agnieszka terebus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady korzystania z programów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady korzystania z programów

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Zasady korzystania z programów - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Agnieszka Terebus. Zasady korzystania z programów. SPIS TREŚCI. Wstęp Typy programów użytkowych Zasady korzystania z programów komputerowych Wersje programów komputerowych Warto zapamiętać. Wstęp.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zasady korzystania z programów


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spis tre ci
SPIS TREŚCI
 • Wstęp
 • Typy programów użytkowych
 • Zasady korzystania z programów komputerowych
 • Wersje programów komputerowych
 • Warto zapamiętać
wst p
Wstęp

Wraz z rozwojem zastosowań komputerów zaczęły pojawiać się różnorodne programy użytkowe (aplikacje), które obsługują poszczególne zastosowania. Są one zwykle związane z rodzajem zastosowań takich, jak biuro, księgowość, pracownia architektoniczna i są dopasowane do określonych potrzeb użytkownika.

Dzisiejsze komputery mają wiele zastosowań w codziennym życiu, zwłaszcza w nauce, zabawie i pracy.

Źródło: Sikorski W.: Podstawy technik informatycznych. ECDL” Warszawa 2001, MIKOM

typy program w u ytkowych
Typy programów użytkowych
 • Edytory tekstu
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Programy graficzne
 • Bazy danych
edytory tekstu komputerowe programy do tworzenia tekstu i przechowywania go w postaci pliku
Edytory tekstukomputerowe programy do tworzenia tekstu i przechowywania go w postaci pliku

Obecnie dostępne edytory tekstów to inteligentne aplikacje o wszechstronnych możliwościach.

Oprócz podstawowych własności edycyjnych, jak pisanie różnymi czcionkami, kopiowanie i przenoszenie tekstu w dokumencie, oferują dodatkowe narzędzia umożliwiające tworzenie tabel, rysunków, wykresów.

Zrzut z programu Microsoft Word

Źródło: Sławik M., Bremer A.: „Elementy informatyki dla szkół średnich” Katowice 2000, VIDEOGRAF

slide6
Arkusze kalkulacyjnekomputerowe programy umożliwiające wykonywanie obliczeń na danych w postaci tekstu, liczb i formuł (wzorów)

Znajdują zastosowanie dla typowych działań arytmetycznych, jak i zaawansowanych obliczeń. Są także pomocne przy tworzeniu różnego typu wykresów. Wszechstronność tych aplikacji sprawia, że są one profesjonalnie wykorzystywane w wielu firmach i instytucjach. Stosuje się je przy prowadzeniu finansów i księgowości.

Zrzut z programu Microsoft Excel

Źródło: Sławik M., Bremer A.: „Elementy informatyki dla szkół średnich” Katowice 2000, VIDEOGRAF

programy graficzne s u do tworzenia obraz w rysunk w prezentacji graficznej danych
Powszechnie używane są proste programy graficzne składające obraz z punktów jak Paint oraz profesjonalne programy graficzne jak np. CorelDraw.

Programem graficznym przeznaczonym do przygotowania profesjonalnej prezentacji jest PowerPoint.

Programy graficznesłużą do tworzenia obrazów, rysunków, prezentacji graficznej danych

Zrzut z programu Paint

Zrzut z programu PowrPoint

Zrzut z programu CorelDraw

Źródło: Sikorski W.: Podstawy technik informatycznych. ECDL” Warszawa 2001, MIKOM

slide8
Bazy danychuporządkowane zbiory danych o określonej strukturze, przechowywane na nośniku informacji w komputerze

Za ich pomocą przechowujemy i wykorzystujemy informacje, np. O telefonach do znajomych, zbiorach płyt czy książek.

W porównaniu z klasycznym sposobem gromadzenia informacji i zarządzania nimi, komputerowa baza danych ułatwia wprowadzanie, przechowywanie i wyszukiwanie danych.

