Onze duurzame toekomst financieren - PowerPoint PPT Presentation

onze duurzame toekomst financieren n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Onze duurzame toekomst financieren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Onze duurzame toekomst financieren

play fullscreen
1 / 13
Onze duurzame toekomst financieren
97 Views
Download Presentation
elin
Download Presentation

Onze duurzame toekomst financieren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Onze duurzame toekomst financieren

 2. Druk op pvc vanwege milieuactivisten Voortdurende aanvallen via amendementen op nieuwe wetsvoorstellen Naar aanleiding van aanvallen op de Richtlijn Autowrakken kondigde de Europese Commissie aan dat ze de pvc-kwesties eens en voor altijd zou bestuderen en niet geleidelijk aan telkens er een nieuwe wet wordt ingevoerd Vijf studies door de Commissie naar het storten van afval, mechanische recycling, chemische recycling, verbrandingsgassen en het economische belang van afvalbeheer Groenboek over het milieu en pvc gepubliceerd op 26 juli 2001 De fundamenten voor een 10-jarig plan voor de sector

 3. Verenigde zich om de hele industrieketen één stem te geven Ontwikkelde diepgaande relaties met de beleidsmakers Onderzocht alle door de Commissie bestudeerde gebieden en zorgde voor duidelijke antwoorden Erkende dat de sector moest reageren Ontwikkelde de vrijwillige verbintenis om alle in het debat aangehaalde problemen aan te pakken Vrijwillige verbintenis ondertekend op 7 maart 2000 De vrijwillige verbintenis van Vinyl 2010 was geboren

 4. Europese Raad van Vinylproducenten (ECVM) Europese Vereniging van Producenten van Stabilisatoren (ESPA) Europese Raad voor Weekmakers en Tussenproducten (ECPI) Europese Kunststofverwerkers (EuPC) Wie richtte Vinyl 2010 op?

 5. Recycling tegen 2010 van 200 000 ton pvc-consumentenafval (boven op de in 2000 vastgestelde recyclingvolumes en uitgezonderd geregulariseerde afvalstromen) Volledige vervanging van loodstabilisatoren tegen 2015 Stopzetting gebruik van cadmiumstabilisatoren in 2001 Naleving van de ECVM Handvesten voor de productie van pvc Implementatie van een sociaal handvest met de EMCEF De Vinyl 2010-verbintenis

 6. Tot dusver hebben de leveranciers van pvc & additieven alle algemene en communicatieprojecten van Vinyl 2010, de overheadkosten van Vinyl 2010 & 'andere' projecten (zoals Vinyloop/Stignaes) volledig betaald + 70 % van de overeengekomen projecten rond de inzameling door verwerkingsbedrijven & mechanische recycling Verwerkingsbedrijven hadden zich ertoe verbonden om 30 % van de overeengekomen projecten rond de inzameling voor verwerking & recycling ofwel via hun nationale verenigingen, ofwel via de sectorgroepen binnen de EuPC te betalen Hoe wordt recyclingprogramma Vinyl 2010 nu gefinancierd?

 7. Vinyl 2010 werkt Doelscenario

 8. …en er is nog een lange weg te gaan Doelscenario

 9. De aanwezigheid van fabrikanten van rigide & flexibele pvc in de Vinyl 2010 Raad werd versterkt De uitstaande 30 % van de financiële bijdragen moet worden verzameld Recovinyl moet door de verwerkingsbedrijven blijvend gesteund worden Er moeten gelijke concurrentievoorwaarden voor de inzamelings- & recyclingprogramma's van zowel afzonderlijke als gemengde producten worden gegarandeerd Doelstellingen van loodstabilisatoren moeten worden verwezenlijkt Delen van de waardeketen moeten nog worden overgehaald

 10. Verbintenis van alle partners om te blijven samenwerken Voorstel van alle partners om 30 % van de financiële bijdrage van verwerkingsbedrijven in te zamelen via een nieuw mechanisme - de ‘Vinyl Foundation’ Fabrikanten van pvc-hars aanvaarden het om consumenteninformatie aan onafhankelijke derde partijen te bezorgen Er wordt erkend dat het nieuwe financieringssysteem een kans is om naar beneden in de waardeketen te communiceren, bewustzijn voor inzamelings- & recyclingprojecten van Vinyl 2010 en betrokkenheid bij de uitvoering ervan te creëren De Vinyl Foundation werd geboren: onze baby

 11. Er werd speciaal een onafhankelijke complementaire organisatie opgericht om de Vinyl 2010-projecten namens de verwerkingsbedrijven te financieren • Fabrikanten van pvc-hars verschaffen informatie over hun verkoopvolumes aan KPMG die namens de Vinyl Foundation werkt • Het versturen van aanvragen tot betaling aan verwerkingsbedrijven, evenals het werven van fondsen gebeurt door KPMG namens de Vinyl Foundation

 12. De Vinyl Foundation Raad omvat een bedrijfs-vertegenwoordiger van verschillende sectorgroepen van de EuPC Het geld zal rechtstreeks aan overeengekomen Vinyl 2010-projecten en sectorgroepen worden uitgedeeld, op basis van het door Vinyl 2010 goedgekeurde budget Smoort het probleem van klaplopers in de kiem en verspreidt de boodschap verder Publicatie van een positieve lijst van bijdragers Bijdragers mogen hun label van Vinyl 2010-partner in de marketing van hun producten gebruiken Structuur Vinyl Foundation:

 13. Conclusie Onze verantwoordelijkheid als pvc-sector bestaat erin goede ouders voor onze baby te zijn. Hij heeft de steun van ieder van ons nodig om te groeien en te bloeien. Dat is onze investering in onze toekomst.