Ingineria regl rii automate
Download
1 / 23

Ingineria regl?rii automate - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Ingineria reglării automate. Curs - anul IV Specializarea : Automatica si Informatica Aplicata Prof. dr. ing. Corneliu Lazar. 1. Introducere. Inginerie Inginer Ingineria reglării automate. 1.1 Motivaţia ingineriei reglării. Ingineria reglării automate → istorie de lunga durata

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ingineria regl?rii automate' - elmo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ingineria regl rii automate

Ingineria reglării automate

Curs - anul IV

Specializarea:

Automatica si Informatica Aplicata

Prof. dr. ing. Corneliu Lazar


1 introducere
1. Introducere

 • Inginerie

 • Inginer

 • Ingineria reglării automate


1 1 motiva ia ingineriei regl rii
1.1 Motivaţia ingineriei reglării

 • Ingineria reglării automate → istorie de lunga durata

 • Antichitate: ceasul cu apa → Ktesibios i.Hr.

 • Evul mediu: controlul temperaturii → Cornelius Drebbel

  (1572-1663)

 • Revoluţia industriala → motorul cu abur

  - putere mare ce trebuie controlata

  - “governor” → primul regulator → Watt (1788)

 • Războaiele mondiale

  - sisteme de ghidare si urmărire

  -teoria clasica a reglării: Bode, Nyquist, Nichols, Evans


Ceasul cu apa governor
Ceasul cu apa Governor

Ktesibios - i.Hr. James Watt - 1788


1 1 motiva ia ingineriei regl rii1
1.1 Motivaţia ingineriei reglării

 • Zborurile cosmice din anii ’60 – ’70

  - sisteme de reglare moderne care apoi au fost diseminate:

  - producerea bunurilor de larg consum

  - aplicaţii in medicina

 • Teoria moderna a reglării (bazata pe stare):

  Wiener, Kalman


1 1 motiva ia ingineriei regl rii2
1.1 Motivaţia ingineriei reglării

 • Sfârşitul secolului XX

  - reglarea automata → element esenţial al societăţii moderne

  - automatizarea clădirilor si a automobilelor

  - sisteme complexe de conducere:

  - procese chimice, aeronave, procese de producţie

  - tehnologii “cutting edge”:

  - utilaje → forte de mii de tone

  - viteze foarte mari → ≥ 120 km/h

  - tolerante de ordinul μm → industria aluminiului (5 μm)

  - aplicaţii in afara industriei:

  - sisteme biologice, reţele de comunicaţii, sisteme economice


1 1 motiva ia ingineriei regl rii3
1.1 Motivaţia ingineriei reglării

 • Ingineria reglării automate→ proiectarea, implementarea si mentenanaţa sistemelor de reglare automata

 • Succesul reglării → utilizarea mai multor discipline

  - modelarea: captarea caracteristicilor fizice si chimice ale proceselor

  - măsurarea variabilelor din proces

  - execuţia acţiunilor de reglare

  - comunicaţii: transmisia datelor

  - computing: realizarea unor taskuri complexe pe baza datelor măsurate pentru a acţiona asupra procesului

  - interfaţarea: diferitele componente ale sistemului de regalare pot fi monitorizate in mod unitar


1 2 proiectarea sistemelor de reglare
1.2 Proiectarea sistemelor de reglare

 • Etape: modelare, proiectare, simulare, testare si implementare

 • Părţile componente ale proiectării:

 • Partea fixata – procesul reglat

 • Obiective

 • Senzori

 • Elemente de execuţie

 • Comunicaţii

 • Computing

 • Arhitecturi si interfaţare

 • Algoritmi de reglare

 • Perturbaţii si incertitudini


1 2 proiectarea sistemelor de reglare 1 2 1 partea fixata
1.2 Proiectarea sistemelor de reglare 1.2.1 Partea fixata

 • Caracterizarea fizica a procesului

 • Cunoştinţe elementare privind:

