slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tasarım Aşamasında ve Mühendislik Programlarında Teknik Resmin Yeri ve Uygulamas ı C.Erdem İMRAK Recep DEMİRSÖZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tasarım Aşamasında ve Mühendislik Programlarında Teknik Resmin Yeri ve Uygulamas ı C.Erdem İMRAK Recep DEMİRSÖZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Tasarım Aşamasında ve Mühendislik Programlarında Teknik Resmin Yeri ve Uygulamas ı C.Erdem İMRAK Recep DEMİRSÖZ - PowerPoint PPT Presentation


  • 886 Views
  • Uploaded on

Tasarım Aşamasında ve Mühendislik Programlarında Teknik Resmin Yeri ve Uygulamas ı C.Erdem İMRAK Recep DEMİRSÖZ. T emel mühendislik ders grubunda yer alan T eknik R esim ve B ilgisayara D estekli T eknik R esim D erslerinin mühendislik programlarındaki yeri ve işlevi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tasarım Aşamasında ve Mühendislik Programlarında Teknik Resmin Yeri ve Uygulamas ı C.Erdem İMRAK Recep DEMİRSÖZ' - elina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Tasarım Aşamasında ve Mühendislik ProgramlarındaTeknik Resmin Yeri ve Uygulaması

C.Erdem İMRAK Recep DEMİRSÖZ

slide2
Temel mühendislik ders grubunda yer alan Teknik Resim ve Bilgisayara Destekli Teknik Resim Derslerinin mühendislik programlarındaki yeri ve işlevi

Makina mühendisliği ders programı esas alınarak değerlendirme

teknik resim nedir

Teknik Resim Nedir ?

Endüstride imal edilecek mamullerin (makinalar, makina parçaları, yapılar vb.) kullanılmaya hazır halini eksiksiz olarak belirten,

Fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli bütün şartları taşıyan

Teknik ayrıntılarıyla birlikte çeşitli kesitlerde ayrıntılı görünümünü veren çizimler

teknik resim nedir4

Teknik Resim Nedir ?

çizimleri çizgilere, işaret ve sembollere yüklenen özel anlamlar sayesinde hazırlanmaktadır.

Aynı zamanda, mühendisler ve teknik elemanlar arasında iletişim kurmaya yarayan ortak bir lisan olan teknik resim

m hendislikte yer alan faaliyetler

Mühendislikte yer alan faaliyetler

Teknik resim ve Dökümantasyon% 25

Mühendislik Analizi % 15

Diğer Faaliyetler % 16

Fonksiyonel Dizayn % 25

İmalat % 19

e zamanl m hendislikte teknik resim

Eşzamanlı Mühendislikte Teknik Resim

Yeni bir ürünün veya mevcut tasarımın yeniden geliştirilmesinde teknik resmin etkisi diğer bilim dalları kadar etkindir.

Aynı zamanda tasarım aşamasında mukavemet hesaplar için gerekli olan parçaya ait boyutlar, konstrüksiyonda teknik resim ile ifade edilmektedir.

r n tasar m nda teknik resmin yeri

Ürün tasarımında teknik resmin yeri

Malzeme Bilimi

İmal Usülleri

İmalat (Ürün)

Teknik Resim

Mukavemet

konstr ksiyon a amas nda teknik resim

Konstrüksiyon aşamasında teknik resim

Pazar Talebi ve

Rekabet

Geometrik

Modelleme

2D/3D

Hedef

Niteliksel

Hedef Belirleme ve

Özellikler

Tasarım

değerlendirme

Özellikler

Niteliksel Tasarım

Seçenekleri ve Çözümleri

Hedef/Çıkış

Çizim ve

Animasyon

Parça ve Montajın

Detaylı Tasarımı

Teknik resim

Tasarım aşaması

İmalat

bilgisayar destekli teknik resim

Bilgisayar Destekli Teknik Resim

Bilgisayarın yardımıyla mühendislik çizimlerinin elde edilmesi

Çizimlerin grafik ortamında sunulması tekniğidir.

