slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Partneroverleg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Partneroverleg - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Partneroverleg. 21 juni 2011. Partneroverleg. 21 juni 2011. Partneroverleg. 21 juni 2011. Partneroverleg. 21 juni 2011. Opdracht en proces werkgroep casuïstiekoverlegstructuur Huidige casuïstiekoverlegstructuur Verbetervoorstel Voorwaarden om de nieuwe structuur te laten slagen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Partneroverleg' - elisha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
partneroverleg

Partneroverleg

21 juni 2011

partneroverleg1

Partneroverleg

21 juni 2011

partneroverleg2

Partneroverleg

21 juni 2011

partneroverleg3

Partneroverleg

21 juni 2011

slide6

Opdracht en proces werkgroep casuïstiekoverlegstructuur

Huidige casuïstiekoverlegstructuur

Verbetervoorstel

Voorwaarden om de nieuwe structuur te laten slagen

opdracht van de gemeente
Opdracht van de gemeente

Antwoord geven op de volgende vraag:

Hoe realiseren wij een stadsbrede sluitende

aanpak risicojeugd en –gezinnen en wat

betekent dit voor bestaande voorzieningen

en netwerken?

opdracht aan de werkgroep
Opdracht aan de werkgroep

Doel: Voorstel maken voor een vernieuwde casuïstiekoverlegstructuur in Amersfoort.

Gewenste situatie: De samenwerkingsovereenkomst is leidend (zorgcoördinatie, één gezin één plan). Aansluiten bij bestaande voorzieningen. Efficiënte en effectieve inzet van middelen.

Resultaat: Verbetervoorstel.

samenstelling werkgroep
Samenstelling werkgroep

Opdracht belegd bij een werkgroep van het

partneroverleg:

 • Annemiek Schooten, GGD Midden-Nederland
 • Adriënne Bastiaansens, SWA
 • Jan de Jong, PC Eemland
 • Riemer Poortstra, SWV-VO Eemland
 • Mariëtte van Solkema, BJZ Utrecht
 • Ewout Nonhebel, Centrum Maliebaan
 • Marije Schotpoort, CJG Amersfoort
uitgangspunten
Uitgangspunten
 • Samenwerkingsovereenkomst (één gezin, één plan en zorgcoördinatie)
 • Visie casusoverleg (wat is een casusoverleg, wanneer is een casusoverleg nodig en heeft het meerwaarde)

Documenten: www.cjgamersfoort.nl

-> over CJG Amersfoort -> E-book en documenten

proces
Proces
 • Inventarisatie structuur (juni 2010)
 • Vaststellen visie op casuïstiekoverlegstructuur (maart 2011)
 • Input voorzitters tijdens voorzittersoverleg (3x)
 • Interviews voorzitters casusoverleggen

+ bijwonen casusoverleggen

-> inzicht in proces casusoverleggen

 • Kader verbetervoorstel vastgesteld (werkgroep april 2011)
 • Verbetervoorstel opstellen (werkgroep mei-juni 2011)
 • Verbetervoorstel Partneroverleg (21 juni 2011)
slide13
2. Huidige casuïstiekoverlegstructuur

document:

‘Overzicht casusoverleggen Jeugd & Gezin, gemeente Amersfoort’

www.cjgamersfoort.nl

-> over CJG Amersfoort -> E-book en documenten

huidige casusoverleggen per vindplaats
Huidige casusoverleggen - per vindplaats

Onderwijs

Voortgezet onderwijs

 • Zorg Advies Team per VO school (ZAT VO)
 • Zorgplatform (bovenschools zorg advies team VO)

Primair onderwijs

 • Zorg Advies Team (ZAT) PC Eemland & NIS

(bovenschools zorg advies team PO)

MBO

 • Zorg Advies Team (ZAT) ROC ASA
 • Zorg Advies Team (ZAT) ROC Midden Nederland
huidige casusoverleggen per vindplaats1
Huidige casusoverleggen - per vindplaats

Zorg & Welzijn

 • Buurtnetwerkoverleg 12-
 • Multidisciplinair team (MDT)
 • Multiproblemoverleg OGGZ

(ook genoemd: Casusoverleg Amersfoort)

huidige casusoverleggen per vindplaats2
Huidige casusoverleggen - per vindplaats

Justitie / Overlast

 • Jeugd Interventie Teams (JIT’s)
 • Justitieel Casusoverleg Jeugd (JCJ)

Twee overleggen:

    • afdoeningoverleg
    • risico-overleg
 • Jong Volwassenen Overleg 18-23 (JOVO)

binnen één overleg:

    • afdoening en risico-overleg
 • Justitieel Overleg Huiselijk Geweld (JCHG)
    • afdoeningoverleg
 • Zorg Overleg Huiselijk Geweld (DOHG) Eemland-Zuid
    • risico-overleg
slide17

