Intergemeentelijke inning
Download
1 / 60

Intergemeentelijke inning - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Intergemeentelijke inning. IVA REM Dirk De Meutter. Structuur. IVAREM in het kort Intergemeentelijke inning Containerparken Inzamelingen huis-aan-huis Tarieven. IVAREM - Werkingsgebied. 2 steden en 9 gemeenten  > 265.000 inwoners. IVAREM - Dienstverlening. Belangrijkste activiteiten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Intergemeentelijke inning' - elliott-boyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Intergemeentelijke inning

Intergemeentelijke inning

IVAREM

Dirk De Meutter


Structuur
Structuur

 • IVAREM in het kort

 • Intergemeentelijke inning

  • Containerparken

  • Inzamelingen huis-aan-huis

 • Tarieven


Ivarem werkingsgebied
IVAREM - Werkingsgebied

 • 2 steden en 9 gemeenten > 265.000 inwoners


Ivarem dienstverlening
IVAREM - Dienstverlening

Belangrijkste activiteiten

 • Containerparken

 • Inzameling van afvalstoffen

  • huis-aan-huis (huisvuil, PK, PMD)

  • op afroep (grofvuil, snoeihout)

  • ondergrondse collectieve containers

 • Verwerken van afvalstoffen

  • Groencompostering

  • Mechanisch-Biologische Scheidingsinstallatie

 • Stortgasonttrekking en valorisatie

 • Zonnepanelenpark


Intergemeentelijke inning

Intergemeentelijke inning

Via containerparken


Containerparken1
Containerparken

11 containerparken in 10 gemeenten

4 toegankelijk voor KMO’s (weegbrug)


Containerparken2
Containerparken

 • Intergemeentelijk containerpark

  • Toegankelijk voor al onze gemeenten

  • Uniform

   • Toegang via eID (ingang en uitgang)

   • Beperking aantal gratis toegangen per gezin

   • Gratis gedeelte en betalend gedeelte

   • Betaling via bancontact of prepaid kaart

    • Op rekening van IVAREM

    • btw-plicht (geen recht op aftrek)


Ingang en uitgang containerpark
Ingang en uitgang containerpark

Aantal gratis beurten

eID


Conceptschets
Conceptschets

Legende

1. Portiershuisje

2. Betaalzuil

3.Slagboom ingang

niet betalend deel

4. Kwitantiescanner pers

5. Draaikrans betalend

deel

6. Slagboom in betalend

deel

7. Slagboom uit betalend

deel

8. Slagboom uitgang

niet betalend deel


Betaalzuil
Betaalzuil

Touch screen

Bancontact

eID

Ticketprinter


Kosten
Kosten

 • Kosten

  • Vaste kosten (infrastructuur, personeel)

  • Variabele kosten (exploitatie afh. van hoeveelheid)

   • Burger betaalt deel variabele kost (cfr. tarieven)

   • Per bezoek rekent IVAREM een kost door aan de gemeente (werkingsbijdragen)

 • Rekenvoorbeeld:

  Kost exploitatie containerparken 6 mlj

  - kost rechtstreeks gedragen door burger 0,5 mlj

  - opbrengsten 1mlj

  = 4,5 mlj kosten

  500.000 bezoeken = 9 EUR per bezoek


Intergemeentelijke inning

Intergemeentelijke inning

Via huis-aan-huisinzamelingen


Inzameling huis aan huis
Inzameling huis-aan-huis

 • DIFTAR-systeem (afvalfactuur)

  • Rolcontainers

  • Verzamelcontainers

 • NIET-DIFTAR

  • Huisvuilzakken


Diftar via verzamelcontainer
DIFTAR via verzamelcontainer

Gebruik van de ondergrondse verzamelcontainers

2. Registreren + volumekeuze

1. Afval zelf brengen

3. Klep opent op gekozen volume


Diftar bij ivarem
DIFTAR bij IVAREM

CONTAINER met chip

Verschillende types containers:

40 l

140l

240 l


Diftar principe
DIFTAR principe

Ophaalwagen met containerbelading, registratieapparatuur, geijkte meetapparatuur en boordcomputer

Container met identificatiechip

Beheersysteem

BetalingsuitnodigingTarieven burger
Tarieven burger

Tarieven van DIFTAR worden vastgelegd in contantbelasting

(+ pieksysteem, herstellingen, interventies...)