İlk adımlar: ABD'de 1963 yılında MIT'de geliştirilip tanıtılan Sketchpad sistemi

bilgisayar destekli teknik resim11

Bilgisayar Destekli Teknik Resim

Yaygın olarak kullanılan bilgisayar destekli teknik resim ve tasarım (CADD) yazılımları

 AutoCAD

 SolidWorks

 Pro/Engineer

 I-DEAS

 CATIA

makina m hendisli inde teknik resim

Makina Mühendisliğinde Teknik Resim

Tasarım değerleri

Kalite Kontrol

Dizayn bölümü

Teknik Resim

İmalat

makina par alar n n bi imi boyutlar malzemesi imal y ntemi
Makina parçalarının biçimi, boyutları, malzemesi, imal yöntemi.

Dizayn edilmesi, modellenmesi sonlu elemanlar analizi

için bilgisayar ortamında çizilmiş parça teknik resimlerine ihtiyaç

slide14

Bilgisayar kontrollü takım tezgahlarında parçaların işlenmesi ve imal edilmesi için

 parçanın geometrisi  parçanın boyutları  yüzey kalitesi hakkında bilgiler

makina m hendisli i e itimi

Makina Mühendisliği Eğitimi

Teknik resim temel mühendislik dersi

Tasarım yapabilme becerisi

Mühendislik analizi yapabilme becerisi

Makina mühendisinin çalışmasını kolaylaştıran bilgisayar bilgisinin de teknik resim bilgisiyle birlikte verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

makina m hendisli i programlar nda teknik resim derslerinin da l m

Makina mühendisliği programlarında teknik resim derslerinin dağılımı

Teknik Resim + Bilgisayar Destekli Teknik Resim % 39

Bilgisayar Destekli Teknik Resim % 28

Amerika Birleşik Devletleri’nde ABET tarafından akredite edilmiş bölüm programları ile Avrupa'daki üniversiteler

Teknik Resim % 33

makina m hendisli i programlar nda teknik resim ders saati kredisi

Makina mühendisliği programlarında teknik resim ders saati kredisi

2 kredi % 9

3 kredi % 36

6 kredi % 41

4 kredi % 8

5 kredi % 6

programlarda ortak noktalar

Programlarda ortak noktalar

Teknik Resim

izdüşüm düzlemleri,  cismin görünüşleri,  kesit görünüşler,  ara kesitler,  makina elemanları çizimleri,  grafik ve tablo çizimi  elektrik, hidrolik devre çizimi

Bilgisayar Destekli Teknik Resim

yazılımın tanıtılması, temel çizim komutları,  düzenleme komutları  görüntü ayarlama  yazıcıdan çıkış alma  katı modelleme

2 adet teknik resim dersi

Toplam 6 kredi ders saati

Ortak Ders Konuları

t rkiye deki makina m hendisli i b l mlerinde teknik resim dersi da l m

Türkiye'deki makina mühendisliği bölümlerinde teknik resim dersi dağılımı

Teknik Resim % 45

Bilgisayar Destekli Teknik Resim % 14

Türkiye'de bulunan üniversitelerin Makina Mühendisliği eğitimi veren Bölümlerden 22 program

Teknik Resim + Bilgisayar Destekli Teknik Resim % 41

t rkiye deki makina m hendisli i b l mlerinde teknik resim ders saatleri

Türkiye'deki makina mühendisliği bölümlerinde teknik resim ders saatleri

3 kredi % 9

5 kredi % 5

6 kredi % 86

akreditasyon kriterlerine uygun teknik resim

Akreditasyon Kriterlerine Uygun Teknik Resim

ABD’de yer alan ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology) kurumunun EC 2000 kriterleri

Mühendislik Dekanları Konseyi, Mühendislik Akreditasyon Kurulu’nun ortaya koyduğu akreditasyon kriterleri

Bir uygulama örneği; İTÜ.Makina Fakültesi’nde verilen Teknik Resim ve Computer Aided Technical Drawing dersleri

teknik resim dersi ve kapsam

Teknik Resim Dersi ve Kapsamı

(2+3) iki saati ders üç saati uygulama olmak üzere 3.5 kredilik

Dersin amacı,

"mühendisler arasında uluslararası normlarla tespit edilmiş teknik bir lisan olan ve tasarım ile imalat arasındaki irtibatı sağlayan teknik resim çizimlerinin oluşturulması ve mevcut çizimlerin okunması becerisini kazandırmak"

hedeflenen bilgi ve beceriler

Hedeflenen Bilgi ve Beceriler

Serbest elle görünüş çıkarma

Makina parçaları için, en uygun görünüş ve kesitin alınma

İmalatta kullanılan yüzey pürüzlülüğü ve yüzey işleme işaretlerini kullanma

Standart makina elemanlarını çizme

Makina montaj resmi çizme

Ölçülendirme ve geometrik toleransları kullanma

bilgisayar destekli teknik resim dersi ve kapsam

Bilgisayar Destekli Teknik Resim Dersi ve Kapsamı

İngilizce olarak verilen (1+3)bir saati ders üç saati uygulama olmak üzere 2.5 kredilik

