t c milli e itim bakanl e itim teknolojileri genel m d rl l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü - PowerPoint PPT Presentation


 • 620 Views
 • Uploaded on

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. ThinkQuest Eğitim Portalı Projesi. ThinkQuest Eğitim Portalı Projesinin Amacı. ThinkQuest Eğitim Portalı;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t c milli e itim bakanl e itim teknolojileri genel m d rl

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

ThinkQuest Eğitim Portalı

Projesi

thinkquest e itim portal projesinin amac
ThinkQuest Eğitim Portalı Projesinin Amacı

ThinkQuest Eğitim Portalı;

Okullardaki öğrenciler ve öğretmenler arasında iletişim kurmak, işbirliği içinde ve proje tabanlı öğrenme yöntemleriyle teknolojiyi kullanmalarına imkan sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Şifre korumalı çevrimiçi ortamda; öğrenciler ve öğretmenler, kendi web sitelerini oluşturabilmekte, hazırladıkları öğrenme materyallerini yayınlayabilmekte, grup çalışması ile hazırladıkları projeleri Türkiye ve Dünyadaki akranlarıyla paylaşabilmektedir.

proje ek b

PROJE EKİBİ

Proje Koordinatörü

Ahmet ALTINSOY

Proje EKİBİ

Arzu BİLİCİ

Zehra SAYIN

Hüseyin DÖLEN

Dr. Tunç Erdal AKDUR

thinkquest e t m portali proje hazirlama basamaklari

THINKQUEST EĞİTİM PORTALI PROJE HAZIRLAMABASAMAKLARI

Dr. Tunç Erdal AKDUR

MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

slide5
İÇERİK
 • Proje nedir?
 • Proje konusu neler olabilir?
 • Proje de amaç ne olmalı?
 • Proje hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?
 • Projede nasıl bir yöntem kullanılmalı?
 • Proje raporunun içerisinde neler olmalıdır?
 • Proje sunumu nasıl yapılır?
 • Örnek bir proje nasıl olabilir?
proje nedir
Proje Nedir?

Proje;

Belirli bir ekip tarafından, belirli bir başlangıç ve bitiş süresinde, belirlenmiş hedefler doğrultusunda, kaynak kullanılarak, gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.

proje y netimi nedir
Proje Yönetimi Nedir?

Proje Yönetimi;

Projede belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için yapılması gerekli olan faaliyetlerin planlanması, organizasyonu, uygulanması ve kontrol edilmesi sürecidir.

renci proje al mas nedir
Öğrenci Proje Çalışması Nedir?

Proje yapma kabiliyeti olan öğrencileri tespit edip, bu öğrencileri proje ekibi haline getirerek, çevrelerinde meydana gelen problemlere karşı çözüm üretmelerini sağlamak amacıyla yaptırılan faaliyetlerdir.

renci projelerinin amac nedir
Öğrenci Projelerinin Amacı Nedir?
 • Öğrencileri araştırmaya yöneltmek ve araştırma bilinci kazandırmak,
 • Öğrencilerin okullarında ve çevresindeki problemlere karşı duyarlılıklarını artırmak,
 • Arkadaşlarıyla grup çalışması yaparak çevrelerindeki sorunlara çözümler ürettirmek,
 • Öğrencilerin proje çalışması alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek ve onları değerlendirmek.
proje s recinin ba l ca ad mlar
Proje Sürecinin Başlıca Adımları

