Bankovnictví - PowerPoint PPT Presentation

elisabeth-newton
bankovnictv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bankovnictví PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bankovnictví

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Bankovnictví
95 Views
Download Presentation

Bankovnictví

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bankovnictví Česká národní banka, obchodní banky, druhy úvěrů Základy ekonomiky a účetnictví – 9. ročník Autorem materiálu je Jitka Fialová, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz

 2. Česká národní banka • určuje vnitřní a vnější měnovou politiku • nesnaží se o zisk, ale jejím cílem je stabilní měna • je nezávislá na vládě • sleduje množství peněz v oběhu • vydává nové peníze • opotřebované a neplatné peníze stahuje z oběhu • dohlíží na činnost obchodních bank (provádí kontrolní činnost) • poskytuje bankám úvěry a ukládá jejich depozita (vklady) • říká se jí proto také „banka bank“ • vydává bankovní licence • vede účty státního rozpočtu • spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách • obchoduje s cennými papíry

 3. Úkol: • Na stránkách České národní banky www.cnb.cz najdi následující informace: • Kde je sídlo ČNB? • Kdo je v čele ČNB (jméno a jak se funkce nazývá)? • Jaký je dnešní kurz těchto měn – USD, EUR, AUD, CNY, INR. • Jaká byla průměrná meziroční míra inflace za rok 2010? • Ve kterých městech má banka své pobočky?

 4. Odpovědi: • Sídlo ČNB - Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 • V čele ČNB je guvernér, ten současný se jmenuje Miroslav Singer. • Kurzy vybraných měn k české koruně ze dne 23.8.2011: • Průměrná meziroční míra inflace za rok 2010 je 1,5 %. • 5. ČNB má pobočky v těchto městech:Praha, Plzeň, Hradec Králové, • Brno, Ostrava, České Budějovice, Ústí nad Labem.

 5. Obchodní banky • jsou to všechny banky kromě ČNB • zakládají a vedou účty fyzických i právnických osob • zprostředkovávají bezhotovostní platební styk domácí i • zahraniční • zprostředkovávají směnárenskou činnost • poskytují bezpečnostní schránky • zprostředkovávají obchody s cennými papíry • poskytují poradenskou činnost • Banky jsou buď v dlužnické pozici – tzn. přijímají vklady nebo • v roli věřitele – poskytují úvěry. • Úkol: • Které banky mají své pobočky na Dobříši?

 6. Odpověď: • Česká spořitelna • Komerční banka • GE Money Bank • Půjčky, které banky poskytují: • Kontokorent - účet, na němž je klientovi bankou povoleno přečerpání do určité výše. Klient může čerpat do mínusu v rámci předem stanoveného limitu. • Spotřebitelské úvěry – jsou určeny pro soukromé osoby a domácnosti za účelem nákupu spotřebních předmětů, služeb, pořízení nebo stavby bytu nebo domu, apod. • mají stejnou výši splátky po celou dobu splácení • mají pevnou dobu splatnosti • jsou snadno dostupné, a proto patří k nejdražším úvěrům na trhu

 7. Hypotéka • – dlouhodobý úvěr k pořízení vlastního bydlení • banka se chrání zástavním právem k nemovitosti - tzn. • že,v případě nesplacení půjčky připadne nemovitost • bance • doba splatnosti hypotéky se pohybuje od 5 do 40 let • délka fixace – je doba, po kterou banka nesmí změnit • klientovi úrokovou sazbu, stanovuje se při podpisu • úvěrové smlouvy. • - fixace může být na 1, 3, 5, 10 a 15 let. Po jejím skončení • banka stanoví novou výši úrokové sazby. Nevýhodou je • nejistota ohledně výše nové úrokové sazby. • Neúčelové hypoteční úvěry tzv. americká hypotéka • zapůjčené peníze se mohou použít na cokoliv • nevýhodou jsou poměrně vysoké poplatky

 8. Studentské úvěry • jsou určeny studentům řádného denního studia na vysoké škole • mají zvýhodněnou úrokovou sazbu a další výhody • Pozor na nebankovní úvěry – poskytují je nebankovní instituce. Jsou snadno a rychle dostupné, ovšem nevýhodou je velmi vysoký úrok. • Úrok je částka, kterou zaplatí dlužník za zapůjčené peníze. • Úroková sazba je procentní vyjádření podílu úroku k hodnotě půjčeného kapitálu. Ta může být: • Roční – značí se zkratkou p.a. (per annum) • Měsíční - p.m. (per mensem) • Denní - p.d. (per dies)

 9. Při sjednávání úvěru je velmi obtížné porovnat všechny nabídky pouze podle roční úrokové míry. Důležité jsou také poplatky za uzavření smlouvy, za správu úvěru, za vedení účtu, za převody peněžních prostředků atd. • Musíme si proto zjistit tzv. RPSN = roční procentní sazba nákladů. To jsou celkové náklady úvěru, tj. úroky, provize, poplatky pro zprostředkovatele úvěru a jiné poplatky související s úvěrovou smlouvou vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Podle zákona musí banky RPSN klientovi sdělit. • Úkol: • Na internetu najdi nejvýhodnější hypotéku na 2 500 000 Kč, délka fixace 5 let a doba splácení 20 let. • Na internetu vyhledej nebankovní půjčku na 50 000 Kč. Jak velké bude RPSN?

 10. Lichva neboli úžera jsou půjčky s obrovskými úroky. Podle českého zákona je lichva trestný čin. Lichváři zneužívají něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti nebo lehkomyslnosti. Ten, kdo nesplácí půjčku, tomu hrozí exekuce. Ta může být provedena zabavením majetku nebo prodáním zastavené nemovitosti. http://www.novinky.cz/finance/242227-z-financni-hlouposti-mnohych-cechu-si-poradci-strileji-v-komiksech.html Otázky: 1. Co znamená, že banka je v dlužnické pozici? 2. Co znamená, že banka je v roli věřitele? 3. Co je kontokorent? 4. Co je délka fixace? 5. Co je americká hypotéka? 6. Co znamená zástavní právo? 7. Co znamená zkratka RPSN?

 11. Odpovědi: 1. Banka je v dlužnické pozici, když přijímá vklady. 2. Banka je v roli věřitele, když poskytuje úvěry. 3. Kontokorent - klient může čerpat z účtu do mínusu . 4. Doba fixace – po tuto dobu nesmí banka změnit úrok u hypotéky. 5. Americká hypotéka – můžu si půjčit na cokoliv. 6. Zástavní právo – v případě nesplacení úvěru připadne nemovitost bance. 7. RPSN = roční procentní sazba nákladů. Jsou to celkové náklady úvěru. Zdroje: Jena Švarcová a kol.: Ekonomie stručný přehled, Zlín, CEED 2004 Slabikář finanční gramotnosti, Cofet, a.s. ,2009 www.mesec.cz www.finance.cz www.wikipedie.cz www.google.cz