slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SQL Server 2008 sovelluskehitys - uudet ominaisuudet Pekka Korhonen Seniorikonsultti FC Sovelto Oyj PowerPoint Presentation
Download Presentation
SQL Server 2008 sovelluskehitys - uudet ominaisuudet Pekka Korhonen Seniorikonsultti FC Sovelto Oyj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

SQL Server 2008 sovelluskehitys - uudet ominaisuudet Pekka Korhonen Seniorikonsultti FC Sovelto Oyj - PowerPoint PPT Presentation


 • 398 Views
 • Uploaded on

SQL Server 2008 sovelluskehitys - uudet ominaisuudet Pekka Korhonen Seniorikonsultti FC Sovelto Oyj. SQL Server 2008. SQL Server 2008 sisältää 4 eri palvelintuotetta relaatiotietokanta (SQL Server) analyysipalvelin (Analysis Services, SSAS) raportointipalvelin (Reporting Services, SSRS)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SQL Server 2008 sovelluskehitys - uudet ominaisuudet Pekka Korhonen Seniorikonsultti FC Sovelto Oyj' - elina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sql server 2008 sovelluskehitys uudet ominaisuudet pekka korhonen seniorikonsultti fc sovelto oyj
SQL Server 2008 sovelluskehitys - uudet ominaisuudet

Pekka Korhonen

Seniorikonsultti

FC Sovelto Oyj

sql server 2008
SQL Server 2008
 • SQL Server 2008 sisältää 4 eri palvelintuotetta
  • relaatiotietokanta (SQL Server)
  • analyysipalvelin (Analysis Services, SSAS)
  • raportointipalvelin (Reporting Services, SSRS)
  • integrointipalvelin (Integration Services, SSIS)
 • Tuotteita ei voi hankkia irrallisina. Ne ovat osa SQL Serverin paketointeja, joita ovat:
  • Enterprise Ed.
   • sisältää kaikki komponentit ja ominaisuudet
  • Standard Ed.
   • sisältää kaikki komponentit, mutta ominaisuuksia on karsittu
  • Workgroup Ed.
   • Sisältää vain relaatiokanta- ja raporttipalvelimen
  • Express
   • Hieman edellistä rajoitetumpi, mutta ilmainen versio
   • max. 1 GB keskusmuisti, 1 Prosessori, 4 GB kannan koko, ei SQL Server Agent -palvelua
  • Lisäksi Developer ja Compact Editionit
ssds sql server data services
SSDS – SQL Server Data Services
 • On-demand Data Storage, beta
  • Tietokanta ostopalveluna
  • Skaalatuu käytön ja tarpeen mukaan
  • SLA
   • Korkea käytettävyys, suojaus, suorituskyky
  • Web-liityntä
   • SSL, SOAP, REST, LINQ
  • Joustava tietomalli
sql serverin vaiheita
1989 v. 1.0 (OS/2-käyttöjärjestelmä)
  • porttaus Sybasen tietokannasta
 • 1993 v. 4.2 (NT 3.1)
  • 1994 Yhteistyö Sybasen kanssa päättyy
 • 1995 v. 6.0
  • huomattavia muutoksia (replikointi, kursorit, ...)
 • 1996 v. 6.5
 • 1998 v. 7.0 "uusi" tuote
  • vanha arkkitehtuuri kokonaan uusiksi, uusi tuote!
 • 2000 (8) v. 2000
  • XML, omat funktiot jne.
 • 2005 (9) v. 2005
  • uusi käyttöliittymä,tietokantaschemat, .NET yhteensopivuus, natiivi xml-tietotyyppi, Service Broker, Web Services jne.
 • 2008 (10) v. 2008
  • Kryptaus, pakkaus, spatial-data, auditointi, autom. monitorointi, …
SQL Serverin vaiheita
your data any place any time
"Your Data Any Place, Any Time"SQL Server 2008 ominaisuudet
 • Enterprise Data Platform
  • tietojen suojaus (mm. kannan kryptaus, auditointi)
  • optimoitu ja ennustettavissa oleva suorituskyky
  • Policy Based Management
 • Beyond Relational
  • monen tyyppisen datan käsittely (mm. isot tiedostot esim. hd elokuvat)
  • paikkatiedon käsittely (geometrinen ja maantieteellinen data)
 • Dynamic Development
  • Entity-pohjainen sovelluskehitys (ADO.NET Entity Framework, LINQ)
  • tietojen synkronointi (tietojen tallennus paikallisesti ja synkronointi takaisin palvelimelle)
 • Pervasive Insight
  • kaikenlaisen datan integrointi tietovarastoon
  • skaalautuva tietojen analysointi ja raportointiympäristö
  • Käyttäjän näkökulma tietoihin (office integraatio, omien raporttien teko jne.)
business intelligence
Business Intelligence
 • Analysis Services
  • uusi kuution suunnittelutyökalu
  • Aggregation Designer
  • MOLAP Writeback
  • uudet Data Mining menetelmät
  • Excel Data Mining Add-ins
 • Reporting Services
  • ei tarvita IISiä
  • Internet deployment ja word raportit sekä parannettu excel-raportointi
  • tablix-raportit (taulukon ja matriisin yhdistelmä)
  • forms autentikointi
 • Integration Services
  • persistent lookups
  • MERGE
  • Change Data Capture
sovelluskehitys
Sovelluskehitys
 • Entity Data Model
  • määritellään ja käsitellään entiteettejä (business objekteja) eikä tauluja ja rivejä
 • LINQ
  • Language Integrated Query
  • Object Relational Mapper
   • mahdollistaa tietokantaobjektien mappauksen CLR objekteiksi
 • Data Change Capture
  • mahdollistaa tietomuutosten keräämisen muutostauluun
 • Data Synchronization Services
  • mahdollistaa tietojen säilyttämisen paikallisessa Cachessa kun tietokantayhteyttä ei ole ja myöhemmin datan synkronoinnin tietokantaan
slide9

