devizni kurs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEVIZNI KURS PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEVIZNI KURS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

DEVIZNI KURS - PowerPoint PPT Presentation


 • 531 Views
 • Uploaded on

DEVIZNI KURS. POJAM I FUNKCIJE DEVIZNOG KURSA. Devizni kurs je cena strane valute izražena u domaćoj valuti. 1 EUR = 95 RSD (direktno notiranje) 1 RSD = 0,01 EUR (indirektno notiranje). POJAM I FUNKCIJE DEVIZNOG KURSA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DEVIZNI KURS' - elisha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pojam i funkcije deviznog kursa
POJAM I FUNKCIJE DEVIZNOG KURSA
 • Devizni kurs je cena strane valute izražena u domaćoj valuti.
  • 1 EUR = 95 RSD (direktno notiranje)
  • 1 RSD = 0,01 EUR (indirektno notiranje)
pojam i funkcije deviznog kursa1
POJAM I FUNKCIJE DEVIZNOG KURSA
 • Od deviznog kursa zavisi cena domaće robe na inostranom tržištu i cena strane robe na domaćem tržištu.
 • Važi i obrnuto: kretanje domaćih i inostarnih cena su osnovni uzrok promena deviznog kursa.
 • Osnovna funkcija deviznog kursa je da omogući upoređivanje cena u zemlji i inostranstvu.
pojam i funkcije deviznog kursa2
POJAM I FUNKCIJE DEVIZNOG KURSA
 • Devizni kurs može biti:
  • fiksan, kada država određuje zvanični valutni paritet svoje valute, ili
  • prepušten zakonima ponude i tražnje (fleksibilan devizni kurs).
 • Ponuda i tražnja deviza proističu iz transakcija platnog bilansa.
  • Deficit platnog bilansa znači veću tražnju od ponude deviza, a
  • suficit platnog bilansa veću ponudu od tražnje deviza.
pojam i funkcije deviznog kursa3
POJAM I FUNKCIJE DEVIZNOG KURSA
 • Ponuda deviza potiče, npr. od:
  • izvoznika,
  • stranih investitora,
  • kredita uzetih u inostanoj valuti...
 • a tražnja od:
  • uvoznika,
  • domaćih investitora u inostranstvu,
  • vraćanja kredita uzetih u inostranstvu...
pojam i funkcije deviznog kursa4
POJAM I FUNKCIJE DEVIZNOG KURSA
 • Kurs koji izjednačava ponudu i tražnju deviza naziva se ravnotežni devizni kurs, i pri njemu je platni bilans u ravnoteži.
 • Kurs koji izjednačava opšti nivo cena u zemlji i inostranstvu naziva se realni devizni kurs.
pojam i funkcije deviznog kursa5
POJAM I FUNKCIJE DEVIZNOG KURSA
 • Dve vrste nerealnog deviznog kursa su:
  • Precenjena domaća valuta – nerealno nizak devizni kurs
   • npr. 1 EUR = 50 RSD
  • Potcenjena domaća valuta – nerealno visok devizni kurs
   • npr. 1 EUR = 200 RSD
pojam i funkcije deviznog kursa6
POJAM I FUNKCIJE DEVIZNOG KURSA
 • Efekti precenjene domaće valute na trgovinu:
  • visok uvoz,
  • nizak izvoz,
  • nerealna slika komparativnih prednosti zemlje.
 • Efekti potcenjene domaće valute na trgovinu:
  • nizak uvoz,
  • visok izvoz,
  • nerealna slika komparativnih prednosti zemlje.
fiksni devizni kurs
FIKSNI DEVIZNI KURS
 • Monetarne vlasti određuju dugoročni valutni paritet, a deviznom kursu se dozvoljava da pod uticajem ponude i tražnje varira u malom intervalu oko pariteta.
 • Centralna banka ima obavezu da “brani” devizni kurs intervencijama na deviznom tržištu. Ona to čini tako što u prometu deviza učestvuje:
  • kao ponuđač (prodavac deviza – smanjenje deviznih rezervi) ili
  • kao kupac (povećanje deviznih rezervi).
fiksni devizni kurs1
FIKSNI DEVIZNI KURS

