המינהלת הישראלית
Download
1 / 39

ISERD IS rael E urope R &D D irectorate שער הכניסה שלך לתוכנית המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

המינהלת הישראלית לתוכנית המסגרת למו"פ של האיחוד האירופי. ISERD IS rael E urope R &D D irectorate שער הכניסה שלך לתוכנית המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי. FP7.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ISERD IS rael E urope R &D D irectorate שער הכניסה שלך לתוכנית המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי' - elmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

המינהלת הישראלית

לתוכנית המסגרת למו"פ

של האיחוד האירופי

ISERD

ISrael Europe R&D Directorateשער הכניסה שלך

לתוכנית המסגרת

למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי

FP7


ISERDהמינהלת הישראלית לתוכנית המסגרת של האיחוד האירופיוועדת ההיגוי: משרדי: התמ”ת, המדע והטכנולוגיה, החוץ והאוצר והמועצה להשכלה גבוהה – הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) יו"ר וועדת ההיגוי –ד"ר אלי אופר, המדען ראשי תמ“תמנכ"ל – מרסל שטאון

מטרת ISERD:

למקסם את התועלת מהשתתפות ישראל בתוכניתמטרות תוכנית המסגרת :פוליטיות, כלכליות, חברתיות

 • הגדלת כושר התחרותיות של המשק האירופי, יצירת מקומות עבודה, שיפור איכות החיים.

 • גישה של פתרון בעיות חשובות לאירופה.

 • העדפת פרויקטים גדולים.

 • ביצוע המו"פ ע"י קונסורציום המתאגד לצורך כך.

 • הגשת ההצעות בתגובה לקולות קוראים.


התועלת לישראלים בהצטרפות לתוכנית

 • נגישות לשוק האירופי- שווקים חדשים.

 • “התקרבות לאירופה”- הבנת אירופה.

 • מודיעין עיסקי - היכרות עם לקוחות, ספקים, מתחרים.

 • חשיפה ושותפות לטכנולוגיות חדישות, מעורבות בקביעת סטנדרטים.

 • מינוף למימוש פרויקטים גדולים עתירי חזון וממון

 • מענקים כספיים.Indicative budget breakdown לתוכנית

for FP7 specific programmes

Ideas

10%

People

10%

Cooperation

63%

Capacities

17%


Cooperation – Collaborative Research (32200M€) לתוכנית

9 themes

 • Health

 • Food, Agriculture and Biotechnology

 • Information and Communication Technologies

 • Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies

 • Energy

 • Environment (including Climate Change)

 • Transport (including Aeronautics)

 • Socio-Economic Sciences and the Humanities

 • Security and Space


1. Health (5984M לתוכנית€)

Biotechnology, generic tools and technologies for human health

Translating research for human health

Optimising the delivery of healthcare to European citizens


2. Food, Agriculture and Biotechnology (1936M€) לתוכנית

Sustainable production and management of biological resources

from land, forest, and aquatic environments

“Fork to farm”: Food, health and well being

Life sciences and biotechnology for sustainable

non-food products and processes


3. Information and Communication לתוכנית

Technologies (9083M€)

ICT Technology Pillars

Integration of Technologies

Applications Research

Future and Emerging Technologies


4. Nanosciences, Nanotechnologies, Materials לתוכנית

and new Production Technologies (3467M€)

Nanosciences and Nanotechnologies

Materials

New Production

Integration of technologies for industrial applications


5. Energy (2236M€) לתוכנית

Hydrogen and fuel cells

Renewable electricity generation

Renewable fuel production

Renewables for heating and cooling

CO2 capture and storage technologies for zero emission power generation

Clean coal technologies

Smart energy networks

Energy efficiency andsavings

Knowledge for energy policy making


6. Environment (inc. climate change) לתוכנית

(1886M€)

Climate change, pollution and risks

Sustainable Management of Resources

Environmental Technologies

Earth observation and assessment tools


7. Transport (inc. Aeronautics) לתוכנית

(4150M€)

Aeronautics and air transport

Surface transport (rail, road and waterborne)