Tarieven gemeente
Tarieven gemeente

Maandelijkse facturatie van IVAREM aan de gemeente volgens de werkingsbijdragen (tarieven 2011)

(+ pieksysteem, herstellingen, interventies…)

aanbiedingskost rolcontainers = tijd ledigingen (geharmoniseerd per volume) ≠ rondrijden

vaste kost = tijd rijden inzamelwagen + opstartkosten (comm.)+ beheerskosten(container, facturatie...)

aanbiedingskost verzamelcontainers omvat deel verwerking


Aanrekeningsmethode
Aanrekeningsmethode

 • Provisie

  • Voordeel

   • blokkeerlijst (witte en/of zwarte lijst)

   • minder wanbetalers

  • Nadelen

   • Snel reageren

 • Postfacturatie

  • Afval wordt altijd meegenomen

  • Per kalenderjaar afsluiten


Wat dient vooraf te gebeuren
Wat dient vooraf te gebeuren

 • Nieuwe rekening aanvragen

  • Inkomend centralisatierekening (097-...)

  • Uitgaand

 • Toegang bankbestanden (CODA)

 • Afspraken maken rond

  • Andere belasting op gemeentelijke DIFTAR- rekening

  • Loketbetalingen

  • Frequentie terugstorten

  • Onbekende afzenders / terugbetalingen zonder bankrekeningnummerPeriodieke taken
Periodieke taken

 • IVAREM

  • Dagelijks

   • Verwerken van betalingen, aanbiedingen…

   • Mutaties van bedrijfsmiddelen en klanten (telefonisch)

   • Aanmaken van betalingsuitnodigingen

  • Wekelijks: regularisatie Rijksregisterbestanden

  • Maandelijks: terugbetalingen, rapportage en facturatie aan gemeente

 • Gemeente

  • Verzenden terugbetalingen


Diftar in cijfers
DIFTAR in cijfers

Aantal herinneringen: 22%

Openstaande niet betaalde betalingsuitnodigingen: ± 2%


Wat dient achteraf te gebeuren
Wat dient achteraf te gebeuren

 • Financiële rapportage

  • Financieel luik (betalingen/teruggaves)

  • Verworven contantbelasting (verbruik burger)

  • Wachtrekening (som provisies burger)

 • Eventueel opmaken kohierbelastingKohierbelasting
Kohierbelasting

 • Indien de burger niet betaalt

  + afval aanbiedt of vaste kost niet betaalt

 • Strikte procedure

  • binnen de 6 maanden na kalenderjaar

  • kohier  aanslagbiljet  deurwaarder

 • Kohier en provisie?

  • rechtstreeks verband tussen belastingsartikel en aanslagvoet

  • neg. saldo op einddatum van de aanslagperiode


Kohier in cijfers
Kohier in cijfers

 • Eenmalig bij opstart

 • Gemeente Putte elke 6 maanden

  (±150 van 7.000 gezinnen totaal bedrag ± 5.000EUR)Negatief saldo1
Negatief saldo

Oorzaken negatief saldo :

 • 98% vaste maandelijkse kost

 • 2% aanbiedingskosten

  • Betalingstermijn en drempelbedrag (57%)

  • Klant start met DIFTAR (24%)

  • Herhaaldelijke kleine betalingen (3%)

  • Laatste aanbieding (5%)

  • Max. bedrag BU (6%)


Kohier in de praktijk
Kohier in de praktijk

 • Overdracht van gegevens

  • Beheersysteem IVAREM  excel

  • Gemeente input in belastingssoftware

   • vaststelling op CBS (werkblad 1)

