slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ferieloven Turid Hatland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Ferieloven Turid Hatland - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Ferieloven Turid Hatland. Formål Sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gis feriefritid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ferieloven Turid Hatland' - ellery


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ferieloven

Turid Hatland

slide3

Formål

  • Sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger.
  • Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gis feriefritid.
  • Feriefritid er ikke bare en rett for arbeidstakeren, men arbeidsgiveren har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidstakeren får ferie.
 • Gjelder for alle
  • særlige regler for fiskere, arbeidstakere på skip og arbeidstakere på Svalbard
lovens ufravikelighet
Lovens ufravikelighet
 • Lovens bestemmelser kan ikke fravikes til skade for arbeidstakeren
 • Man kan altså avtale bedre vilkår, men ikke dårligere
 • Unntatt der det står uttrykkelig at bestemmelsene kan fravikes
ferie r opptjenings r
Ferieår – opptjeningsår
 • Man må først opptjene feriepenger som så kommer til utbetaling når man tar ferie året etter.
 • Ferieår og opptjeningsår følger kalenderåret
 • Retten til feriefritid er ikke avhengig av rett til feriepenger (feriegodtgjørelse)
hvor lang er ferien
Hvor lang er ferien?
 • Ferieloven
  • 25 virkedager (fire uker og èn dag)
 • Tariffoppgjør
  • 30 virkedager (2002 tariffavtale)

ga mange arbeidstakere en femte ferieuke.

 • De over 60 år har krav på 6 virkedagers ekstra ferie
  • Gjelder de som fyller 60 år i løpet av ferieåret
  • Skiller seg fra annen ferie på flere måter
virkedager
Virkedager
 • Alle dager unntatt:
  • Søndager
  • Lovbestemte helge- eller høytidsdager
 • Andre fridager som faller i ferien, regnes som feriedager (friskift, opparbeidede fridager e.l.)
 • Oppdeling av ferien i enkeltdager
  • Har ikke krav på ny fritid som erstatning for at slike fridager faller sammen med feriedager
restferien
Restferien
 • Resten av ferien (en uke og en dag) kan arbeidstakeren kreve at skal avvikles i sammenheng
de over 60 r
De over 60 år
  • De over 60 år kan normalt selv bestemme når de vil ta ekstraferien
 • Kan deles opp i enkeltdager
 • Kan ikke legges til tidspunkt som skaper vesentlige vanskeligheter i produksjon eller for systematisk ferieavvikling for de andre ansatte
ferie under f dsels og omsorgspermisjon
Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon
 • Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger.
 • Eventuell avvikling av ferie vil da forskyve permisjonen tilsvarende den perioden en har ferie.
overf ring av ferie
Overføring av ferie
 • skriftlig avtale
 • Overført ferie på grunn av sykdom kommer i tillegg til eventuelt annen avtalt overføring
nyansettelse
Nyansettelse
 • Tiltrådt senest 30. september i ferieåret for å ha krav på full ferie hos ny arbeidsgiver.
  • Gjelder også ekstraferie for de over 60 år
 • De som tiltrer før 15. august kan kreve 3 uker sammenhengende ferie
  • Forutsetning at ferie ikke er avviklet hos tidligere arbeidstaker
 • Tiltrer man etter 30. september, har man bare krav på 6 virkedager (en uke) hos den nye arbeidsgiveren.
nyansettelse1
Nyansettelse
 • De uten full opptjening
  • Kan unnlate å ta ferie dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet, f.eks:
   • Ved stor lønnsendring
   • Også ekstraferien for de over 60 år
 • Men er det fellesferie må også de uten full opptjening ta ferie
deltidsansatte
Deltidsansatte
 • Deltidsansatte som bare arbeider enkelte dager i uken, vil normalt måtte regne med også de øvrige virkedagene i uken ved beregning av ferien.
 • Ferieloven opererer også bare med hele feriedager uansett hvor mange timer det arbeides
ferie i oppsigelsestiden
Ferie i oppsigelsestiden
 • Oppsigelse fra arbeidstaker
 • Oppsigelse fra arbeidsgiver