Efnahagshorfur 2008 2010
Download
1 / 21

Efnahagshorfur 2008 - 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Efnahagshorfur 2008 - 2010. Björn Rúnar Guðmundsson Forstöðumaður Greiningardeild Landsbankans. Vaxandi framleiðslugeta – óvenju mikil fólksfjölgun. Fólksfjölgun, %. Fólksfjölgun á Íslandi 1991 – 2004: 1% á ári 2005: 2,1% 2006: 2,6% Landsmönnum fæddum 1980 fjölgaði 2005: 3,1%

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Efnahagshorfur 2008 - 2010' - ellie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Efnahagshorfur 2008 2010

Efnahagshorfur 2008 - 2010

1

Björn Rúnar Guðmundsson

Forstöðumaður

Greiningardeild Landsbankans


Vaxandi framlei slugeta venju mikil f lksfj lgun
Vaxandi framleiðslugeta – óvenju mikil fólksfjölgun

Fólksfjölgun, %

 • Fólksfjölgun á Íslandi

  • 1991 – 2004: 1% á ári

  • 2005: 2,1%

  • 2006: 2,6%

 • Landsmönnum fæddum 1980 fjölgaði

  • 2005: 3,1%

  • 2006: 2,9%

 • Fæddum 1973 fjölgaði

  • 2005: 4,8%

  • 2006: 3,7%

2

Hlutfall erlendra ríkisborgara á Íslandi


Fj rfesting llum v gst vum
Fjárfesting á öllum vígstöðvum

 • Spá fjármálaráðuneytisins um fjárfestingu hins opinbera

  • 2007: 16,3% 2008: 45% 2009: 6%

 • Könnun fyrirtækjasviðs Landsbankans bendir til að íbúðafjárfesting haldi áfram að vaxa út spátímabilið

 • Reiknum með að á ný færist kraftur í stóriðjufjárfestingar

3

Samsetning fjárfestingar – millj. kr. á föstu verðlagi 2000Hagv xtur og hagsveifla
Hagvöxtur og hagsveifla

 • Mikil hagvöxtur undanfarin ár stafar m.a. af atvinnuvegafjárfestingu

 • Fjárfesting í aukinni framleiðslugetu í hagkerfinu bætir vaxtarmöguleikana til lengri tíma

 • Verið er að auka nýtingu náttúruauðlinda

  • Það eykur einnig langtímavaxtargetu kerfisins

 • Fólksfjölgun eykur einnig framleiðslugetuna

 • Meiri fólksfjölgun, meiri atvinnuvegafjárfesting, skynsamlegri nýting náttúruauðlinda

  • Hagvöxtur eykst án þess að um þenslu sé að ræða

  • Vöxturinn stafar af vexti framleiðslugetunnar

5


Framlei sluaukning tflutningsgreinum
Framleiðsluaukning í útflutningsgreinum

 • Viðskiptahalli í spánni er mikill

 • Áfram innflutningur vegna fjárfestinga í stóriðju

 • Langvarandi kvótaskerðing

 • Skilar sér að lokum í auknum útflutningi

6

Álframleiðsla

FiskafliSt rivextir fram h ir
Stýrivextir áfram háir

 • Stýrivextir geta farið að lækka á fyrri hluta næsta árs

 • Reiknum með hægari lækkun en SÍ spáði í sumar

 • Ólíklegt að stýrivextir fari langt niður fyrir 10% á næstu árum

 • Spá Seðlabankans um vaxtalækkun á árinu 2009 er of bjartsýn

8

Stýrivextir Seðlabankans og spá Greiningardeildar LÍ


Gengissp greiningardeildar l
Gengisspá Greiningardeildar LÍ

Spá um gengi krónunnar

 • Við settum fram spá um gengi krónunnar fyrir um einum mánuði síðan sem við höldum enn í

 • Óróinn á erlendum fjármálamörkuðum hefur að okkar mati aukið áhættufælni og þar með minnkað þrýsting til gengisstyrkingar sem mikill vaxtamunur veldur

 • Það er enn ekki fyllilega komið í ljós hvort lánsfjárkreppan er um garð gengin

 • Vaxtamunur fer minnkandi á næsta ári sem veikir krónuna til lengri tíma litið

 • Við spáum GVT 117,5 í árslok, 123,5 í árslok 2008 og 127,5 í árslok 2009

9

Vaxtamunur, 3M millibankavextir

Jöklabréfaútgáfur og gjalddagar


Ver b lgu r stingur fr launum minni en ur
Verðbólguþrýstingur frá launum minni en áður

 • Launahækkanir í hagsveiflunni nú eru svipaðar og í síðustu uppsveiflu

 • Launakostnaður hækkaði meira en laun á árunum 1998 til 2001

 • Launakostnaður hækkaði minna en laun á árunum 2004 til 2007

Hækkun launakostnaðar í tveimur efnahagsuppsveiflum – Kostnaður á klst.

