Investiční společnosti (a jejich podílové fondy ) Téma „Finanční trh“ - PowerPoint PPT Presentation

elizabeth-stout
investi n spole nosti a jejich pod lov fondy t ma finan n trh n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Investiční společnosti (a jejich podílové fondy ) Téma „Finanční trh“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Investiční společnosti (a jejich podílové fondy ) Téma „Finanční trh“

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Investiční společnosti (a jejich podílové fondy ) Téma „Finanční trh“
181 Views
Download Presentation

Investiční společnosti (a jejich podílové fondy ) Téma „Finanční trh“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Investiční společnosti (a jejich podílové fondy)Téma „Finanční trh“

 2. Investiční společnosti

 3. Podílové fondy

 4. Investor

 5. Typy podílových fondů

 6. Akciové fondy

 7. Dluhopisové fondy

 8. Fondy peněžního trhu

 9. Smíšené fondy

 10. Oborové fondy

 11. Fondy fondů

 12. Investice, podílové fondy Databáze podílových fondů Porovnání fondů, výnosy

 13. http://cs.wikipedia.org/wiki/Pod%C3%ADlov%C3%BD_fond http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-obsah-a-priklady-z-praxe-skol Použité obrázky – Kliparty programu Microsoft PowerPoint 2010 zdroje