Download
va natci metatheria n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vačnatci ( Metatheria ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vačnatci ( Metatheria )

Vačnatci ( Metatheria )

252 Views Download Presentation
Download Presentation

Vačnatci ( Metatheria )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vačnatci (Metatheria)

  2. výskyt Jižní Amerika, Austrálie • samice nemají placentu, zárodek nemůže být vyživován v těle matky • samice rodí nedokonale vyvinutá mláďata, vývin pokračuje ve vaku samice, kam narozené mládě přeleze a přisaje se k bradavce

  3. vačice opossum • jediný severoamerický druh • všežravec • noční • při nebezpečí předstírá, že je mrtvá a vylučuje pach

  4. ďábel medvědovitý

  5. vombat obecný

  6. koala medvídkovitá • přizpůsobena životu na stromech – prsty srostlé do „klíštěk“ • potravní specialista – živí se listy blahovičníků • pomalý pohyb

  7. klokan obrovský

  8. klokan rudý • silné zadní nohy – skoky • silný ocas – opora a při skocích udržování rovnováhy • živí se trávou