nemocnice volaj o pomoc nedostatek sester v r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nemocnice volají o pomoc ? (Nedostatek sester v ČR ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nemocnice volají o pomoc ? (Nedostatek sester v ČR )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Nemocnice volají o pomoc ? (Nedostatek sester v ČR ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Nemocnice volají o pomoc ? (Nedostatek sester v ČR ). Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA Prezidentka. Sestry chybí na celém světě. USA….. Belgie, Dánsko, Francie, Holansko, Kypr, Malta, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Finsko…… Spojené Arabské Emiráty…….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nemocnice volají o pomoc ? (Nedostatek sester v ČR )' - elmo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nemocnice volaj o pomoc nedostatek sester v r

Nemocnice volají o pomoc ?(Nedostatek sester v ČR)

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

Prezidentka

sestry chyb na cel m sv t
Sestry chybí na celém světě
 • USA…..
 • Belgie, Dánsko, Francie, Holansko, Kypr, Malta, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Finsko……
 • Spojené Arabské Emiráty…….
kde chyb sestry v r
Kde chybí sestry v ČR ?
 • Praha, Ústí nad Labem, Dačice, Karlovy vary, Český Brod, Brandýs nad Labem, Náchod, Zlín, Příbram, Ostrava…..
 • Dětské sestry – Brno
 • Specialistky ARIP – v celé ČR
specifick probl my hl m prahy
Specifické problémy hl.m.Prahy
 • Nejvyšší podíl slovenských sester ze všech českých zemí, vysoký podíl mimopražských sester
 • Koncentrace zdravotnických zařízení přímo řízených MZ ČR
 • Absence městské nemocnice
 • Zřizovatelem zdravotnických škol je hl.m.Praha
 • Nabídka práce mimo obor za lepší plat
 • Nízký zájem absolventů o práci ve zdravotnictví
 • Nezájem o návrat po MD
 • Absence perspektivy pro mimopražské sestry
slide5
2004
 • Zákon č.96/2004 Sb., vzdělávání nelékařů
 • Ukončení vzdělávání sester na 4-letých SZŠ
 • Vzniká nový obor – zdravotnický asistent
 • Zahájení kvalifikačních studijních programů na VŠ
 • Vyhláška č.424/2004 Sb., o náplni činnosti
 • Nové kompetence všeobecných sester – bez odborného dohledu a bez indikace, pod odborným dohledem, pod přímým vedením – chybí jasný výklad (judikát)
slide6
2004
 • Vyhláška č.423/2004 Sb., o kreditním systému
 • Celoživotní vzdělávání – povinnost vzdělávání ve vazbě na kompetence, financovaná zaměstnavatelem i zaměstnancem
 • Zahájení vydávání osvědčení k výkonu povolání („registrace“)
pro se nest t sestrou
Proč se nestát sestrou
 • Noční směny, denně desítky kilometrů chůze
 • Tlak ze strany pacientů, lékařů a ostatních zdravotníků. i ze strany příbuzných
 • Slovní i brachiální útoky pacientů i příbuzných
 • Vysoká odpovědnost - náročné výkony x pomocné práce
 • Práce, kterou většina lidí považuje za odpornou
 • Riziko infekce, zničená záda a celý pohybový systém, křečové žíly – nemoci z povolání
 • Běžně práce přes čas
 • Ohrožení syndromem vyhoření
 • Malý plat
co na to sestry
Co na to sestry ?
 • 40% sester by si znova svoji profesi nevybralo (Sestra 2007)
 • Po mateřské už nevracejí
 • Hledají místo na jednu směnu
 • Pracují mimo zdravotnictví za víc peněz
hrozby
Hrozby
 • Nízká nezaměstnanost
 • Nízká atraktivita oboru
 • U i na Slovensku chybí sestry
 • Nezájem sester z ostatních zemí
 • Sestry stále odcházejí a nevracejí se
slide10
2008
 • Všeobecná sestra se vzdělává pouze na VZŠ a VŠ
 • (Platí „generální pardon“, je uznáno předchozí vzdělání, není nutné další VZŠ nebo VŠ studium)
 • Maturuje zdravotnický asistent
 • Padl monopol NCONZO v oblasti specializačního vzdělávání
 • Akutní nedostatek kapacity specializací (akreditovaných pracovišť) – nejsou specialistky – ARIP a dětské sestry
2008 varov n as
2008 – varování ČAS !!!
 • Současně s jejich nedostatkem mají české sestry problémy se zajištěním základních podmínek pro udržení kvality ošetřovatelské péče

