1 / 12

RECEPTAREA MESAJULUI ORAL

RECEPTAREA MESAJULUI ORAL. Ce este comunicarea? Comunicarea orală /verbală Caracteristicile comunicării orale Comunicarea nonverbală Comunicarea paraverbal ă. Ce este comunicarea?. Comunicarea este primul instrument spiritual al omului în procesul socializării sale.

elias
Download Presentation

RECEPTAREA MESAJULUI ORAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. RECEPTAREA MESAJULUI ORAL Ce este comunicarea? Comunicarea orală/verbală Caracteristicile comunicării orale Comunicarea nonverbală Comunicarea paraverbală

 2. Ce este comunicarea? • Comunicarea este primul instrument spiritual al omului în procesul socializării sale. • Comunicarea a fost definită ca o formă particulară a relaţiei de schimb între două sau mai multe persoane, între două sau mai multe grupuri. • Comunicarea umană se ocupa de sensul informaţiei verbale, prezentata în forma orala sau scrisa şi de cel al informaţiei non verbale, reprezentata de paralimbaj, mişcările corpului şi folosirea spaţiului.

 3. Comunicarea orală/verbală • Cea mai întâlnită modalitate de comunicare este comunicarea orală. • Comunicarea verbală/oralăse realizează prin limbaj. • În cazul unei comunicări, răspunsul receptorului la mesajul transmis ne demonstrează dacă acesta a fost bine înţeles, dacă s-a făcut comunicarea corect. • Reacţia respectiva se numeşte feedback şi încheie cercul comunicării deoarece receptorul, la rândul sau, codifica o informaţie şi o comunica transmiţătorului.

 4. Comunicarea orală/verbală

 5. Caracteristicile comunicării orale • comunicarea orală presupune un mesaj ; mesajul trebuie să includă elemente de structură, elemente de actualitate, interes şi motivaţie pentru ascultător, elemente de feedback, elemente de legătură intre părţile sale principale, claritate şi coerenta interna; • comunicarea orala presupune oferirea unor suporturi multiple de înţelegere a acestui mesaj, de concordanţa dintre mesajul verbal şi cel non verbal, acesta din urmă văzut în rolul său de întărire; • comunicarea orală este circulară şi permisivă, permiţând reveniri asupra unor informaţii, detalieri care nu au fost prevăzute atunci când a fost conceput mesajul; comunicarea orală este puternic influenţata de situaţie şi ocazie; de caracteristicile individuale ale emiţătorului; • comunicarea orală posedă şi atributele necesitaţii, aleatoriului şi nelimitării Comunicarea orală are în centrul demersului său limbajul; după Hybels, limbajul este definit de mai multe atribute, dintre care trei sunt extrem de importante: claritatea, energia şi "însufleţirea".

 6. Comunicarea nonverbală • In comunicarea nonverbală, studiile de specialitate disting patru canale principale: 1. expresia fetei, 2. contactul vizual, 3. limbajul corpului, 4. distanta fizica. • Primul canal în comunicarea nonverbală este expresia fetei, şi s-a demonstrat ca expresiile faciale traduc fidel stările sufleteşti. Exista sase emoţii de baza: fericirea (bucuria), tristeţea (supărarea), surpriza, frica (îngrijorarea), dezgustul şi furia.

 7. Comunicarea nonverbală • Al doilea canal în comunicarea nonverbală, reprezentat de contactul vizual este un canal relevant pentru cunoaşterea celuilalt şi interpretarea gândurilor, afectelor şi intenţiilor, acesta reflecta în mod pregnant universul intim. Avem doua ipostaze ale contactului vizual: • Prima se referă la evitarea privirii în ochii celuilalt: uitarea în alta parte, care trădează lipsa de interes sau dezaprobare, dispreţ; lăsarea ochilor în jos este semn al vinovăţiei. • Privirea prelungita în ochii altcuiva are tot doua sensuri: primul poate fi iubire, preţuire, stima, atracţie, sau privirea fixa poate exprima furie, mânie, intenţii.

 8. Comunicarea nonverbală • Al treilea canal în comunicarea paralingvistică este limbajul trupului care se refera la mişcările şi configuraţiile anumitor parţi ale corpului precum: frecarea mâinilor, răsucirea parului, datul din picior, toate constituie semnale ale unei stări de agitaţie, indecizie. • Postura corporala, luată ca întreg, reprezinta stări interioare de moment, dar vorbeşte şi despre moduri de gândire şi reacţii mai stabile. • Al patrulea canal în comunicarea paralingvistică se referă la distanta publica. • Aceasta indica distanta pe care în orice împrejurare, oamenii încearcă sa o menţină fata de semenii lor. • Comunicarea nonverbală o însoţeşte pe cea verbală, definindu-se în relaţie cu aceasta într-un mod aparte, în sensul sprijinului pe care ea îl furnizează prin elementele de întărire, nuanţare şi motivare a mesajului.

 9. Comunicarea paraverbală • Paralimbajul reprezintă modul în care este transmis mesajul. • El include viteza cu care vorbim, ridicarea sau scăderea tonului, volumul, folosirea pauzelor, calitatea vorbirii. • Dacă ne aflăm într-o stare puternic emoţională (furie sau îngrijorare), vom face mai multe greşeli de exprimare, ne vom bâlbâi sau vom face mai multe pauze, urmate de interjecţii ca “ăăăă” decât facem de obicei. • Interlocutorii noştri vor resimţi aceste elemente şi vor reacţiona la ele.

 10. Comunicarea verticală şi orizontală

 11. MULŢUMESC PENTU ATENŢIA CU CARE M-AŢI ASCULTAT!

More Related