upphandlingsprojektet infrastruktur it 2 0 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Upphandlingsprojektet Infrastruktur IT 2.0 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Upphandlingsprojektet Infrastruktur IT 2.0

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Upphandlingsprojektet Infrastruktur IT 2.0 - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Upphandlingsprojektet Infrastruktur IT 2.0. Inbjudan att delta i arbetsgrupper Informationsträff 130613. Vad händer på mötet. 09:40-10:20 Presentation av projektet Lars Törnblom och Peter Alvinsson

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Upphandlingsprojektet Infrastruktur IT 2.0' - ellard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
upphandlingsprojektet infrastruktur it 2 0
Upphandlingsprojektet Infrastruktur IT 2.0

Inbjudan att delta i arbetsgrupper

Informationsträff 130613

vad h nder p m tet
Vad händer på mötet

09:40-10:20 Presentation av projektet

Lars Törnblom och Peter Alvinsson

10:20-10:50Presentation av kravprocess och arbetsgrupper  Malin Allard/Patrik Bäcklund och Ronny Nilsson

10:50-11:00 Anmälan och tillsättning arbetsgrupper

Malin Allard/Patrik Bäcklund

10:50- Frågor

varf r
Varför
 • Vidarutveckla den gemensamma IT-infrastrukturen för att möta nästa steg i utvecklingen av gemensamma eHälsotjänster
 • Ökat tryck på tjänsterna från användarna
 • Samtliga avtal inom nationellt gemensamma infrastrukturområdet löper ut under 2014/2015
vilka tj nster g ller det
Vilka tjänster gäller det
 • Katalogtjänst
 • Identifieringstjänst
 • Datakommunikation
 • Video- och distansmöte
 • Säkerhetstjänster (förvaltning)
uppdraget
Uppdraget
 • Uppdraget är att för de fem tjänsteområdena

genomföra behovs– och kravsinsamling för att med utgångspunkt från det genomföra upphandling av tjänsterna.

 • Projektet ska upphandla infrastrukturlösningar som motsvarar de behov och krav som finns relaterade till området eHälsa.
 • Projektet ska verka för att de infrastrukturlösningar som upphandlas går att använda inom organisationernas samtliga verksamhetsområden.
s tyrgrupp
Styrgrupp
 • Christian Isaksson Christian.Isacsson@skane.se (ordf.)
 • Christina Sollenbergchristina.sollenberg@sll.se
 • Isabell Landström isabell.landstrom@orebro.se
 • Stephen Dorchsdh@rfkl.se
 • Mikael Johnson mikael.johnson@jll.se
 • Stefan Svensson stefan.svensson@stockholm.se
projektorganisation
Projektorganisation

Beställare (CeHis och SKL/Kommunal eHälsa)

Styrgrupp

Referensgrupp (programstyrgrupp Infrastruktur samt representanter för kommuner och privata vårdgivare)

Projektgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsgrupper

projektets tidplan prelimin r
Projektets tidplan- preliminär

Etapp 1: 2013-01-01 - 2013-06-30

 • nuläge
 • intressentanalys, riskanalys

Etapp 2: 2013-06-01 – 2013-12-31

 • Förstudie, behov och krav

Etapp 3: 2014-01-01 – 2014-08-31

 • Kravspecifikation och upphandlingsunderlag
 • genomföra upphandling
 • plan för leverans, migrering, utbildning och förvaltning

Etapp 4: 2014-09-01 – 2014-12-31

 • genomföra utrullning inklusive migrering och utbildning
 • överlämning till förvaltning
u ppgifter om nuvarande tj nster
Uppgifter om nuvarande tjänster
  • Katalogtjänst HSA
   • 550 000 objekt (20 % rör kommuner och privata vårdgivare)
   • Innehåller identitets- och adressuppgifter samt behörighetsattribut ”för vården”
  • Identifieringstjänst SITHS
   • 370 000 kort (18 % i kommuner och privata vårdgivare)
   • 8 % av alla SITHS-kort är utgivna via ”3:e part” (endast till kommuner och privata vårdgivare)
   • Samtliga kort har SITHS-certifikat (och Telia e-legitimation)
   • Kortet kan konfigureras som fysisk tjänstelegitimation och som SIS-godkänd legitimation
  • Datakommunikationstjänst Sjunet
   • Samtliga landsting/regioner och ett antal kommuner, privata vårdgivare, leverantörer, apotek och statliga myndigheter anslutna (totalt 427 verksamheter)
  • Video- och distansmöte
   • Samtliga landsting/regioner är anslutna och ett tiotal kommuner.
  • Säkerhetstjänsterna (nationella med möjlighet att implementera regionalt/lokalt)
 • Autentisering
 • Logg
 • Samtycke
 • Spärrtjänst
 • Patientrelation

Läs mer på www.cehis.se

varf r har vi dessa tj nster idag
Varför har vi dessa tjänster idag?

”Tillsammans utgör infrastrukturtjänsterna viktiga grundstenar för att tillgodose kraven på en god informationshantering inom vård och omsorg.

En väl fungerande IT-infrastruktur gör det möjligt för beslutsfattare inom vård och omsorg att alltid ha tillgång till faktabaserade underlag för beslut.”

 • möjliggör organisationsövergripande informationshantering
 • möjliggör utbyte av patientinformation mellan vårdgivare
 • möjliggör att vi kan uppfylla lagkrav
f r ndrade behov
Förändrade behov?!

