Download
temaspeed aktiviteter 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temaspeed aktiviteter 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Temaspeed aktiviteter 2012

Temaspeed aktiviteter 2012

184 Views Download Presentation
Download Presentation

Temaspeed aktiviteter 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Temaspeed aktiviteter 2012

 2. Utbildning • ADR utbildning hölls i Stockholm 24 april.

 3. Utbildning • Utbildning för Nyansörer i Linköping 20-21 september. • Kursledare:Kristina Reutervik/ Tikkurila och Jim Eriksson/ Stillströms. • Max antal deltagare är 15 personer, skulle fler anmäla sig så kör vi en omgång till vid ett senare tillfälle. • Inbjudan med program skickas ut i början av juni.

 4. Säljtävling 2012 • Två säljtävlingar en för Trä och en för Metall. • Tävlingarna startar idag 22/5 och avslutas 31/12, 2012.

 5. Säljtävling 2012 • Trätävlingen går ut på att sälja sammanlagt flest liter av: • Akvi Primer tix • Akvi Primer MDF • Akvi Top 30/15 FD • Akvi Top (Ridå)

 6. Säljtävling 2012 • Metalltävlingen går ut på att sälja flest liter av: • Temacoat primer

 7. Säljtävling 2012 • Priset för respektive säljtävling är: trerätters middag för 10 personer på ”finare” restaurang.

 8. Colour Composer 9 • Ny internationell databas klar före semestern. • Installation av programvara och mobil uppkoppling av brytmaskinsdator under hösten 2012.

 9. Ral Effect

 10. Jubileer • Tikkurila 150 år • Stillströms 150 år • Fresks 150 år • Färgprodukter 30 år • Tikkurilas industriåterförsäljare hade sitt första möte för 30 år sedan.

 11. Fotbollsresa hösten 2012