ОЦЕНКА
Download
1 / 2

?????? ?? ????????????? ?????? ?? ??? ???? ?? ????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

ОЦЕНКА НА МЕТАБОЛИТНИТЕ ЕФЕКТИ НА НОВ ХЛЯБ ЗА ДИАБЕТИЦИ Д. Попова 1 , К.Коприварова 2 , С. Петрова 3 , Б.Страхилова 1 , Д.Въндева 1 , В.Каменова 1 А. Бедран 4 , Р. Михайлов 4

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? ?? ????????????? ?????? ?? ??? ???? ?? ?????????' - ellie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4247817

ОЦЕНКА НА МЕТАБОЛИТНИТЕ ЕФЕКТИ НА НОВ ХЛЯБ ЗАДИАБЕТИЦИ

Д. Попова1, К.Коприварова2, С. Петрова3 , Б.Страхилова1, Д.Въндева1, В.Каменова1 А. Бедран 4, Р. Михайлов4

1УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”,КМЕЗД; 2 УСБАЛДБ, Клиника по ендокринология, диабет иклинична генетика; 3 НЦООЗ;

4 УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”,Отделение по клинична лаборатория,София

METABOLIC EFFECTS OF NEW BREAD FOR DIABETICS

D.Popova1, K.Koprivarova2, S.Petrova3, B.Strahilova1, D.Vundeva1, V.Kamenova1, A.Bedran4 R.Mihaylov4

1University Hospital Queen Giovanna -ISUL, Clinic of metabolic diseases and dietetics; 2University Paediatric Hospital, Clinic of endocrinology, diabetes and genetics; 3National center of public health;4 University hospital Queen Giovanna-ISUL, Department of clinical laboratory

Въведение:Въпреки различните заключения на проведените студии относно степента на значимост на гликемичния индекс, във всички съвременни диетични препоръки за хората с диабет е включена препоръката за консумация на достатъчно количество въглехидрати до 55-60 енергийни %, представени предимно от пълнозърнести хлебни изделия, достатъчно фибри и храни с нисък хипергликемичен потенциал.

Химичен и енергиен състав на проби „Деа” /по данни на химичен анализ на НЦООЗ , секция „Химичен състав на храните”-ИЗ”Здраве”/

Цел на настоящото проучване: Да се направи метаболитна и дегустационна

оценка на нов български хляб за диабетици „Деа”.

Групи пациенти

• 38 пациенти, хоспитализирани в Клиниката по метаболитни заболявания и диететика при УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”-София, на възраст от 20 г. до 74 г., 22 жени и 16 мъже, ср. възраст на жените 49 г. и на мъжете 51 г.,от които:

- 22 болни с диабет /15 с неинсулинозависим диабет на перорална терапия с бигванид, от които 4 с бигванид и СУП и 7 с инсулинозависим диабет, като 5 от тях и с бигванид/;

- 16 болни с предиабет: Контролна група от 7 пациента,6 с предиабет и 1 с неинсулинозависим диабет, 4 жени на ср. възраст 50 г. и 3 мъже на ср.възраст 27 г.

• 15 деца с диабет тип 1 на интензифицирано инсулиново лечение, с давност на заболяването от 2 до 6 г., на възраст от 5 до 15 г.:

- 6 деца с диабет в клиничен експеримент;

- 9 деца с диабет за дегустационна оценка

Дизайн на проучването

•Пациентите от КМЕЗД са получили еднократно като сутрешна закуска само 75 г хляб „Деа” /2 ХЕ/ - ср. 2 оригинални филийки, заедно с чай, при което е извършена дегустационна и метаболитна оценка на хляба. Контролната група пациенти е приела еднократно същото количество стандартен хляб „Добруджа”. На всички пациенти са проследени метаболитни кръвни показатели преди и на 120-та мин. от приема на хляба в проби венозна кръв, а на 60-та мин. с глюкомер Accuchek Active е определена кръвната захар в капилярна кръв.

• При 6 хоспитализирани деца с диабет в УБДБ І ден на обяд е сервиран стандартен хляб „Добруджа”, а на следващия- хляб „Деа” при непроменена обедна доза инсулин през двата дни.

Резултати:

Методи

• анкета със специално разработена карта

• антропометрични и клинико-лабораторни рутинни изследвания

- глюкоза в проби венозна кръв на автоматичен анализатор Architect 8000

чрез окислително-редукционен метод

- общ холестерол и триглицериди чрез ензимни фотометрични методи

- високоплътностен холестерол чрез директен метод

- имунореактивен инсулин чрез ензимен имуноанализ – MEIA на Axym

- изчисляван е индекс на инсулинова резистентност

• статистически методи

Гликемия преди и 2 ч. след прием на хляб при деца с диабет п=6

 • Изводи

 • Химичният анализ на новия хляб „Деа” установява оптимално съдържание на полизахаридни въглехидрати, влакнини и достатъчна хранителна стойност.

 • “Деа ”, приет като еднократен сутрешен прием от 75 г в клинични условия при пациенти с предиабет и диабет, оказва значими благоприятни метаболитни ефекти върху показателите на въглехидратна и липидна обмяна.

 • “Деа ”, включен в обедното меню на деца с диабет при клинични условия, показва добра възприемчивост и понижаващ гликемията ефект.

 • Новият хляб „Деа ” е функционална въглехидратна храна с нисък гликемичен индекс и много добра дегустационна оценка, подходящ за диетично и профилактично хранене при диабет, предиабет, метаболитни нарушения и наднормено тегло, както и за здравословно хранене при възрастни и деца.

 • 5. Brand-Miller J . et al. Low-glycemic index diets in the management of diabetes: a meta-analysis of randomized controlled trials. Diab.care,26,2003,2261.

 • 6. Diet recommended for people with type 1 and type 2 diabetes by EASD,ADA and Diabetes UK /2002 -2005/.www.easd.org, www.diabetes.org, www.eufic.org

 • 7. Escott-Stump S. Type I and type II diabetes mellitus. In:Nutrition and diagnosis-related care.Philadelphia,London,Lea&Febiger,1992,279-284.

 • 8. Evidence-based nutrition principles and recommendations for the treatment and prevention of diabetes and related disorders.Diab.Care,2002,25,148-98.

 • 9. Foster-Powell K. et al. International table of glycemic index and glycemic load values:2002. Am.J.Clin.Nutr.,76,2002,5.

 • 10. Rizkalla S.W. et al. Improved plasma glucose control, whole-body glucose utilization and lipid profile on a low-glycemic index diet in type 2 diabetic men. Diab.care,27,2004,1866.

 • 11. Valensi, P., P. Schwarz, M.Hall et al. Pre-diabetes essential action:a European perspective. Diabetes Metab.,31,2005, 606-620.

 • Библиография

 • Д.Попова, Т.Масларска. Клинично приложение на нови инстантни пълнозърнени храни при обменни заболявания. В: Науката за хранене пред нови възможности и предизвикателства.

 • Под ред.Б.Попов. София, Българско дружество по хранене и диететика, 2008, 304-306.

 • 2. Д.Попова. Функционални храни и метаболизъм. В:Функционални храни, хранителни добавки,хранителни технологии. Под ред.Б.Попов. София,Филвест,2006,20-25.

 • 3. ADA. Nutrition recommendations and interventions for diabetes /position statement/. Diab.care, 30,2007,S48.

 • 4. Beaser R. and A. Campbell. The Joslin guide to diabetes. A Fireside book, New York,London, Toronto, Sydney, Simon & Shuster, 2005.


4247817

.


ad