Proje ekibinin belirlenmesi

Sorunun belirlenmesi

Proje amaçlarının belirlenmesi

Sorunu çözme planının yapılması

Proje planının uygulanması

Projenin değerlendirilmesi

Proje raporunun sunulması

retmenler neler yapmal
Öğretmenler Neler Yapmalı?
 • Proje ekibini belirleyin ve rol dağılımını yapın.
 • Proje ekibini proje çalışmalarının nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirin, yardımcı ve yol gösterici olun.
 • Proje ekibini eğitim portalını nasıl kullanacakları ve proje çalışmalarını nasıl portala aktaracakları konusunda bilgilendirin.
 • Öğrencilere proje çalışmalarını planlarken ve uygularken liderlik yapın. Proje çalışmalarını öğrencilerin yapmasını sağlayın.
 • Proje çalışmanızın konusuyla ve uygulayacağınız yöntemler konusunda okulda okul yönetimini, diğer öğretmenleri ve velileri bilgilendirin. Okul yönetimini, diğer öğretmenleri ve velileri de işbirliğine çekin.
 • Proje ekibinin çalışmalarını eğitim portalına aktarmalarını sağlayın. Proje ekibinin çalışmalarını eğitim portalından her aşamada izleyin ve geribildirim sağlayın.
 • Öğrencilerin proje planını ve raporunu kendi eğitim portalı sayfanızdan yayınlayın.
 • Başarıyı ve desteği kutlayın ve paylaşın (alkış, övgü, ödül, sergileme...)
slide12
Proje ekipleri 4 öğrenciden oluşturulmalıdır.

Ekibin adı belirlenmeli ve ekip üyelerinin isimleri belirtilmelidir.

EKİP ADI:

EKİP ÜYELERİ:

1. ADIM: PROJE EKİBİNİN

BELİRLENMESİ

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

slide13

1. ADIM: PROJE EKİBİNİN

BELİRLENMESİ

EKİP ÜYESİ TANITIM KARTI

Her ekip üyesi için kendisini tanıttığı Ekip Üyeliği Tanıtım Kartını aşağıdaki formatta hazırlayıp kendi portal sayfasına koymalıdır. Bu kartta ekip üyesinin resmi ve kendi kelimeleriyle tanıtımı ve yetenekleri yer almalıdır.

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

slide14

Kişisel Güçlü Yönler/Geliştirilmesi Gereken Beceriler

Proje Ekibinde yer alan her öğrenci tanıtım kartının altına aşağıdaki formatta kişisel güçlü yönlerini ve geliştirmesi gerektiğini düşündüğü becerilerini yazarak portal sayfasında yayınlayacaktır.

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

slide15
Konuyu öğrenciler birlikte çalışarak seçsin.

Projenin bir geleceği olsun.

Bilime, topluma ve gençlere katkı sağlasın.

Ekip elemanları konuyu benimsesin, sevsin ve yararlı olduğuna inansın.

Sorunu iyi tanımlayıp doğru soruları soralım.

2. ADIM: KONU SEÇİMİ

proje konusu neler olab l r
PROJE KONUSU NELER OLABİLİR ?

Proje konusu soruna yeni bir yaklaşım getirecek bir çalışma olmalıdır.

 • Okulumuzda var olan ve her zaman karşı karşıya geldiğimiz sorunlar (Okulun binası, ısınma, su sorunu, bahçesi, vb.)
 • Okulumuzdaki eğitim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar (Derslerin öğrenilmesinde, öğrenci ve öğretmen ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar, vb.).
 • Okulumuz çevresinde (Aileler, şehrimiz, mahallemiz, yolumuz, vb.) var olan ve her zaman karşı karşıya geldiğimiz sorunlar.
projede konu se m
PROJEDE KONU SEÇİMİ

Proje Konusu seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

Genel Hususlar1. Çözülebilirlik2. Yenilik3. Önemlilik4. Ahlaki Kurallara Uygunluk