CB interveniše prodajom deviza

CB interveniše kupovinom deviza

fiksni devizni kurs2
FIKSNI DEVIZNI KURS
 • Prednosti fiksnog deviznog kursa:
  • eliminiše devizni rizik u međunarodnom poslovanju, pa tako podstiče spoljnu trgovinu i međunarodne investicije,
  • destimuliše špekulativno kretanje kapitala,
  • podstiče štednju u domaćoj valuti...
fiksni devizni kurs3
FIKSNI DEVIZNI KURS
 • Nedostaci fiksnog deviznog kursa:
  • sprečava uticaj ponude i tražnje deviza na devizni kurs,
  • zahteva usklađivanje domaćih i inostranih cena (ograničava samostalnu monetarnu politiku),
  • potrebne su visoke devizne rezerve...
fleksibilan devizni kurs
FLEKSIBILAN DEVIZNI KURS
 • Formira se pod uticajem ponude i tražnje deviza, tj. pod uticajem stanja platnog bilansa.
  • Deficit platnog bilansa (veća tražnja od ponude deviza) dovodi do rasta deviznog kursa;
  • Suficit platnog bilansa (veća ponuda od tražnje deviza) dovodi do pada deviznog kursa.
fleksibilan devizni kurs1
FLEKSIBILAN DEVIZNI KURS
 • Prednosti fleksibilnog deviznog kursa:
  • rezultat je ponude i tražnje deviza,
  • omogućava nezavisno kretanje domaćih cena u odnosu na inostrane (nezavisna monetarna politika),
  • ne zahteva velike devizne rezerve...
fleksibilan devizni kurs2
FLEKSIBILAN DEVIZNI KURS
 • Nedostaci fleksibilnog deviznog kursa:
  • postoji devizni rizik u poslovanju sa inostranstvom,
  • podstiče špekulativno kretanje kapitala,
  • stimuliše zamenu nestabilne domaće valute za strane stabilnije valute...
fleksibilan devizni kurs3
FLEKSIBILAN DEVIZNI KURS
 • Nijedan režim deviznog kursa nije optimalan za sve zemlje i za sva vremena.
 • U praksi postoji mnogo međuvarijanti između čisto fiksnog i čisto fleksibilnog deviznog kursa, kao što su:
  • puzeći kurs,
  • rukovođeno fluktuirajući devizni kurs i dr.
teorije o deviznom kursu
TEORIJE O DEVIZNOM KURSU
 • U periodu zlatnog standarda kursevi su bili određeni “kovničkom stopom”, tj. količinom zlata sadržanom u jedinici valute.
 • U novije vreme papirni novac nije zamenljiv u zlato, a na visinu deviznog kursa utiču mnogi faktori.Objasnićemo tri teorije o deviznom kursu:
  • teoriju pariteta kupovnih snaga,
  • platnobilansnu teoriju i
  • teoriju pariteta kamatnih stopa.
teorije o deviznom kursu1
TEORIJE O DEVIZNOM KURSU
 • Prema teoriji pariteta kupovnih snaga devizni kurs izjednačava opšti nivo cena u zemlji i inostranstvu.
 • Devizni kurs se menja u skladu sa promenama kupovne moći (opšteg nivoa cena) u dve zemlje.
 • Pad kupovne moći neke valute (rast opšteg nivoa cena - inflacija) podrazumeva pad vrednosti te valute.
teorije o deviznom kursu2
TEORIJE O DEVIZNOM KURSU
 • Dakle, ako je inflacija u Srbiji veća od inflacije u Evro zoni, vrednost dinara u odnosu na evro pada, tj. devizni kurs raste.
 • Obrazac za izračunavanje novog deviznog kursa je:

K1=K0 * ICdom/ICino

teorije o deviznom kursu3
TEORIJE O DEVIZNOM KURSU
 • Prema platnobilansnoj teoriji, devizni kurs se formira i menja u skladu sa promenama ponude i tražnje deviza, odnosno u skladu sa stanjem platnog bilansa.
  • Deficit platnog bilansa znači veću tražnju od ponude deviza i dovodi do rasta deviznog kursa.
  • Suficit platnog bilansa znači veću ponudu od tražnje deviza i dovodi do pada deviznog kursa.
teorije o deviznom kursu4
TEORIJE O DEVIZNOM KURSU
 • Prema teoriji pariteta kamatnih stopa, devizni kurs zavisi od pravaca međunarodnog kretanja kapitala.
 • Pravac kretanja kapitala određen je:
  • sigurnošću kapitala,
  • stopom prinosa (kamatnom stopom).
 • Veća kamatna stopa u zemlji nego u inostranstvu podrazumeva priliv kapitala, veću tražnju domaće valute i rast njene vrednosti.
mnogostruki devizni kursevi
MNOGOSTRUKI DEVIZNI KURSEVI
 • Mnogostruki devizni kursevi podrazumevaju istovremeno postojanje više različitih deviznih kurseva za različite vrste transakcija. Primenjuju ih samo zemlje sa deviznom kontrolom.
 • Vlasti određuju jedan zvaničan, centralni kurs, kao i “lepezu” kurseva nižih i viših od centralnog.
mnogostruki devizni kursevi1
MNOGOSTRUKI DEVIZNI KURSEVI
 • Cilj upotrebe mnogostrukih deviznih kurseva je:
  • podsticaj određene vrste izvoza

(upotrebom deviznog kursa višeg od centralnog),

  • destimulisanje određene vrste uvoza

(upotrebom deviznog kursa višeg od centralnog),

  • destimulisanje određene vrste izvoza

(upotrebom deviznog kursa nižeg od centralnog), ili

  • podsticaj određene vrste uvoza

(upotrebom deviznog kursa nižeg od centralnog).