Ouders achter tralies: 
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Ouders achter tralies:  mogelijkheden tot ondersteuning van het ouder-kind contact. Open forum ‘Kinderen en detentie’ 21 juni 2007 Tina Demeersman – stafmedewerker justitieel welzijnswerk. Waarom investeren in het ouder-kind contact tijdens detentie? Context Regelgeving

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - elmo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Ouders achter tralies: 

mogelijkheden tot ondersteuning van het ouder-kind contact

Open forum ‘Kinderen en detentie’

21 juni 2007

Tina Demeersman – stafmedewerker justitieel welzijnswerk


Slide2 l.jpg


Waarom investeren in het ouder kind contact tijdens detentie l.jpg
Waarom investeren in het ouder-kind contact tijdens detentie?

 • Recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven (art 8 EVRM)

 • Detentie = totaalervaring

  Inperking van verschillende sociale rollen

 • Sociale en familiale banden: sociaal reïntegratieve functie


Waarom investeren in het ouder kind contact tijdens detentie4 l.jpg
Waarom investeren in het ouder-kind contact tijdens detentie?

 • Psychosociale gevolgen voor het kind

  • Verstoring van de veilige thuissituatie en patronen in het gezin

  • Afwezigheid (gedetineerde) ouder

  • Schuldgevoelens

  • Loyaliteitsconflicten

  • Stigmatisering


Context gevangenissen in belgi l.jpg
Context: gevangenissen in België detentie?

 • Ontwikkeling in penitentiair denken:

  Arbeid -> Isolatie -> Resocialisatie ->

  Schadebeperking, reïntegratie & herstel

  Gedetineerde = rechtsburger

  (Basiswet gevangeniswezen, 12 januari 2005)

 • Pijnpunten:

  • Verouderde infrastructuur

  • OverbevolkingGedetineerdenpopulatie l.jpg
Gedetineerdenpopulatie detentie?

13/03/2007: dagpopulatie 10.000 gedetineerden (8.300 plaatsen)

Aantal opsluiting 2005: 15.5774

Wie? “De doorsnee gedetineerde is een jongeman tussen 20 en 40 jaar, afkomstig uit verstedelijkt gebied. Vergeleken met anderen heeft hij minder sociale banden. Hij is lagergeschoold dan zijn leeftijdsgenoten, meestal volgde hij beroeps- of technisch onderwijs dat hij veelal niet afmaakte. Het gevolg hiervan is een hoge werkloosheid en lage activiteitsgraad.”

(Sein, 2001 & CAW-Tellus, 2006)

+/- 50% is vader

+/- 4.5% vrouwelijke gedetineerden (Gevangenissen van Hasselt, Gent, Brugge, Antwerpen, Vorst-Berkendael)


Regelgeving l.jpg
Regelgeving detentie?

Affectieve, familiale contacten:

 • Basiswet gevangeniswezen (12 januari 2005)

  • >briefwisseling, telefonie, bezoek

 • Wet externe rechtspositie (17 mei 2006)

  • > Uitgangsvergunning, penitentiair verlof

 • Min. Omzendbrief ‘Bescherming affectieve relaties gedetineerden en hun omgeving (5 juli 2000)

  • > minstens 1 activiteit/maand met focus ouder-kind


Regelgeving9 l.jpg
Regelgeving detentie?

Moeder en kind in detentie:

 • Algemeen Reglement Strafinrichtingen (21 mei 1965), art. 111 & 112:

  ‘ de directeur mag niet weigeren een vrouw op te sluiten die vergezeld is van een kind dat de zorgen van de moeder niet kan ontberen of een vrouw van wie wordt voorzien dat ze in de inrichting zal bevallen…’

  ‘ de kinderen moeten samen met de moeder in haar kamer verblijven. Ze beschikken over een aparte slaapstede. In de belangrijke inrichtingen worden voorzieningen getroffen om een kinderbewaarplaats met bevoegd personeel te organiseren, waar de zuigelingen zullen ondergebracht worden gedurende de tijd dat men hun moeder niet voor hen laat zorgen.’

 • Basiswet, art. 15 par.2: leeftijdsgrens: maximum 3 jaar


Regelgeving10 l.jpg
Regelgeving detentie?

 • Sociale begeleiding gedetineerden en hun omgeving: gedeelde verantwoordelijkheid justitie – gemeenschappen en gewesten:

  • Samenwerkingsakkoord tussen federale staat en Vlaamse gemeenschap (1994)

  • Vlaams strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (2000)

  • Inzet van AWW (JWW), Kind & Gezin, Sociaal-cultureel werk (De Rode Antraciet),…


Ouder kind contact tijdens detentie praktijk mogelijkheden en beperkingen l.jpg
Ouder-kind contact tijdens detentie: praktijk, mogelijkheden en beperkingen

 • Moeder en kind in detentie

  • Afdeling Penitentiair Centrum Brugge (10 plaatsen) en Gevangenis Hasselt (2 plaatsen)

  • Regime: nabootsing thuissituatie

  • Pedagogische ondersteuning en opvang

   • penitentiair personeel

   • Gedetineerden (‘kinderfatik’)

   • Consult Kind & Gezin

   • Pediater (‘relaxatiemassage’)

  • Link met buitenwereld?

  • Betrokkenheid vader?


Ouder kind contact tijdens detentie l.jpg
Ouder-kind contact tijdens detentie en beperkingen

 • Initiatieven tav de gedetineerde ouder

  • Justitieel Welzijnswerk: Integrale individuele begeleiding

   • Handhaven in het dagelijks leven

   • Voorbereiden terugkeer vrije samenleving

   • Versterken in het opnemen van verschillende sociale rollen

   • Behouden, herstellen of bevorderen van familiale banden

  • Vormingsinitiatieven

  • Informatiesessies / workshops


Ouder kind contact tijdens detentie13 l.jpg
Ouder-kind contact tijdens detentie en beperkingen

 • Kindvriendelijke contactmogelijkheden in de gevangenis

  • Speciaal kinderbezoek

   • Aangepaste infrastructuur

   • Omkadering

   • Ondersteuning voor-tijdens-na bezoek

   • Gezinsmoment? Exclusief ouder-kind contact?

  • Feestmomenten

  • ‘Familiale bezoekruimte’ (PCBrugge), ‘Roefelzaal’ (Gevangenis Leuven Centraal)


Ouder kind contact tijdens detentie14 l.jpg
Ouder-kind contact tijdens detentie en beperkingen

 • Didactisch materiaal voor ouders en kinderen:

  • ‘Mijn vader zit in de gevangenis – een boekje over hoe je kinderen daarop reageren’ (1998, JWA, CAW Metropool)

  • ‘Elsje bezoekt haar papa’ (1999, JWGent, CAW Artevelde)

  • Van Mieghem, L., ‘Achter de muur’, Davidsfonds, 1998.

  • Rottiers, B. & Van Lent, T. ‘Papa is weg’, Lannoo, 2006.


Slide15 l.jpg

Meer info: en beperkingen

 • Rapport KBS ‘Als je ouder in de gevangenis zit… hoe dichtbij blijven’ (1997)

 • www.justitieelwelzijnswerk.be

 • Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

  Diksmuidelaan 36a

  2600 Berchem

  tina.demeersman@steunpunt.be