a depresszi pszichoter pi ja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A DEPRESSZIÓ PSZICHOTERÁPIÁJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
A DEPRESSZIÓ PSZICHOTERÁPIÁJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

A DEPRESSZIÓ PSZICHOTERÁPIÁJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________. A DEPRESSZIÓ PSZICHOTERÁPIÁJA. Dr. Bélteczki Zsuzsanna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A DEPRESSZIÓ PSZICHOTERÁPIÁJA' - elizabeth-whitley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a depresszi pszichoter pi ja

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló

________________________________________________________________________________________________________________________________________

A DEPRESSZIÓ PSZICHOTERÁPIÁJA

Dr. Bélteczki Zsuzsanna

pszichiáter, pszichoterapeuta

pszichol giai ir nyzatok hangulatzavar elm letei

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pszichológiai irányzatok hangulatzavar elméletei:
 • dinamikus modell: intrapszichés történések vizsgálata
 • magatartási modell: tanuláselméleti megközelítés
 • kognitív modell: a jellegzetes kognitív torzulást emeli ki
 • vulnerabilitási teória: az egyén és a környezet interakcióját emeli ki
 • szociálpszichológiai modell: az interperszonális kapcsolatokat vizsgálja
dinamikus elm letek

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dinamikus elméletek

/Freud, Abraham, Rado,/

Freud, Abraham:- oralis és analis fixációt tételezett fel - sajátságos karakterformák

ennek megfelelően hajlamosítanak a depresszióra

A: oralis karakter/függőség:

Más személyhez, vagy komplex kielégülésmódhoz való ragaszkodás jellemzi.

Tárgyvesztés /egyensúlyt biztosító személy, képesség, testi integritás, pozíció elvesztése/

Freud szerint az elveszített tárgy a személyiségbe inkorporálódik, introjektálódik - így amikor a tárgyvesztés megtörténik - az már énvesztés, így később a saját Énje ellen fordul.

slide4

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abraham oralszadisztikus jellemről beszél –lényegesnek tartja az agresszív késztetéseket -

gyűlölet-szeretet ambivalenciáról beszél.

- ambivalens kapcsolatok - a gyűlöletet megélésének képtelensége - elfojtott negatív érzelmek miatt képtelen szeretni – bűntudat - önvádlás.

Analis karakter: / kényszeres pontosság, rendszeretet, makacsság, takarékosság /

Megőrzés, megtartás, görcsös ragaszkodás - emiatt a veszteség dühreakciót, szorongást eredményez. A szeretett tárgyat mint magántulajdont kezeli.

slide5

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rado – archaikus személyiségfejlődési szintre való regresszió

- splitting /a tárgy jó és rossz elemre hasítása, majd a résztárgyak kóros introjekciója/

A jó rész a FÉ, a rossz rész az É-be épül - A FÉ célja hogy megtisztítsa az É-t a rossz tárgyaktól.

M. Klein:

A depresszív pozícióban való fixáció lényeges.

Jellemző: kifejezett szorongás, amely az ambivalenciából fakad - a csecsemő egységes egészként látja anyját és fél, hogy agressziója megsemmisíti azt, destruktív vágyak - bűntudat.

Introjectio-projectio-agresszió - ha a depresszióra hajlamos személy elveszít a lényeges tárgyat a depresszív pozíció újraéled - erős gyűlölet és agresszió ébred benne az elhagyó iránt.

slide6

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kohut grandiosus selftárgyelmélet - a depresszió a kóros, éretlen nárcizmus megnyilvánulása - a hangulatzavar hátterében nárcisztikus SZZ áll.

Amon: gyermekkori traumák - az Énben szeretethiány /lyuk van/ az Én strukturálisfejletlensége jellemző/

- az Én képtelen bizonyos frusztrációkat feldolgozni

- a depresszió kitölti ezt a lyukat, átmeneti egyensúlyt teremt, innen indulhat el a pótlólagos Én-fejlődés.

Benedetti: grandiosus self - túlértékelt, idealizált Én - amely nem integrálódik a személyiségbe

- az önértékelés sérülékenysége jellemző.

A többi embert projektív módon idealizálja, önmagát leértékeli. Ha a grandiosus self veszi át az irányítást mania alakul ki.