Dersi amacı,

“bilgisayar destekli iki boyutlu (2B) çizim ve üç buyutlu (3B) modelleme ve mühendislik modellerini yaratma, bilgisayar destekli teknik resim esaslarını ve paket programlar kullanarak çizim ve modelleme metotları, montajda parçaları nasıl dizayn edecekleri ve ilişkilendirecekleri ve bilgisayar ortamında montaj resimleri çizme ve 2B teknik resimlerin ve katı modellerin standart çıkışlarını almaktır.”

hedeflenen bilgi ve beceriler28

Hedeflenen Bilgi ve Beceriler

Standart formlarda 2B teknik resim çizme

2B ve 3B teknik resimleri ölçülendirme

Bir parçanın katı modelini yaratma

Bir montajda verilen parçaları dizayn etme ve birleştirme

2B ve 3B teknik resimlerin çıkışlarını alma

tasar m devi

Tasarım Ödevi

Takım 4 kişiden oluşur

Her takımın bir lideri bulunur

Lider takımın çalışmasından sorumludur.

Her takım, üyelerini, liderini, takımın adını seçerek ve çalışma planını hazırlar

2 adet“gelişme raporu” hazırlanır

Tasarımlar son haftasunulur

tasar m deviyle sa lanan performans kriterleri

Tasarım ödeviyle sağlanan performans kriterleri

İhtiyacı tanımlayabilmesi, konuyla ilgili bilgi toplayabilmesi, alternatif çözümler üretip en uygununu seçebilmesi.

Tasarım süresince verilen kararların, üretimi özellikle zaman ve maliyet açısından oldukça etkilediğinin farkında olmaları

Tasarımı düzgün ve açık bir şekilde sunabilmeleri

Fonksiyonları açıkça ve düzgünce belirlenmiş bir takım oluşturabilme

Bir takım içinde etkin bir biçimde yer alabilme

Bir takım çalışmasında çeşitli problemlerle etkin bir biçimde ilgilenme

rnek tasar m projesi bah ivan sandalyesinin

Örnek Tasarım Projesi : bahçivan sandalyesinin

2002/2003 akademik yılında yapılmış çalışmalar

rnek tasar m projesi katlanabilir sandalye

Örnek Tasarım Projesi : katlanabilir sandalye

2003/2004 akademik yılında yapılmış çalışmalar

rnek tasar m projesi katlanabilir sandalye33

Örnek Tasarım Projesi : katlanabilir sandalye

2003/2004 akademik yılında yapılmış çalışmalar

rnek tasar m projesi katlanabilir sandalye34

Örnek Tasarım Projesi : katlanabilir sandalye

2003/2004 akademik yılında yapılmış çalışmalar

tasar m devi35

Tasarım Ödevi

Basit dizayn prensipleri

Tasarım

Kaynak araştırması

Seçim ve Karar verme

Döküman hazırlama

Kütüphane

Parça seçimi

Mekanizma seçimi

Mekanizma seçimi

Teknik resim çizimi

Teknik dosya hazırlama

İnternet

Malzeme seçimi

sonu lar ve neriler

Sonuçlar ve Öneriler

Türkiye'deki programlarının %45'inde klasik teknik resim dersi

Bilgisayar destekli teknik resim kavramının eğitim programlarında yeterince yansımadığı

Dersler, belirtilen kapsam, müfredat, işleyiş ve tasarım ödevleriyle zenginleştirilerek sunulmalı

sonu lar ve neriler37

Sonuçlar ve Öneriler

Tasarım ödevi, takım halinde çalışma becerisi ve özgün tasarımlar yaratma yeteneği kazandırılmaktadır

Tek düze verilen ödevler yerine, bu tür ödevlerin, öğrencilerin gelişimine daha fazla katkıda bulunmaktadır

sonu lar ve neriler38

Sonuçlar ve Öneriler

AUTOCAD PROGRAMININ BU İLK VERSİYONU HAKKINDA YETERLİ TECRÜBEM YOK