Zrzuty z programu Microsoft Access

Źródło: Sławik M., Bremer A.: „Elementy informatyki dla szkół średnich” Katowice 2000, VIDEOGRAF

zasady korzystania z program w komputerowych
Zasady korzystania z programów komputerowych

Korzystanie z programów komputerowych wymaga przestrzegania norm etycznych i prawnych.

prawa autorskie
Prawa autorskie

W 1994 roku Sejm uchwalił nową ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obejmując pojęciem utworu programy komputerowe, przez co potwierdzony został fakt, że oprogramowanie jest chronione prawem autorskim.

Źródło: http://www.agh.edu.pl/dokumenty/prawoaut.html

slide11
Ustawa zabrania sporządzania nieautoryzowanych kopii oprogramowania bez zgody właściciela praw autorskich. Wyjątkami są prawo użytkownika do sporządzenia jednej kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego, jak również, w ramach tzw. dekompilacji, zwielokrotnienie programu na warunkach ściśle określonych w Ustawie.

Polskie prawo autorskie przewiduje kary za bezprawne rozpowszechnianie, utrwalanie, powielanie (kopiowanie), jak również nabywanie pirackich kopii programów komputerowych. Ponadto wypożyczanie (np. najem lub dzierżawa) programu bez zgody właściciela praw autorskich traktowane jest jako naruszenie Ustawy.

Źródło: http://www.agh.edu.pl/dokumenty/prawoaut.html

slide12
Osoba fizyczna lub prawna posiadająca pirackie oprogramowanie może być pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Właściciele praw autorskich mogą domagać się zaprzestania naruszania swoich uprawnień, złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści, czy też naprawienia szkód związanych z działalnością sprzeczną z ustawą. Sąd może orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa egzemplarzy pirackiego programu komputerowego, jak również przedmiotów służących, na przykład, do ich nielegalnego kopiowania.

Źródło: http://www.agh.edu.pl/dokumenty/prawoaut.html

slide13
W procesie karnym osoba naruszająca prawa autorskie do programów komputerowych może zostać skazana, w zależności od danego typu przestępstwa, na karę pozbawienia wolności do lat 5, karę ograniczenia wolności lub grzywny.

Źródło: http://www.agh.edu.pl/dokumenty/prawoaut.html

slide15
DEMO

Wersja pokazowa oprogramowania, zubożona pod względem funkcjonalnym (np. edytor pozbawiony możliwości zapisywania plików lub baza danych mogąca przechowywać tylko kilka rekordów), udostępniona bezpłatnie w celach reklamowych lub informacyjnych.

Źródło: Płoski Z.: „Encyklopedyczny słownik Szkolny. Komputer Internet” Wrocław 2002, EUROPA

freeware
FREEWARE

Oprogramowanie nie ograniczone prawem do jego kopiowania oraz czasem jego użytkowania.

W grupie programów freeware oprócz całego szeregu małych programów wspomagających pracę z komputerem mamy także w pełni profesjonalne programy, takie jak:system operacyjny Linux;przeglądarki internetowe: Internet Explorer oraz Netscape Navigation

Źródło: Sławik M., Bremer A.: „Elementy informatyki dla szkół średnich” Katowice 2000, VIDEOGRAF

shareware
SHAREWARE

Oprogramowanie dostępne bezpłatnie przez czas korzystania próbnego. Po upływie tego czasu użytkownik zobowiązany jest do wniesienia tzw. opłaty rejestracyjnej lub rezygnacji z korzystania z programu.

Źródło: Sławik M., Bremer A.: „Elementy informatyki dla szkół średnich” Katowice 2000, VIDEOGRAF

warto zapamieta
WARTO ZAPAMIETAĆ !
 • programy komputerowe chronione są prawem autorskim
 • nielegalne kopiowanie programów jest kradzieżą
 • prawo do korzystania z programu komputerowego nabywa się od autora, producenta lub upoważnionego przedstawiciela
 • oprócz praw osobistych autor posiada także prawa majątkowe, które umożliwiają mu czerpanie zysku materialnego ze swej pracy twórczej

Źródło: Sikorski W.: Podstawy technik informatycznych. ECDL” Warszawa 2001, MIKOM