Induksioni elektromagnetik
Download
1 / 5

Induksioni elektromagnetik - PowerPoint PPT Presentation


  • 799 Views
  • Uploaded on

Induksioni elektromagnetik. TEKNOLOGJI Redon Gashi. Nëse nëpër përcjellsin elektrik kalon rryma elektrike,në hapsirën rreth përcjellësit krijohet fusha magnetike.Fusha magnetike është si rezultat I kalimit të rrymës elektrike nëpër përcjells. TRANSFORMATORI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Induksioni elektromagnetik' - elijah-mills


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Induksioni elektromagnetik

Induksionielektromagnetik

TEKNOLOGJI

Redon Gashi


  • Nësenëpërpërcjellsinelektrikkalonrrymaelektrike,nëhapsirënrrethpërcjellësitkrijohetfushamagnetike.Fushamagnetikeështësirezultat I kalimittërrymëselektrikenëpërpërcjells.


Transformatori
TRANSFORMATORI

  • Transformatoriështënjëpajisjeelektrikestatike e cilabënndrysimin (transformimin) e tensionitdhetërrymës alternative nëqarqetdhesistemetelektrike. Transformatorinukprodhonenergjielektrike,por e merratënëhyrjettëtij me tension u1 edherrymë i1 dhenëdaljekemipërsërienergjielektrikepor me tension u2 dherrym i2


Elektromotori
Elektromotori

  • Makinatelektrikebëjnëshmdërrimin e energjisë.Makinaelektrike e cilabënshndërrimin e energjisëmekanikenëenergjielektrikequhetgjeneratorelektrik,ndërsamakina e cilabënshndërriminenergjisëelektrikenëenergjimekanikequhet motor elektrik.