k myasal denge ve k myasal k net k
Download
Skip this Video
Download Presentation
YUSUFCAN ÇOBAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

YUSUFCAN ÇOBAN - PowerPoint PPT Presentation


  • 211 Views
  • Uploaded on

KİMYASAL DENGE VE KİMYASAL KİNETİK. YUSUFCAN ÇOBAN. Kimyasal Reaksiyonların Hızları Reaksiyon Hızlarına Etki Eden Faktörler Zincir Reaksiyonları Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler. KONULAR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YUSUFCAN ÇOBAN' - eliza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k myasal denge ve k myasal k net k
KİMYASAL DENGE

VE

KİMYASAL KİNETİK

YUSUFCAN ÇOBAN

konular
Kimyasal Reaksiyonların Hızları

Reaksiyon Hızlarına Etki Eden Faktörler

Zincir Reaksiyonları

Kimyasal Denge

Dengeyi Etkileyen Faktörler

KONULAR
k myasal reaks yonlarin hizi
Birim zamanda konsantrasyonda meydana gelen değişikliğe o maddenin reaksiyon hızı denir.
  • Çarpışma teorisine göre kimyasal bir reaksiyonun olması için 3 şart ;
  • Maddelerin birbirleriyle temas etmesi
  • Belli geometrik şekillerde çarpışması gerekir.

Bu çarpışmayı reaksiyona giren maddelerin kendisi

ayarlar.

  • Reaksiyon olabilmesi için aktivasyon enerjisi

gerekir.

KİmyasalreaksİyonlarIn HIZI
reaks yon hizina etk eden fakt rler
Reaksiyona giren maddenin yapısı: Reaksiyona giren

maddelerin geometrik yapıları yani bağ yapıları reaksiyon

hızına etki eden en önemli faktörlerdendir.

Fe+2 + H+ +KMnO4 Hızlı

Kütlelerin tesiri kanuna göre kimyasal bir reaksiyonun

hızı sadece reaktiflerin konsantrasyonuna bağlıdır.

reaksİYON HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
sicakli in reaks yon hizina etk s
Ortalama olarak sıcaklığı on derece artırılmasıyla

reaksiyon hızı iki üç kat artmaktadır.Reaksiyon

hızının sıcaklıkla artışını ilk defa Von’tHoffşu bağın

tı ile bulmuştur.

log k1/k2 = Ea/2,3.R(T2-T1/T1 .T2 )

SICAKLIĞINREAKSİYON HIZINA ETKİSİ
z nc r reaks yonlar
Bir kimyasal reaksiyon oluşurken tepkime meka

nizmasına bağlı olarak bozulmalar zincir şeklinde

birbirlerini takip eder.

Bu zincir reaksiyonlarının yürüyüşü şu kademeler

üzerinde yürür.

Örneğin;

H2 + Br2 2HBr tepkimesinde şu 4 basamak

takip edilir.

ZİNCİR rEAKSİYONLAR
slide9
1.Zincir başlangıcı:Brom molekülü brom atom

larına ayrılır.

Br2 Br + Br

2.Zincir ilerlemesi: Brom atomları zincir taşıyıcı

olarak isimlendirilirler ve ara üründürler.

a.) Br + H2HBr + H

(Br: zincir taşıyıcı)

b.) H + Br2 HBr+ Br

slide10
İkinci bir zincir taşıyıcı olan H atomları oluşur.Bu H

atomları Brom molekülü ile tekrar reaksiyona girer

rek ikinci bir zincir taşıyıcısı olan Brom atomlarını

oluşturur. Zincir ilerlemesi art arda devam eder.

3.Zincir indibisyonu:Eğer bir H atomuyla bir HBr

molekülü çarpışırsa oluşan net tepki engellenir yani

indibe edilir.

H+HBr H2 +Br

Tepkimesinde H molekülü oluştuğu için tepkime

yavaşlar.

slide11
Zincir sonlanması: Tepkimelerde oluşan Br atom

ları bir araya gelerek Br2 molekülünü oluştur

dukları zaman zincir sonlanmış olur.

Br + Br Br2

k myasal denge1
Homojen ve heterojen reaksiyonlarda giren ve

ürünlerin konsantrasyonları dikkate alınarak sağ

ve sola doğru reaksiyon hızlarının eşitlenmesiyle

konsantrasyona bağlı denge ifade edilebilir.

Dengenin olabilmesi için;

Maddelerin reaksiyon ortamını terk etmesi

Bir çökme olmaması

Kİmyasal denge
der m n etk s
X +2Y Z +2T

Tepkimesine göre tepkime dengede iken X gazı

eklemek;

Reaksiyon sağa kayar

T miktarı ve derişimi artar

Y miktarı azalır.

X miktarı artar.

DERİŞİMİN ETKİSİ
basin hac m etk s
Basınç artarsa hacim azalır. Basınç artarsa reaksiyon mol sayısı fazla olan taraftan az olan tarafa kayar.

Mol sayısı eşit olan tepkimelerde basınç-hacim etkisi olmaz.

basINÇ – HACİM ETKİSİ
sicakli in etk s
Sıcaklık k sabitini değiştirir. Denge sabitleri yalnızca sıcaklıkla değişir.

Ekzotermik reaksiyonlarda ısı ürünler tarafına yazıldığından sıcaklık artırılınca reaksiyon sola kayar ve k küçülür.

SIcaklIğInetkİsİ
slide21
Endotermik reaksiyonlarda ısı giren tarafına yazıldığından sıcaklık artırıldığında reaksiyon soğa kayar ve k büyür.