Huidige situatie – casusoverleggen

In schema: op leeftijd & vindplaats

(document ‘overzicht casusoverleggen’)

stappen verbetervoorstel
Stappen verbetervoorstel

5. aanbevelingen kwaliteit

4. bestaande structuren

3. uitgangspunten werkgroep

2. visie casuïstiekoverlegstructuur

1. samenwerkingsovereenkomst

stap 1 samenwerkingsovereenkomst
Stap 1 Samenwerkingsovereenkomst

Het casusoverleg moet een plaats

krijgen binnen de werkprocessen die zijn vastgelegd in de

samenwerkingsovereenkomst:

Eén gezin, één plan* – onder begeleiding

van een zorgcoördinator

*1G1P

uitgangspunten 1g1p
Uitgangspunten 1G1P
 • Versterk de zelfregulering van gezinnen
 • Draag concreet bij aan het herstel van het gewone leven
 • Werk multisystemisch
 • Betrek en versterk het sociale netwerk
 • Werk planmatig en doelgericht
 • Zorg voor continuïteit

Bron: ‘Handleiding gezinsplan, werken volgens het principe één

gezin, één plan’ (Partners in Jeugdbeleid voor de regio Holland

Rijnland)

waaruit bestaat 1g1p samenwerkingsovereenkomst art 3 lid 5
Waaruit bestaat 1G1P? (samenwerkingsovereenkomst: art. 3, lid 5)
 • Een beschrijving van de problematiek en hulpvragen van het gezin;
 • namen en gegevens van de betrokken professionals;
 • per partner wat de bijdrage is die zij leveren aan het oplossen van de hulpvraag;
 • per partner met welke methode/interventie zal worden ingezet;
 • de wijze waarop het gezin betrokken is;
 • het sociale netwerk en hoe deze betrokken is;
 • de naam van de partner die als zorgcoördinator optreedt.
1g1p zorgco rdinatie
1G1P / zorgcoördinatie

Artikel 3, lid 1:

Indien meer partners zorg bieden aan een cliënt, overleggen

deze partners met elkaar om een gezamenlijke aanpak vast te

stellen.

Artikel 4, lid 1:

Wanneer meer partners zorg bieden, informeren de partners

elkaar over de zorg.

Artikel 11:

De cliënt en/of wettelijke vertegenwoordiger wordt gedurende

het hele proces betrokken bij het ontwikkelen en wijzigen van de

aanpak van de zorg.

primair proces samenwerkingsovereenkomst

CLIENT/OUDERS BETREKKEN (artikel 11)

Signaleren & effectief inspelen (artikel 2)

afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3)

Eigen/andere organisatie

informatie verzamelen

Primair proces

samenwerkingsovereenkomst

primair proces samenwerkingsovereenkomst1

CLIENT/OUDERS BETREKKEN (artikel 11)

Signaleren & effectief inspelen (artikel 2)

afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3)

Eigen/andere organisatie

informatie verzamelen

risico taxeren/ beoordelen

afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3)

regievoering

(artikel 3)

Primair proces

samenwerkingsovereenkomst

toeleiden (artikel 5)

zorgcoördinatie beleggen (artikel 4)

warme overdracht (artikel 5) dossieroverdracht (artikel 6)

uitvoering van zorg (artikel 8)

één gezin, één plan (artikel 3 lid 5)

slide27

CLIENT/OUDERS BETREKKEN (artikel 11)

Signaleren & effectief inspelen (artikel 2)

afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3)

signaleren

Eigen/andere organisatie

informatie verzamelen

regievoering

risico taxeren/ beoordelen

afwegen verwijsindex risicojongeren (art. 2 lid 3)

toeleiden (artikel 5)

zorgcoördinatie beleggen (artikel 4)

zorgcoördinatie

zeer intensieve zorgcoördinatie

uitvoering van zorg (artikel 8)

één gezin, één plan (artikel 3 lid 5)

verantwoordelijkheid van de uitvoerend professional
Verantwoordelijkheid van de uitvoerend professional
 • de professional heeft in principe zelf de expertise om de situatie in te schatten en toe te leiden (professional in zijn kracht zetten)
 • de stappen van informatie verzamelen t/m doorgeleiden (regievoering) kunnen altijd door één persoon worden gedaan
indien de professional advies nodig heeft
Indien de professional advies nodig heeft

1) Interne consultatie (collegiaal, leidinggevende, expert)

2) Externe consultatie (expert)

3) Casusoverleg

stap 2 visie casu stiekoverlegstructuur vastgesteld door het partneroverleg in maart 2011
Stap 2 Visie casuïstiekoverlegstructuur (vastgesteld door het partneroverleg in maart 2011)

