slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cieszyn 21.05.2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Cieszyn 21.05.2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Bezpieczeństwo energetyczne strategią rozwoju gmin. Cieszyn 21.05.2014. Energetická bezpečnost w strategie rozvoje obcí a regionu. Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. Juliana Sokołowskiego przy AGH Kraków członek zarządu Bogumił Wrona.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cieszyn 21.05.2014' - ellis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Bezpieczeństwo energetyczne strategią rozwoju gmin

Cieszyn 21.05.2014

Energetická bezpečnost w strategie rozvoje obcía regionu

Polska Geotermalna Asocjacja

im. prof. Juliana Sokołowskiego

przy AGH Kraków

członek zarządu Bogumił Wrona

slide2
Bezpieczeństwo energetyczneEnergetická bezpečnost

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2009/28/WE

najważniejszym aktem prawnym w sprawie energetyki

odnawialnej w Europie z 2009 r.

Směrnice Evropského Parlamentu 2009/28/WE

 nejdůležitějším právním předpisem v oblasti energetiky  energie z obnovitelných zdrojů v Evropě v roce 2009

slide3
Bezpieczeństwo energetyczneEnergetická bezpečnost

Główne założenia Dyrektywy:

 • - zobligowanie Państw Członkowskich do promowania, zachęcania i
 • wspierania inwestycji i rozwoju na rynku odnawialnych źródeł energii.
 • - usprawnienie i ułatwienie procedur administracyjnych w odniesieniu
 • do realizacji inwestycji w źródła energii odnawialnej.

Hlavními předpoklady Směrnice:

- požadavek, aby členské státy podporovat, povzbuzovat a   podporovat investice a rozvoj trhu s obnovitelnými energiemi.

 • zlepšení a zjednodušit administrativní postupy ve vztahu k
 • investicím do obnovitelných zdrojů energie.
bezpiecze stwo energetyczne energetick bezpe nost
Bezpieczeństwo energetyczneEnergetická bezpečnost

Bez analizy bilansu energetycznego i oceny możliwości wykorzystywania własnych zasobów energetycznych nie ma niezależności energetycznej i nie ma perspektywy gospodarczego rozwoju !!!!. (Społeczeństwo bez przyszłości staje się tylko konsumentem.)

Bez analýzy energetické bilance a hodnocení možnosti pro využití svých energetických zdrojů není energetické nezávislosti, a není perspektiva ekonomického rozvoje!.

(společnost bez budoucnosti stane jen spotřebitel).

slide5
Bezpieczeństwo energetyczneEnergetická bezpečnost

Analiza energetyczna gminy i regionu obejmuje bilanse : QG

- źródła energii

- zasoby energetyczne odnawialne

- zasoby energetyczne nieodnawialne

Qz

Qs

Qwo

Qwi

Qzo

QTPo

Qw

QA

Analýza energetickáobcí a regionuzahrnuje bilance:

          - zdroje energie           - obnovitelné zdroje energie           - neobnovitelné zdroje energie

slide6
Bezpieczeństwo energetyczneEnergetická bezpečnost
 • źródła energii: słońce, wiatr, woda, ziemia-geotermia
 • w procesie wytwarzania energii: nie ma emisji szkodliwych związków do atmosfery CO2, NOx i innych.
 • Nie ma odpadów!!!!. (Jest praca dla ludzi)
 • zdroje energie: slunce, vítr, voda, země –geotermální zdroje
 • v procesu výroby energie: nejsou k dispozici žádné škodlivé emise do ovzduší CO2, NOx a další. Neexistuje žádný odpad!. (To je práce pro lidi)
slide7
Bezpieczeństwo energetyczneEnergetická bezpečnost
 • zasoby energetyczne odnawialne: ( ziarno, słoma, zrębki, pelet, brykiet, biomasa, biogaz,biodizel, bioodpad )
 • w procesie spalania: emitują do atmosfery CO2 NOx i inne.
 • Odpady stanowią nawóz lub pasza ( jest stała praca dla ludzi)

- obnovitelné zdroje energie(grain, sláma, dřevní štěpka, dřevní

pelety, brykiet, biomasa, bioplyn, biodizel, bioodpad)

ve spalovacím procesu: je emise CO2 a dalších emisí NOx. Odpad je hnojivo nebo krmivo.

( je stálá práce pro lidi)

slide8
Bezpieczeństwo energetyczneEnergetická bezpečnost

-zasoby energetyczne nieodnawialne =(węgiel, ropa, gaz, uran)

źle spalane - emitują do atmosfery: pyły, sadze, CO, CO2, NOx i inne.

popioły węglowe - utylizowane w cementowniach,

odpady i opady radioaktywne uranowe !! ??

(eksploatacja daje stałą pracę prace)

- neobnovitelné zdroje energie (uhlí, ropa, zemní plyn, uran) špatně spaleny - emitují do ovzduší: prach, saze, CO,CO2, NOx, a další.   uhlí popel - zlikvidovat v cementu, radioaktivní odpad a uran srážky! ?Nedostatek možností k likvidaci( těžba vám stálou práci )

slide9
Bezpieczeństwo energetyczneEnergetická bezpečnost

Czy Uran – jest paliwem ……..przyszłości ?

