alkoholismin epidemiologiaa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alkoholismin epidemiologiaa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alkoholismin epidemiologiaa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Alkoholismin epidemiologiaa - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Alkoholismin epidemiologiaa. Pekka Laine Kliininen opettaja OY Apulaisylilääkäri OYS Psykiatrian klinikka. Brennivín . Alkoholiriippuvuus DSM IV tai ISD 10 . Toleranssi Vierotusvaikeudet Kyvyttömyys hallita käyttömääriä tai aikoja Ajan kuluminen riippuvuuskäyttäytymiseen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alkoholismin epidemiologiaa' - elke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alkoholismin epidemiologiaa

Alkoholismin epidemiologiaa

Pekka Laine

Kliininen opettaja OY

Apulaisylilääkäri OYS Psykiatrian klinikka

Alkoholismin epidemiologiaa

slide2

Brennivín

Alkoholismin epidemiologiaa

alkoholiriippuvuus dsm iv tai isd 10
Alkoholiriippuvuus DSM IV tai ISD 10
 • Toleranssi
 • Vierotusvaikeudet
 • Kyvyttömyys hallita käyttömääriä tai aikoja
 • Ajan kuluminen riippuvuuskäyttäytymiseen
 • Muun elämän väistyminen
 • Käytön jatkuminen haitoista huolimatta

Alkoholismin epidemiologiaa

alkoholin suurkulutusrajat suomessa
Alkoholin suurkulutusrajat Suomessa
 • Naisilla yli 16 annosta viikossa
 • Miehillä yli 24 annosta viikossa
 • Kertakulutus yli 6 annosta

Alkoholismin epidemiologiaa

alkoholink yt n riskirajat
Alkoholinkäytön riskirajat
 • Ei vielä merkitsevästi lisää terveyshaittoja
 • Lineaarinen määrä/haitta-suhde
 • Ei kynnyksiä
 • Epäluotettavat käyttäjät
 • Verrokeissa terveyden vuoksi raittiita
 • Kansainvälisesti hyvin erilaisia määritystapoja
 • 13,5-70g/vrk miehet
 • 10,8-50g/vrk naiset

Alkoholismin epidemiologiaa

k yp hoito suositus 2005
Käypä hoito suositus 2005
 • Laajat terveydelliset uhat
 • Etsittävä aktiivisesti eri potilasryhmistä
 • Tärkein diagnoosikeino motivoiva haastattelu
 • Suurkulutukseen voidaan puuttua lyhytneuvonnalla
 • Psykososiaaliset keinot tärkeimpiä
 • Lääkityksestä hieman apua

Alkoholismin epidemiologiaa

taskumatti
Taskumatti
 • http://www.stakes.fi/tilastot/tilastotiedotteet/2007/paihde/taskumatti2007.pdf

Alkoholismin epidemiologiaa

p ihdetilastollinen vuosikirja 2007 alkoholin kulutus tasaantui haittoja edelleen runsaasti
Päihdetilastollinen vuosikirja 2007:Alkoholin kulutus tasaantui, haittoja edelleen runsaasti
 • Alkoholia 2,5% vähemmän kuin 2006
 • 10,3 litraa absoluuttista alkoholia vuodessa asukasta kohti (-0,2l)
 • 700 pulloa vuodessa olueksi muutettuna
 • 2 olutta päivässä tai Koskenkorvapullo viikossa
 • Selvästi huumeongelmaa merkittävämpi

Alkoholismin epidemiologiaa

p ihdetilastollinen vuosikirja 2007
Päihdetilastollinen vuosikirja 2007
 • 36400 hoitojaksoa alkoholin vuoksi
 • Alkoholisairaudet lisääntyneet 12%
 • Miehiä 80%
 • Psyykkiset sairaudet nousussa

Alkoholismin epidemiologiaa

p ihdetilastollinen vuosikirja 20071
Päihdetilastollinen vuosikirja 2007
 • Kuolemantapaukset +22% 2004-2006
 • Maksasairaudet ennallaan
 • Myrkytyskuolemat +
 • Alkoholisairaudet yleisin kuolinsyy
 • Naisilla ohitti rintasyövän pari vuotta sitten