A depresszió keletkezésében fontos a nárcisztikus tárgykapcsolat /a tárgy és az Én nagyon erős érzelmi töltésbe vonódik - kompenzációs jelleg - a személyiség sok hiányát, kóros vonását ellensúlyozza. Ez a kapcsolat a személyiség fő tartóoszlopa, amely kidől a tárgyvesztéssel. A depresszió protektív funkciója – a hangulatvesztés, szorongás, elkeseredés mögé rejti az elháríthatatlan tudattartalmakat a beteg, mivel más EM már hatástalan.

jelenlegi dinamikus depresszi felfog s

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jelenlegi dinamikus depresszió felfogás

Közelít az általános rendszerszemléleti felfogáshoz!

Figyelembe veszik:

 • intrapszichés rendszert
 • környezeti körülményeket
 • a kettő interakcióját

Lényeges még: korai tapasztalatok, korai anya-gyermek kapcsolat, önértékelés

dinamikus ter pia javasolt

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dinamikus terápia javasolt
 • krónikus ürességérzés, alacsony önértékelés
 • veszteség vagy szeparáció gyermekkorban
 • kapcsolatbeli konfliktusok ( szülők, partner )
 • alacsony igény az irányításra
 • ambivalens tárgykapcsolatok

Lényeges: - megfelelő introspekciós készség

- álmokhoz, fantáziákhoz való hozzáférhetőség

Előny: - a páciens a problémát belülről látja, a megoldást nem kívülről várja

- szupportív módszer: az adaptív kapacitást megerősíti

- hosszú követést tesz lehetővé, a célok flexibilisek

Hátrány: - interperszonális szempontok alulbecsülése

- a regresszió fokozódhat

- repetitív depresszív kör alakulhat ki

tanul selm leti s kognit v modell

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tanuláselméleti és kognitív modell

A személy életében bekövetkező aktuális szituációt tartja lényegesnek.

Seligman: tanult tehetetlenség /learned helplessness/ - aktivitással nem kontrollálható kellemetlen ingerkörnyezet.

Wolpe: a depresszió oka a súlyos és tartós szorongás, a büntetéstől való félelem.

Lazarus: a depresszióra hajlamos személyek társas kapcsolataikban ügyetlenek, kevés + megerősítést kapnak, a + megerősítés egyetlen módja a gátoltság, passzvitás, depresszió.

Bandura: nagy a teljesítményelvárás és az elért teljesítmény szint közötti különbség /átmenet a kognitív teória felé, ötvözi a dinamikus és behaviour elméleteket/

beck kognit v te ria

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beck – kognitív teória

A depresszió keletkezésében nem a hangulat illetve az érzelmi zavar az elsődleges! A háttérben a percepció, interpretáció, tanulás, emlékezés folyamatainak zavara áll.

A külvilág ingereinek negatív értékelése miatt a saját érzelmei is negatív irányban változnak, módosulnak.

Kognitív tetrád: a beteg negatívan ítéli meg önmagát, a világot, jövőjét és én és másik viszonyát. A központban a negatív önészlelés áll.

A depressziós egyének sérülékenysége már kisgyermekkorban kialakul - környezete negatív megítélése miatt. Kiváltó események - negatív kogníciók aktiválódása /bejáratott gondolkodási láncok, a valóság észlelése szükségszerűen torzul/ - lehangoltság, reménytelenségérzés alakul ki.

Burns - gondolkodási hibák: az információfeldolgozás globális, árnyalatok nélküli, merev, sematikus lesz /dichotóm gondolkodás, túláltalánosítás, szelektív absztrakció, a pozitívum diszkvalifikálása, korai vagy önkényes következtetés, magnifikáció-minimizáció, érzelmi logika, kell típusú állítások, címkézés, megszemélyesítés/.

kognit v ter pia

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kognitív terápia

Cél: a tüneteket meghatározó, jellegzetes maladaptív kogníciók, a negatív automatikus gondolatok, diszfunkcionális attítűdök felismerése, módosítása.

Jellemzők: aktív - nagyfokú struktúráltság

- időhatáros -12-20 ritkán ennél nagyobb ülésszám - cél és problémaorientált

- a jelenre és jövőre irányul - a múltat csak a problémák kialakulásának megértésére használja fel - edukatív jelleg – felkészíti a beteget, később önmaga T-vá válik

Technikák:

Konceptualizálás - kognitív modellben való értelmezés

Ötoszlopos technika: spontán negatív, automatikus gondolatok felismerése

I. negatív érzések, II. adott helyzet, közvetlen előzmények, III. automatikus negatív

gondolatok azonosítása, %-ban megadni mennyire hitt bennük, IV. egyéb ésszerű,

alternatív válaszok, magyarázatok keresés -%-ban megadni, mennyire tartja ezt

valószínűnek, V. mennyire hisz most eredeti gondolataiban.