Casusoverleg indien:

 • niet te bepalen is welke hulp passend is;
 • toeleiden niet lukt (bijvoorbeeld zorgmijders);
 • de hulp heeft onvoldoende effect (stagnatie).
primair proces samenwerkingsovereenkomst en visie

CLIENT/OUDERS BETREKKEN (artikel 11)

Signaleren & effectief inspelen (artikel 2)

afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3)

Eigen/andere organisatie

informatie verzamelen

diffuus/complex

CASUSOVERLEG

(ADVIES)

risico taxeren/ beoordelen

afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3)

regievoering

(artikel 3)

Primair proces

samenwerkingsovereenkomst en visie

zorgmijders

toeleiden (artikel 5)

zorgcoördinatie beleggen (artikel 4)

warme overdracht (artikel 5) dossieroverdracht (artikel 6)

stagnatie/ nieuwe situatie

uitvoering van zorg (artikel 8)

één gezin, één plan (artikel 3 lid 5)

conclusie
Conclusie
 • Casusoverleg is geen vast onderdeel van het primair proces.
 • Een casusoverleg geeft advies.

Document: ‘beschrijving primair proces’

www.cjgamersfoort.nl -> over cjg amersfoort/

e-book en documenten

stap 3 uitgangspunten werkgroep
Stap 3 Uitgangspunten werkgroep

Keuzes m.b.t. de volgende mogelijke uitgangspunten voor

een vernieuwde structuur:

 • Eén gezin, één plan en zorgcoördinatie;
 • wijk/gebied (geografisch);
 • vindplaats;
 • leeftijd;
 • complexiteit;
 • toegankelijkheid professionals.
besluit uitgangspunten werkgroep
Besluit uitgangspunten werkgroep
 • Eén gezin, één plan en zorgcoördinatie is leidend.
 • Wijkgericht werken, maar geen casusoverleg per wijk.
 • Verschillende vindplaatsen (onderwijs, justitie, zorg) als uitgangspunt voor de casuïstiekoverlegstructuur.
 • Leeftijd geen primair uitgangspunt.
 • Meervoudige of multi-problematiek bespreken in casusoverleg (niet: signaleren of enkelvoudige problematiek).
 • Signaleerders brengen geen casus in, dit doen hulpverleners.
conclusie uitgangspunten werkgroep
Conclusie uitgangspunten werkgroep
 • Eén gezin, één plan en zorgcoördinatie is leidend.
 • Indeling naar vindplaats.
 • Alleen hulpverleners brengen (complexe) casussen in.
stap 4 bestaande structuren 1
Stap 4 – Bestaande structuren (1)

Eén stedelijk casusoverleg is onvoldoende:

 • de schaal is te groot (aantal casussen);
 • de groep zou te groot worden (te veel disciplines);
 • onderscheid maken tussen schoolrelateerd/

niet-schoolgerelateerd;

 • schoolgerelateerd: onderscheid maken tussen PO/VO/ROC

(specifieke kennis & deskundigheid, groot aantal leerl.);

 • afdoeningsoverleg hoort (apart) in de justitiële kolom;
 • volwassenen een apart overleg (wel/geen kinderen);
stap 4 bestaande structuren 2
Stap 4 – Bestaande structuren (2)

Wens gemeente: zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande

voorzieningen en netwerken.

Als basis voor de nieuwe structuur kunnen dienen:

 • MDT
 • ZAT PO
 • Zorgplatform
 • ZAT ROC
 • Afdoeningsoverleggen
 • Multiproblemoverleg + DHOG
stap 5 kwaliteitscriteria casusoverleggen
Stap 5 Kwaliteitscriteria casusoverleggen
 • De inbrenger kent het kind altijd. Bij stagnatie van zorg brengt (bij voorkeur) de zorgcoördinator de casus in.
 • Een casusoverleg bestaat uit voldoende expertise met een klein aantal deelnemers.
 • Een cliënt wordt van tevoren aangemeld met een bespreekformulier en alle deelnemers lezen dit voorafgaand aan het overleg.
 • Op het bespreekformulier heeft de inbrenger een adviesvraag geformuleerd. De casusbespreking start met het stellen van verhelderingsvragen en eindigt met de concrete beantwoording van de adviesvraag.
 • De voorzitter zorgt voor een gestructureerd overleg.
v oorwaarden om de nieuwe structuur te laten slagen
Voorwaarden om de nieuwe structuur te laten slagen:
 • Cliënt/gezin betrekken
 • Uitvoeren van regievoering (incl: brede vraagverkenning en kennis sociale kaart)
 • Uitvoering van één gezin, één plan
 • Capaciteit voor regievoering en 1G1P