slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ence Huelva tesisinde IPPC Direktifi’nin uygulanması PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ence Huelva tesisinde IPPC Direktifi’nin uygulanması

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Ence Huelva tesisinde IPPC Direktifi’nin uygulanması - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Ence Huelva tesisinde IPPC Direktifi’nin uygulanması. Ence Huelva ’ya hoşgeldiniz. Üretim prosesi. GERİ KAZANIM. AĞAÇ KABUKLARI VE BİYOKÜTLE. Elektrik Enerjisi. Evaporatörler Kazanlar Kostifikasyon. Beyaz sıvı. Prosese buhar. Kara sıvı. Hamur kurutma. KAĞIT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ence Huelva tesisinde IPPC Direktifi’nin uygulanması


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
retim prosesi
Üretim prosesi

GERİ KAZANIM

AĞAÇ KABUKLARI

VE BİYOKÜTLE

Elektrik

Enerjisi

 • Evaporatörler
 • Kazanlar
 • Kostifikasyon

Beyaz sıvı

Prosese buhar

Kara sıvı

Hamur kurutma

KAĞIT

HAMURU

Yıkama

Dijestörler

Beyazlatma

Evaporatörler

Prosese

su

Arıtılmış

atık

su

Suyun toplanması

ve arıtılması

Biyolojik arıtma

Birincil arıtma

Arıtılmış

atık

su

ATIK SULARIN ARITILMASI

Atık su bendi

temel evresel etkiler
Temel çevresel etkiler

Hammade ve ürün tüketimi

Enerji

Su

Hava Emisyonları

Sıvı atıklar

Katı yan ürün ve atıklar

Gürültü

96 61 ce direktifi 16 2002 yasas e nt egre k irlilik nleme ve k ontrol
96/61/CE Direktifi. 16/2002 YasasıEntegreKirlilik Önleme veKontrolü
 • Hedef: “Kirliligin önlenmesi veya bunun mümkün olmadığı durumlarda, bir ortamdan diğerine geçişine engel olacak önleme ve kontrol sistemleri aracılığıyla, bütünsel olarak azaltılması ve kontrolü. “
 • Kilit unsurlar:
 • Emisyon Limit Değerleri’nin (ELD) belirlenmesi için referans alınan Mevcut En İyi Teknikler (BAT) kavramı
 • Entegre Çevre İzni’ni (EÇİ), mevcut prosedür ve izin/lisansları entegre ve koordine eden yeni idari müdahele aracı olarak belirler.
 • Endüstiyel sektörlerin kamuya ve diğer ilgili taraflara karşı bilgiye erişim konusunda şeffaflığını ve teşvik eder. (PRTR ve EPER kayıtları ve diğerleri)
 • Tarihler:
  • EÇİ başvurusunda bulunmak için son tarih: 1 Ocak 2007
g n ll anla ma
Gönüllü anlaşma.
 • AB’nin 22 Temmuz 2002 tarihli 6. Çevre Eylem Programı kapsamında ele alınan çevre politikasına uygun olarak, çevresel hedeflerin yerine getirilmesi için, çevre konusunda yetkili idare ve şirketler arasındaki işbirliğine dayalı bir araçtır.
 • Gönüllü anlaşma, çevresel teşhis aşaması sonlandırıldıktan sonra (2001 Haziran ayında Bölgesel Çevre Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim), fabrikanın çevresel etkilerinin iyileştirilmesi konusundaki ihtiyaçları ortaya koyar, ve gerekli yarırımları ve bunların yürütülmesine ilişkin takvimi belirler.
 • Hedefi, tesislerin, ilerideki IPPC gerekliliklerine (BAT’ların kullanılması, “ekonomik olarak uygulabilir” olması koşulu göz önünde bulundurularak) adaptasyonun sağlanması amacıyla, çevre konusundaki yaklaşımlarının sürekli ve uygulanabilir şekilde iyileştirilmesine yönelik eylemleri belirlemektir. Bu eylemler, Huelva ve çevresi Kalite Çerçevesi’nde gerçekleşir.
 • Bölgesel Çevre Bakanlığı::
  • Gönüllü Anlaşma’nın hedeflerinin yerine getirilmesi için gerekli izinlerle ilgili işlemleri gerçekleştirmek ve diğer kanu idarelerinin yetki alanına giren konularda gerekli diğer izinlerin alınması konusunda destek olmak.
  • Çevresel iyileştirmelerin finansmanına katkıda bulunmak amacıyla, yardım ve/veya fonların bulunması ve mali faydalar konusunda yardımcı olmak.
 • Gönüllü Anlaşma, EÇİ’nin alınmasını ya da ENCE-Huelva’nın gelecekteki emisyon limit değerlerini (hava ve su) garanti altına almaz.
g n ll anla ma ne getirdi
Gönüllü anlaşma ne getirdi?
 • Hem Çevre İdaresi hem de Ence-Huelva açısından karşılıklı yoğun çaba ve çalışma. Kesinlikle çok etkili olan ve çok başarılı sonuçlar verdiği ortaya konan bu aracın kullanılmasında öncülük eden Endülüs Bölgesel Hükümeti –İl Müdürlüğü’nün bu konudaki önemli rolünü vurgulamak gereklidir. Her zaman şirketlerin yanında olarak onlara destek olmuş ve gerektiğinde iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi için özel endüstriyel faaliyet alanlarını seçmiştir.
 • Her iki taraf açısından karşılıklı faydalar; şirket, yasal gereklilik haline dönüşmeden çok önce olası emisyon limit değerlerini öğrenme, ve buna bağlı olarak faaliyet ve yatırımlarını planlama ve yönetme imkanınına sahip oldu. İdare de mevzuat uyarınca gerekli olan çevresel iyileştirmeleri garanti altına almış oldu.
 • EÇİ başvuruları ile ilgili işlemlerde sürecin hızlandırılması sağlandı. Limit değerlerin veya teknolojilerin tartışılmasına artık gerek olmayıp, sadece takip ve kontrol ile ilgili detaylar konuşuldu.
 • EÇİ’de, önceki yıllarla kıyaslanan ulaşılabilir yasal gerekliliklerin dahil edilmesi.
 • Şirket bünyesinde çevresel yaklaşımın iyileştirilmesi kültürünü pekiştirdi, o andan sonra herşey, çevre prizması altında planlanır ve yönetilir oldu.

