Nie tylko dla teologów – Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego
Download
1 / 20

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biblioteka w czasie - czas w bibliotece. - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Nie tylko dla teologów – Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i jej misja w społeczeństwie globalnym. Danuta Gurdak. Biblioteka Główna UPJPII w Krakowie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biblioteka w czasie - czas w bibliotece. Lublin, 25-26 września 2014 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biblioteka w czasie - czas w bibliotece. ' - ellery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nie tylko dla teologów – Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i jej misja w społeczeństwie globalnym

Danuta Gurdak

Biblioteka Główna UPJPII w Krakowie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Biblioteka w czasie - czas w bibliotece.

Lublin, 25-26 września 2014 r.

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


Uniwersyteckie biblioteki naukowe funkcjonują w wymiarze społecznym

 • w odniesieniu do uniwersytetu

 • wobec całego społeczeństwa

  Wobec wyzwań współczesności biblioteki wraz z uniwersytetami, nie tyle powinny pozostawać w ścisłej zależności od potrzeb i oczekiwań społecznych, lecz przede wszystkim powinny wpływać na świadomość społeczną, ukazywać kierunki zmian, otwierać nowe perspektywy.

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie realizuje swą aktywność naukowo-badawczą w obszarach nauk:teologicznych, humanistycznych, społecznych oraz prawnych, zgodnie z magisterium Kościoła Katolickiego.

  Efektem takiej aktywności akademickiej jest przygotowanie człowieka do odpowiedzialnego podejmowania wyzwań współczesności.

  Biblioteka UPJPII stara się aktywnie współuczestniczyć w tej misji.

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


 • Niepokojące trendy w czasach współczesnych społecznym

 • Misja biblioteki teologicznej i kościelnej

 • Biblioteka UPJPII – instytucja związana z nauką i kulturą

 • Biblioteka UPJPII w społeczeństwie

 • Z nadzieją w przyszłość

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


Z utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego rodzaju lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. Bardziej boimy się przyszłości, niż jej pragniemy.

Jan Paweł II

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


CZASY WSPÓŁCZESNE rodzaju lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. Bardziej boimy się przyszłości, niż jej pragniemy

postęp techniczny i cywilizacyjny

przemiany społeczno-kulturowe

postmodernizm – ponowoczesność – detradycjonalizacja – globalizacja

Globalizacja - zjawisko natury ekonomicznej,kulturowej, technologicznej i politycznej

Globalizm – bardzo silna tendencja do tego, abyna globie ziemskim utworzyć jedną społecznośćludzką, której nie dzielą granice geograficzne,ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturalneczy narodowościoweP. Jaroszyński

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


Czasy współczesne i prędkość zmian w dziedzinie techniki

technoglobalizm – dynamiczny rozwój nowych technologii wraz z szybkim tempem ich stosowania i rozprzestrzeniania się

społeczne zdeterminowanie przez technikę w połączeniu z kultem nauki

kryzys wartości

sekularyzm – filozofia życiowa, w której zagadnienia dotyczące teologii traktowane są jako niewiarygodne i niepotrzebne, a wizja rozwoju człowieka opiera się wyłącznie na gromadzeniu środków materialnych

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


Czasy współczesne i transformacja zjawisk kulturowych techniki

uniwersalizacja kulturowa – pluralizm kulturowy – transkulturowość – unifikacja

mieszanie się kultur – wzajemne przenikanie – zanikanie jednorodności i odrębności

przenikanie kultury wysokiej z kulturą masową

komercjalizacja i medializacja kultury

zmiana sposobów komunikowania

interface to interface

teleobecność

Słabnięcie kultury [filozofia] – kultura będąc zarazem wszechobecna i sfragmentaryzowana, posiada jako swą naturalną konsekwencję relatywizację społecznych tożsamości jednostek

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


Misja biblioteki teologicznej i kościelnej techniki

Katolickie instytucje nauczania wyższego, których centralnym kierunkiem naukowym jest teologia, filozofia, historia Kościoła, które nauczają o duchowości człowieka, są współcześnie jak wyspy pośród uczelni naukowych.

powinność – wskazywać na znaczenie tradycji i nieprzemijalnych wartości, na których została zbudowana kultura europejska wraz z jej chrześcijańskim dziedzictwem

… bibliotek nie można zredukować do przechowalni książek, ponieważ są to instytucje kulturowe. Biblioteki wyrażają zainteresowanie Kościoła kulturą każdego narodu i dokumentują proces inkulturacji wiary […], dają sens uniwersalności i jedności myśli o inspiracji chrześcijańskiej przedstawionej w różnych językach […]. Ten proces poznawania dziedzictwa rozpoczął się od powstania najwspanialszej „biblioteki”, czyli Biblii.