10


Ver b lgan
Verðbólgan

 • Verðbólgan eykst nokkuð fram á fyrsta fjórðung 2008

 • Þá fer að draga úr henni og hún sveiflast um markmið SÍ á árinu 2009

 • Fasteignaverð hjálpar þá til við að halda verðbólgu niðri

11


Fasteignamarka ur lykilhlutverki
Fasteignamarkaður í lykilhlutverki

Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu- 12 mánaða hækkanir

 • Vanmat á styrk fasteignamarkaðar skýrist af tveimur ástæðum:

  • Fólksfjölgun

  • Stýrivaxtahækkanir hafa ekki haft tilætluð áhrif á vexti húsnæðislána

 • Fasteignamarkaður hefur víðtæk áhrif á efnahagskerfið:

  • Einkaneysla

  • Fjárfesting

  • Vinnumarkaður

12


Sp um ver l kkun fasteigna n sta ri
Spáum verðlækkun fasteigna á næsta ári

 • Húsnæðisverð heldur áfram að hækka fram á næsta ár

 • Lítilsháttar viðsnúningur fram á mitt ár 2009

  • Verð þá svipað og í upphafi árs 2007

 • Þá tekur verð að hækka á nýjan leik

  • Fylgir almennum verðlagshækkunum

 • Óvissan í spánni er frekar til hækkunar

13


Lausafj rkreppan markar t mam t
Lausafjárkreppan markar tímamót

 • Lausafjárkreppan sem nú geysar á erlendum fjármálamörkuðum markar endalok óvenjulegs tímabils í fjármálasögunni

 • Ótrygg húsnæðislán í USA voru dropinn sem fyllti mælinn

 • Fjármálastofnanir hafa komið illa út úr þessari kreppu og enn er ekki fyllilega ljóst hversu umfangsmikill vandinn er

 • Þar til þessari óvissu er eytt verður áfram órói á fjármálamörkuðum

 • Fjármálaheimurinn er nú að takast á við afleiðingar þeirrar ofurslökunar í peningamálum sem hófst fyrir fimm árum eða svo

14


Hrif slandi
Áhrif á Íslandi

Gengisþróun krónunnar og OMXI15

 • Hingað til hefur aukin áhættufælni á fjármála-mörkuðum fyrst og fremst haft áhrif á gengi krónunnar

 • Jafnframt hefur fylgni hlutabréfaverðs og gengis aukist á ný eins og yfirleitt gerist þegar krónan veikist

 • Skuldatryggingarálag viðskiptabankanna hefur hækkað, en þó misjafnlega mikið

 • Munurinn nú samanborðið við árið í fyrra er að þá stóðum við ein, nú finna allir fyrir álaginu

15

Skuldatryggingarálag bankanna og ITRAXX Financials


St ri juuppsveifla endurteki efni e a hva
Stóriðjuuppsveifla, endurtekið efni eða hvað ?

 • Sú hagsveifla sem nú er að renna sitt skeið markast af þeim stóriðjuframkvæmdum sem nú er að ljúka

 • Komandi hagsveifla mun einnig markast af stóriðjuframkvæmdum ef okkar spá gengur eftir

 • Mikilvægt að gleyma ekki þeim grundvallarbreytingum sem orðið hafa á efnahagsumhverfinu

  • Umbylting húsnæðislánakerfisins

  • Fyrirtækjaútrásin

  • Jöklabréfin

  • Alþjóðavæðingin á vinnumarkaði og mannfjöldasprengingin

16


Hva h fum vi l rt
Hvað höfum við lært ?

 • Sjálfstæð peningastefna í litlu (mjög litlu) opnu (mjög opnu) hagkerfi með óvenjulegt fyrirkomulag á fjármálamarkaði gefur ekki mikið svigrúm til mistaka

 • Það fyrirkomulag sem við höfum komið okkur upp varðandi stjórn peningamála hefur ekki stuðlað að þeim stöðugleika sem vonast var til í upphafi

 • Óæskilegar gengissveiflur gera markmið um efnahagslegan stöðugleika að engu

17

Þróun stýrivaxta og ávöxtun verðtryggðra skuldabréfa


Au velt a vera vitur eftir
Auðvelt að vera vitur eftir á

 • Viðbrögð Seðlabankans við húsnæðisverðbólgu síðustu ára hafa verið of hörð. Mikilvægt að greina á milli almennra verðhækkana og varanlegrar hliðrunar einstakra þátta, eins og húsnæðisverðs

 • Aukin framleiðslugeta vegna aðflutts vinnuafls og fjármagns hefur verið vanmetin stórlega að okkar mati

 • Þrýstingar á launakostnað er minni en sýnist í fyrstu

 • Í ljósi þessara þátta verður betur skiljanlegt að undirliggjandi verðbólga er ekki meiri en raun ber vitni við núverandi aðstæður

18

Verðbólga með og án húsnæðis, án áhrifa VSK lækkunar í mars ‘07


Veganesti fyrir n stu uppsveiflu
Veganesti fyrir næstu uppsveiflu

 • Hverfandi líkur eru á því að efnhagsamdráttur einkenni hagþróun næstu ára eins og Seðlabankinn reiknar með

 • Fyrirliggjandi framkvæmdaáform segja allt sem segja þarf

 • Aðflutningur vinnuafls og ör fólksfjölgun er mikilvæg uppsretta hagvaxtar sem ekki hefur verið hugað nægjanlega mikið að

 • Þetta skapar forsendur fyrir hröðum hagvexti án þenslu

 • Til þess að tryggja að svo verði þarf að móta efnahagsstjórn á víðum grunni sem auðveldar einstaklingum og fyrirtækjum að nýta sóknarfærin

19


Hva getur se labankinn gert
Hvað getur Seðlabankinn gert?

 • Eins og staðan er í dag er Seðlabankinn fastur í vítahring gengisóstöðugleika og hárra vaxta

 • Eina færa leiðin út úr þessari klemmu, þ.e. kæling hagkerfisins virðst ekki vera á næstu grösum

 • Óróleikinn á alþjóðlegum fjármálamörkuðum hefur dregið úr áhættusækni erlendra fjárfesta og þar með minnkað eitthvað “ofurvirknina” á gjaldeyrismarkaði

 • Serk gjaldeyrisstaða bankanna dregur einnig úr neikvæðum áhrifum gengislækkunar

 • Þetta skapar tækifæri á því að lækka vexti og draga þar með úr þeim neikvæðu áhrifum sem sveiflur í gengi krónunnar hafa í för með sér

20ad