naknada iz osiguranja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naknada iz osiguranja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naknada iz osiguranja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Naknada iz osiguranja - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Naknada iz osiguranja. JS. Pojam. Naknada ili odšteta – cilj osiguranja. Naknada ili odšteta – sva izdavanja iz fonda za osiguranje kada nastupe predviđeni nepovoljni slučajevi, odnosno kada se ostvare ekonomski štetni događaji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Naknada iz osiguranja' - eljah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pojam
Pojam
 • Naknada ili odšteta – cilj osiguranja.
 • Naknada ili odšteta – sva izdavanja iz fonda za osiguranje kada nastupe predviđeni nepovoljni slučajevi, odnosno kada se ostvare ekonomski štetni događaji.
 • Naknada ili odšteta - vrednost izražena u novcu, na koju osiguranik, odnosno korisnik osiguranja polaže pravo prilikom nastupanja osiguranog slučaja.
 • Obaveza osiguravača se sastoji u tome da kada se ostvari nepovoljni događaj izvrši obeštećenje ako se radi o imovinskom osiguranju, odnosno isplati određenu osiguranu sumu ako se radi o osiguranju lica.
pitanje
Pitanje

Šta osiguranje pruža osiguranicima?

Odgovor: SIGURNOST

 • To je zapravo spremnost da eventualna šteta bude nadoknađena iz osiguranja.
 • Naknada je spoljašnji izraz i potvrda te spremnosti.
e lementi za odre ivanje naknade
Elementi za određivanje naknade
 • Visina naknade u imovinskom osiguranju je funkcija tri elementa, koja su međusobno povezana:
e lementi za odre ivanje naknade1
Elementi za određivanje naknade
 • Izosiguranja se ne možedobitivišenegošto je nastaliobimštete, i to samo u granicamasumeosiguranjaivrednostiosiguranestvari.
 • Stoga se svakiodovihelemenata možepojavitikaogornjagranicaosiguravačeveobaveze – maximalnaobaveza.
 • Kodosiguranjaodnezgodenaiznosnaknadeutičuvisinaosiguranesumeiobimposledicanesrećnogslučaja.
 • Naknadakoja se isplaćujekorisnikuosiguranja ne možeprećiiznososiguranesume. Zavisnoodposledica, najčešće se isplaćujesamonjendeo.
 • U osiguranjuživotanaknadupredstavljaunapredugovorenaosiguranasumailirentakoja se isplaćujeosiguraniku, ililicukoje on odredi.
razlika naknade osiguranja i tete
Razlika naknade osiguranja i štete
 • Potrebno je praviti razliku između štete (gubitka) osiguranika i naknade iz osiguranja.
 • Šteta osiguranika – faktički gubitak koji je osiguranik pretrpeo kao rezultat delovanja nesrećnih slučajeva
 • Naknada iz osiguranja – iznos koji se isplaćuje osiguraniku za pokriće (naknadu) štete.
slide8

Naknada iz osiguranja i naknada štete ne poklapaju se uvek, pa prilikom utvrđivanja naknade iz osiguranja, nisu retke neugodne situacije jer očekivanja budu jedno a naknada iz osiguranjaispadne nešto drugo.

 • Nesuglasice proizlaze iz nepoznavanja pravnih pravila osiguranja koja dolaze do izražaja prilikom utvrđivanja naknade iz osiguranja.
 • Pravo na naknadu štete kod osiguranja imovine mogu imati samo ona lica koja u momentunastanka štete imaju status osiguranika, tj. materijalni interes da se šteta ne dogodi 
odnos tete i vrednosti osigurane sume
Odnos štete i vrednosti osigurane sume
 • Šteta nije nužno jednaka vrednosti osigurane stvari.
 • Šteta je niža od vrednosti osigurane stvari ako je delimična ili ako pored osiguranika postoje i drugi nosioci stvarnih prava na istoj stvari.
 • Naknada iz osiguranja ne može biti veća od visine prouzrokovane štete, ali samo u granicama osigurane sume, a najviše do vrednosti osigurane stvari.
 • Vrednost osigurane stvari jeste, dakle, gornja granica naknade iz osiguranja, odnosno obaveze osiguravača.
 • Kao vrednost osigurane stvari najčešće se uzima tržišna vrednost (nabavna ili prodajna cena) stvari.
p ri odre ivanju naknade iz osiguranja bitna je slede a proporcija
Pri određivanju naknade iz osiguranja bitna je sledeća proporcija:

Osigurana suma

Vrednost osig. stvari

Odnosno:

Osigurana suma x Šteta

Vrednost osigurane stvari

Naknada

Šteta

=

NAKNADA =