ob ti a modly
Download
Skip this Video
Download Presentation
OBĚTI A MODLY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

OBĚTI A MODLY - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

AC Rousínov , 28.10.2012. OBĚTI A MODLY. OBĚTI Jak je to s obětí/ obětmi ?. V současném moderním světě je obrovské nepochopení významu OBĚTI Většinou tím rozumíme: Oběti války, přírodní katastrofy, násilí = někdo nevinně zahyne, stane se nečekaně neštěstí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OBĚTI A MODLY' - ellard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
OBĚTI Jak je to s obětí/ obětmi?
 • V současném moderním světě je obrovské nepochopení významu OBĚTI
 • Většinou tím rozumíme:
 • Oběti války, přírodní katastrofy, násilí = někdo nevinně zahyne, stane se nečekaně neštěstí
 • V běžných podmínkách – jsme ochotni obětovat sebe, druhé, zdraví…., ale málo kdy své představy.
 • Omyl – všichni jsme určeni k tomu abychom si pořád užívali, oběť je vlastně osobní neštěstí
 • Jak to vidí Bůh/ co čteme v Bibli?

Kázání: „Oběti a modly“

slide3
OBĚTI Jak vidí Bůh?

Bůh od Izraele očekával, že mu budou přinášet to první, to nejlepší (zdravé) a to pravidelně.

Důvody:

 • Potřeba odpuštění (smíření)
 • Vyjádření vděčnosti za život, za dary

Abel 1M 4,3-5

Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země.

4Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar,

5na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl.

(Bůh nám při správné oběti odpoví, při oběti poslušnosti!!!)

Kázání: „Oběti a modly“

slide4
OBĚTI Jak vidí Bůh?

Za Žalmů Ž 50,7-15

7„Slyš, můj lide, budu mluvit, Izraeli, svědčím proti tobě, já jsem Bůh, tvůj Bůh jsem.

8Má žaloba se netýká tvých obětí, tvé zápaly mám před sebou stále.

9Nevezmu si býčka z tvého domu, kozly ze tvých ohrad.

10Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách,

11v horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe.

12Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm.

13Jídám snad já maso z tura nebo napájím se kozlí krví?

14Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu!

15Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat.“

Kázání: „Oběti a modly“

slide5
OBĚTI Jak vidí Bůh?

Máme následovat PJ, který, dal v oběť sám sebe:

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,7nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 8se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 9Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 10aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – 11a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

Kázání: „Oběti a modly“

slide6
OBĚTI Jak vidí Bůh?

Žd 10,5-7

‚Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo. 6V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, jsi nenašel zalíbení. 7Proto jsem řekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno.‘

Kázání: „Oběti a modly“

slide7
OBĚTI Jak vidí Bůh?

Ř 12, 1-2

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 2A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Poloha na kolenou je nejlepší a vlastně stabilizovaná poloha!

My máme být tou obětí!

Kázání: „Oběti a modly“

slide8
MODLÁŘSTVÍ Co to je?

Idol = modla

Slova Kult/ kultura jsou blízká slovu náboženství

Modlářství nás od Boha vzdaluje!

Skutky, 7, 42-43

Byl jsem to já, lide izraelský, komu jste po těch čtyřicet let na poušti obětovali a přinášeli dary?

43Byl to Moloch, jehož stánek jste s sebou nosili, a hvězdu boha Remfana, obrazy, které jste si udělali pro svou modloslužbu. Proto vás přestěhuji do vyhnanství, až do končin babylónských.‘

Kázání: „Oběti a modly“

slide9
MODLÁŘSTVÍ Může to být i náš problém?
 • Jaké jsou současné a běžné modly?
 • Naše představy, naše plány
 • Práce, peníze
 • Jídlo, zážitky
 • TV, PC, auto
 • Popularita, názor okolí
 • Rodina – děti, partner, rodiče
 • Koníčky, sport
 • Erotika, oblékání
 • „klídek, pohoda“, osobní svoboda
 • Vzdělání, informace

Kázání: „Oběti a modly“

slide10
MODLÁŘSTVÍ Může to být i náš problém?
 • Jak poznám, jestli je věc modlou, nebo ji mám jen rád(a)?
 • Kolik času věci věnujeme
 • Kolik pozornosti, myšlenek , péče a lásky a peněz do věci dáváme
 • Co se s námi děje, když věc nemáme/ věci nejsou podle mých představ
 • Čeho jsme ochotni a připraveni vzdát se pro něco lepšího?
 • Kde je vlastně těžiště našeho života?

Kázání: „Oběti a modly“

slide11
MODLÁŘSTVÍ Může to být i náš problém?
 • Jak poznám, jestli je věc modlou, nebo ji mám jen rád(a)?
 • Kolik času věci věnujeme
 • Kolik pozornosti, myšlenek , péče a lásky a peněz do věci dáváme
 • Co se s námi děje, když věc nemáme/ věci nejsou podle mých představ
 • Čeho jsme ochotni a připraveni vzdát se pro něco lepšího?
 • Kde je vlastně těžiště našeho života?

Kázání: „Oběti a modly“

slide12
MODLÁŘSTVÍ Bůh to chce změnit!

Bůh nás zve do hlubšího vztahu, do své přítomnosti, do své náruče!!!

V Boží přítomnosti najdeme svou skutečnou identitu, inspiraci i sílu!

Kázání: „Oběti a modly“

slide13
SHRNUTÍ
 • Když odložíme to, co je dětské, Bůh nás povede dál.
 • Máme přinášet správné oběti – poslušnosti.
 • Mají to být oběť díků.
 • Nemáme lpět na pomíjitelných darech (a upínat se k nim)
 • Důležitá je ochota vzdát se/ ponížit se, Bůh má moc nás povýšit
 • Na pomyslném vrcholu našich obětí a tužeb má být touha konat Boží vůli, tj. máme přinášet sami sebe, jako oběť živou, svatou a Bohu milou.

Kázání: „Oběti a modly“

slide14
Ať nám v tom Pán pomáhá, i kdyby všude kolem byla bouře, v Božím přístavu bude bezpečno, tam vždycky nabereme povzbuzení, sílu a moudrost!

Kázání: „Oběti a modly“

ad