   • opmaak aanslagbiljet (werkblad 2)

   • automatische opvolging
Automatische import
Automatische import

 • Automatische overdracht

  • Cipal  ‘Plutus DIFTAR’ (provisie)

   • Pre-facturatie wanbetalers

   • Postfacturatie ophaaldata

  • Remmicon  import module bij ‘Belasting’

   • Schilde, Kalmthout, Schoten … ophaaldata

   • Hulshout, Hoogstraten, Mol… wanbetalers IOK

 • formaat csv/txt


Valkuilen
Valkuilen

 • Klantenbeheer is belangrijk

  • aansluitpunt = definitie bevolkingsregister

   • gezinnen, gemeenschappen, doorloopwoningen (wachtregister), scholen/verenigingen/kerkfabrieken, serviceflats

  • Adresbeheer Rijksregister ≠ crab

 • Opletten met

  • betalingen achteraf op DIFTAR-rekening voor kohierbelasting

  • ambtshalve schrapping burgers


Samenvatting
Samenvatting

Containerparken

 • Intergemeentelijke containerparken

 • Eerst betalen dan deponeren (bancontact , eID..)

  Inzameling huis-aan-huis

 • DIFTAR werkt

 • Intergemeentelijke inning is een vereenvoudiging

  (gemeente, IC en de burger)


Vereenvoudiging
Vereenvoudiging

 • Vereenvoudiging financieel:

 • Minder risico met verkeerde betalingen

  • Op andere rekening gemeente

  • Op rekening verkeerde gemeente

   2. Afstemming financiële staten vervalt

   3. Het verwerken van betalingen en terugbetalingen wordt eenvoudiger

 • Bij verhuis geen nieuw klantnr/terugstorting/…

 • 1 provisierekening voor zowel huis-aan-huis als containerpark

 • E- facturatie (incentives?)


Intergemeentelijke inning

Tarieven

 • Hoe afvalkosten doorrekenen

  • Variabel

  • Forfaitair

  • Algemene middelen


Variabel
Variabel

 • Principe ‘de vervuiler betaalt’

   Maximaal variabel

 • Afvalhiërarchie (ladder van Lansink)

   Hoe lager in de afvalhiërarchie, hoe hoger het aandeel van de kosten dat variabel wordt doorgerekend


Variabel1
Variabel

 • Beperkingen

  • Te hoge tarieven leiden tot ontwijkgedrag

   • Sluikstorten en –verbranden

   • Afvoer langs andere (niet gemeentelijke) kanalen

  • Afvalstoffen met hoog milieurisico blijven best gratis of zeer goedkoop

   • KGA

   • Asbest


Forfaitair
Forfaitair

 • Vanuit economische logica is het aangewezen vaste kosten als vast door te rekenen.

  Zo niet wordt de gevariabiliseerde kostprijs te afhankelijk van de aangeboden hoeveelheden

  bv - Vast deel inzamelkosten (ook als er geen afval wordt aangeboden moet de inzamelwagen door alle straten rijden, huur container, beheerskosten..)

  - Communicatie, info- en klachtenlijn, afvalpreventie

 • Een jaarlijks forfait aanrekenen van 60 euro per gezin kan als aanvaardbaar worden beschouwd


Forfaitair1
Forfaitair

Sociale correcties

 • Best op forfaitair gedeelte

  - ‘de vervuiler betaalt’ geldt dan nog voor iedereen

  - administratief eenvoudiger (afh. van klantengroep)

  Inkohiering

 • Bij variabel deel kan de dienstverlening worden stopgezet zodat er geen schuld wordt opgebouwd

 • Bij niet-betaling van het forfaitair deel ontstaat een schuld die moet worden ingekohierd


Algemene middelen
Algemene middelen

Het aandeel van de kosten dat niet variabel of

forfaitair is doorgerekend wordt betaald vanuit

de algemene middelen


Intergemeentelijke inning

Bedankt voor uw aandacht

Vragen?

 • dirk.demeutter@ivarem.be