bt 312 ret m tasarimi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BTÖ 312 ÖĞRETİM TASARIMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
BTÖ 312 ÖĞRETİM TASARIMI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

BTÖ 312 ÖĞRETİM TASARIMI - PowerPoint PPT Presentation

eliot
438 Views
Download Presentation

BTÖ 312 ÖĞRETİM TASARIMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BTÖ 312 ÖĞRETİM TASARIMI Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ SOYLU ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ

 2. Yaşam boyunca birilerini ya da bir şeyleri model alma ihtiyacı duydunuz mu? Modeller her zaman doğru işleri yapmamıza yardımcı olur mu? BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

 3. Öğretim Tasarım Modelleri • Hannafin ve Hill (2002) öğretim tasarımının iki farklı temel yaklaşım üzerine kurulu olduğunu belirterek bu çerçevede yapılan etkinlikleri de sınıflamışlardır. Sözü edilen evre ve etkinlikler tabloda gösterilmektedir. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

 4. Geleneksel ve yapılandırmacı öğretim tasarımı evre ve etkinlikleri

 5. ADDIE Modeli BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

 6. ADDIE Modeli

 7. ARCS Modeli ARCS modeli dört kategoriden oluşur. Bunlar: • Dikkat • Uygunluk • Güven • Doyum BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

 8. ARCS Modeli

 9. Dick ve Carey Modeli BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

 10. ASSURE Modeli

 11. Seels Modeli BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

 12. Smith ve Ragan Modeli BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

 13. Gerlach & Ely Modeli BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

 14. Ayrıntılama Kuramı (Elaboration Theory) • Ayrıntılama kuramı sıralanmış ve düzenlenmiş öğretim için bir model ortaya koymaktadır. • Bilişsel alan için öğretim tasarımlarında kullanılabilir. • Reigeluth kuramını, kavramsal, işlemsel, kuramsal tasarım ve planlama için ayrıntılı süreçler ortaya koyarak ifade etmiştir. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

 15. Ayrıntılama Kuramı (Elaboration Theory) Ayrıntılama kuramının anahtar ilkesi, öğrenenler fikir ve becerilerin özümsendiği anlamlı bir bağlam geliştirme ihtiyacı hisseder cümlesidir. Bu ana fikirle yola çıkan Ayrıntılama kuramının sekiz ana strateji bileşeni vardır. Bunlar: • Düzenlenmiş ders yapısı: dersin odağını yansıtacak organizasyon yapısı belirleyin. • Basitten karmaşığa doğru sıralama: Düzenlenmiş yapıya göre hazırlanmış ders basitten karmaşığa doğru bir sıralama içermelidir. • Ders içindeki sıralamalar: Bilgi bileşenleri tabana alınarak tasarımda kullanılmalıdır. • Özetleyiciler: Ders ve ünite bazında içeriğin gözden geçirilmesi. • Sentezciler: Sentezlemenin amacı öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgiler ile önceki bilgilerini kaynaştırarak özümsemeleri sağlanmalıdır. • Analojiler: İçerik ile öğrenenlerin önceki bilgileri arasında ilişki sağlayın. • Etkinleştiriciler: Bilişsel strateji etkinleştiricileri • Öğrenen kontrolü: Öğrenciler, hem içerik hem de öğretsel stratejileri kullanmak konusunda yüreklendirilmelidir. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

 16. Evrensel Tasarım (Universal Design) Modeli Herhangi bir düzenleme ya da özel tasarıma gerek kalmaksızın bütün insanların kullanabileceği şekilde hazırlanmış bir ürün ya da ortam tasarımına verilen isimdir. Örneğin bilinen kapı kolları herkesin kullanabildiği yapıda değildir. Bu durumda evrensel tasarım prensiplerine göre hazırlanacak olan tasarım kapı kolu yerine kapıya yaklaşan nesneleri algılayan ve kapıyı açan bir sensörü kullanmak isteyecektir. Böylelikle engelliler, küçük çocuklar, yaşlılar, elinde ağır yük taşıyanlar kapıyı kolaylıkla açabilecektir. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

 17. Evrensel Tasarım (Universal Design) Modeli Evrensel tasarıma gore tasarlanacak ortam ya da ürünleri biçimlenecek olan yedi ilke aşağıda sırasıyla ele alınmıştır. • Adil kullanım (Equitable Use): • Kullanımda esneklik (Flexibility in Use): • Basit ve sezgi ile kullanılabilir (Simple and Intuitive): • Algılanabilir bilgi (Perceptible Information) • Hatalara karşı tolerasnlı (Tolerance for Error) • Düşük fiziksel güç (Low Physical Effort) • Kullanım ve yaklaşım için büyüklük ve alan (Size and Space for Approach and Use) BTÖ 212 Öğretim Tasarımı