Özel Hususlar1. Proje Ekibinin Alanda Yeterliliği2. Veri Toplama Tekniklerinde Yeterliliği3. Veri Toplama İzni4. Zaman ve İmkan Yeterliliği5. İlgi Yeterliliği

proje konusu sorun rnekler
PROJE KONUSU/SORUN ÖRNEKLERİ
 • Okulun Bahçesinin ve Çevresinin Ağaçlandırılması
 • Okulda Uyum Sorunu Olan Öğrencilere Yardım Edilmesi
 • İngilizce Konuşma ve Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Boşalan Pillerin Geri Dönüşümü
 • Kütüphane Kullanımının Yaygınlaştırılması
 • İlkyardımda Yapılan Yanlış Uygulamaların Önlenmesi
 • Alt ve Üst Sınıflardaki Öğrenciler Arasında İletişimin Güçlendirilmesi
 • Okulun BT sınıfının Derslerde Etkin Biçimde Kullanılması
 • Okul Gazetesinin Hazırlanması
 • Kimsesiz Sokak Çocuklarına Yardım Edilmesi
 • Okul Basketbol Takımının Kurulması
 • Matematik Derslerinde Başarı Seviyesinin Yükseltilmesi

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

slide19

NEREDEN BAŞLAYACAĞIZ?

 • Hepsini bir anda çözebilir miyiz? Nereden başlayalım?
 • Seçtiğimiz proje konusunun önemi nedir?
 • Biz bu projeyi neden yapıyoruz?
slide20

SORUN DEĞERLENDİRME TABLOSU İLE SORUNLARIN

ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ

Her sorunu önem derecesine göre 5 üzerinden puanlayınız.

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

slide21

SORUNA SEBEP OLAN NEDENLERİN BELİRLENMESİ

 • Bu bölüm hem sorun çözme aşaması öncesinde hem de sonrasında işe yarayacaktır.
 • Proje grubunda yer alan öğrenciler soruna sebep olan faktörleri beyin fırtınası yöntemiyle tartışıp belirleyeceklerdir.
 • Sorunun sebepleri haritası hazırlanacaktır.

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

slide22

Sebep 3

Sebep 4

SORUN

Sebep 2

Sebep 1

KAVRAM HARİTASI İLE

SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİNİN SAPTANMASI

Sebep 5

Sebep 6

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

slide23

3. ADIM: PROJE AMAÇLARININ BELİRLENMESİ

Proje amaçları, proje sonunda belirlediğiniz sorunlarla ilgili ulaşmak istediğiniz noktadır. Proje amaçları, belirlenen sorunda gerçekleştirilmesi düşünülen iyileştirmeyle ilgilidir.

Projenin plan aşamasına geçmeden önce proje amaçlarının tüm proje ekibi tarafından anlaşılması ve benimsenmesi önemlidir.

Proje hedeflerini grubunuzla birlikte tartışınız ve aşağıdaki tablo formatında sıralayınız.

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

4 adim proje planinin bel rlenmes
4. ADIM PROJE PLANININ BELİRLENMESİ
 • Sorun ile ilgili çözüm önerilerinin ortaya konulması,
 • Sorunun çözümüne uygun yöntem ve tekniklerinin seçilmesi,
 • Proje çalışma aşamalarının (İş akış diyagramının) belirlenmesi,
nas l bir y ntem kullan lmal
Nasıl Bir Yöntem Kullanılmalı?
 • Her konunun/sorunun çözümüne yönelik kendisine göre farklı metotları ve çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Sorunun çözümüne yönelik en modern yöntemler ve teknolojik araçlar kullanılmalıdır.
 • Ayrıca sorunun çözümü konusunda üniversitelerden veya o konunun uzmanlarından danışmanlık ve yardım alınmalıdır.
 • Projenin çözümünde mümkün olduğu kadar bilimselliğe yer verilmesi yanında o konuda önceden yapılan çalışmaların literatür analizi de yapılmalıdır.

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

projenin ba ar l olmas in nelere dikkat edilmelidir
Projenin Başarılı Olması İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?
 • Projede yapılacak etkinliklerin ve işlerin adım adım belirlenmesi gereklidir.
 • Zaman yönetim tablosu (Ghant Chart) hazırlanması gereklidir.
 • Proje görev dağılımının belirlenmesi gereklidir.