Z listu Papieskiej Komisji ds. Dóbr Kulturowych Kościoła

Biblioteki kościelne narzędziem ewangelizacji

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


Biblioteka UPJPII – instytucja związana z nauką i kulturą

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa oraz współpraca z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ;

 • szkolenia metodyczne i warsztaty dla bibliotek Federacji FIDES;

 • prowadzenie repozytorium prac naukowych pracowników uczelni w Bibliotece Cyfrowej UPJPII;

 • organizacja konferencji naukowej w ramach Dni Jana Pawła II w Krakowie;

 • publikowanie prac naukowo-badawczych, bibliograficznych i dokumentacyjnych przez dyplomowanych bibliotekarzy;

 • prowadzenie zajęć komputerowych dla słuchaczy UTW UPJPII;

 • w latach ubiegłych tradycja organizowania opłatków dla bibliotekarzy krakowskich;

 • organizowanie wystaw – w tym wystawy prac malarskich pracownika biblioteki;

 • organizowanie konkursów, w tym konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim.

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


Biblioteka UPJPII funkcjonuje kulturąw bliskim sąsiedztwie Trzeciego Kampusu UJ

Biblioteka UPJPII w społeczeństwie

W podstrefie Pychowice mieszczą się kompleksy biurowe Motorola Software Group- Poland, Centrum Przetwarzania Danych Grupy Onet.pl, kompleks o charakterze laboratoryjno- biurowym Park Life Science realizowany przez Jagiellońskie Centrum Innowacji. Od maja tego roku działa także pierwszy budynek kompleksu Green Office.

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


Biblioteka UPJPII kulturą

 • otwiera się na społeczność lokalną, na czytelników w różnym przedziale wiekowym oraz na kontakty z czytelnikiem wirtualnym,

 • oferuje źródła tradycyjne, elektroniczne i cyfrowe,

 • przestrzeń z wolnym dostępem do zbiorów,

 • nowe technologie informacyjno-komunikacyjne,

 • tworzy warsztat informacyjny,

 • posiada wyjątkową ofertę zbiorów, opisujących duchowe wartości, które przez wieki wpływały na kształt kultury europejskiej.

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


Biblioteka wczoraj… kulturą

Biblioteka w swej dawnej siedzibie – w budynku

Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


… Biblioteka dziś kulturą

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl

Biblioteka UPJPII

w nowym gmachu

od 2010 r.


Wejście i kulturąhol główny Biblioteki UPJPII

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


Zapisy, informacja i katalogi kulturą

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


Czytelnia w przestrzeni wolnego dostępu II piętra i regały z czasopismami

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


Uczestnicy ogólnopolskiego konkursu plastycznego w Auli Konferencyjnej…

…i najmłodsi użytkownicy Biblioteki UPJPII

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


Konferencja w Bibliotece Konferencyjnej…

Kurs komputerowy dla studentów UTW również w Bibliotece UPJPII

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


Z nadzieją w przyszłość Konferencyjnej…

Warto powracać do zagubionej dziś idei uniwersytetów, które przez wieki kształtowały duchową postać obecnej Europy.

Może też warto, dysponując nowoczesnymi bibliotekami z ich zasobami i możliwościami, kreować w nich nową przestrzeń publiczną, podejmować tematy ważne społecznie, wymieniać poglądy i wiedzę oraz poszukiwać prawdy i mądrości oraz mówiąc słowami Jana Pawła II szukać

…wartości, które odgrywały podstawową rolę w twórczym dialogu pomiędzy logosem racjonalnych interpretacji nauki, a ukazywanym przez chrześcijaństwo logosem sensu i integralnej prawdy ukazującej duchową wielkość świata ludzkiej kultury…

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


Dziękuję za uwagę Konferencyjnej…

Danuta Gurdak

[email protected]

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl


ad