koen hermans lucas centrum voor zorgonderzoek en consultancy centrum voor sociologisch onderzoek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tijd voor het nieuwe OCMW PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tijd voor het nieuwe OCMW

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Tijd voor het nieuwe OCMW - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Koen Hermans LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy Centrum voor sociologisch onderzoek. Tijd voor het nieuwe OCMW. Reflectie op 3 hoofdlijnen in essay. 3 antwoorden op de huidige crisis : Sociaal investeringsbeleid vanuit grondrechtenbenadering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tijd voor het nieuwe OCMW' - elmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
koen hermans lucas centrum voor zorgonderzoek en consultancy centrum voor sociologisch onderzoek
Koen Hermans

LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy

Centrum voor sociologisch onderzoek

Tijd voor het nieuwe OCMW

reflectie op 3 hoofdlijnen in essay
Reflectie op 3 hoofdlijnen in essay
 • 3 antwoorden op de huidigecrisis :
  • Sociaalinvesteringsbeleidvanuitgrondrechtenbenadering
  • Implicatiesvoorhetlokale niveau
 • Samenwerken in netwerken
 • Professionalisering van hetsociaalwerk
slide3

Drie antwoorden op de nieuwste sociale kwestie

Drieinvullingen van ‘sociaal’ beleid

financi le crisis economische crisis nieuwe sociale kwestie
Financiële crisis  economische crisis  nieuwe sociale kwestie?
 • Zoveelste ‘crisis van de verzorgingsstaat’
 • Nieuwe sociale kwestie als antwoord vanaf jaren ‘90:
  • Groeiende kloof tussen laag- en hooggeschoolden
  • Kloof tussen uitkeringsgerechtigden en werkenden
  • Antwoord: actieve welvaartsstaat
 • Huidige crisis = versterking van nieuwe sociale kwestie?
nieuwste sociale kwestie
Nieuwste sociale kwestie?

 Huidige crisis is fundamenteler (Standing, 2011)

 • Onzekerheid alom
 • Hooggeschoolden worden geraakt
 • Werkende middenklasse wordt geraakt
 • Sociale mobiliteit remt af
 • Nieuwearmoede : schuldenproblematiek en faillissementen

’Democratisering van armoede’

In periode van ‘superdiversiteit’

oplossing 1 sociale voorzieningen zijn niet oplossing maar probleem dalrymple
Oplossing 1: sociale voorzieningen zijn niet oplossing maar probleem (Dalrymple)
 • Individuele verantwoordelijkheid als sturend principe
  • Mensen zijn zelf verantwoordelijk
  • Hulpverlening steekt mensen in slachtofferrol
  • Hulpverlening bestendigt afhankelijkheid
  • Sociale voorzieningen zijn niet de oplossing, maar de oorzaak
 • Oplossing:
  • Straffe vorm : sociale voorzieningen (sterk) afbouwen
  • Mildere vorm: Strenge(re) Selectiviteit in functie van behoeftigheid
effectiviteit van deze strategie
Effectiviteit van deze strategie
 • Toepassing in UK, Nederland en Duitsland
 • Voorbeelden in Vlaanderen :
  • Tijdigheid van werkloosheidsuitkering
  • Veel aandacht voor het bestrijden van sociale fraude
  • Stopzetting van straathoekwerk in Antwerpen
 • Effecten van grotere selectiviteit?
  • Vergroting van onderbescherming
  • Mensen trekken zich terug als gevolg van stigmatisering
  • Bewijs: recente besparingen in de Nederlandse zorg
oplossing 2 voor wat hoort wat
Oplossing 2: ‘Voor wat, hoort wat’
 • Tegenover aanbod vanuit sociaal beleid (onderwijs, huisvesting, leefloon) hoort een inspanning, een wederdienst
 • Selectiviteit in functie van eentegenprestatie
 • Niet noodzakelijk een terugtrekkende overheid
 • Overheid stuurt gedrag in gewenste richting via prikkels en straffen
 • Activeringalsverplichting
effectiviteit van deze strategie1
Effectiviteit van deze strategie
 • Duurzaamheid van activering:
  • Slechts één op vijf heeft een jaar na einde sociale tewerkstelling een duurzame job (Raeymaeckers, 2008)
 • Meer fundamenteel :
  • Soms dunne grens tussen niet willen en niet kunnen
  • Op basis waarvan en wie stelt grens vast ?
  • Sanctionerende invulling vs positieve, emanciperende invulling op maat
derde oplossing sociale investering oecd 2011
Derde oplossing : sociale investering (OECD, 2011)