Bu çalışmalar proje öğretmeninin gözetiminde ve yol göstericiliğinde proje öğrencileri tarafından yapılmalıdır.

slide27

PROJEDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR/FAALİYETLER

İş akışı grafiği

(İş bölümü ve atılacak adımlar için)

1. İş:

2. İş:

3. İş:

4. İş:

5. İş:

6. İş:

7. İş:

8. İş:

slide28

PROJEDE YAPILACAK

ÇALIŞMALAR/FAALİYETLER

Projede yapılacak tüm faaliyetleri aşağıdaki tablo formatında sıralayınız.

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

slide29

KAYNAK KULLANIM TABLOSU

KİM, NE, NASIL?

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

slide30

ZAMAN YÖNETİMİ TABLOSU

(GhantChart)

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

slide31

PROJE GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

proje al mas nda kullan lacak l me ara lar n n haz rlanmas

Proje Çalışmasında Kullanılacak Ölçme Araçlarının Hazırlanması

Gözlemler,

Anketler,

Görüşmeler,

Testler,

slide33

PROJE PLANINDA BULUNMASI GEREKEN BAŞLIKLAR

 • Projenin Başlığı
 • Proje Ekibi
  • -Ekip Adı
  • -Ekip Üyeleri
 • Projenin Özeti
 • Giriş
  • Proje Konusu /Sorunun Tanımı
  • Sorunun Önemi (Sorun Değerlendirme Tablosu)
  • Projeye Duyulan Gereksinim
  • - Sorunun Nedenleri (Sorun-Sebep Haritası)
 • Projenin Amacı
 • Proje Uygulama Planı
  • - Proje İş Adımları
  • Zaman Çizelgesi (Ghant Chart)
  • Kaynak Kullanım Tablosu
  • - Görev Dağılımı (Görev Dağılım Çizelgesi)
  • - Kullanılan Ölçme Araçları (anketler, testler, vb.)
  • - Veri Analizi Yöntemi

Proje Öğretmeni, öğrencileriyle bir araya gelerek Proje Planını hazırlayacaktır.

Öğretmen Portal Sayfasında Yer Alacak

5 adim proje planinin uygulanmasi
5. ADIM: PROJE PLANININ UYGULANMASI

Projeyi, proje iş adımları zaman yönetimi (Ghant Chart), görev dağılımı belirlenen adımlara ve zamanlamaya göre proje ekibi tarafından gerçekleştirilmesi sürecinde koordinasyon yapınız, gerektiği yerlerde öğrencilere yardımcı ve yol gösterici olunuz.

Uygulamada karşılaştığınız sorunları, değişiklikleri, vb. not ediniz.

proje al mas n rencilere yapt r n z

Proje Çalışmasını Öğrencilere yaptırınız

ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERE DESTEK ve KOLAYLAŞTIRICI OLMALIDIR.

slide36

HAFTALIK FAALİYET RAPORU

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

slide37

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR/SORUNLAR RAPORU

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

verilerin analiz edilmesi
Verilerin Analiz Edilmesi

Sonuçların Belirlenmesi Aşamasında Yapılması Gerekenler:

 • Sorunda gözlenen iyileşme miktarı ya da oranı nedir? Proje uygulaması öncesi ve sonrasında sorunda gözlenen değişim.
 • Sorunun çözümüne yönelik uygulanan planın yada aşamaların etkinliği kontrol edilmelidir.
 • Sorunun çözümüne yönelik uygulanan planın güçlü ve aksayan yönleri belirlenmelidir.
 • Proje aşamalarına yönelik gerekli değişiklik önerileri belirlenmelidir.

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

6 adim de erlend rme
6. ADIM: DEĞERLENDİRME

Biten projenizin tüm aşamalarının tamamını yeniden gözden geçiriniz ve değerlendiriniz.

Neler doğru gitti (Niye)?, Neler yanlış gitti (Niye)?

Projeyi başarılı yada başarısız olarak gösterebilecek hususlar nelerdir?

Proje çalışması sayesinde neler öğrendin?

Projeyi yeniden planlarsan geliştirmek istediğin yönleri neler olur?