SQL Server Change Tracking

 • Synchronized Programming Model
 • Visual Studio Support
 • SQL Server Conflict Detection
 • FILESTREAM data type
 • Integrated Full Text Search
 • Sparse Columns
 • Large User Defined Types
 • Date/Time Data Type
 • LOCATION data type
 • SPATIAL data type
 • Virtual Earth Integration
 • Partitioned Table Parallelism
 • Query Optimizations
 • Persistent Lookups
 • Change Data Capture
 • Backup Compression
 • MERGE SQL Statement
 • Data Profiling
 • Star Join
 • Transparent Data Encryption
 • External Key Management
 • Data Auditing
 • Pluggable CPU
 • Transparent Failover for Database Mirroring
 • Declarative Management Framework
 • Server Group Management
 • Streamlined Installation
 • Enterprise System Management
 • Performance Data Collection
 • System Analysis
 • Data Compression
 • Query Optimization Modes
 • Resource Governor
 • Entity Data Model
 • LINQ
 • Visual Entity Designer
 • Entity Aware Adapters
 • Enterprise Reporting Engine
 • Internet Report Deployment
 • Block Computations
 • Scale out Analysis
 • BI Platform Management
 • Export to Word and Excel
 • Author reports in Word and Excel
 • Report Builder Enhancements
 • TABLIX
 • Rich Formatted Data
 • Personalized Perspectives
 • … and many more
enterprise data platform
Enterprise Data Platform
 • Datan Kryptaus
  • olemassa olevan datan (kannan) kryptaus ilman sovellusmuutoksia
  • ulkoinen kryptausavainten hallinta keskitetysti
 • Auditointi
  • tietomuutosten kirjaaminen (kuka teki mitä ja milloin)
 • Datan ja varmistusten pakkaus
  • pienentää mm. tilan tarvetta huomattavasti
 • Suorituskykyyn liittyvän informaation automaattinen kerääminen ja analysointi
 • kyselyiden optimoinnin "jäädyttäminen"
 • resurssikulutuksen leikkaaja (govenor)
 • hallinta policyjen kautta (vs. skritpit), myös servereiden välillä
mit relaationaalisen datan j lkeen

SQL Server 2005

SQL Server 2008

Mitä relaationaalisen datan jälkeen?
 • Large UDTs
 • Flexible Columns
 • Wide Tables
 • Filtered Indices
 • HierarchyID
 • User Defined Types
 • Remote BLOB Store API
 • FILESTREAM
 • Integrated FTS
 • Full Text Indexing
 • Fully supported Geometry and Geography data types and Functions