Alkoholismin epidemiologiaa

haittoja
haittoja
 • Yli 3000 kuolemaa vuosittain
 • Väkivalta ja sairaudet lisääntyy
 • Syrjäytyminen

huume

lääke

työ

viina

Yhteis kunta

Perhe

Raha

Kaverit

Terveys

Alkoholismin epidemiologiaa

ven j
Venäjä
 • Korbatsovin politiikka vähensi yleistä kuolleisuutta merkittävästi
 • Jeltsinin politiikka nosti sen ennätyslukemiin
 • Miesten odotuselinikä laskenut 63 vuodesta 53 vuoteen.
 • 900 000 kuolee vuosittain

Alkoholismin epidemiologiaa

p ihdepsykiatrinen komorbiditeetti
Päihdepsykiatrinen komorbiditeetti
 • Puolella päihdeongelmaisista persoonallisuushäiriö (50-90%; 25% EsP)
 • Masentuneista 10-30% alkoholiongelma
 • Alkoholisteista 30-60%depressio
 • Puolet sekundaarista
 • Psykoottinen häiriö 15-20%
 • Ahdistus

Alkoholismin epidemiologiaa

mutta
Mutta
 • Juuri ne juovat, joiden ei pitäisi juoda
 • Persoonallisuushäiriöt (epä-) altistavat päihteidenkäytölle, muille psykiatrisille sairauksille ja syrjäytymiselle
 • Ongelmaisuus kasautuu samoille henkilöille

Alkoholismin epidemiologiaa

p ihdebarometri 2007
Päihdebarometri 2007
 • Mittaa eri toimijoiden käsityksiä päihdeongelmien ja päihdehoitojen suhteesta
 • Kyselykaavake, jonka mukainen tutkimus toistetaan kahden vuoden välein
 • Lähetetään osalle kunnallisista päihdetyöntekijöistä ja vapaaehtoisjärjestöille
 • Mittaa lähinnä sitä, vastataanko hoidolliseen tarpeeseen
 • Mielipideilmasto realistisen päihdemyönteinen
 • Valtakulttuurissa alkoholia pehmittelevä puoli, joka yhteydessä taloudellisiin intresseihin

Alkoholismin epidemiologiaa

hoitopaikkoja
hoitopaikkoja
 • terveydenhuolto
 • sosiaalipuolen järjestelmät
 • uskonnolliset ja muut vapaaehtoisjärjestöt

Alkoholismin epidemiologiaa

slide22

Ei hyödy meidän hoidostamme

Ei sovellu osastolle

Meillä ei pystytä auttamaan

Alkoholismin epidemiologiaa

hoitomuotoja
hoitomuotoja
 • Antabus, ReVia, topiramaatti, akambrosaatti, ketiapiini, masennuslääkkeet
 • Motivoiva puheeksi ottaminen, retkahduksenestoterapia, persoonallisuushäiriöterapiat
 • Integroitu hoitomalli

Alkoholismin epidemiologiaa

terapiamuotoja rajatiloihin
Terapiamuotoja rajatiloihin
 • Supportiivinen psykoterapia (Kernberg)
 • Transferenssikeskeinen terapia(Yeomans,Clarkin)
 • Dialektinen käyttäytymisterapia DBT (Linehan)
 • Skeematerapia (Young)
 • Mentalisaatioon perustuva terapia MBT (Fonagy, Bateman)
 • Kognitiivis-analyyttinen terapia CAT (Ryle)
 • Psykodynaamis-interpersonaalinen psykoterapia (Meares)

Alkoholismin epidemiologiaa

ohjeita
Ohjeita
 • Käypähoitosuositus 2006
 • Suositukset päihdepalvelujen hoitohenkilökunnan rakenteesta ja määrästä asukasta kohti (Oulu 50)
 • Ohjeet päihtyneen potilaan kohtelusta
 • Ajokorttiseurantaohjeet
 • Kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn kriteerit

Alkoholismin epidemiologiaa