Tarihler:

Temmuz 2004- Ence-CMA Gönüllü Anlaşması’nın imzalanma tarihi

e ntegre evre zni
EntegreÇevreİzni
 • Etkilenen tesisler için yeni bir idari müdahele aracıdır, günümüze dek mevcut tüm çevre izin/lisansları bütününün yerine geçer ve endüstriyel tesislerin faaliyeti açısından çevresel koşulları oluşturur.
 • Maksimum geçerlik süresi 8 yıl olup, devamındaki süreçlerde, ilgilinin, iznin geçerlik süresinin bitiminden en geç 10 ay öncesinde yapacağı başvuru üzerine, yenilenecektir.
 • ¿Entegre Çevre İzninin içeriği nedir?
 • Kirletici Emisyon Limit Değerleri (ELD), parametre ve eşdeğer ölçümler.
 • Toprak ve yeraltı sularının korunmasına yönelik yönergeler.
 • Atık yönetimi prosedür ve metodları.
 • Emisyon ve atıların arıtılması ve kontrolü için sistem ve prosedürler.
 • Olağan dışı koşullar durumundaki faaliyet koşullarına ilişkin önlemler.
 • Tarihler:
 • 8 temmuz 2005.- EnceEÇİ başvurusu
 • 23 Nisan 2008.- EnceEÇİ alır (AAI/HU/019)
 • 6 şubat 2010.- EÇİ modifikasyonu (AAI/HU/019/M1) 50 MW tesis projesi.
 • 23 de ağustos 2010.- EÇİ modifikasyonu (AAI/HU/019/I1) Atık LER kodlarında değişiklikler ve birleştirme
 • 22 eylül 2011.- EÇİ modifikasyonu (AAI/HU/019/08/I3) Biyokütle kazanı küllerinin yanürün veya ikincil hammde olarak kabul edilmesi.
ence huelva da ippc yasas n n uygulanmas ne anlama geldi y netim
¿ Ence Huelva’da IPPC Yasası’nın uygulanması ne anlama geldi? Yönetim
 • Gönüllü Anlaşma’nın koşullarının belirlenmesi (parametreler, emisyon limitleri, yatırımlar, ...) için çeşitli iş toplantıları.
 • Takip Komitesi tarafından, hem parametrelere ilişkin iyileşmelerin hem de üzerinde anlaşmaya varılmış olan yatırımların yerine getirilip getirilmediği konusunda yıllık incelemeler.
 • EÇİ başvuruları ile ilgili işlemler