Documents &

Multimedia

Relational

Data

Spatial

XML

 • XML Data Type and Functions
 • XML Upgrades
tietokannan kryptaus

Koko kanta kryptataan

 • Ei tarvita erikseen koodia kryptaamisen toteuttamiseen
 • Ei rajoituksia datan tai indeksien suhteen (poikkeus: FILESTREAM)
 • Pieni suorituskykykustannus
 • Backupit myös kryptattuja
  • Tarvitaan avain palauttamiseen
Tietokannankryptaus
kryptauksen toimintaperiaate

TDE – Transparent Data Encryption

  • Tietokantasivut kryptataan ennen levylle kirjoittamista
  • Page protection (esim. checksums) sovelletaan tämän jälkeen
  • Page protection (esim. checksums) tarkistetaan ennen kryptauksen purkua
  • Kryptaus puretaan kun sivu luetaan muistiin
 • Kun TDE otetaan käyttöön tapahtuu kryptausprosessi tausta-ajona
  • Vastaavasti purettaessa TDE
  • Prosessin etenemistä voi tutkia sys.dm_database_encryption_keys -näkymällä
   • encryption_state column = 2, tausta-ajo keksken
   • encryption_state column = 3, kanta kokonaisuudessaan kryptattu
Kryptauksentoimintaperiaate
transparent data encryption k ytt n otto

Luo master Key

  • CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = '<UseStrongPwdHere>';
 • Luo tai hae varmenne, joka suojataan edellisellä
  • CREATE CERTIFICATE MyDEKCert WITH SUBJECT = 'My DEK Certificate';
 • Luo kryptausavain, joka suojataan edellisellä
  • CREATE DATABASE ENCRYPTION KEY WITH ALGORITHM = AES_128 ENCRYPTION BY SERVER CERTIFICATE MyDEKCert;
 • Aseta kantaan kryptaus päälle
  • ALTER DATABASE MyDatabase SET ENCRYPTION ON;
Transparent Data Encryption: käyttöönotto
relationaalinen ja ei relaationaalinen data

Relaationaalisessa datassa yksinkertaiset datatyypit

  • Atomaarisia (1 arvo)
  • Geneeriset operaatiot toimivat hyvin
 • Relaationaalinen tallennus/kysely ei aina ole optimaalinen
  • Hierarkinen data
  • Harva, muuttuva, ominaisuusjoukko (property bag)
 • Tietyn tyyppinen data hyötyy mm.
  • Omien kirjastojen käytöstä
  • Omien tyyppien käytöstä (mm. kompleksiset tyypit)
  • Oman tallennustavan käytöstä ja ei-SQL API:sta
  • ei-relaationaalisista kyselyistä ja indekseistä
Relationaalinenjaei-relaationaalinen Data
spatial data paikkatieto

Spatial data antaa vastauksia paikkaan perustuviin kysymyksiin

  • Mitä katuja on kampissa?
  • Minkä kuntien alueelle maavaatimus osuu?
  • Mitä elokuvateattereita on kilometrin säteellä
 • Paikkatieto on hyvin yleistä
  • …jos kannassa on osoite
Spatial Data - paikkatieto
spatial tietotyypit

OGC - Open Geospatial Consortium on määritellyt paikkatietotyypit (Microsoft kuuluu OGC:hen)

  • Point
  • Linestring
  • Polygon
  • MultiPoint
  • MultiLinestring
  • MultiPolygon
  • GeomCollection
  • Non-instanciable classes based on these
  • Mm. erilaiset karttapalvelut käyttävät näitä
Spatial tietotyypit
sql server 2008 ja spatial data

SQL Serverissä on kaksi paikkatietotyyppiä

  • GEOMETRY - flat earth model - tasogeometriaa
  • GEOGRAPHY - round earth model – pallogeometriaa
   • Maantieteelliset objektit voivat sijaita vain joko pohjoisella tai eteläisellä maapallon puoliskolla
 • Molemmat tyypit tukevat OGC tyyppejä
 • 2-Dimensioinen data
  • X ja Y tai Lat ja Long jäsenet
  • Z jäsen - elevation
  • M jäsen – measure (esim. Koordinaatisto)
SQL Server 2008 ja Spatial Data
input

Spatial data tallennetaan binäärisessä muodossa

 • Voi olla myös NULL
 • Voidaan antaa useassa yleisessä formaatissa:
  • Well Known binary - ST[Type]FromWKB
  • Well Known text - ST[Type]FromText
  • Geography Markup Language (GML) - GeomFromGml
 • Voi käyttää SQLCLR-funktioita, kuten
  • Parse
  • Point
 • Inputina SQLCLR-tyypistä - SqlGeometry, SqlGeography
Input
output