Support to the European global satellite navigation system (Galileo)


8. Socio-Economic Sciences לתוכנית

and the Humanities (607M€)

Growth, employment and competitiveness in a knowledge society

Combining economic, social and environmental

objectives in a European perspective

Major trends in society and their implications

Europe in the world

The citizen in the European Union

Socio-economic and scientific indicators

Foresight activities


9. Security and Space (2855M לתוכנית€)

Protection against terrorism and crime

Space-based applications at the

service of the European Society

Security of infrastructures and utilities

Border security

Exploration of space

Restoring security in case of crisis

Security systems integration

and interoperability

RTD for strengthening

space foundations

Security and society

Security Research Coordination

and structuring


Cooperation לתוכנית – Collaborative research

(32200M€)

 • Under each theme there will be sufficient flexibility to address

  both Emerging needsand Unforeseen policy needs

 • Dissemination of knowledge and transfer of results will be supported in all thematic areas

 • Support will be implemented across all themes through:

Collaborative research

(Collaborative projects; Networks of Excellence; Coordination/support actions)

Joint Technology Initiatives

Coordination of non-Community research programmes

(ERA-NET; ERA-NET+; Article 169)

International Cooperation


Joint technology initiatives
Joint Technology לתוכנית Initiatives

Global Monitoring

for Environment

and Security

Hydrogen

and Fuel Cells for a

Sustainable Energy

Future

Aeronautics and

Air Transport

Towards new

Nanoelectronics

Approaches

Innovative Medicines

for the Citizens

of Europe

Embedded systems

Other possible themes to be identified later…


Ideas לתוכנית – Frontier Research

(7532M€)

ERC – European Research Council

Commission

Scientific Council*

 • Approval of work programme, as defined by the Scientific Council

 • Instruction to implement work programme

 • Approval of annual implementation report

 • Information to programme committee

 • Preparation of work programme

 • Set up of peer review: pool of reviewers, nomination of review panels, evaluation guidelines

 • Oversight of the evaluation procedure

 • Annual scientific report

Externalised tasks**

 • Information and support to applicants

 • Reception / eligibility of proposals

 • Organisation and execution of evaluation

 • Selection decision

 • Scientific and financial follow-up of contracts

 • Annual implementation report

* Created by Commission decision

* * Under the responsibility of the Commission


People לתוכנית– Human Potential

(4577M€)

Initial training of researchers

Marie Curie Networks

Life-long training and career development

Individual Fellowships

Co-financing of regional/national/international programmes

Industry-academia pathways and partnerships

Industry-Academia Scheme

International dimension

Outgoing International Fellowships; Incoming International Fellowships

International Cooperation Scheme; Reintegration grants

Specific actions

Excellence awards


Capacities לתוכנית – Research Capacity

(4121M€)

6 parts

 • Research Infrastructures (1936M€)

 • Research for the benefit of SMEs (1228M€)

 • Regions of Knowledge (126M€)

 • Research Potential (320M€)

 • Science in Society (329M€)

 • Activities of International Cooperation (182M€)


1. Research Infrastructures לתוכנית(1936M€)

Support to existing research infrastructures:

Transnational Access

Integrating activities

Research e-infrastructures

Support to new research infrastructures:

Construction of new research infrastructures and

major updates of existing ones

Design studies


2. Research for the benefit of SMEs לתוכנית(1228M€)

Research for SMEs

Research for SME associations

Under the Competitiveness and Innovation Programme (CIP):

“Exploratory” awards

Promote optimal participation in the Cooperation programme

Promote assistance to SMEs by networks of intermediaries


3. Regions of Knowledge לתוכנית(126M€)

Development of regional “research-driven clusters”

Two objectives for European regions:

Strengthen their capacity for

investing in RTD and carrying

out research activities

Maximising their potential for

a successful involvement of

their operators in European

research projects


4. Research Potential לתוכנית(320M€)

Transnational two-way secondments and recruitment

Research equipment and the material environment

Workshops and conferences for knowledge transfer

“Evaluation facilities”