Ökad användning av tjänsterna

 • Hela socialtjänsten inbegrips nu i begreppet eHälsa
 • Kommunerna tar över hemsjukvården, vilket leder till ökade behov av informationsutbyte mellan vårdgivare
 • Ökad lokal användning av infrastrukturtjänsterna
 • Ökad regional samverkan mellan landsting, kommuner och privata vårdgivare ger ännu fler användningsområden för tjänsterna

Säker roll och behörighet ska fungera

 • vid kommunikation över Internet
 • vid användning av mobila enheter (”plattor och smartphones”)
 • i fler nationella, regionala och lokala IT-stöd
n gra utmaningar
Några utmaningar
 • De aktuella tjänsterna är nyckelfunktioner i befintliga IT-stöd, och är ofta starkt beroende av varandra och andra plattformstjänster
 • Vi har nya kravställare med denna gång. De nya tjänsterna måste passa alla vårdgivare och hela socialtjänsten, men bör naturligtvis även gå att använda i organisationernas andra verksamheter
 • Samtliga offentliga verksamheter ska kunna avropa samtliga tjänster (LOU styr hur)
 • De tjänster vi upphandlar måste vara kostnadseffektiva även när det gäller anskaffning och förvaltning. Vi har många små organisationer med knappa resurser.
varf r beh vs ni i arbetsgrupperna
Varför behövs ni i arbetsgrupperna?

Ni har kunskap och erfarenhet av

 • Användning
 • Teknik
 • Administration
 • Lokalt/regionalt/nationellt
varf r beh vs ni i arbetsgrupperna1
Varför behövs ni i arbetsgrupperna?

Ni är kunniga om

 • era organisationers behov och krav
 • hur samverkan mellan organisationer kan utvecklas
 • fördelar och nackdelar med dagens tjänster
 • hur tjänsterna bör utvecklas för att bli bättre
f r att kunna bidra beh ver ni
För att kunna bidra behöver ni
 • kunna avsätta den tid som behövs i projektet
 • ta på er en ”gemensam nationell hatt” (förutom att representera era egna organisationer)
vad kan ni f med er hem
Vad kan ni få med er hem?
 • Roligt och inspirerande arbete
 • Vara med och bidra till nationell utveckling av eHälsa, inom några av de allra viktigaste och grundläggande tjänsteområdena
 • Ta med idéer och ny kunskap hem till era egna organisationer
 • Kunna bidra till framtida utveckling av regional samverkan på hemmaplan
 • Öka din egen kunskap och erfarenhet
hur vi arbetar med kravf ngst
Hur vi arbetar med kravfångst

Förstudiefasen

Kravfasen

arbetsgrupper
Arbetsgrupper
 • cirka 10 personer i varje
 • kan bli flera arbetsgrupper
 • arbetsgrupperna från olika delprojekt kan träffas för att samarbeta med specifika frågor
vilka arbetsuppgifter
Vilka arbetsuppgifter
 • Arbetsmöten
  • Bedrivs i form av workshop mm.
 • Egen tid
  • Inläsning av material
  • Föreberedelse inför arbetsmöten
  • Dokumentera behov/krav
  • Granska behov/krav
slide20

Två olika typer av arbetsgrupper

 • Arbetsgrupper för behov och krav
 • Arbetsgrupper för lösningsberedning

Behov och krav

Lösningsberedning

vad ska arbetsgrupperna f r behov och krav jobba med
Vad ska arbetsgrupperna för behov och krav jobba med?
 • Fokusera på behov i verksamheten
 • Utgå från erfarenheter i sin vardag
  • vilka behov finns inom verksamheten?
  • vilka behov uppfylls idag?
  • vilka behov ser vi kommer i framtiden?
  • vilka förbättringsområden finns det?
 • Se till behov som finns i andra organisationer än den egna
vad ska arbetsgrupperna f r l sningsberedning jobba med
Vad ska arbetsgrupperna för lösningsberedning jobba med?

Arbeta med arkitekturfrågor och krav utifrån:

 • de behov och krav som kravgrupperna arbetar fram
 • de regelverk som finns, bl a för gemensam arkitektur
 • nationella mål på 100% tillgänglighet [ur Cehis handlingsplan 2013-2018]
 • evkrav gällande federeringslösningar, t ex Sambi och anslutna organisationers egna kataloger.
 • livscykel, klara vidareutveckling och förvaltningsbarhet
exempel pascal
Exempel Pascal
 • Har många beroenden till underliggande tjänster(Hsa, Säkerhetstjänster, TP, SIL, APSE, Dos-apotek, LF, Siths, Sjunet, Brandväggar, NetId, etcetc)
 • Har höga krav på tillgänglighet och inte minst svarstider.
viktiga kriterier f r sammans ttning av arbetsgrupperna
Viktiga kriterier för sammansättning av arbetsgrupperna
 • Kompetensprofil
 • Organisationstyp, (landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare)
 • Geografisk spridning
 • Organisationsstorlek
hur anm ler du dig
Hur anmäler du dig
 • Namn
 • Organisationstillhörighet
 • Befattning/roll
 • Beskrivning av kompetens

Maila senast 19/6 till: malin.allard@cehis.se

Frågor om arbetssätt i arbetsgrupper: Malin Allard

0709-61 77 08

kom och var med och skapa framtidens it infrastruktur
Kom och var med och skapa framtidens IT-infrastruktur!

Bara tillsammans kan vi göra en framgångsrik upphandling!