W wyniku awarii reaktorów i eksplozji jądrowych następuje silne skażenie obszarów opadem radioaktywnym. Zachodzą olbrzymie zaburzenia w klimacie na całym globie. Na terenach skażonych wśród ludzi i zwierząt dochodzi do zwiększenia ilości wielopokoleniowych wad genetycznych i mutacji. Wzrasta zachorowalność na nowotwory. Przekroczona dawka promieniowania 100 siwertów powoduje szybką śmierć, zaś po dawce rzędu 3-4 s organizm wykańcza się powoli i umiera w przeciągu kilku tygodni. Odpady z elektrowni nadal są radioaktywne i niebezpieczne www…….

Uran - je to palivo, ......... budoucnosti?

             V důsledku nehod reaktorů a jaderného výbuchu s následným silným radioaktivním spadem kontaminované oblasti . Umístěte obrovské nepokoje v klimatu po celém světě . V oblastech zmanipulovaných lidí a zvířat, je ke zvýšení množství multi - genetických vad a mutací . Zvyšuje se výskyt rakoviny . Radiační dávka nad 100 siwertów způsobuje rychlou smrt , a po dávce řádově 3-4 s tělem nosí pomalu umírá během několika týdnů .

Odpady z elektráren jsou stále radioaktivní a nebezpečné www….

slide10
Bezpieczeństwo energetyczneEnergetická bezpečnost

Reaktory wykorzystujące uran do produkcji energii ( 450 w roku 2009r )

Jaderné reaktory používají uran k výrobě energie ( 450 rok 2009 )

slide11
Bezpieczeństwo energetyczneEnergetická bezpečnost

Światowe zasoby URANU - paliwa nieodnawialnego

Světové zdroje uranu - neobnovitelné palivo

slide12
Bezpieczeństwo energetyczneEnergetická bezpečnost

Awarie reaktorów

Państwowy program opanowania konsekwencji Czarnobyla, na

lata 2011-2015 i okres do roku 2020 zawiera szczegóły planu, mającego kosztować ponad 2,2 miliarda dolarów amerykańskich Obszar ziemi uprawnej skażony cezem 137 i strontem 90 zmniejszył się o 21%, z 12970 km² do 10210 km².

(ponad 20 lat po katastrofie)

Dotyczy obwodu Homel i Mohylew z którego w 1986 roku wysiedlono

ponad 137 000 osób.

Státní program na zvládnutí následků Černobylu , na období 2011- 2015

a na období do roku 2020, obsahuje podrobnosti o plánu, s náklady na více než

2,2 miliardy dolarů orné plochy půdy kontaminované cesia - 137 a stroncium - 90 snížil

o 21 % , s 12.970 km ² na 10210 km ². ( více než 20 let po katastrofě )

Předmět Homel a Mogilev obvod, který v roce 1986 přemístěn přes 137 000 lidí.

http://pl.wikinews.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B:_tereny_ska%C5%BCone_po_awarii_czarnobylskiej_b%C4%99d%C4%85_ponownie_zasiedlone

slide13
Bezpieczeństwo energetyczneEnergetická bezpečnost

Czarnobyl

Fukushima

www.2010.wordpress.com/2013/09/02/fukushima-takiego-skazenia-oceanu-nie-notowano-je

slide14
QG =

Energetické bilance OZE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Opracowanie 2002, Warszawa,

Roman Ney i Julian Sokołowski, 1987.

Instytut G S M i E: PAN- Kraków

QG=

Qz+Qwo+Qs+Qwi+QTpo

Q

+

zo

Halina Lorenc, Instytut M i G W,

Warszawa 2002 dla h 30m

Atlas Rzeczypospolitej Polskiej,

Instytut G i P Z: P A N, W-a 1995.

slide15
QG =Bilans energetyczny gminyEnergetická bilance obce-regionu

QG= Bilans gminy - fakty

QG=Bilance obci -fakty

QG = QA+Qw

Qw = Qw + Qr + Qg + Qi

slide16
QG =Bilans energetyczny gminyEnergetická bilance obce-regionu

QG= OZE

QA +

Qw=

Qz+Qwo+Qs+Qwi+QTpo

QA +

Qw=

Q

+

Min emisje

CO2

CO2 = 0!!!

slide17
Bilans energetyczny dla Polski Energetická bilance dla Polski

1PJ –jednostka przeliczeniowa stanowiąca przybliżoną

wartość energii zawartej w 23 tys. ton ropy naftowej

slide18
QG =Bilans energetyczny gminyEnergetická bilance obce-regionu

jeżeli

QW =QG

<

Qoze

jestli

Mamy sukces:

Strategie rozwoju Gminy

Strategie pro rozvoj Obce

slide19
Dziękuję za uwagę

Polska Geotermalna Asocjacja

im. prof. Juliana Sokołowskiego

przy AGH Kraków

członek zarządu Bogumił Wrona

ad