Başarılar/Başarısızlıklar

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

slide40

BAŞARI nedir?

Mevcut sorunlara çözüm üretebilmek, uygulayıp denemek ve proje sonuçlarıyla ilgili bir bilgilendirme-paylaşım platformu oluşturabilmek.

“Grup Çalışması” mantığını öğrenmek.

Sorunla ilgili yeni bir çözüm yöntemi oluşturmak.

Sorunda iyileşme sağlamak.

Proje Ekip elemanlarının yaptıkları çalışmadan haz duymalarını sağlamak.

slide41
Projenizde ulaşmak istediğiniz hedeflere ulaştınız mı?

Projede ulaştığınız hedefleri sıralayınız

1.

2.

3.

Bu hedeflere ulaşırken karşılaştığınız zorluklar nelerdir?

Bu projeyi yeniden yapmak isterseniz yukarıdaki hedeflerden hangilerini değiştirirsiniz?

Ulaşılan Hedefler

Öğrenciler hazırlayıp kendi Portal Sayfalarında Yayınlayacaklar

slide42

7. ADIM: PROJE SONUÇ RAPORUNUN SUNULMASI

ThinkQuest Eğitim Portalı aracılığıyla proje sonuç raporunun paylaşıma açılması.

proje sonu raporunda bulunmasi gereken ba liklar
PROJE SONUÇ RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN BAŞLIKLAR
 • Projede Yapılan ve Yapılamayan Faaliyetler
 • Karşılaşılan Problemler/Zorluklar
 • Bulgular
  • Veri Analiz Sonuçları
 • Sonuç
  • Ulaşılan Amaçlar
  • Ulaşılamayan Amaçlar
 • Değerlendirme
  • Projenin Başarılı ve Başarısız Olduğu Yönler
  • Proje Çalışması Sayesinde Öğrencilerin Öğrendikleri ve Kazanımları
  • Projede Geliştirilmesi Gereken Yönler
 • Kaynakça

Proje Öğretmeni, öğrencileriyle bir araya gelerek Proje Sonuç Raporunu hazırlayacaktır.

Öğretmen Portal Sayfasında Yer Alacak

Öğretmen Portal Sayfasında Yer Alacak

slide44

Örnek Proje Sunumu

OKULDA DİSİPLİN SORUNLARI OLAN ARKADAŞLARIMIZA YARDIM EDELİM

slide45

EKİP ADI:

ÇALIŞKANLAR

EKİP ÜYELERİ: Ahmet (4-A) Ali (4-B)Fatma (5-A) Hatice (4-A)

slide47

BEYİN FIRTINASI ile

 • SORUN TARAMASI
 • Okulda sigara kullanan öğrenci sayısında artış,
 • Okuldan kaçma ve derslere devamsızlık,
 • Okulda öğrenciler arasında gerçekleşen kavga ve anlaşmazlıklar,
 • Okul binasına ve araç gereçlerine öğrenciler tarafından zarar verilmesi,
 • Öğrencilerin öğretmenlere yönelik saygısız davranışları.
 • (1-7 arası not vererek her ekip elemanı fikrini ortaya koydu ve ilk sorunun proje konusu olarak seçilmesine karar verildi).
slide48

SORUN DEĞERLENDİRME TABLOSU İLE SORUNLARIN

ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ

Her sorunu önem derecesine göre 5 üzerinden puanlayınız.

slide49

ÇALIŞILACAK SORUNUN BELİRLENMESİ

1-5 arası not vererek her ekip elemanı fikrini ortaya koydu ve ikinci sorunun proje konusu olarak seçilmesine karar verildi.

Önem sırasına göre çalışılmak üzere seçilen sorun:

Okuldan kaçma ve derslere devamsızlık

slide50

SORUNUN TANIMI

Okulumuzda okuldan kaçma ve derslere devamsızlık önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir çok arkadaşımız okul ders saatleri içinde derslere katılmayarak, okuldan kaçmaktadır.