  - balanţa energetica

  - balanţa maselor

  - circulaţia fluxurilor de materiale in sistem

  - limitări fizice → specificarea performantelor

  •Modelarea sistemelor fizice

 • Construire unui model al procesului → primul pas in proiectare

  •Identificarea sistemelor


1 2 proiectarea sistemelor de reglare 1 2 2 obiective
1.2 Proiectarea sistemelor de reglare 1.2.2 Obiective

 • Formularea obiectivelor reglării

 • Scopul urmărit: - reducerea energiei consumate

  - creşterea randamentului

 • Variabilele reglate pentru atingerea obiectivelor

 • Nivelul de performanta necesar: acurateţe, rapiditate


1 2 proiectarea sistemelor de reglare 1 2 3 4 senzori elemente de execu ie ee
1.2 Proiectarea sistemelor de reglare 1.2.3-4 Senzori - Elemente de execuţie (EE)

 • “Daca poţi măsura ceva, poţi controla acel lucru.”

 • Tehnologia senzorilor → îmbunătăţirea performantelor

 • Cum pot fi obţinute informaţii despre mărimi ce nu pot fi măsurate

  • Masurari si instrumentatie; Senzori si traductoare

 • Senzorul raportează despre starea procesului

 • EE → cum acţionează asupra procesului ca sa-l conduci dintr-o stare in alta stare

 • Calitatea reglării ↔ EE

  •Echipamente si structuri de reglare automata


1 2 proiectarea sistemelor de reglare 1 2 5 comunica ii
1.2 Proiectarea sistemelor de reglare 1.2.5 Comunicaţii

 • Interconectarea senzorilor si a EE ↔ sistem de comunicaţii

 • Proces → sute de semnale ce trebuie transmise la distanta

 • Proiectarea sistemului de comunicaţii cu protocoalele asociate → calitatea reglării

 • Cerinţe speciale pentru sistemele de comunicaţii → tratarea întârzierilor

  (nedeterministe)

  •Transmisia datelor, Comunicaţii in sistemele de conducere


1 2 proiectarea sistemelor de reglare 1 2 6 computing
1.2 Proiectarea sistemelor de reglare 1.2.6 Computing

 • Conexiunea dintre senzor si EE → via un echipament de calcul (computer)

 • Sistem de reglare automata (SRA): echipamente de calcul:

  - DCS – Distributed Control Systems

  - PLC – Programmable Logic Controllers

  - PC – Personal Computer

 • Determinism in timp → sisteme de operare in timp real multi-tasking

 • Precizia numerica

 • CACE: medii de programare integrate →modelarea, proiectarea, simularea si implementarea SRA

  •Programarea aplicaţiilor de timp real


1 2 proiectarea sistemelor de reglare 1 2 7 arhitecturi si interfa are
1.2 Proiectarea sistemelor de reglare 1.2.7 Arhitecturi si interfaţare

 • Reglarea centralizata → toate semnalele sunt aduse intr-un punct central

  - complexitate, cost, restricţii de timp in calcule, întreţinere, fiabilitate

 • Reglarea distribuita → partiţionarea SRA in subsisteme

 • Interfaţarea cu diferite subcomponente

 • Interfeţe speciale pentru diferite componente → standardizarea interfeţelor


1 2 proiectarea sistemelor de reglare 1 2 7 arhitecturi si interfa are1
1.2 Proiectarea sistemelor de reglare 1.2.7 Arhitecturi si interfaţare


1 2 proiectarea sistemelor de reglare 1 2 8 algoritmi de reglare
1.2 Proiectarea sistemelor de reglare 1.2.8 Algoritmi de reglare

 • Algoritmi de reglare

  → “inima” ingineriei reglării

  → conectează senzorii cu EE

  → tema centrala a cursului:

  Ingineria Reglării Automate - IRA


1 2 proiectarea sistemelor de reglare 1 2 9 perturba ii si incertitudini
1.2 Proiectarea sistemelor de reglare 1.2.9 Perturbaţii si incertitudini

