slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, stredniskolaoselce.cz Projekt: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, stredniskolaoselce.cz Projekt:

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, stredniskolaoselce.cz Projekt: - PowerPoint PPT Presentation

elise
60 Views
Download Presentation

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, stredniskolaoselce.cz Projekt:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Škola:SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Přehled dějin Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_01 Název DUMu: Starověké Řecko Pro obor vzdělávání: 64-51-L/41 Předmět: Dějepis Ročník: první Autor: Mgr. Pavla Brunová Datum: 10.09.2013

 2. Starověké Řecko 1. tis. př. Kr. – 2. st. př. Kr.

 3. Příchod řeckých kmenů • konec 1. tis. př. Kr. – příchod řeckých kmenů Dórů ze severu – rodové pak kmenové zřízení • růst obyvatel – stěhování na ostrovy v Egejském moři a do Malé Asie • kolem 8. st. př. Kr. – vznik měst a městských států –polis • (převzetí fénické abecedy – úprava na alfabetu)

 4. Velká řecká kolonizace velká řecká kolonizace – 8. – 6. st. př. Kr. J Itálie, Sicílie, V Středomoří a Černomoří rozvoj zemědělství, řemesel, obchodu – diferenciace společnosti mezi státy časté spory, ozbrojené konflikty, ale i solidarita společný kult bohů, věštírny, sportovní hry ap.

 5. Řecká kolonizace

 6. Sparta • na poloostrově Peloponésu – nejvýznamnější Sparta • Sparťané – heiloti (nesvobodné pův. obyv. – zemědělci) • – rioikové (svobodní, neplnoprávní – řemesla) • státní výchova, vojenská organizace, ve vojsku zavedeni těžkooděnci • Sparta postupně ovládla celý Peloponés – peloponéský spolek

 7. Athény • na poloostrově Attika • r. 594 př. Kr. Solón • reformy: zrušil dlužní otroctví, • umožnil rolníkům vykupovat se z otroctví, obyvatelé rozděleni do 4 skupin podle majetku – podle toho i práva a povinnosti • demokracie

 8. Athény • války s Peršany – 490 u Marathonu • 480 u Thermophyl a ostrova Salamína • 479 u Platají • po porážce Peršanů vytvořen athénský námořní spolek

 9. Athény • klasická demokracie vytvořena za státníka Perikla

 10. Peloponéská válka • konflikty mezi Spartou a Athénami vrcholí v letech 431 – 404 př. Kr.

 11. Sparta x Athény • v podstatě nikdo nevyhrál, všichni oslabeni konflikty pokračovaly až do r. 338 př. Kr. kdy v bitvě u Chaironeie poráží Řeky Makedonie

 12. Makedonie • hospodářský rozvoj Makedonie nastává hlavně za Filipa II, dohodl se s Řeky na společném tažení proti Persii – uskutečnil ho až jeho syn Alexandr Makedonský (Veliký)

 13. Alexandr Veliký • dobyl celou Přední Asii i Egypt, část Indie

 14. Římané • po Alexandrově smrti se jeho říše rozpadla, osamostatnily se Makedonie, Sýrie, Egypt a další • díky Alexandrovi dochází k rozšíření řecké kultury a vzdělanosti • v pol. 2. st. př. Kr. bylo území Řecka dobyto Římany

 15. Zdroj materiálů: SOCHROVÁ, Marie; HLADÍK, Jaroslav. Testy z humanitních věd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-108-6. ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-194-X. ČAPEK, Vratislav; PÁTEK, Jaroslav. Dějepis pro střední odborné školy. Praha: Scientia, 2001, ISBN 80-7183-237-5. AUBRECHT, Radek; KADERKA, Michal. Maturitní otázky - dějepis. Praha: Fragment, 2007, ISBN 978-80-253-0500-3. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Greco-Persian_Wars-en.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pelop_krieg1.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Greco-Persian_Wars-en.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:112307-BritishMuseum-Perikles.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solon.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AntikeGriechen1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phalanx1.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MacedonEmpire.jpg Není –li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.