(lidské zdroje – sanitářky, sanitáři; materiální vybavení – SZM; technické podmínky – lůžka, zvedáky, polohovací pomůcky)

slide12
2008
 • Roste tlak na zvýšení kompetencí sester
 • Zkracuje se délka hospitalizace a celý dg. proces
 • Zvyšuje se podíl těžce nemocných při hospitalizaci
 • Snižuje se počet pracovníků pomocných profesí
 • Experimentuje se s platy a počtem sester
 • 40% sester pracujících BOD, 60% sester POD
 • Mizí ošetřovatelství, resp. sestry v sociálních službách
slide13
2008
 • Přesto, že ZZ signalizují nedostatek sester, dostupná data to neprokazují - ???
 • Zdravotničtí asistenti signalizují nezájem o práci z důvodů nízkého finančního ocenění, chtějí studovat
 • Registr nelékařů neobsahuje potřebné údaje
 • VŠ, zejména LF se brání vzestupu počtu bakalářů
 • Přístup ke specializačnímu vzdělávání je omezen
 • Akutně chybí sestry se specializací ARIP a dětské sestry
 • Vzniká konkurenční boj mezi zdravotnickými zařízeními
 • Sestry pracují ve více zdravotnických zařízeních, aby si vydělaly
slide14
2010…….
 • Další zefektivňování zdravotní péče, změny struktury složení zdravotnických týmů
 • Zvyšování kompetencí sester v souvislosti s omezeným počtem lékařů a s rozvojem technologií, zejména v diagnostice; nositelé výkonů v rámci zdravotního pojištění
 • Rozvoj domácí hospitalizace (i domácí péče ?)
slide15
2010……..
 • Rozvoj péče o seniory - geriatrie
 • Rozvoj příležitostí pro sestry mimo zdravotnictví nebo na hranici zdravotní a sociální péče
 • Rozvoj péče o zdravé seniory v komunitě
 • Nabídka pracovních míst mimo zdravotnictví – nízká nezaměstnanost, globalizace pracovního trhu
 • Neochota českých žen tuto práci vykonávat
 • Nezájem o studium oboru zdravotnický asistent, ani všeobecná sestra
progn za zdravotnick asistent
Prognóza –zdravotnický asistent
 • Neznalost ZZ kompetencí zdravotnických asistentů
 • Nevhodná organizace práce a nemožnost zařazení tohoto pracovníka do ošetřovatelského týmu pod odborný dohled sestry
 • Zdravotničtí asistenti nepůjdou pracovat, ale studovat na vyšší a vysoké školy
international council of nurses dr hiroko minami
International Council of Nurses – Dr. Hiroko Minami
 • 2006 „Odpovídající počet zdravotníků zachraňuje životy“
 • Více než 160 členských států ICN si klade za cíl zvýšit povědomí sester o existenci tohoto problému a dodává jim nástroje k tomu, aby pomáhaly zvýšit bezpečí pacientů
 • Vyspělé země (USA, Kanada) se potýkají s vysokým počtem personálu z ciziny (25%), jiné s odlivem sester nebo s nedostatečným zájmem o tuto profesi pro vysoké zdravotní riziko a pracovní zátěž
 • O sestrách musí být slyšet !!!!
 • Čekají podobné problémy i Česko? Nečekají, již jsou tady !!!!!
migrace sester do zahrani 2006
Migrace sester do zahraničí 2006
 • Vydání potvrzení pro práci v zahraničí 683
 • Rozhodnutí pro výkon povolání cizinek v ČR 65

(státy mimo EU – Ukrajina)

 • Rozhodnutí pro výkon povolání cizinek v ČR 2 249

(Slovensko)

ihned
IHNED
 • Oceňovat práci sester – finančně i společensky
 • Ukončit dehonestaci ošetřovatelství v rámci zdravotnického týmu
 • Zvýšit počty pomocného personálu tak, aby sestry vykonávaly pouze kvalifikovanou práci za slušné peníze
 • Zabránit přetěžování sester !
 • Nabídnou sestrám profesní růst v rámci zajímavých pracovních pozic
ihned1
IHNED
 • Podpořit návrat sester – alternativní pracovní režim, adaptační projekty
 • Rekvalifikační projekty
ihned2
IHNED
 • Upravit vzdělávání sester tak, aby VS mohla pracovat na dětských odděleních
 • Připravit pro přechodné období krátké „vyrovnávací kurzy“ pro sestry specialistky
 • Podpořit akreditaci studijních programů na VZŠ a VŠ v kombinované formě
 • Doplnit data v „registru“
ihned3
IHNED
 • Zahájit kroky pro mezistátní spolupráci se zeměmi, které mohou být zdrojem pro kvalifikované sestry
 • Připravit podmínky pro tyto sestry v rámci uznávání kvalifikace
 • Podpořit zaměstnanost cizinek – „zelená karta“
 • Ukrajina, Polsko, Bulharsko, Rumunsko – bez úspěchu
 • Vientnam, Filipíny…….