5. Science in Society לתוכנית(329M€)

Strengthening and improving the European science system

Broader engagement political and societal issues (inc. ethical issues)

Science and technology and their place in society

Gender research and the role of women in research

Science education – curiosity and the participation of young people

Policy for the role and engagement of universities

Improved communication


6. Activities of International Cooperation לתוכנית

(182M€)

“Horizontal” support actions and measures not

carried out in the Cooperation or People programmes

Two interdependent objectives:

Support competitiveness

through strategic partnerships

with 3rd countries in selected

fields and by engaging the

best 3rd country scientists to

work in and with Europe

Address specific problems

that 3rdcountries face or

that have a global character,

on the basis of mutual interest

and mutual benefit


In addition, support to the coherent development of policies will complement the coordination activities under the Cooperation programme:

Capacities - Coherent development of policies

Strengthening and improving the European science system

Monitoring and analysis of public policies / industrial strategies

Coordination of research policies


Ethical aspects, science-society dialogue will

Training

strong management

structure

RTD 4

RTD 5

Management

RTD 1

RTD 3

RTD 2

Implementation

Plan

Demonstration

Technology transfer, exploitation

FP7 Instruments

פרוייקט גדול

מספר שותפים: 10-20

משך הפרוייקט: 36-60 חודשים

תקציב: M€4-25 (בממוצע 10M€)


FP7 Instruments will

פרוייקט קטן

מספר שותפים: 6-15

משך הפרוייקט: 18-36 חודשים

תקציב: M€0.8-3 (בממוצע 1.9M€)

RTD 4

RTD 5

Management

RTD 1

RTD 3

RTD 2

Demonstration


Cost Model will

One cost model for all entities

 • FC – Full Cost

 • 75% financing and real overheads (50% for large industries)

 • Commission proposals allow to use average costs where these do not differ significantly from actual costs.

 • • Additional flexibility – allows the use of models based on averages instead of full cost absorption accounting systems.


Maximum funding rates will

 • Demonstration activities: - 50% of eligible costs minus receipts

 • Other activities: - 100% minus receipts, including e.g.:

  • Frontier research actions

  • Coordination and support actions

  • Training and career development of researchers actions

  • Management


Evaluation will

Peer-Review System

Two-stage evaluation procedure

Evaluation on a non-anonymous basis

Unless otherwise specified in call for proposal

Register as an Evaluator

https://cordis.europa.eu/emmfp6


Evaluation Criteria will

 • S&T Excellence:

  Intrinsic quality

  Relevance to the topic

  Progress beyond the state of the art

  Methodology

 • Potential Impact:

  Outcome

  Dissemination

 • Quality of the Management:

  Quality of the consortium

  Mobilisation of resources


Tentative roadmap for fp7
Tentative Roadmap for FP7 will

May/June EP - 2nd reading on EC FP; Opinion on SPs; 2nd reading on EC Rules (earliest)

June Council - Adoption of FP and Rules (earliest)

July Council and EP - Adoption of FP and Rules

July Council - Adoption of the SPs

Oct Commission - Adoption of Work programmes and necessary materials

Dec Commission - Publication of 1st calls


What can we do now? will

Expression of Interest – http://www.iserd.org.il/fp7-questionnaire/

Stay updated with the latest information on the 7th Framework Programme - http://www.iserd.org.il/FP7.htm

http://cordis.europa.eu/fp7/

http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm


Iserd
מנהלי התוכניות ב - will ISERD

 • Genomics and Biotechnology for Health; Food Quality and Safety: Dr. Eva Rockman, [email protected]

 • Information Society Technology; Research Infrastructures: Ms. Dorit Geifman, [email protected]

 • Nanotechnologies, Materials and new Production Processes; Aeronautics and Space; Energy; Transport; Global Change and Ecosystems: Dr. Neomy Soffer, [email protected]

 • Marie Curie Fellowships; Citizens & Governance; Science and Society; Scientific Support to Policy: Ms. Einat Tamir, [email protected]

 • Rules of Participation, General Manager: Mr. Marcel Shaton, [email protected]ad