Spatial Data saadaan ulos useassa yleisessä formaatissa

  • Well Known binary - STAsBinary
  • Well Known text - STAsText
  • GML - AsGml
  • Text with Z and M values - AsTextZM
 • Kyseisen tyypin SQLCLR-metodit
  • ToString - palauttaa Well Known textin
 • SQLCLR-objektina - SqlGeometry, SqlGeography
 • Muita yleisiä formaatteja GeoRSS, KML
  • SQL Server ei suoraan tuota näitä, tuotetaan ohjelmallisesti
Output
slide23

Jokaisella paikkatietotyypillä pitää olla referenssi

  • Spatial Reference Identifier -SRID
 • SRID määrittelee laskentatavat:
  • SRID 4326 - GPS
  • SRID 4269 - usually used by ESRI
  • SRID 0 – ei referenssiä, oletus GEOMETRY-tyypille
 • Metodit jotka käsittelevät useaa paikkatyypiä (esim., STDistance) vaativat samat SRID:t
  • Muuten tulos on NULL
 • Tallennetaan sys.spatial_reference_systems-tauluun
SRID
filestream storage

Suurten (binääristen) objektien tallentaminen kantaan ei ole aina optimaalista

  • Kuluttavat muistipuskureita
  • Päivitysoperaatiot aiheuttavat tietokannan fragmentoitumista
   • tiedostojärjestelmässä "update“ on delete ja insert
   • "Before image" ei tuhoudu heti
 • Kaiken tallentaminen kantaan tuo myös etuja
  • Tapahtumaeheys
  • point-in-time backup ja restore
  • Yksi tallennus- ja kyselykone
Filestream storage
sql server 2008 filestream toteutus

Filestream-datalle määritellään filegroupDDL:llä

  • Liittyy aina yhteen kantaan
  • mappautuu hakemistoon! (pitää olla NTFS)
  • Huom! Tiedostot tuhottavissa jos oikeudet riittävät
 • VARBINARY(MAX) –sarake voidaan määritellä FILESTREAM attribuutilla
  • Taulussa oltava UNIQUEIDENTIFIER
  • Ei muille tyypeille
 • Data tallentuu tiedostojärjestelmään
  • Ei 2 GB rajoitusta
SQL Server 2008 Filestreamtoteutus
filestream k sittely

Voidaan käsitellä normaalsiti SQL:llä

  • Tällöin ei eroa tavalliseen varbinary(max)-käsittelyyn
 • Voidaan käsitellä myös file IO:lla
  • PathName-funktio hakee polun
  • Tarvitaan konteksti
   • GET_FILESTREAM_TRANSACTION_CONTEXT
  • OpenSqlFilestream avataan tiedostokahva
   • File Name
   • Required Access
   • Access Options
   • FilestreamTransaction context
Filestream-käsittely
hierakiat

Uusi datatyyppi - HierarchyID

 • SQLCLR System UDT
  • .NET-clientit voivat käyttää: SqlHierarchyId
 • Path Enumeration malli
  • “sijaintitietoinen”
  • Tehokas hauissa
  • Pävitys monimutkaisempaa
Hierakiat
hierarchyid

Indeksoitu

 • Metodeja
  • GetRoot
  • GetLevel
  • IsDescendant
  • GetDescendant, GetAncestor
  • Reparent
 • Ei pakota puurakennetta
  • Voidaan pakottaa constrainteilla
HierarchyID
tsql muutoksia
TSQL muutoksia
 • Uusia tietotyyppejä (CLR)
  • Date
  • Time
  • DateTimeOffset
  • DateTime2
  • HierarchyID
 • Merge –komento
  • Päivitys, muutos, poisto yhdellä komennolla
 • Grouping Sets
 • Taulu-tyyppiset parametrit
 • UDT max. koko 2GB
 • Sparse columns (harvaa dataa)
sql server 2008 system udts
SQL Server 2008: System UDTs
 • SQL Server 2008:n uudet tyypit on toteuettu SQLCLR-assemblyna
  • HierarchyID
  • Geography
  • Geometry
 • Assembly on Resurssitietokannassa
  • Käytettävissä kaikissa muissa kannoissa
 • Microsoft.SqlServer.Types
  • Voi asentaa ja käyttää clientissa
date ja time tyypit

