psikologji zhvillimi pt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psikologji zhvillimi PT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psikologji zhvillimi PT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Psikologji zhvillimi PT - PowerPoint PPT Presentation


 • 492 Views
 • Uploaded on

Psikologji zhvillimi PT. Java 14 14.1.12. Mosha e rritur e mesme. Renie e lehte ne aspektin fizik Menopauza Rritet mencuria dhe aftesia per zgjidhjen e problemeve praktike Pergjegjesi per pleqte dhe femijet Stres , asertivitet , ekspresivitet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psikologji zhvillimi PT' - elkan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mosha e rritur e mesme
Mosha e rritur e mesme
 • Renie e lehte ne aspektinfizik
 • Menopauza
 • Rritetmencuriadheaftesia per zgjidhjen e problemevepraktike
 • Pergjegjesi per pleqtedhefemijet
 • Stres, asertivitet, ekspresivitet
 • Kriza e mesittejetessirrjedhoje e kohes se kaluardheasaj ne dispozicion
mosha e rritur e mesme1
Mosha e rritur e mesme
 • Ndodhinormative, jonormativedhekontekstuale
 • Kuptimet e moshes
 • Pikepamjembimoshen e rritur
 • Zhvillimi I psikologjise per moshen e rritur
mosha e rritur e mesme2
Mosha e rritur e mesme
 • Asimetri me moshenkronologjike
 • Ndikim I forcavepersonale, socialedhekulturale
 • Karakteristikateperbashketandryshengafemijeria
ndodhite
Ndodhite
 • Normative: ndodhnjelloj per shumicen e njerezve, janetengjashme. Jane tenatyresmoshoredhehistorike, nukperjetohen me stresdhejanetenjejta per njegruptecaktuar.
 • Jonormative: jotezakonshme, tepaparashikueshme me ndikimtefuqishem. Ndodhitipike ne kohejotipike
 • Kontekstuale: varesiandajmjedisit. Relativizmidhekendveshtrimi
kuptimet e moshes
Kuptimet e moshes
 • Mosperputhje me moshenkronologjike
 • Vetja e pamoshuar: perceptim individual mbiveten I pavarurngandryshimetfizikedhe moshes kronologjike
 • Moshakronologjike: numri I vitevetenjepersoni
 • Moshafunksionale: funksion I ndryshem ne individe me tenjejtenmoshe
mosha funksionale
Moshafunksionale
 • Moshabiologjike: pozicioni I njepersoni ne lidhje me jetegjatesine e pritshme.
 • Moshasociale: statusi I njeindividi ne lidhje me normatsociale.
 • Moshapsikologjike: aftesia e individit per t’upershtaturdheperballur me kerkesatsocialedhemjedisore (inteligjence, aftesitemesuari, shprehimotorike, ndjenja, motive etj.)
klasifikimi i moshes se rritur
Klasifikimi I moshes se rritur
 • Nukkemistade
 • Koncepti I orevemoshoredhenormavesociale
 • Oramoshore: forme e brendshme e matjes se kohes per tekuptuarinprogresinvetiak.
 • Oretmoshorepercaktohenngashoqeria. Jane tendryshme ne reagime ne kulturatendryshme
zhvillimi i personalitetit dhe zhvillimi social
Zhvillimi I personalitetitdhezhvillimi social
 • Vazhdimesi ne pesonalitet
 • Levinson: stinet e jetes se mashkullit
 • 33-40
 • Stabilizim, gjetja e pozicionit, roli, karriera, individualizimi
tranzicioni i moshes se mesme
Tranzicioni I moshes se mesme
 • 40-45 vjec
 • Riekzaminimi, rivleresimi
 • Vendimmarrja
 • Polaritetetqendihmojne ne individualizim
 • I ri/ I vjeter
 • Destruktiv/ kreativ
 • Maskulinitet/ feminitet
 • Atashim/ ndarje
i ri vs i vjeter
I rivs I vjeter
 • Riciklimirinor
 • Miti I pavdekesise
 • Mitidherealiteti
 • Produktiviteti
destruktivitet kreativitet
Destruktivitet/ kreativitet
 • Bindje per kapacitetin e vet
maskulinitet feminitet
Maskulinitet/ feminitet
 • Anima/ animus
 • Varesindajkontekstit
atashimi ndarja
Atashimi/ ndarja
 • Nevoje per ketepolaritet
 • Periudhahistorike
 • Adoleshenca e dyte
 • Introspeksion: vetedije e ndjenjavevetiake
 • Perkushtimndajfamiljesdhejetessociale
 • Mbingarkesarrezikonformimin e sensittevetes
adaptimet gjate jetes vailant
Adaptimetgjatejetes (Vailant)
 • Mekanizmatpershtatesndihmojne ne ekuilibrin e shendetitmendor
 • Jo tetrashegueshme
 • Jo temesueshme
 • Jane tevecanta
 • Dinamikedhe reversible
 • Marredhenietpozitive
 • Natyre e vazhdueshme
erikson
Erikson
 • Gjenerativitet/ stanjacion
 • Vlefshmeri, kreativitetdheproduktivitet
 • Altruizem
 • Prinderimi
 • Stanjacioni: fokusimtevetja, jokontributitteshoqerise
 • Gjenerativitetisjellintegritetin
teoria e tipareve te vazhdueshme
Teoria e tiparevetevazhdueshme