Bu da okulumuzdaki en önemli disiplin sorunlarından birisidir.

Geçen dönem derslerden kaçan öğrenci oranı okulumuz öğrenci sayısının %15 olduğu Okul yönetimi tarafından bildirilmiştir. Biz ekip olarak bu sorunun nedenleri ve çözümü için çalışmak istiyoruz.

slide51

Sebep 3: Öğrencilerin dersleri sevmemeleri

Sebep 4: Öğrencilerin ailevi sorunlarının (ekonomik sebepleri anne baba geçimsizliği, sağlık, vb.) olması

Sorun:

Okuldan Kaçma ve Derslere Devamsızlık

Sebep 1: Buluğ çağı psikolojik sorunları , uyum sorunları

Sebep 2: Derslerde başarılı olamama ve kendine güvensizlik

SORUN-SEBEP HARİTASI İLE

SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİNİN SAPTANMASI

Sebep 5: Öğretmenlerin öğrenciler tarafından sevilmemesi

Sebep 6: Arkadaşlık İlişkileri (Okul çeteleri, vb.)

slide52

PROJENİN AMACI:

Önümüzdeki dönem okuldan ve derslerden kaçan öğrenci oranını %1 seviyesine düşürmeyi amaçlıyoruz.

y ntem z m ner ler
YÖNTEM: (ÇÖZÜM ÖNERİLERİ)

Okuldan kaçış ve devamsızlık sorunu çözmek için ekip üyelerimizle birlikte düşündük tartıştık ve aşağıdaki çözümlere özet alarak karar verdik:

 • Ekip elemanlarının okul içi ve okul dışındaki arkadaş grupları ve ilişkileri gözlemleyerek, okuldan kaçan öğrencilerin katılabilecekleri, müzik , resim, spor vb. etkinliklerle uğraşabilecekleri gruplar oluşturup yarışma, vb. etkinliklerle bu gruplara katılmalarını sağlanacaklardır.
 • Okuldan kaçan öğrencilerin velileriyle evlerinde görüşmeler yapılarak, çocuklarıyla ilgili sorunla ilgilenmelerini sağlamak,
 • Branş öğretmenleri ve öğrencilerle görüşerek derslerin öğrenciler için daha zevkli hale getirilmesi için neler yapılabileceğinin belirlenmesi,
 • Öğrenciyle sorun yaşayan öğretmenlerin, öğrencileriyle diyalog kurarak sorunların giderilmesi yönünde çalışmaların yapılmasını sağlamak,
 • Derslerde başarılı olan öğrencilerin, başarısız ve kendine güvensiz öğrencilere derslerinde yardımcı olmalarının sağlanması,
slide54

PROJEDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

1. İş: Okula devamsızlık yapan öğrencilerin belirlenmesi,

2. İş: Veli görüşme planlarının hazırlanması (zamanlama, görüşülecek konuların belirlenmesi, vb.),

3. İş: Öğrenci ve Öğretmen görüşme planlarının hazırlanması (görüşme saatleri, yerinin belirlenmesi),

4. İş: Öğrencilerin birlikte Çalışmalarının Planlanması (çalışma yeri ve zamanlarının belirlenmesi),

5. İş: Öğrencilere uygulanacak anket araçlarının hazırlanması,

6. İş: Veli görüşmelerinin gerçekleştirilmesi,

7. İş: Öğrenci ve öğretmen görüşmelerinin gerçekleştirilmesi,

8. İş: Öğrencilerin birlikte çalışmalarının sağlanması,

9. İş: Anketlerin öğrencilere uygulanması

10. İş: Anket ve gözlem araçlarıyla toplanan veriler analiz edilerek proje raporunun ve sunumunun hazırlanması

11. İş: Proje amaçlarına ne kadar ulaşıldığının bakılarak, projenin değerlendirilmesi

slide55

PROJEDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Projede yapılacak tüm faaliyetleri aşağıdaki tablo formatında sıralayınız.

