niversite rencilerinin baz genel kimya konular n kavramsal renme d zeyleri n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


  • 196 Views
  • Uploaded on

Üniversite Öğrencilerinin Bazı Genel Kimya Konularını Kavramsal Öğrenme Düzeyleri. Suat ÇELİK , Nurtaç CANPOLAT, Tacettin PINARBAŞI Mustafa SÖZBİLİR ve Samih BAYRAKÇEKEN Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi ABD. Giriş.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - elin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
niversite rencilerinin baz genel kimya konular n kavramsal renme d zeyleri

Üniversite Öğrencilerinin Bazı Genel Kimya Konularını Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Suat ÇELİK, Nurtaç CANPOLAT, Tacettin PINARBAŞI

Mustafa SÖZBİLİR ve Samih BAYRAKÇEKEN

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Kimya Eğitimi ABD

slide2

Giriş

Son 30 yılda öğrencilerin temel fen kavramlarına yönelik anlayışlarının belirlenmesi amacıyla çok sayıda çalışma yapılmıştır.

Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu, öğrencilerin genel olarak fen konularını kavramsal olarak anlamakta güçlük çektiklerini ve çeşitli konularda bilimsel olarak doğru olmayan bir takım anlayışlara sahip olduklarını ortaya koymuştur.

slide3

Giriş

Öğrencilerin doğru olmayan bu anlayışları literatürde, alternatif yapılar, çocukların bilimi, kavram yanılgısı gibi adlarla verilmektedir.

Bu çalışmada, öğrencilerin doğru olmayan düşüncelerini nitelendirmek için “kavram yanılgısı” terimi kullanılmıştır.

slide4

Giriş

Öğrencilerin temel konulardaki kavram yanılgılarının belirlenmesi öğretimin etkililiği açısından son derece önemlidir.

Çünkü öğrenciler öğrenirken yeni karşılaştıkları bilgileri mevcut bilgileri ile ilişkilendirme yoluna giderler. Yani öğrenciler yeni karşılaştıkları bilgileri mevcut bilgileri üzerine inşa ederler.

slide5

Giriş

Mevcut bilgiler içerisinde yanılgıların olması durumunda öğrenciler, bilgiler arasında sağlıklı ilişkiler kuramayıp çelişkiye düşmektedirler.

Bu durum öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Hatta öğrenmenin önündeki en büyük engellerden biri olarak düşünülmektedir.

slide6

Giriş

Öğretim sürecinin başlangıcında öğrencilerin mevcut bilgilerinin belirlenerek, bu bilgiler içerisindeki yanılgıların düzeltilmesi öğretimin etkililiğini artırabilir.

Bu nedenle, temel nitelikteki kavramlar ile ilgili öğrenci anlayışlarının belirlenmesi eğitimcilere yol gösterici olacaktır.

y ntem

Yöntem

Çalışma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır.

Çalışmanın amacı:

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin genel kimya dersinde yer alan bazı konuları kavramsal olarak öğrenme düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

y ntem1

Yöntem

Örneklem:Bu çalışmanın örneklemini; Atatürk Üniversitesinde birinci sınıfta genel kimya dersi almış olan toplam 299 ikinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.

Tablo 1. Çalışma örneklemi

y ntem2

Yöntem

Ölçme aracı:

Ölçme aracı olarak çoktan seçmeli (10) ve iki kademeli tanılayıcı (diagnostic) (13) sorulardan oluşan toplam 23 maddelik bir genel kimya kavram testi oluşturulmuştur.

Soruların bir kısmı literatürden alınmıştır bir kısmı ise araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir.

y ntem5

Yöntem

Geliştirilen test ait güvenirlik katsayısı KR20: 0,49 olarak bulunmuştur.

y ntem6

Yöntem

Testteki soruların konulara göre dağılımı Tablo 2 de verilmiştir.

Tablo 2 Soruların konulara göre dağılımı

y ntem7

Yöntem

Verilerin analizi:

Öğrencilerin teste vermiş oldukları cevaplar analiz edilerek soruların doğru cevaplanma oranları belirlenmiştir.

Ayrıca öğrencilerin yaygın olan yanlış cevaplarının (kavram yanılgıları) oranları hesaplanmıştır.

bulgular

Bulgular

Testteki soruların doğru cevaplanma oranları belirlenerek Tablo 3 de verilmiştir.

Tablo 3. Soruların doğru cevaplanma yüzdesi

bulgular1

Bulgular

Testteki soruların fakülte ve anabilim dallarına göre puan ortalamaları belirlenerek Tablo 4 de verilmiştir.

Tablo 4. Örneklemin puan ortalamları

sonu ve neriler

Sonuç ve Öneriler

Araştırmanın bulguları öğrencilerin bazı temel kimya konularını kavramsal düzeyde öğrenemediklerini ve birtakım yaygın kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermektedir.

Öğretim sürecinde öğrencilerin mevcut bilgilerinin farkında olunması kavramsal öğrenmenin gerçekleştirilmesi açısından son derece önemlidir.

sonu ve neriler1

Sonuç ve Öneriler

Öğrencilerin bilgilerini doğru bir şekilde inşa edebilmeleri için konular işlenirken bu yanılgılar göz önünde bulundurulmalı ve bunlara yönelik özel vurgular yapılmalıdır.

Sadece doğruların yüzeysel olarak ifade edilmesi durumunda öğrencilerde mevcut olan yanılgılar değişmeden olduğu gibi kalmaktadır.

Bu yanılgılar öğrencilerin sunulan yeni kavramları öğrenmelerini güçleştirmektedir.

sonu ve neriler2

Sonuç ve Öneriler

Bu nedenle öğretim sürecinde mutlaka öğrencilerin mevcut bilgileri belirlenmeli ve bu bilgiler içerisinde yanılgılar varsa bu yanılgıların giderilebilmesine yönelik etkinliklere ağırlık verilmelidir.

Bu çalışmada geliştirilen test öğrencilerin ön bilgilerini teşhis etmek için kullanılabilir.

kaynaklar

Kaynaklar

  • D.L. GABEL, & D.M. BUNCE, Research on problem solving: Chemistry, In Gabel, D. (Ed) Handbook of Research on Science Teaching and Learning (pp 301-326); Macmillan. New York (1994).
  • GARNETT, P.J., GARNETT, P.J. and HACKLING, M.W. (1995).Students’ alternative conceptions in chemistry: A review of research and implications for teaching and learning, Studies in Science Education, 25, 69-95.
  • R.M . JANIUK., “The Process of Learning Chemistry, A Review of the Studies”, Journal of Chemical Education, 1993, 70(10), 828-829.
  • D.R. MULFORD An inventory for measuring college students' level of misconceptions in first semester chemistry, Master Thesis, Purdue University(1996).
kaynaklar1

Kaynaklar

  • H. PFUND, and R. DUIT, Bibliography: students’ alternative frameworks and science education, University of Institute for Science Education, Kiel, Germany, (2000).
  • H.J. SCHMIDT, Students’ misconceptions-looking for a pattern”, Science Education, (1997), 81, 123-135.
  • D.F. TREAGUST , “Development and use of diagnostic tests to evaluate students’ misconceptions in science”, International Journal of Science Education, 1988, 10(9), 159-169.
  • J. WANDERSEE, , J. MINTZES, and J.D. NOVAK, Research on alternative conceptions in science. In Gabel, D. (Ed.), Handbook of Research on Science Teaching and Learning(1994), (pp. 177-210). New York: Macmillan.
ad