3 tipareudheheqinpersonalitetin

 • Neuroticizmi
 • Ekstraversioni
 • Koherenca
 • Kritike: mungesa e ambientit
zhvillimi social
Zhvillimi social
 • Martesa, tensionet
 • Divorciemocional: mbeshtetjendajpartneritdhetejetosh me te
 • Periudha e dyte e muajittemjaltit
 • Sindroma e folese bosh
 • Kenaqesiamartesore
5 tipe martesash
5 tipemartesash
 • Martesa e ambienatuar me konfliktin
 • Martesatedevitalizuara
 • Martesapasive-miqesore
 • Martesavitale
 • Martesatotale
baza e kenaqesise martesore
Baza e kenaqesisemartesore
 • Kompatibilitetiseksual
 • Pasionireciprok
divorci ne moshen e mesme
Divorci ne moshen e mesme
 • 15% ndodh pas 15 vjetmartese
 • Rralle ne njemartesembi 20 vjecare
shkaqet e divorcit
Shkaqet e divorcit
 • Stresi ne krizen e mesittejetes
 • Tradhtiabashkeshortore
 • Zhvillim I ndryshem I partnereve
 • Modeli Troll: perputhje midis menyravetezhvillimit individual tecdopartneri
 • Mosperputhja: asinkroni ne personalitetdhe ne zhvillim
pasojat e divorcit
Pasojat e divorcit
 • Vetmi
 • Dyshimetevetja
 • Mospershtatja me ndryshimet
 • Gjendjaekonomike
rimartesa
Rimartesa
 • Faktorekulturore
 • Vetevleresimi per terheqjenseksuale
 • Fenomen me I shpeshtetekmeshkujt
te qenit i ve
Teqenit I ve
 • Stres
 • Gjendjaekonomike
 • Lidhjashoqerore
 • Kerkimi I partnereveterinjseksuale
pasojat e beqarise
Pasojat e beqarise
 • Masa per pleqerine
 • Me tepambrojtur per semundjetdhefatkeqesite
 • Me pakperkrahjesociale
 • Lidhjetefortashoqerore
 • Lidhjeteforta me familjen e origjines
marredhenia me prinder te moshuar vellezerit moshataret
Marredhenia me prindertemoshuar, vellezerit, moshataret
 • Permiresim I marredhenieve, perkujdesje
 • Forcohetlidhjavellazerore per shkakte distances kohore
 • Reduktohetlidhjashoqerore
 • Forcohetmarredhenia me bashkeshorten
seksi
Seksi
 • Uletniveli I testosteronit
 • Dobesim I lubrifikimit vaginal
 • Renie e niveleveteestrogenit
 • Kontaktseksual I veshtire
 • Rritetkoha e stimulimit
 • Renie e interesit per seksin
mosha e trete
Mosha e trete
 • Njerezteshendetshemdheaktive
 • Renie e aftesivefizike, rritetprobabiliteti I semundjeve
 • Uletkoha e reagimit
 • Renie e kujteses
 • Fenomeni I pensionit: pasojatpsikologjikedheekonomike
 • Introspeksiondhepranim I ecurise se jetes