 • SRA reale → zgomote si perturbaţii externe cu

  impact asupra performantelor

 • Procese reale → modele complexe

 • IRA → modele relativ simple

 • Incertitudini → erori de modelare


1 3 tehnici utilizate in proiectarea sra 1 3 1 date ini iale
1.3 Tehnici utilizate in proiectarea SRA 1.3.1 Date iniţiale

 • Caracteristicile procesului reglat

  - date despre IT, EE si Tr (partea fixata - PF)

  - model matematic

 • Performantele impuse

  - de comportare: performante de regim

  tranzitoriu si de regim staţionar

  - obligatorii: stabilitatea si rezolvarea

  problemei reglării

  - de realizabilitate: limitări fizice existente → restricţii


Ingineria regl rii automate

1.3 Tehnici utilizate in proiectarea SRA 1.3.2 Tehnici de proiectare

Sisteme de reglare hibride

CAN- Regulator numeric-CNA

“Regulator analogic (PID)”

femari

(i)

CAN-Proces- CNA

“Proces discretizat”

fe mici 1/(5÷50)

(ii)


1 3 tehnici utilizate in proiectarea sra 1 3 2 tehnici de proiectare
1.3 Tehnici utilizate in proiectarea SRA 1.3.2 Tehnici de proiectare

 • (i) Tehnici pentru proiectarea SRA liniare, continue si monovariabile

  1. Tehnici convenţionale:

  - alocarea poli-zerouri

  - metode frecvenţiale

  2. Acordarea optima a regulatoarelor

  3. SRA cu structura speciala


1 3 tehnici utilizate in proiectarea sra 1 3 2 tehnici de proiectare1
1.3 Tehnici utilizate in proiectarea SRA 1.3.2 Tehnici de proiectare

 • (ii) Tehnici pentru proiectarea sistemelor de reglare numerica (SRN)

 • Formalismul matematic al sintezei sistemelor continue → ipoteza de cvasicontinuitate → algoritmul de reglare numerica prin discretizare

 • Formalismul matematic specific sistemelor numerice → transformări complexe (Ζ) → tehnici de sinteza specifice sistemelor continue (alocare)

 • Formalismul matematic bazat pe ecuaţii cu diferente finite → numai pentru SRN


1 3 tehnici utilizate in proiectarea sra 1 3 1 tehnici de proiectare
1.3 Tehnici utilizate in proiectarea SRA 1.3.1 Tehnici de proiectare

 • Algoritmi de reglare numerica

 • Algoritmi obţinuţi prin discretizarea legilor de reglare continue (PID)

 • Algoritmi obţinuţi prin proiectarea cu metoda alocării

 • Algoritmi “dead – beat”

 • Algoritmi noninteractivi pentru SRN multivariabile

 • Algoritmi de reglare după stare

 • Algoritmi de reglare cu predicţie


Bibliografie
Bibliografie

 • Lazar C., Vrabie D., Carari S. (2004). Sisteme automate cu regulatoare PID, Editura MATRIXROM, Bucureşti.

 • Lazăr C., O. Păstrăvanu, E. Poli, Fr. Sghonberger (1996). Conducerea asistata de calculator a proceselor tehnice – proiectarea si implementarea algoritmilor de reglare numerica. Editura MATRIXROM, Bucureşti.

 • Lazăr C. (1999). Conducerea predictiva a proceselor cu model cunoscut. Editura MATRIXROM, Bucureşti.

 • Dumitrache I. (2005), Ingineria reglarii automate. Editura Politehnica Press, Bucureşti.

 • Ionescu V. (1985). Teoria sistemelor liniare. Editura Didactica si Pedagogica, Bucureşti.

 • Tertisco M., D. Popescu, B. Jora, I. Russ (1991). Automatizări industriale continue. Editura Didactica si Pedagogica, Bucureşti

 • Goodwin C., G., S. F. Graebe, M. E. Salgado (2001). Control System Design. Prentice Hall, New Jersey

 • Grimble M. J. (2001). Idustrial Control Systems Design. Wiley,Chichester.