slide59

PROJE UYGULAMASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Proje ekibimiz, okuldan ve derslerden kaçan öğrenci oranını düşürmek amacıyla öncelikle okula devamsızlık yapan öğrencileri belirlemiştir. Daha sonra grup çalışması yaparak anketleri hazırladık. Okuldan kaçan öğrencilerle görüştük ve birlikte ders çalıştık. Uygulamaya geçmeden önce öğrencilerin hangi derslerden kaçtıklarını, kaçma sebeplerini ve kaçma sıklıklarını belirlemek için anketleri bu öğrencilere uyguladık. Okuldan kaçan öğrencilerin velileriyle görüşmeler yaptık. Okuldan kaçan öğrencilerle öğretmenleri arasındaki iletişimi güçlendirmek için görüştürdük. Proje çalışmamız süresince öğrencilerin okuldan kaçma oranını nasıl değiştiğini gözlemledik. Daha sonra topladığımız verileri analiz ederek proje raporunu ve sunumunu hazırladık. Proje amaçlarına ne kadar ulaşıldığının tespit ettik ve projeyi değerlendirdik.

slide60

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR/SORUNLAR RAPORU

Proje çalışmalarımız sırasında karşılaştığımız sorunlar genellikle ;

Bazı öğrenci velileri görüşmelere katılmak istememiştir.

Bu sorunları, Okul Müdürümüz, Rehberlik öğretmenimiz ve Okul aile birliği başkanımız aracılığıyla çözmeye çalıştık. Sorunlar büyük ölçüde çözüldü. Ancak bir kısım veli görüşmesini yapamadık.

proje veri analiz sonu lar
Proje Veri Analiz Sonuçları
 • Proje öncesi okuldan kaçış ve derslere devamsızlık yapan öğrencilerin oranı %15 iken, çalışmalar sonucunda bir dönem sonunda bu oran %5’e düşürülmüştür.
   • Sorunun çözümüne yönelik uygulanan planın büyük ölçüde etkin olduğu tespit edilmiştir.
   • Sorunun çözümünde En çok öğrenci velileriyle görüşmelerinin etkin olduğu gözlenmiştir.
slide62
Neler doğru gitti (Niye)?, Neler yanlış gitti (Niye)?

Sorunun çözümüne yönelik uygulanan veli görüşmeleri istenilen düzeyde gerçekleştirilememiştir.

Veli görüşmelerini hedeflediğimiz düzeyde gerçekleştiremedik.

Projeyi başarılı yada başarısız olarak gösterebilecek hususlar nelerdir?

Projenin Başlangıcında okuldan kaçan öğrencilerin oranını %1’e indirmeyi hedeflemiştik. Ancak %5 düzeyine indirebildik.

Proje çalışması sayesinde neler öğrendin?

Bu proje çalışması sayesinde sorun çözme yöntemlerini, ekip çalışmasının önemini öğrendik. Ayrıca iletişim becerilerimiz gelişti.

Projeyi yeniden planlarsan geliştirmek istediğin yönleri neler olur?

Projeyiyeniden planlarsak veli görüşmelerine bu projede daha çok zaman ve çaba harcamamız gerektiğini düşünüyoruz.

Başarılar/Başarısızlıklar

slide63

SONUÇLAR

 • Proje öncesi okuldan kaçış ve derslere devamsızlık eden öğrencilerin oranı %15 iken, çalışmalar sonucunda bir dönem sonunda bu oran %5’e düşürülmüştür.
 • Öğrenci, öğretmen ve veliler arasında işbirliği ve iletişim gelişmiştir. Okulumuzda öğrenciler arasında yardımlaşma ve iletişim gelişmiştir. Okulumuzda eğitim ve öğretim yönelik öğrenci, veli ilgisi artmıştır.
slide64

KAYNAKÇA

Edwards K. M. (2000), Everyone’s Guide to Succesful Project Planning: Tools for Youth, Student Guide