Sterke welvaartsstaat als buffer tegen crisis

Combinatie van herverdeling en investering in menselijk kapitaal

Maatwerk in functie van verbeteren van sociale mobiliteit

Gestoeld op grondrechtenbenadering

vertaling van sociale investering naar armoedebestrijding
Vertaling van sociale investering naar armoedebestrijding
 • Versterken van klassieke (financiële) instrumenten van de verzorgingsstaat:
  • Socialezekerheidsuitkeringen
  • Schooltoelagen
  • Huursubsidie
 • Ondersteunen van integratie in basisinstuties
  • Arbeidsmarkt
  • Huisvestingsmarkt
  • Onderwijs
  • Kinderopvang
  • Gezondheidszorg
  • Energiemarkt
maatschappelijke integratie meer dan centen
Maatschappelijke integratie: meer dan centen
 • Maatschappelijke integratie :
  • Economisch kapitaal
  • Cultureel kapitaal
  • Sociaal kapitaal
  • Linguïstisch kapitaal
 • Niet alleen beschikbaarheid en betaalbaarheid, maar ook begrijpbaarheid en bruikbaarheid als toetscriteria
en het lokaal niveau
En het lokaal niveau ?
 • Maatschappelijke dienstverlening als drievoudige opdracht :
  • Individuele begeleiding
  • Voorwaardenscheppend beleid : voorzieningen op maat
  • Sensibiliseren en van maatschappelijke basisinstituties
2de hoofdlijn samenwerken in netwerken
2de hoofdlijn: Samenwerken in netwerken
 • Netwerken als ultieme oplossing voor complex en weerbarstig maatschappelijk probleem?
 • Niveaus van netwerken :
  • Beleidsnetwerken
  • Operationele netwerken
 • Netwerken :
  • Alle actoren die een bijdrage kunnen leveren aan een maatschappelijk probleem of opgave vormen een netwerk als ze op de hoogte zijn van elkaars bestaan, elkaars meerwaarde kennen, als er onderlinge contacten zijn, als kennis wordt gedeeld en/of als er een gemeenschappelijke ontmoetingsplek is’
doelstellingen van netwerk
Doelstellingen van netwerk
 • Netwerkalsmiddel om eigenorganisatie te profileren (= eigenbelang)
 • Netwerkalsmiddel om hiaten in dienstverlening (=aanbodgericht)
 • Netwerkenalsmiddel om te komentotmeermaatwerk en zorg op maat
succesfactoren van netwerken
Succesfactoren van netwerken:

‘sense of urgency’

Gemeenschappelijke doelen (≠ één visie)

‘what’s in it for me’: netwerken creëren meerwaarde

Vertrouwen

Macht

Communicatie

Engagement bij deelnemend management en professionals

Duidelijkheid over coördinatie

rol van ocmw lokaal bestuur
Rol van OCMW / lokaal bestuur
 • Regisseur of aanjager ?
  • Netwerkaansturing door lead organisatie
  • Netwerkaansturing door een door het netwerk erkende en georganiseerde organisatie?
 • Over grenzen van sectoren binnen gemeente of over grenzen van gemeente ?
 • Rol van OCMW-vereniging als organisatievorm
 • Realistisch gezien huidige schaalgrootte van gemeenten?
professionaliteit
Professionaliteit
 • Art. 59 van de OCMW-wet
  • Expliciete keuze voor professionele aanpak
  • Sociaal onderzoek = opdracht van maatschappelijk werker
 • Wel internationaal heel wat ‘evidentie’ beschikbaar
 • Wetenschappelijke onderbouwing van sociaal werk is in Vlaanderen pas relatief beperkt
generieke succesfactoren van sociaal werk
Generieke succesfactoren van sociaal werk :
 • Op cliëntniveau :
  • werkalliantie hulpverlener – cliënt
  • Respect
  • Aansluiten bij motivatie
 • Methodisch
  • Methodiekbeschrijving: welke doelstellingen, welke problemen, hoe handelen, hoe komt het dat het werkt, welke competenties zijn nodig ?
  • goede structurering : doelstellingen en gefaseerd werken
 • Organisatorisch :
  • goede opleiding, training en intervisie
  • Feedback vragen bij collega’s en clienten over handelen
  • Falen van hulpverlening durven zoeken in eigen gedrag van sociaal werker