t ng c c th ng k vi n khoa h c th ng k n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TỔNG CỤC THỐNG KÊ VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

TỔNG CỤC THỐNG KÊ VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ - PowerPoint PPT Presentation


  • 186 Views
  • Uploaded on

TỔNG CỤC THỐNG KÊ VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ TIÊU DƯ THỪA LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM TS. Phạm Đăng Quyết Viện Khoa học Thống kê. Nội dung. Đặt vấn đề Khái niệm về dư thừa lao động nông nghiệp

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TỔNG CỤC THỐNG KÊ VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ' - ella


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t ng c c th ng k vi n khoa h c th ng k

TỔNG CỤC THỐNG KÊVIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỬ NGHIỆM

PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ TIÊU DƯ THỪA

LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Ở VIỆT NAM

TS. Phạm Đăng Quyết

Viện Khoa học Thống kê

n i dung

Nội dung

Đặt vấn đề

Khái niệm về dư thừa lao động nông nghiệp

Tiếp cận đo lường dư thừa lao động nông nghiệp

Tính thử nghiệm chỉ tiêu dư thừa lao động trong nông nghiệp

Kết luận

t v n

Đặt vấn đề

Báo cáo phát triển Thế giới năm 2008 “Tăng cường nông nghiệp cho Phát triển”

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 của nước ta: “Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững”

Thực tế lao động nông thôn ngày càng dôi dư

Bài trình bày này đề cập đến việc tiếp cận đo lường dư thừa lao động trong nông nghiệp ở nước ngoài và tính thử nghiệm chỉ tiêu dư thừa lao động trong nông nghiệpở Việt Nam.

kh i ni m v d th a lao ng n ng nghi p

Khái niệm về dư thừa lao động nông nghiệp

Lewis: một số lao động từ các ngành truyền thống có thể được giải phóng mà không làm giảm tổng sản lượng nông nghiệp, phần này của lực lượng lao động là dư thừa lao động

Lý thuyết nhị nguyên của Lewis tiếp tục được nhiều nhà kinh tế nổi tiếng (như G. Ranis, J Fei, Harris) khác tiếp tục nghiên cứu và phân tích

Một hướng phân tích khác dựa trên lý thuyết nhị nguyên là phân tích khả năng di chuyển lao động từ nông thôn (khu vực nông nghiệp) ra thành thị (khu vực công nghiệp)

Lao động dư thừa có nghĩa là, về mặt kỹ thuật mà nói, có quá nhiều lao động so với số cần thiết để sản xuất ra cùng một sản lượng như hiện tại

kh i ni m v d th a lao ng n ng nghi p1

Khái niệm về dư thừa lao động nông nghiệp

Đối với nước ta trước thời kỳ đổi mới (năm 1986 trở về trước)vấn đề dư thừa lao động trong nông nghiệp, nông thôn thời kỳ này không được nghiên cứu

khi nền kinh tế của nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường quan niệm về dư thừa lao động cho đến nay chưa thống nhất

quan niệm lao động dư thừa đồng nghĩa với không có việc làm, thất nghiệp hay thiếu việc làm, coi lao động dư thừa trong nông thôn đồng nghĩa với lao động nông nhàn

rất ít nghiên cứu coi lao động dư thừa theo nghĩa là có quá nhiều lao động so với số cần thiết để sản xuất ra cùng một sản lượng như hiện tại

ti p c n o l ng d th a lao ng n ng nghi p

Tiếp cận đo lường dư thừa lao động nông nghiệp

Ba phương pháp tiếp cận được sử dụng rộng rãi để đo lường quy mô của lao động dư thừa

Phương pháp kinh nghiệm

Phương pháp ước tính

Phương pháp định mức lao động

ti p c n o l ng d th a lao ng n ng nghi p1

Tiếp cận đo lường dư thừa lao động nông nghiệp

ILO (1998) giới thiệu hai cách tiếp cận đo lường dư thừa lao động trong nông nghiệp theo phương pháp định mức lao động

