slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Analiza wariancji ANOVA czynnikowa ANOVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Analiza wariancji ANOVA czynnikowa ANOVA - PowerPoint PPT Presentation


  • 361 Views
  • Uploaded on

Analiza wariancji ANOVA czynnikowa ANOVA. Analiza wariancji ANOVA. ANOVA: AN alysis O f VA riance Nazwa: wywodzi się z faktu, że w celu testowania statystycznej istotności różnic pomiędzy średnimi w rzeczywistości przeprowadzamy porównanie (tzn. analizę) wariancji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Analiza wariancji ANOVA czynnikowa ANOVA' - elita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Analiza wariancji ANOVA

ANOVA: ANalysis Of VAriance

Nazwa:

wywodzi się z faktu, że w celu testowania statystycznej istotności różnic pomiędzy średnimi w rzeczywistości przeprowadzamy porównanie (tzn. analizę) wariancji

slide3

Analiza wariancji ANOVA

Przeznaczenie:

  • badanie obserwacji, które zależą od jednego lub wielu działających równocześnie czynników
  • wyjaśnia, z jakim prawdopodobieństwem wyodrębnione czynniki mogą być powodem różnic między obserwowanymi średnimi grupowymi
slide4

Schemat postępowania

Grupy o rozkładzie normalnym

2 grupy

Więcej niż 2 grupy

ANOVA da takie same wyniki jak test t-studenta

Tylko ANOVA !!!

slide5

Założenia analizy ANOVA

  • normalność rozkładu zmiennych zależnych w poszczególnych podgrupach
  • jednorodność wariancji zmiennych zależnych w poszczególnych podgrupach
  • normalność reszt
slide6

Typy analizy ANOVA

Czynnikowa ANOVA

Przykład:

Testowano sprawność działania różnych szczurów w labiryncie o kształcie litery "T". Jest to przykład prostego labiryntu, a zadaniem szczurów jest nauczenie się bezbłędnego biegania wprost do pożywienia, umieszczonego w danym położeniu. Do doświadczenia wykorzystano trzy rasy szczurów, których ogólną zdolność do rozwiązywania zadania w labiryncie można określić jako inteligentne, mieszane i głupie.Dodatkowo, w przypadku każdej z ras hodowano po 4 zwierzęta w środowisku zbliżonym do warunków na wolności oraz 4 zwierzęta w środowisku z ograniczeniami.Zmienną zależną jest liczba błędów popełnianych przez każdego ze szczurów podczas rozwiązywania zadania w labiryncie a zmiennymi niezależnymi (grupującymi) środowisko (wolne, ograniczone) i rasa.

Naszym zadaniem jest zbadanie, czy istnieją statystycznie istotne różnice w liczbie popełnianych błędów pomiędzy trzema badanymi rasami oraz pomiędzy szczurami w środowisku wolnym i w środowisku ograniczonym.

slide7

Typy analizy ANOVA

Czynnikowa ANOVA

Czynniki grupujące

Zmienna zależna

ŚRODOWISKO

RASA

BŁĘDY

inteligentna

wolne

……………..

5

wolne

inteligentna

2

……………..

wolne

mieszana

……………..

……………

mieszana

3

głupia

wolne

……………..

6

głupia

5

……………..

inteligentna

ograniczone

……………..

5

ograniczone

inteligentna

ograniczone

mieszana

8

……………..

9

……………

mieszana

……………..

głupia

ograniczone

……………..

10

głupia

slide8

Interpretacja wyników analizy ANOVA

Czynnikowa ANOVA

Jednowymiarowe testy istotności

Dodatkowo:

interakcja środowisko*rasa!!!

Jeśli p<0,05 to dany efekt jest istotny

slide9

Interpretacja wyników analizy ANOVA

Czynnikowa ANOVA

Statystyki opisowe

Średnia wartość zmiennej zależnej w poszczególnych podgrupach

slide10

Interpretacja wyników analizy ANOVA

Czynnikowa ANOVA

Test SS dla pełnego modelu

Parametry określające, jaki % wariancji wyjaśnia ŚRODOWISKO, RASA oraz interakcja „ŚRODOWISKO*RASA”

(czyli jak mocno ilość popełnianych błędów zależy od środowiska i rasy)

slide11

Interpretacja wyników analizy ANOVA

Czynnikowa ANOVA

Etykiety kolumn

Określa, pomiędzy jakimi podgrupami zachodzą porównania

slide12

Interpretacja wyników analizy ANOVA

Czynnikowa ANOVA

Oceny parametrów

Jeśli p<0,05 to wyniki są podświetlone na czerwono i dla tej pary podgrup występują statystycznie istotne różnice

slide13

Interpretacja wyników analizy ANOVA

Czynnikowa ANOVA

wykresy

Pokazuje, w której podgrupie średnia ilość popełnianych błędów była wyższa

slide14

Interpretacja wyników analizy ANOVA

Czynnikowa ANOVA efektów głównych

Sprawdzenie założeń

Normalność reszt

slide15

Interpretacja wyników analizy ANOVA

Czynnikowa ANOVA

Sprawdzenie założeń

Jeśli p>0,05 to wariancje są równe i założenie jednorodności wariancji jest spełnione

slide16

Interpretacja wyników analizy ANOVA

Czynnikowa ANOVA

Testy post-hoc Tukey’a

Pokazują dokładnie, pomiędzy którymi podgrupami (dla interakcji) są statystycznie istotne różnice (czyli, gdzie p<0,05)

ad