Burns-féle háromoszlopos módszer /negatív gondolatok, logikai hibák, racionális

válaszok/

hipnoter pia

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hipnoterápia

Több ezer éves módszer, első írásos emlék i.e. VII. sz.

Lényege: egyik személy a másik szuggeszciójára megváltozott érzékeléssel, emlékezettel és akarati cselekvéssel reagál. Klasszikus esetben ez az élmény és az azt követő viselkedés érzékcsalódással határos szubjektív meggyőződéssel, kényszerrel határos akaratvesztéssel társul. Módosult, beszűkült tudatállapot- melyben a tudattalan tartalom bizonyos mértékig hozzáférhető és befolyásolható, a külvilág észlelése csökken.

A hipnoterápia alatt mobilizálni illetve újraszervezni lehet a kevéssé vagy egyáltalán nem megfelelően fejlődött személyes erőforrásokat.

slide13

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fontos:

 • a pszichodinamikai problémakör könnyebben hozzáférhető
 • facilitáló hatás
 • az érzelmek könnyebben mobilizálhatóak
 • a képzeleti tevékenység fokozódik
 • a testi-érzékszervi élmények könnyebben hozzáférhetőek.
 • egyéb terápiaformákkal jól kombinálható

/imagináció:-képek, szimbólumok a személyiség feltárása, megismerése

KVTH: hibás magatartás, kóros szokások korrekciója

Jungi analitikus terápia.: traumatikus élmények feltárása, átkerezett feldolgozás/

csal dter pia

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Családterápia

Előzmény schizophren családok pszichoterápiája.

Lényeges: család felvilágosítása, EE csökkentése, támogató és pozitív magatartás erősítése

/relapszus prevenció/

A család komplex, folyamatosan változó nyílt rendszer - a pszichiátriai betegséget, ezek kialakulását és kezelését is rendszermodellben értelmezik.

McMaster-modell: - a család egység - minden része kapcsolatban áll egymással, a családtagok

kölcsönösen hatnak egymásra, a család szerkezete, szerveződése, működési mintái meghatározzák a betegség lefolyását.

Depressziós férfiak családja kevésbé diszfunkcionális.

A terápia szakaszai:

Felmérés: szerkezet, szerveződés, tranzakciók, probléma meghatározása

Kontraktuskötés: írásos forma, elvárások, célok.

Kezelési szakasz: mely kérdések elsődlegesek, speciális feladatok végrehajtása, megfelelő változás- pozitív megerősítés

Záró szakasz: tagok megfogalmazzák mit tanultak, hosszabbtávú célok.

slide15

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Keitner: - Családi Becslő Skála - beteg és 12 év feletti családtagok is kitöltik

1. Problémamegoldás

2. Kommunikáció

3. Szerepek

4. Affektív reakciókészség /kellemes, kellemetlen affektusokat is figyelembe veszi/

5. Affektív involváció /gondoskodás, törődés /

6. Magatartás kontroll

Gyakori zavar 1.2.4.5. vonatkozásában.

A családi funkciókban mutatkozó általános javulás az EE csökkentése rövidíti a D időtartamát, a relapszus is ritkább. Szuicidalitás: öngyilkosságot elkövető depressziós betegek rosszabbnak ítélik meg a családi funkciókat, mint a család többi tagja.

interperszon lis ter pia

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Interperszonális terápia

Elősegíti a páciens személyközi világának és kapcsolati minőségének változását.

A depressziót elősegítő tényezők feltárására és azonosítására törekszik:

 • interperszonális veszteségek
 • szerepkonfliktusok és átmenetek
 • szociális izoláció
 • szociális alkalmazkodás deficitje

Cél:

 • a beteg szociális és munkahelyi problémáinak megoldása
 • a veszteségeket meg kell gyászolni - az ehhez kapcsolódó érzelmeket meg kell élni, konfliktusok feltárása, megoldása lényeges.
 • a szociális közeg támogatását meg kell szerezni, az alkalmazkodás hiányosságait meg kell szüntetni

Előny: ha az interperszonális kapcsolat lényeges a depresszió fenntartásában /családi, házassági konfliktusok adekvát kezelése/

Hátrány: intrapszichés vonatkozásokat kevésbé vesz figyelembe, a páciens problémáját leegyszerűsíti, csak az IP technikára fókuszál