Ence, Creciendo desde nuestras Raíces

ence huelva da ippc yasas n n uygulanmas ne anlama geldi kaynaklar
¿ Ence Huelva’da IPPC Yasası’nın uygulanması ne anlama geldi? Kaynaklar
 • Her iki taraf açısından, sözkonusu çalışmayla ilgili insan kaynaklarının artırılması:
  • Ence-Huelva’da:
   • Kullanılacak yeni teknolojlerin belirlenmesinden sonra, yatırımların gerçekleştirilmesi için mühendislerden oluşan ekip çalışanlarının sayısı artırıldı.
   • Gönüllü Anlaşmanın koşullarının belirlenmesi ve takibi için ve sonraki EÇİ başvurusu için Çevre ekibi çaışanlarının sayısı artırıldı.
   • Çevresel etkilerin iyileştirilmesi için tesislerde proses optimizasyonu ve yeni yatırımların hayata geçirilmesine yönelik ekip oluşturuldu.
  • İdare açısından:
   • Gönüllü Anlaşmanın koşullarının belirlenmesi ve birebir takibi için personel sayısı artırıldı.

Ence, Creciendo desde nuestras Raíces

ence huelva da ippc yasas n n uygulanmas ne anlama geldi sonu lar
¿Ence Huelva’da IPPC Yasası’nın uygulanması ne anlama geldi? Sonuçlar

Deşarj parametrelerinde gerçekleşen iyileşmelere dair örnekler.

AOX (Adsorplanabilen Organik Halojenler)

(Kg/ton kuru ürün)

COD (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) (Kg/ton kuru ürün)

Debi(Kg/ton kuru ürün)

Askıda katı atıklar(Kg/ton kuru ürün)

yeni end striyel emisyonlar direktifi 2012 2018 e ili kin er eve
Yeni Endüstriyel Emisyonlar Direktifi.2012-2018’e ilişkin çerçeve
 • 2010/75/AB Direktifi’nin iç hukuka aktarılması, iki hukuki araç vasıtasıyla gerçekleşir:
  • 16/2002 IPPC Yasası’nın modifikasyonu
  • Yeni kraliyet kararnamesi ---/2012 Endüstriyel Emisyonlar
 • Hedef: Yüksek seviyede çevre korunmasının sağlanması ve yasal çerçevenin ve idari işyükünün sadeleştirilmesi.
 • Yetkili Otorite, normal faaliyet koşulları altında BAT sonuç belgelerinde belirtilmiş olan ilgili emisyon seviyelerini aşılmamasını sağlayacak şekilde emisyon limit değerlerini (ELD) belirleyecektir. 4 senelik bir adaptasyon süresi mevcuttur.
 • (Halihazırda revize edilmekte olan) Sektöryel BREF’teki değerler,yerine getirilmesi zorunlu kabul edilen yasal gereklilikler olacak.
 • Yeni hukuki metin, mevcut altı direktifi bir araya getiriri ve modifike eder:
  • Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Hakkında Direktif (IPPC)
  • Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (LCP)
  • Atık Yakma Direktifi
  • Uçucu Organik Bileşikler Direktifi (VOC)
  • Titanyum Oksitler (TiO2) hakkında Üç Direktif
 • Tarihler:
 • EED’nin yürürlüğe giriş tarihi : 6 ocak 2011
 • Transpozisyon için belirlenmiş son tarih :7 ocak 2013
 • Entegre Çevre İzinleri’nin revizyonu : 7 ocak 2014