DATE Data Type

  • Vain päivämäärä
  • 01-01-0001 to 31-12-9999 Gregorian Calendar
 • TIME Data Type
  • Vain aika
  • Tarkkuus määriteltävissä - 0 - 7 desimaalisena aina 100 nanosekuntiin
DATE ja TIME -tyypit
datetime2 ja datetimeoffset

DATETIME2 Data Type

  • 01-01-0001 - 31-12-9999 Gregoriaaninen kalenteri
  • Tarkkuus määriteltävissä 100 nanosekuntiin asti
 • DATETIMEOFFSET
  • 01-01-0001 - 31-12-9999 Gregoriaaninen kalenteri
  • Tarkkuus määriteltävissä 100 nanosekuntiin asti
  • Säilyttää aikavyöhykkeen (Time Zone) (UTCTime’en verrattuna)
   • Mutta ei ole aikavyöhyketietoinen (ei kesä/talviaikaa)
DATETIME2 ja DATETIMEOFFSET
taulu tyyppiset parametrit

1:N-tyyppisten objektien käsittelyongelma

  • Tilaus-tilausrivit
  • Ei ole taulukko TSQL-tyyppiä
  • Miten välitetään esim. Proseduurille
  • Kömpeloitä ratkaisuja:
   • Muunnetaan merkkijonoksi ja takaisin ja …
  • Parempia:
   • XML-dokumenttina (ei kovin tehokas)
 • Taulu-tyyppinen parametri ratkaisee tämän ongelman
Taulu-tyyppisetparametrit
taulu tyyppi

määrittely

  • DECLARE @t TABLE (id int);
 • Vahva tyypitys
  • CREATE TYPE mytab AS TABLE (id int);
  • DECLARE @t mytab;
 • Parametrien tulee olla vahvasti tyypitettyjä
Taulu-tyyppi
taulu muuttujat ovat readonlyja

Määrittely ja alustus

DECLARE @t mytab;

INSERT @t VALUES (1), (2), (3);

EXEC myproc @t;

 • Proseduurin määrittelyssä Readonly pakollinen

CREATE PROCEDURE usetable (

@t mytab READONLY ...)

AS

INSERT INTO lineitems SELECT * FROM @t;

UPDATE @t SET... – EI KÄY!

Taulu-muuttujatovatreadonlyja
t sql syntaksimuutoksia

Muuttujan määrittely ja alustaminen

DECLARE @iint = 4;

 • Arvon kasvattaminen

SET @i += 1;

 • Rivikonstruktorit

DECLARE @t TABLE (id int, name varchar(20));

INSERT INTO @t VALUES

(1, 'Fred'), (2, 'Jim'), (3, 'Sue');

T-SQL Syntaksimuutoksia
grouping sets

Grouping Sets mahdollistaa usean GROUP BY -määreen yhteen SQL-komentoon

  • COMPUTE BY –määre poistuu
  • Tehokas (yksi read pass)
Grouping Sets
merge komento
Useita joukko-operaatioita yhdessä komennossa
 • Operaatiot voivat olla: INSERT, UPDATE, DELETE
 • Operaatioiden ehdot:
  • WHEN MATCHED
  • WHEN [TARGET] NOT MATCHED
  • WHEN SOURCE NOT MATCHED
 • ANSI SQL 2006 yhteensopiva - laajennoksilla
MERGE-komento
riippuvuuksien seuraaminen
Uudet dependency-näkymät korvaavat sp_depends-proseduurin
 • Aina ajan tasalla
 • sys.dm_sql_referenced_entities
  • Mihin tämä objekti viittaa
 • sys.dm_sql_referencing_entities
  • Mitä objektit viittaavat tähän
 • Näkee viittaukset OBJECT, DATABASE DDL TRIGGER, SERVER DDL TRIGGER -tasoilla
Riippuvuuksienseuraaminen
suorituskykyparannuksia

MERGE ja GROUPING SETS ovat tehokkaita

  • Vähemmän table scaneja
 • Taulu-muuutujat
  • Tehokkaita parametrivälityksessä
 • DW kannat
  • Optimointimuutoksia (aikaisempi predikaattien filtterointi, bitmap iteroinnit)
  • Suodatetut indeksit
 • Plan Guide
  • Optimoijan ohjaaminen helpompaa
  • Jäädytetyt suoritussunnitelmat
Suorituskykyparannuksia