Cách tiếp cận thông thường:Lượng dư thừa lao động nông nghiệp có thể chuyển đi được (tính bằng người-giờ) được xác định là sự chênh lệch giữa lao động sẵn cóvà lao động theo yêu cầu cần có;

trong đó lao động sẵn cóđược tính bằng tổng số dân số hoạt động kinh tế ngành nông nghiệp nhân với số ngày làm việc nông nghiệp cả ngày trong thời gian đó (cho phép tính cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ!), nhân với số giờ làm việc trong một ngày thông thường;

và lao động theo yêu cầu cần cóđể tạo ra một sản lượng nông nghiệp nhất định được tính bằng các áp dụng các hệ số lao động so với số sản lượng hoặc diện tích.

ti p c n o l ng d th a lao ng n ng nghi p2

Tiếp cận đo lường dư thừa lao động nông nghiệp

ILO (1998) giới thiệu hai cách tiếp cận đo lường dư thừa lao động trong nông nghiệp theo phương pháp định mức lao động

Một cách tiếp cận khác – tiếp cận theo thị trường lao động:so sánh việc sử dụng lao động của các trang trại thuê lao động trả lương và việc sử dụng lao động của các trang trại không thuê

ti p c n o l ng d th a lao ng n ng nghi p3

Tiếp cận đo lường dư thừa lao động nông nghiệp

ỞViệt Nam có rất ít tài liệu đã đưa ra các phương pháp đo lường dư thừa lao động trong nông nghiệp

Cách thứ nhất – tiếp cận tính dư thừa lao động theo phương pháp kinh nghiệm: thời gian sử dụng ngày công nông nghiệp

Cách thứ hai – tiếp cận tính dư thừa lao động theo phương pháp định mức lao động: bình quân diện tích đất(ha)/hộ nông nghiệp

chưa có tài liệu nào đề cập tới cách tiếp cận của ILO như trình bày ở trên

t nh th nghi m ch ti u d th a lao ng trong n ng nghi p

Tính thử nghiệm chỉ tiêu dư thừa lao động trong nông nghiệp

Đề tài thiết kế một cuộc điều tra dư thừa lao động trong nông nghiệp nông thôn ở một tỉnh là Hải Dương

Dư thừa lao động trong nông nghiệp sẽ được tính theo công thức

Đề tài đề xuất điều tra dư thừa lao động trong nông nghiệp cần thu thập các thông tin theo sơ đồ sau

slide11

Tính thử nghiệm chỉ tiêu dư thừa lao động trong nông nghiệp

Sơ đồ thu thập thông tin tính dư thừa lao động trong nông nghiệp

t nh th nghi m ch ti u d th a lao ng trong n ng nghi p1

Tính thử nghiệm chỉ tiêu dư thừa lao động trong nông nghiệp

Biểu 1. Tính tổng số người-giờ/ha của hộ có thuê lao động

t nh th nghi m ch ti u d th a lao ng trong n ng nghi p2

Tính thử nghiệm chỉ tiêu dư thừa lao động trong nông nghiệp

Biểu 2. Tính dư thừa lao động nông nghiệp

Kết quả: có 185 lao động dư thừa trong tổng số 987 lao động làm nông nghiệp tại các xã điều tra mẫu ở tỉnh Hải Dương.

= 18,7%.

k t lu n

Kết luận

Kết quả nghiên cứu của Đề tài mới chỉ là kết quả nghiên cứu thử nghiệm, quy mô tính toán mới chỉ dừng ở phạm vi một tỉnh

Trong thời gian tới tiến hành cài đặt một mô đun trong điều tra mẫu nông nghiệp, nông thôn hàng năm theo sơ đồ thu thập thông tin tính dư thừa lao động nông nghiệp ở trên

Để có thể mở rộng kết quả nghiên cứu, Đề tài đề xuất thiết lập một dự án với sự tham gia của cả các chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài