התבוננו בתמונה וחישבו: מהו הקושי ומהי הסכנה בחצייה בקטע דרך זה ? הציעו: איפה, מתי ואיך לחצות? - PowerPoint PPT Presentation

elliot
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
התבוננו בתמונה וחישבו: מהו הקושי ומהי הסכנה בחצייה בקטע דרך זה ? הציעו: איפה, מתי ואיך לחצות? PowerPoint Presentation
Download Presentation
התבוננו בתמונה וחישבו: מהו הקושי ומהי הסכנה בחצייה בקטע דרך זה ? הציעו: איפה, מתי ואיך לחצות?

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
התבוננו בתמונה וחישבו: מהו הקושי ומהי הסכנה בחצייה בקטע דרך זה ? הציעו: איפה, מתי ואיך לחצות?
111 Views
Download Presentation

התבוננו בתמונה וחישבו: מהו הקושי ומהי הסכנה בחצייה בקטע דרך זה ? הציעו: איפה, מתי ואיך לחצות?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. חציית בקטע דרך לא- מסודר התבוננו בתמונה וחישבו: מהו הקושי ומהי הסכנה בחצייה בקטע דרך זה ? הציעו: איפה, מתי ואיך לחצות?

  2. התבוננו בתמונה וכתבו: 1. מהי הסכנה בחצייה בקטע דרך זה ? מהו הקושי? 2. הציעו: איפה, מתי ואיך לחצות? היעזרו ברמז בתמונה. אי תנועה

  3. חציית בקטע דרך לא- מסודר קטע דרך א' עמית נמצא ברחוב "הנגב " ב"שכונת הדסים". הוא רוצה להגיע לספרייה שמעבר לכביש. לשם כך הוא צריך לחצות את הכביש. עזרו לחצות את הכביש, סמנו בעזרת קוים את דרכו לספרייה.

  4. חציית בקטע דרך לא- מסודר קטע דרך ב' נועה נמצאת ברחוב "אופק " ב"שכונת הדסים". היא רוצה להגיע לתחנת האוטובוס שמעבר לכביש. לשם כך היא צריכה לחצות את הכביש. עזרו לה, סמנו בעזרת קוים את דרכה לתחנת האוטובוס .

  5. חציית בקטע דרך לא- מסודר קטע דרך ג' גל נמצא ברחוב "נורית " ב"שכונת הדסים", מול מגרש החנייה. הוא רוצה להגיע לחנות המכולת שמעבר לכביש. לשם כך הוא צריך לחצות את הכביש. עזרו לו, סמנו בעזרת קוים את דרכו לחנות המכולת.

  6. חציית בקטע דרך לא- מסודר קטע דרך ד' עמית נמצא ברחוב "הבשן " ב"שכונת הדסים". הוא צריך לחצות את הכביש, כדי להגיע לגן המשחקים שבעבר האחר. עזרו לו, סמנו בעזרת קוים את דרכו לגן המשחקים.

  7. חציית בקטע דרך לא- מסודר קטע דרך ה' עמית נמצא ברחוב "דליה " ב"שכונת הדסים". הוא רוצה להגיע לתיבת הדואר שמעבר לכביש. שימו לב: רחוב "דליה" הוא רחוב עולה ויורד: עד רחוב "רקפת" יש עלייה, וממנו ירידה. עזרו לו, סמנו בעזרת קוים את דרכו לתיבת הדואר.  

  8. חציית בקטע דרך לא- מסודר קטע דרך ו'   גל, עמית ונועה נמצאים ברחוב "יערה " ב"שכונת הדסים". הם רוצים להגיע לחנות "הממתק" שמעבר לכביש. עזרו להם, סמנו בעזרת קוים את דרכם לחנות "הממתק" .