plejeri
MP3 plejeri

Sa hard-diskom

Sa fleš memorijom


Mobilni telefoni i gps
Mobilni telefoni i GPS

Mobilni telefon

GPS ručni sistemM icrosoft os
Microsoft OS

 • MS Dos

 • Windows 3.11

 • Windows 9x (95/98)

 • Windows ME (millenium edition)

 • Windows 2000 (2K), Windows XP (Home & Professional), Vista

 • Windows Server 2000, 2003


Unix

 • Solaris

 • SCO

 • Različiti shell-ovi (BSD, SHS, itd.)


Linux
Linux

 • RedHat Linux

 • Suse Linux

 • Slackware

 • Lindows (Linspire)

 • Knoppix

 • Ubuntu

 • Grafička okruženja (KDE, GNOME, itd.)


Aplikativni softver
Aplikativni softver

 • Tekst procesori: MS Word, Open Office Writer

 • Tabelarni proračuni: MS Excel, Open Office Calc

 • Prezentacije: MS Power Point, Open Office Impress

 • Mail klijenti: MS Outlook Express, Mozzila Thunderbird


Aplikativni softver1
Aplikativni softver

 • Web čitači: MS Internet Explorer, Firefox, Opera

 • Antivirus: AVG, Avast, Nod32, Bitdefender, Kaspersky, Norton Antivirus

 • Antispyware: Ad Aware, Spybot, CounterSpy

 • Firewall: Zone Alarm, Kerio, Outpost

 • Kompresija: WinZip, WinRar


Aplikativni softver2
Aplikativni softver

 • Slušanje muzike – WinAmp, Windows Media Player, Foobar

 • Gledanje filmova - WinAmp, Windows Media Player, Quicktime, iTunes

 • Obrada muzike – Audiocity

 • Obrada videa – VirtualDub


A uriranje softvera
Ažuriranje softvera

 • Najčešće automatski (na primjer, antivirusni programi)

 • Windows update – automatsko nadograđivanje operativnog sistema Windows

 • Service pack – značajnija nadgradnja operativnog sistema Windows


Malo zabave
Malo zabave

 • "Sve što je moglo biti pronađeno, već je pronađeno", Charles H. Duell, direktor Patentnog ureda SAD, 1899.

 • "Ja mislim da postoji svjetsko tržište za možda pet računara", Thomas Watson, predsednik IBM-a, 1943.

 • "Računari u budućnosti neće biti teži od 1,5 tone", Popular Mechanics, u predviđanjima nemilosrdnog napretka u nauci, 1949.


Jo zabave
Još zabave

 • "Ja sam putovao uzduž i poprijeko po ovoj zemlji i razgovarao sa najboljim ljudima i ja vas mogu uvjeriti da je obrada podataka moda koja neće trajati duže od jedne godine", urednik zadužen za knjige o biznisu u Prentice Hall-u, 1957.

 • "Ali.... čemu će to služiti", inženjer u Advanced Computing Systems Division u IBM-u komentarišući mikročip, 1968.


I još

 • "Nema ni jedan razlog da bi bilo ko želio računar u svojoj kući", Ken Olson, predsednik, direktor i osnivač Digital Equipment Corporation, 1977.

 • "DOS adresira samo 1 megabajt RAM-a zato što mi ne možemo da zamislimo bilo koju aplikaciju koja bi trebala više", Microsoft o razvoju DOS-a, 1980.

 • "Windows NT adresira 2 gigabajta RAM-a što je više nego što će bilo koja aplikacija ikada trebati " Microsoft o razvoju Windows-a NT, 1992.


ad