Autobusu atbilstības novērtēšanas (sertifikācijas)
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Autobusu atbilstības novērtēšanas (sertifikācijas) vispārējā kārtība. CSDD Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas priekšnieks J.Liepiņš. 200 9 .gada 3.jūnijs , R ī ga. Pamatprasības importētiem lietotiem autobusiem ar pirmo reģistrācijas datumu līdz 31.12.2000.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - elisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Autobusu atbilst bas nov rt anas sertifik cijas visp r j k rt ba

Autobusu atbilstības novērtēšanas (sertifikācijas)

vispārējā kārtība

CSDD Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas priekšnieks

J.Liepiņš

2009.gada 3.jūnijs, Rīga


Autobusu atbilst bas nov rt anas sertifik cijas visp r j k rt ba

Pamatprasības importētiem lietotiem autobusiem ar pirmo reģistrācijas datumu līdz 31.12.2000

 • Autobusu konstrukcijai jāatbilst Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem" noteiktajām prasībām, piemēram,

  • avārijas izeju apzīmējumi;

  • pasažieru skaita plāksnītes;

  • minimālie attālumi starp sēdvietām;

  • ugunsdzēšamie aparāti, aptieciņas u.c.


Autobusu atbilst bas nov rt anas sertifik cijas visp r j k rt ba

Pamatnosacījumi autobusiem ar pirmo reģistrācijas datumu pēc 01.01.2001

 • Autobusam jāatbilst Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.505 "Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" noteiktajām prasībām:

  • jauniem autobusiem jāatbilst visām prasībām;

  • lietotiem pieļaujamas pielaides saskaņā ar minēto noteikumu 8.pielikumu, piemēram,

   • Nav obligāts slēdzis, kas avārijas gadījumā nodrošinātu pasažieru durvju atvēršanu no autobusa ārpuses;

   • Min attālums starp sēdvietām pieļaujams līdz 65cm (min 68cm) un pirms sēdvietas aiz stingra elementa līdz 25cm (min 28cm);

   • Nav nepieciešams avārijas slēdzis, ja voltāža nepārsniedz 100V


Autobusu atbilst bas nov rt anas sertifik cijas visp r j k rt ba

Jaunu autobusu atbilstības novērtēšana (sertifikācija): pēc 01.01.2001

 • Eiropas kopējā sertifikācija (veic ražotājs)

  • iesniedz dokumentāciju;

  • ražotājs izsniedz atbilstības apliecinājumu (CoC), ar kuru var reģistrēt autobusu Latvijā

 • Individuālā sertifikācija (veic jebkurš)

  • iesniedz tehnisko aprakstu, iesniegumu, sastāvdaļu sertifikātus;

  • uzrāda konkrēto autobusu pārbaudei;

  • saņem individuālo atbilstības apliecinājumu (sertifikātu)

 • Nacionālā sertifikācija(veic dīleris)

  • iesniedz tipa tehnisko aprakstu, iesniegumu, sastāvdaļu sertifikātus;

  • uzrāda tipam atbilstošu autobusa prototipu;

  • saņem autobusa tipa nacionālo atbilstības apliecinājumu (sertifikātu)


Autobusu atbilst bas nov rt anas sertifik cijas visp r j k rt ba

Lietotu autobusu sertifikācijas kārtība pēc 01.01.2001

 • Ja autobuss iepriekš reģistrēts kādā no "jaunajām" Eiropas Savienības dalībvalstīm (piemēram, Lietuva) vai arī citās valstīs (piemēram, Krievija), autobusa sertifikācija jāveic atbilstoši vispārējai kārtībai pēc MK not. Nr.505:

  • jāsagatavo un jāiesniedz individuālais autobusa tehniskais apraksts ar attiecīgajiem sastāvdaļu sertifikātiem, atbilstoši transportlīdzekļa M2 vai M3 kategorijai ;

  • jāuzrāda autobuss transportlīdzekļa pārbaudei;

 • Ja autobuss iepriekš reģistrēts kādā no "vecajām" Eiropas Savienības dalībvalstīm (piemēram, Vācija), autobusa sertifikācija jāveic pēc MK not. Nr.505 atvieglotās kārtības:

  • nav jāiesniedz autobusa sastāvdaļu sertifikātus;

  • jāuzrāda autobusu pārbaudes stacijā, lai CSDD veiktu tehniskā apraksta sagatavošanu un autobusa konstrukcijas pārbaudi, kā arī sertifikāta sagatavošanu


 • Autobusu atbilst bas nov rt anas sertifik cijas visp r j k rt ba

  Biežāk sastopamās neatbilstības autobusu konstrukcijas pārbaudēs:

  • Nepietiekoša autobusa kravnesība, t.i. pasažieru skaits ir lielāks nekā to pieļauj autobusa konstrukcija;

  • Nepietiekošs attālums starp sēdvietām vai pirms sēdvietas aiz stingra konstrukcijas elementa;

  • Neatbilstoši pakāpienu izmēri (augstumā, dziļumā);

  • Neatbilstošs pasažieru durvju rokturu izvietojums;

  • Pasažieru skaita plāksnīšu, avārijas izeju, avārijas vadības ierīču apzīmējumu neatbilstība vai neesamība;

  • Ugunsdzēšamo vai aptieciņu nepietiekošs skaits un izvietojums.