slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zmiana stawek VAT na rok 2011 W systemie KS-SOW PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zmiana stawek VAT na rok 2011 W systemie KS-SOW

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Zmiana stawek VAT na rok 2011 W systemie KS-SOW - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Zmiana stawek VAT na rok 2011 W systemie KS-SOW. START. Wykonanie: Iwona Szatkowska. Uwaga!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zmiana stawek VAT na rok 2011 W systemie KS-SOW


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Zmiana stawek VAT na rok 2011

W systemie KS-SOW

START

Wykonanie: Iwona Szatkowska

slide2

Uwaga!

Wszystkie opisane w instrukcji operacje oparte są o zapowiedzi oraz projekty odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Te akty prawne na dzień ukończenia instrukcji nie były podpisane i opublikowane. Faktycznie wykonywane czynności i konieczne operacje będą zależały od podpisanych i opublikowanych aktów prawnych. Prosimy na bieżąco śledzić wszystkie informacje związane z przełomem roku.

Z naszej strony postaramy się na bieżąco informować Państwa o wszelkich zmianach na naszej stronie internetowej www.kamsoft.pl

DALEJ

WSTECZ

slide3

Zmiany stawek VAT dokonujemy po zakończeniu pracy 31 grudnia 2010 roku i przed rozpoczęciem pracy 1 stycznia 2011 roku.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide4

Przed rozpoczęciem operacji związanych ze zmianą stawek VAT należy:

 • Zaktualizować program KS-SOW 2011 do najnowszej wersji.
 • Nadać osobie je wykonującej następujące uprawnienia:
  • 41-0011 – „Definiowanie programowych stawek podatku VAT”
  • 42-0040 – „Zmiana stawek VAT na rok 2011”
  • 42-0041 – „Test przygotowania programu do stawek VAT w roku 2011”
  • Wyczyścić rezerwacje i kolejki oraz bufor faktur zakupów.
  • Wykonać archiwum bazy danych.
  • Wydrukować wszystkie niezbędne zestawienia w starych stawkach VAT (np. wydruki remanentowe, itp.).

UWAGA! Drukarki POSNET z połączeniem USB należy podłączyć przez port COM ze względu na to, że nie zadziała przeprogramowanie drukarki.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide5

Uruchamiamy moduł SOW42 - Serwis

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide7

Odpowiadamy twierdząco.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide8

Odpowiadamy twierdząco.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide9

Uruchamiamy funkcję zmiany stawek VAT za pomocą przycisku [F2] Wykonaj

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide10

Po wybraniu przycisku „Tak” zostanie uruchomiony mechanizm zmiany stawek VAT.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide11

Po zatwierdzeniu program wykona kolejno czynności:

 • Zmiana stawek VAT w systemie.
 • Zmiana stawek VAT w opcjach.
 • Programowanie drukarki fiskalnej (wydruk paragonu z potwierdzeniem zmiany stawek VAT).

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide12

W przypadku drukarek Posnet zmiana stawek VAT nastąpi za pomocą programu serwisowego firmy Posnet, który zostanie wywołany automatycznie.

Wybieramy przycisk „Rozpocznij”.

Pomiń instrukcję dotyczącą drukarek Posnet

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide13

Program sprawdzi połączenie z drukarką, po czym nastąpi zmiana stawek VAT w drukarce oraz wydrukowany zostanie paragon z informacją o zmianie.

Na niektórych modelach drukarek Posnet należy potwierdzić zmianę wybierając „TAK” na drukarce.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide14

Zostanie wyświetlony komunikat

Jeżeli wyświetlona data nie jest zgodna z faktyczną datą wybieramy przycisk „NIE”.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide16

Jeżeli po zmianie stawek zostanie zablokowana baza danych, w celu jej odblokowania należy postępować zgodnie z instrukcją producenta, która zostanie wyświetlona po wybraniu przycisku „Dalej”.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide17

Po wykonaniu wszystkich kroków z instrukcji producenta, wybieramy przycisk „Dalej”.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide18

Zatwierdzamy przyciskiem „OK”, kiedy menu drukarki zostanie opuszczone.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide19

Wybieramy przycisk „Dalej”.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide20

Zakończenie procesu zmiany stawek VAT.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide21

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide22

Uruchamiamy moduł SOW14 - Magazyn

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide24

W pierwszej kolejności tworzymy BUFOR TOWARÓW przyciskiem

[F2] „Tworzenie bufora towarów”

Następnie za pomocą funkcji

[Alt+F2] „Tworzenie bufora przeceny” tworzymy

BUFOR PRZECENY

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide25

Po utworzeniu bufora przeceny program automatycznie wyświetli przegląd jego pozycji. Jeśli nie, należy uruchomić przegląd przyciskiem [F3] „Podgląd/edycja przeceny”.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide26

Przed zmianą stawek VAT w buforze przeceny należy za pomocą opcji w module SOW41  Administrator  Opcje modułów SOW14.1.4. „Obliczanie nowej ceny detalicznej przy zmianie stawki VAT” ustalić, czy program ma obliczyć nowe ceny detaliczne według nowych stawek, czy kosztem zysku sklepu pozostać przy starych cenach detalicznych.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide28

Odpowiadamy twierdząco

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide29

Jeżeli został utworzony tylko jeden bufor, program wyświetli ostrzeżenie:

W takim wypadku odpowiadamy „Nie”, po czym tworzymy brakujący bufor w oknie „Poprawa listy towarów i przecena towarów” i jeszcze raz wywołujemy funkcję [Alt+F3] „22->23, 7->8” w jednym z buforów.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide30

Po wykonaniu funkcji zmiany stawek VAT w buforach program wyświetli informację o ilości zmienionych kart towarów oraz zakupów.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide31

Istnieje również możliwość ręcznej zmiany stawek VAT.W tym celu kolejno w BUFORZE LEKÓW oraz BUFORZE PRZECENY wyświetlamy towary z wybraną stawką za pomocą funkcji

[F9] Filtr  „Wyświetlanie leków z wybraną stawką VAT”.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide32

Wpisujemy stawkę i zatwierdzamy wybór przyciskiem [Ent] „OK”. Przegląd zostanie przefiltrowany dla pozycji z podaną stawką VAT. Poszczególne pozycje należy zmienić ręcznie.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide33

Aby ręcznie zmienić stawkę VAT należy ustawić się na danej pozycji w kolumnie „Nowy VAT” i użyć przycisku

[ENT] „Zmień”.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide34

Wpisujemy nową stawkę VAT i zatwierdzamy wybór przyciskiem [Ent] „Ok”

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide35

Zatwierdzamy zmiany przyciskiem

[F9] „Korekta łączna”po zakończeniu pracy 31 grudnia 2010 i przed rozpoczęciem pracy 1 stycznia 2011 roku.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide36

Odpowiadamy twierdząco

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide37

Odpowiadamy twierdząco

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide38

Po wykonaniu wszystkich operacji związanych ze zmianą stawek VAT należy sprawdzić, czy system jest poprawnie przystosowany do pracy w roku 2011.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide39

Uruchamiamy moduł SOW42 - Serwis

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide40

Uruchamiamy funkcję „Test VAT 2011”.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide41

Wybieramy przycisk

[F2] „Wykonaj”.

DALEJ

WSTECZ

Zmiana stawek VAT

slide42

W przypadku wykrytych nieprawidłowości program wyświetli w dolnej części okna podpowiedź jak rozwiązać problem.

WSTECZ

KONIEC

Zmiana stawek VAT